karta ekuz w belgii
EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ do Belgii? Co obejmuje?

Jak wyrobić kartę EKUZ do Belgii? Co obejmuje?

Wizyta w krajach Beneluksu z pewnością będzie ciekawym doświadczeniem dla turystów, którzy kochają zwiedzać oraz oglądać rozmaite zabytki. W samej Belgii można odnaleźć mnóstwo interesujących budynków, a także liczne muzea i galerie. Jednak przed rozpoczęciem zwiedzania warto zadbać o to, żeby pobyt w Belgii był bezpieczny. Dlatego każdy turysta z Polski powinien mieć przy sobie kartę EKUZ lub polisę turystyczną. Takie świadczenia zapewnią pomoc w razie nagłych problemów zdrowotnych. Które z nich będzie lepszym wyborem dla turystów? Czy lepiej sprawdzi się karta EKUZ w Belgii, a może warto postawić na prywatne ubezpieczenie?

PAMIĘTAJ! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający jedynie do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą. Warto kupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje wszystkie wydatki!

Jak wyrobić kartę EKUZ do Belgii?

Na początku zaznaczmy, że karty EKUZ nie trzeba wyrabiać pod szczególny kraj. Zakres terytorialny karty EKUZ zawsze jest identyczny, gdyż obejmuje całe terytorium UE/EFTA. Dlatego wyrobiona karta EKUZ zachowa ważność zarówno w Belgii, jak i w innych krajach UE.

Jak więc wygląda procedura wyrobienia karty? Tak naprawdę pierwszym i kluczowym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie karty EKUZ. Ten dokument nie jest bowiem wydawany odgórnie. To osoba zainteresowana uzyskaniem takiej karty musi złożyć o nią wspomniany wniosek. Podanie można złożyć osobiście lub na odległość. Pierwsza opcja jest korzystniejsza pod kątem czasu oczekiwania, bo wtedy kartę EKUZ można uzyskać od ręki.

Jeśli chodzi o wymogi formalne, karta EKUZ nie wymaga dostarczania do urzędu zdjęcia. Natomiast każdy wnioskodawca musi być objęty ważnym ubezpieczeniem NFZ. Brak takiego ubezpieczenia spowoduje odmowę wydania karty EKUZ.

Karta EKUZ – co obejmuje w Belgii?

Posiadanie karty EKUZ pozwala na korzystanie z opieki lekarskiej podczas pobytu zagranicznego. Co istotne, koszty takiej opieki mogą zostać częściowo lub całkowicie zrefundowane. Aby jednak do tego doszło, turysta musi przestrzegać kilku zasad związanych z używaniem karty EKUZ. W przeciwnym wypadku koszty leczenia po prostu nie zostaną zwrócone. Oto kilka kluczowych zasad:

 1. Karta EKUZ ma zapewnić pomoc lekarską jedynie w nagłych sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Turysta nie może używać tego dokumentu w celu leczenia planowanego.
 2. Refundacja w ramach karty EKUZ obejmuje jedynie usługi świadczone w publicznych placówkach lekarskich. Prywatna opieka medyczna jest wyłączona z zakresu tego dokumentu.
 3. Karta EKUZ w Belgii obejmuje zwrot kosztów leczenia tylko w przypadku podstawowych zabiegów lekarskiej.

Co daje nam karta EKUZ w Belgii?

Jednym z celów powstania Unii Europejskiej było stworzenie systemu swobodnej wymiany usług. Dzięki niemu obywatele poszczególnych państw członkowskich mogą korzystać z określonych świadczeń na terenie całej wspólnoty. Taka zależność dotyczy między innymi państwowej opieki zdrowotnej.

Karta EKUZ jest tak naprawdę dokumentem, który jedynie potwierdza, że dana osoba posiada ważne ubezpieczenie zdrowotne. Na tej podstawie można bowiem otrzymać pomoc medyczną zarówno w swoim ojczystym kraju, jak i w innych państwach UE. Co jasne, dotyczy to jedynie usług świadczonych przez publiczną służbę zdrowia. Wszelkie placówki medyczne o charakterze prywatnym działają na zasadach odpłatności, dlatego karta EKUZ Belgia nie zapewni refundacji takich świadczeń.

Nie jest to zresztą jej jedyne ograniczenie. Karta EKUZ Belgia gwarantuje dostęp tylko do podstawowych świadczeń medycznych, które trzeba udzielić ze względu na nagły charakter sytuacji. To oznacza, że nie można wykorzystać tego dokumentu np. w celu wykonania zaplanowanego zabiegu.

Czym grozi brak karty EKUZ w Belgii?

W momencie przyjęcia obcokrajowca karta EKUZ potwierdza, że ma on prawo do korzystania z refundowanej opieki lekarskiej. Dzięki temu taka osoba zostaje przypisana do publicznego systemu ochrony zdrowia. Analogicznie brak karty EKUZ sprawi, że leczenie pacjenta zostanie uznane za leczenie prywatne. Wówczas to na barki pacjenta spadnie obowiązek opłacenia wszystkich kosztów takiej opieki. Aby więc uniknąć bardzo wysokich wydatków, po prostu trzeba mieć przy sobie kartę EKUZ.

Jak korzystać z karty EKUZ w Belgii?

Publiczna służba zdrowia w Belgii funkcjonuje na zupełnie innych zasadach. Najważniejszą różnicą między Belgią a Polską jest fakt, że Belgowie muszą samodzielnie płacić za udzielone im usługi medyczne. Dopiero później miejscowe kasy chorych gwarantują pacjentom refundację poniesionych kosztów. Co ciekawe, nie jest to pełna refundacja, ponieważ obejmuje ona tylko część wydatków.

