karta ekuz w łodzi
EKUZ

Gdzie w Łodzi wyrobić kartę EKUZ?

Gdzie w Łodzi wyrobić kartę EKUZ?

Podróże nie zawsze są źródłem tylko pozytywnych wspomnień. Czasami nagły wypadek lub choroba mogą pokrzyżować początkowy plan wyjazdu. W takich sytuacjach warto mieć przy sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki EKUZ można uzyskać pomoc lekarską podczas pobytu za granicą. Co więcej, koszty leczenia częściowo lub w całości zostaną wówczas pokryte przez NFZ. Jak i kiedy może zostać wydana karta EKUZ w Łodzi? Gdzie można wyrobić ten dokument?

PAMIĘTAJ! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający jedynie do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą. Warto kupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje wszystkie wydatki!

Gdzie wyrobić kartę EKUZ w Łodzi od ręki?

Głównym celem karty EKUZ jest potwierdzenie tego, że dana osoba posiada ważne ubezpieczenie zdrowotne. Z tego względu wydawaniem takich dokumentów zajmuje się organ odpowiadający za świadczenia w zakresie ochrony zdrowia. W Polsce jest więc to Narodowy Fundusz Zdrowia.

Aby wyrabianie karty nie trwało zbyt długo, NFZ zaangażował w tę procedurę oddziały wojewódzkie oraz miejskie. Dzięki temu obywatele większych miast mogą złożyć wniosek w swojej lokalnej placówce. Jeśli chodzi o mieszkańców Łodzi, będzie to Łódzki Oddział NFZ. Placówka ta znajduje się w budynku położonym przy ulicy Targowej, a więc w pobliżu popularnej Galerii Łódzkiej.

Dobra lokalizacja oddziału NFZ ułatwia dojazd tym osobom, które są zainteresowane osobistym złożeniem wniosku. Duże zainteresowanie taką procedurą nie powinno nikogo dziwić, ponieważ w przypadku karty EKUZ ma to swoje uzasadnienie.

Ile czeka się na kartę EKUZ w Łodzi?

Czas oczekiwania na wydanie karty EKUZ jest podobny we wszystkich większych miastach. Wynika to z faktu, że sama procedura opiera się na bardzo podobnych założeniach. Takie reguły zakładają, iż wnioski składane osobiście przez petentów zostaną przyjęte w pierwszej kolejności. Dzięki temu przy osobistej wizycie w oddziale NFZ będzie można uzyskać kartę EKUZ od ręki.

Jak natomiast wygląda czas oczekiwania w przypadku złożenia wniosku przy użyciu innej metody? Przede wszystkim samo rozpatrywanie wniosków, które nie zostały złożone osobiście, wydłuża się do kilku dni. Dłużej trwa również procedura wyrabiania i wysyłki gotowej karty EKUZ. W efekcie łączny czas oczekiwania rośnie wówczas nawet do około 2-3 tygodni.

Jak złożyć wniosek o kartę EKUZ w Łodzi?

Standardowa metoda składania wniosku polega na wypełnieniu dokumentu i dostarczeniu go osobiście do oddziału NFZ. Do dzisiaj jest to zresztą metoda rekomendowana osobom, którym zależy na szybkim uzyskaniu karty EKUZ.

Na szczęście obecnie placówki NFZ pozwalają petentom także na wykorzystanie bardziej praktycznych rozwiązań. Jednym z nich jest złożenie wniosku poprzez platformę ePUAP. Dzięki temu wniosek trafi bezpośrednio do wskazanego urzędu. Co więcej, przy składaniu wniosku petent może poprosić o wysłanie gotowej karty EKUZ pocztą. Wystarczy tylko wpisać adres, na jaki ma zostać wysłana karta.

Aktualnie wniosek o wydanie karty EKUZ można również wysłać pocztą elektroniczną (skan dokumentu) lub tradycyjną. Dane kontaktowe widnieją w poniższej zakładce poświęconej Łódzkiemu Oddziałowi NFZ.

Jakie dokumenty są potrzebne do wydania karty EKUZ w Łodzi?

Przebieg procedury wyrabiania karty EKUZ nie jest szczególnie skomplikowany. W pierwszej kolejności urzędnicy powinni przyjąć od petenta podpisany wniosek o wydanie karty. Następnym krokiem będzie z kolei weryfikacja tożsamości. Zazwyczaj polega ona po prostu na okazaniu dokumentu tożsamości i/lub pisemnego upoważnienia (w przypadku składania wniosku w imieniu innej osoby).

W razie potrzeby urzędnicy poproszą również o okazanie dokumentów potwierdzających prawo do ubezpieczenia NFZ. Co jasne, dana osoba musi okazać dokument adekwatny do swojej sytuacji. Toteż np. uczniowie muszą okazać ważną legitymację, a osoby pracujące – dowód zatrudnienia. Z drugiej strony nie zawsze jest to konieczne, ponieważ baza NFZ powinna zawierać takie informacje.

Aktualnie do wniosku o wydanie karty EKUZ nie trzeba dołączać zdjęcia.

Karta EKUZ w Łodzi – kontakt (e-mail i telefon)

NFZ w Łodzi
ul. Targowa 35, 90-001 Łódź;
numer telefonu: (42) 275 40 30;
adres e-mail: dos@nfz-lodz.pl.

UWAGA!

