Upoważnienie do odbioru karty EKUZ
EKUZ

Upoważnienie do odbioru karty EKUZ – jak napisać?

Procedura wyrabiania dokumentów urzędowych może przebiegać bardzo sprawnie lub przeciągać się dniami, a nawet miesiącami. Dobra wiadomość jest taka, że w przypadku karty EKUZ sprawdza się pierwszy scenariusz. Od złożenia wniosku do wydania gotowego dokumentu zazwyczaj mijają 1-2 tygodnie. Co więcej, kartę EKUZ można odebrać w wybranym przez siebie oddziale NFZ. Warto również wspomnieć o tym, że wcale nie trzeba tego robić osobiście. Kartę EKUZ w naszym imieniu może także odebrać inna osoba. Aby jednak dokument faktycznie został wydany, dana osoba musi posiadać stosowne upoważnienie do odbioru karty EKUZ. Jak więc należy napisać takie upoważnienie, żeby zostało ono uznane? Zapraszamy do przeczytania naszego tekstu.

PAMIĘTAJ! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający jedynie do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą. Warto kupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje wszystkie wydatki!

Jak napisać upoważnienie do odbioru karty EKUZ?

Formalne dokumenty urzędowe bardzo często mają dosyć skomplikowaną formę. Jednak w przypadku upoważnień sprawa wygląda nieco inaczej. Tutaj dana osoba musi jedynie zamieścić kilka prostych formułek, aby jej pismo nabrało wymaganej mocy prawnej. O czym więc dokładnie należy pamiętać?

W przypadku takiego podania trzeba zamieścić kilka podstawowych informacji. Po pierwsze, osoba odpowiedzialna za złożenie wniosku o EKUZ musi podać swoje dane osobowe. Następnie w treści pisma trzeba zamieścić formalną informację o przyznaniu danej osobie upoważnienia. Może to być po prostu zwykła formułka pokroju – „Upoważniam (imię i nazwisko) do odbioru karty EKUZ w moim imieniu”.

Jakie informacje musi zawierać upoważnienie do odbioru karty EKUZ?

Przy załatwianiu wszelkich spraw urzędowych niezbędne jest okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nie inaczej jest w tym przypadku. Jeżeli ktoś zamierza odebrać kartę EKUZ, musi okazać swój dowód osobisty. To z kolei wymaga zawarcia stosownych informacji we wspomnianym upoważnieniu.

W treści upoważnienia powinien znaleźć się numer i seria dowodu osobistego, którym posługuje się upoważniona osoba. Wszystko po to, aby urzędnicy mogli szybko zidentyfikować jej tożsamość.

Co jasne, upoważnienie musi mieć także datę oraz podpis osoby wydającej takowe pismo. Warto o tym pamiętać, gdyż bez tego cały dokument nie będzie ważny.

Sam wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ wygląda dość podobnie. Różnią się one tylko zakresem przyznanego upoważnienia. Jeśli więc ktoś chce dodatkowo złożyć wniosek w czyimś imieniu, pismo również musi zawierać takową adnotację.

Upoważnienie do odbioru EKUZ DOC i PDF

Na stronach internetowych NFZ-u można znaleźć liczne przydatne wzory dokumentów. W bazie znajduje się nie tylko wniosek o wydanie karty EKUZ, ale także opisywane upoważnienie. Jego wzór można znaleźć między innymi pod tym linkiem.

Kto nie musi pisać upoważnienia?

W niektórych sytuacjach opisywane upoważnienie nie będzie potrzebne do tego, aby odebrać kartę EKUZ. Kto nie musi się więc o to martwić?

Przede wszystkim prawo do odbioru karty EKUZ mają rodzice lub prawni opiekunowie osoby niepełnoletniej. W przypadku dzieci i nastolatków rodzice nie potrzebują żadnego dodatkowego upoważnienia. Analogiczna sytuacja dotyczy opiekunów osób niepełnosprawnych, które posiadają odgórne upoważnienie.

Najważniejsze informacje:

  • Karta EKUZ jest dokumentem wydawanym na stosowny wniosek. Jednak osoba składająca taki wniosek może jednocześnie dołączyć do niego specjalne upoważnienie.
  • Takie upoważnienie sprawia, że kartę EKUZ może w jej imieniu odebrać inna osoba. Jest więc to szczególnie przydatna możliwość podczas stacjonarnego wyrabiania tego dokumentu.
  • Upoważnienie musi zawierać kilka ważnych elementów. Kluczowe znaczenie mają: dane osoby przekazującej upoważnienie, dane upoważnionego (wraz z numerem dowodu osobistego), a także data i podpis.
  • Niektóre osoby mogą jednak odebrać kartę EKUZ w imieniu kogoś innego nawet bez upoważnienia. Z takiej możliwości mogą skorzystać np. rodzice osoby niepełnoletniej lub opiekunowie osób niepełnosprawnych.
  • Jednocześnie przypominamy, że przy składaniu wniosku o kartę EKUZ można poprosić o wysyłkę dokumentu pocztą. Taka opcja eliminuje konieczność pisania upoważnień do odbioru dokumentu.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Jak napisać upoważnienie do odbioru karty EKUZ?
Takie upoważnienie musi zawierać kilka ważnych informacji. Są to przede wszystkim: dane osobowe upoważnionego oraz upoważniającego, datę wystawienia, podpis oraz zakres upoważnienia. Bez tych informacji wystawiony dokument może nie zostać uznany.
Kto musi wystawić upoważnienie do odbioru karty EKUZ?
Opisane upoważnienie muszą wystawić wszystkie dorosłe osoby, które chcą, aby ktoś w ich imieniu odebrał kartę EKUZ. Taki obowiązek nie dotyczy jedynie opiekunów osób niepełnoletnich oraz opiekunów osób niepełnosprawnych.
Co zrobić, aby nie trzeba było wystawiać upoważnienia do odbioru karty EKUZ?
Upoważnienie tego typu jest potrzebne jedynie przy osobistym odbieraniu karty w oddziale NFZ. Wystarczy więc przy składaniu wniosku zaznaczyć, aby gotowa karta EKUZ została wysłana pocztą. Wtedy nie będą konieczne żadne dodatkowe dokumenty.