Placówka Łódzkiego Oddziału NFZ jakiś czas temu została przeniesiona. Dawniej mieściła się przy ulicy Stefana Kopcińskiego 58.

Godziny otwarcia NFZ w Łodzi

Oddział NFZ w Łodzi otwarty jest w godzinach:

 • poniedziałek: 8:00-16:00,
 • wtorek: 8:00-16:00,
 • środa: 8:00-16:00,
 • czwartek: 8:00-16:00,
 • piątek: 8:00-16:00;

Karta EKUZ – zakres ochrony i warunki

Niektórzy turyści uznają kartę EKUZ za kluczowe zabezpieczenie podczas zagranicznej podróży. Rzeczywiście dzięki niej można uzyskać bezpłatną pomoc lekarską w razie nagłej choroby lub wypadku. Jednak nie zawsze jest to możliwe.

Używanie karty EKUZ jest bowiem obwarowane kilkoma zasadami:

 1. Turysta posługujący się kartą EKUZ może liczyć jedynie na refundację podstawowej opieki medycznej. Oznacza to, że za niektóre bardziej skomplikowane zabiegi będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni.
 2. Narodowy Fundusz Zdrowia zwraca pieniądze tylko wtedy, gdy leczenie turysty odbywało się w publicznej placówce medycznej. Osoby korzystające z prywatnych szpitali nie mogą więc liczyć na refundację.
 3. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego działa tylko w krajach należących do UE lub EFTA.

Jak można uzyskać bardziej kompleksową ochronę podczas podróży?

Nie ulega wątpliwości, że wszystkie wymienione aspekty są poważnymi wadami karty EKUZ. Na szczęście może je rozwiązać jedna prosta decyzja – zakup ubezpieczenia turystycznego.

Polisa turystyczna niweluje wszelkie luki w ochronie spowodowane regulacjami dotyczącymi kart EKUZ. Po pierwsze, ubezpieczenia prywatne zachowują ważność niemal we wszystkich krajach świata. Po drugie, większość asekuratorów umożliwia swoim klientom korzystanie z niepublicznych placówek medycznych. Nawet takie świadczenia polegają wówczas refundacji. Po trzecie, kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne obejmuje wszystkie usługi medyczne. Oznacza to, że turysta może zgłosić się do lekarza w przypadku jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych.

Zakup ubezpieczenia turystycznego będzie również jedynym słusznym wyborem dla osób, które zamierzają np. uprawiać sporty ekstremalne podczas wyjazdu. Asekuratorzy zapewnią im wówczas dodatkową ochronę i odszkodowanie w razie doznania kontuzji.

Wnioski do pobrania na 2024 rok

Poniżej znajdziesz aktywne dokumenty wymagane do wydania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) na rok 2024. Możesz je przesłać do NFZ lub złożyć w oddziale. Wystarczy je pobrać, wypełnić i wydrukować.

Najważniejsze informacje:

 • W celu uzyskania karty EKUZ mieszkańcy Łodzi powinni udać się do Łódzkiego Oddziału NFZ. Należy jednak wiedzieć o tym, że obecnie ta placówka jest położona na ulicy Targowej 35.
 • Oddziały NFZ są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Jeżeli więc ktoś planuje osobistą wizytę w tej placówce, musi pamiętać o tych godzinach.
 • Jeśli chodzi o kartę EKUZ, zapewnia ona dość podstawową ochronę. Ponadto jej zasięg terytorialny jest ograniczony do krajów członkowskich UE oraz EFTA.
 • To wszystko sprawia, że przy dłuższych lub odleglejszych wyjazdach zagranicznych karta EKUZ może nie wystarczyć. Wtedy znacznie lepszym rozwiązaniem będzie zakup prywatnego ubezpieczenia dla podróżnych.
 • Prywatne polisy turystyczne mają zdecydowanie szerszy zakres ochrony niż karty EKUZ. Dotyczy to zarówno wykazu refundowanych świadczeń, jak i samej wysokości takiej refundacji. Dzięki temu mogą one zapewnić bardziej kompleksowe zabezpieczenie wyjazdu w porównaniu do kart EKUZ.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Gdzie można wyrobić kartę EKUZ w Łodzi?
Za wydawanie kart EKUZ w Łodzi odpowiada Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ. Jest to placówka, która obecnie mieści się przy ulicy Targowej 35 i to tam powinni udać się mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem karty.
Czy na wydanie karty EKUZ trzeba czekać?
Jeżeli ktoś złoży wniosek osobiście we wspomnianym oddziale, uzyska kartę EKUZ praktycznie od ręki. Natomiast osoby składające wniosek online faktycznie muszą uzbroić się w cierpliwość. W ich przypadku wydanie karty może zająć 2-3 tygodnie.
Dlaczego karta EKUZ nie zawsze będzie potrzebna przy wyjeździe zagranicznym?
Odpowiedź jest dosyć prosta. Ponieważ karta EKUZ ma stosunkowo wąski zakres ochrony, a przy tym jest honorowana jedynie w określonych krajach europejskich. Dlatego przy każdej odleglejszej podróży turysta musi już postawić na prywatne ubezpieczenie.

Gdzie wyrobić kartę EKUZ?

Posiadający ubezpieczenie w Polsce mają prawo do skorzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która jest wydawana bezpłatnie w oddziałach lub delegaturach Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie złożonego wniosku. Proces wyrobienia Karty jest całkowicie dobrowolny. Sprawdź, gdzie w danym mieście można otrzymać EKUZ.