Taka zależność dotyczy również turystów. Co prawda, Polacy mogą zwrócić się do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o refundację poniesionych kosztów. Tutaj jednak widnieje pewien haczyk. Otóż karta EKUZ zapewnia zwrot kosztów leczenia tylko w takim zakresie, który obejmuje również obywateli danego kraju. Jeżeli więc Belgowie muszą samodzielnie pokrywać część wydatków za usługi medyczne, posiadacze karty EKUZ również będą musieli to zrobić.

Co jasne, karta EKUZ zapewnia refundację tylko pod warunkiem, że pacjent był leczony w publicznej placówce. Jak można to sprawdzić? Jeżeli belgijski lekarz świadczy usługi w ramach państwowej służby zdrowia, przy jego nazwisku widnieje adnotacja „geconventioneerde zorgverleners”. Wtedy turyści mogą skorzystać z jego usług i liczyć na późniejszą refundację kosztów leczenia.

Czy jadąc do Belgii? trzeba mieć ubezpieczenie zdrowotne?

Powyższe informacje mogą kwestionować sens posiadania karty EKUZ. Warto jednak pamiętać, że nawet częściowa refundacja kosztów leczenia będzie lepszym rozwiązaniem niż pełna odpłatność. Jest to bardzo istotne, ponieważ ceny w krajach Beneluksu są naprawdę wysokie. Dość powiedzieć, iż opłata za jeden dzień hospitalizacji może wynieść ponad 40 euro! Z tego względu karta EKUZ bez wątpienia przyda się podczas podróży po Belgii.

Czy polskie ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje w Belgii?

Tak, a to za sprawą karty EKUZ, która nadaje mu międzynarodowego charakteru. Dzięki niej polskie ubezpieczenie zdrowotne zaczyna obowiązywać w całej Unii Europejskiej.

Ubezpieczenie turystyczne Belgia – potrzebne czy zbędne?

Nawet karta EKUZ nie chroni przed odpłatnością za leczenie w belgijskich przychodniach i szpitalach. Nie jest to dobra informacja dla turystów. Na szczęście darmową pomoc lekarską może zapewnić inny dokument – polisa turystyczna.

Ubezpieczenia dla osób podróżujących są sprzedawane przez prywatne firmy, które nie muszą stosować się do przytoczonych wyżej regulacji. Dzięki temu asekuratorzy mogą zaoferować swoim klientom pełną refundację kosztów zagranicznego leczenia. Takie rozwiązanie ma wiele korzyści. Przede wszystkim jest to duża oszczędność, albowiem turysta nie musi płacić za udzieloną mu pomoc medyczną. Co więcej, polisa okazuje się dużo wygodniejszym rozwiązaniem. Asekuratorzy często korzystają z bezgotówkowych form płatności, dzięki czemu turyści nie muszą samodzielnie uiszczać żadnych opłat. Wszelkie formalności w ich imieniu wykona bowiem pracownik firmy ubezpieczeniowej.

Choć państwowa służba zdrowia w Belgii stoi na wysokim poziomie, warto nadmienić, że polisa zapewnia również refundację prywatnego leczenia. Jeżeli będzie taka konieczność, posiadacz ubezpieczenia może skorzystać z usług prywatnych klinik i poradni.

Co warto wiedzieć o polisie turystycznej?

Zakres ubezpieczenia turystycznego jest bez wątpienia szerszy niż zakres karty EKUZ. Jednak to nie oznacza, iż ubezpieczenia dla podróżnych nie mają żadnych ograniczeń. Asekuratorzy także stosują pewne reguły, które dotyczą korzystania z pomocy medycznej podczas pobytu za granicą. Choć każda firma może je inaczej określić, istnieje kilka uniwersalnych zasad:

 1. Turyści mogą uzyskać pomoc lekarską tylko w nagłych przypadkach. Planowane leczenie i zabiegi nie wchodzą w zakres ubezpieczenia.
 2. Osoby przewlekle chore powinny wybrać rozszerzoną wersję polisy turystycznej, która zapewni pomoc przy tego typu schorzeniach.
 3. Ubezpieczyciel odmówi refundacji leczenia, jeżeli turysta trafi do szpitala pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Pro tip: Sprawdź również ubezpieczenie turystyczne do Belgii

Czy warto wyrobić kartę EKUZ jadąc do Belgii?

Na podstawie powyższych informacji można wskazać kilka istotnych różnić między tymi dwoma świadczeniami. Karta EKUZ Belgia jest darmowa i zapewnia częściową refundację usług medycznych. Z kolei ubezpieczenie gwarantuje pełen zwrot kosztów leczenia, ale jego zakup wiąże się z określonym wydatkiem. Co więc będzie lepszym wyborem? Pod względem bezpieczeństwa to ubezpieczenie zapewnia wyższy poziom ochrony. Natomiast kartę EKUZ i tak warto mieć przy sobie, gdyż jej wyrobienie nic nie kosztuje, a sam dokument może się po prostu przydać.

Najważniejsze informacje:

 • Belgia będzie obowiązkowym punktem na planie podróży dla osób, które zaplanowały zwiedzanie regionu Beneluksu. Warto więc pamiętać o tym, aby w taką podróż zabrać ze sobą kartę EKUZ.
 • Wszystkie kraje Beneluksu należą do struktur Unii Europejskiej, co oznacza, że można tutaj korzystać z kart EKUZ. Turyści muszą jedynie zadbać o to, żeby zgłaszać się z EKUZ do publicznych placówek zdrowotnych.
 • Belgijski system opieki zdrowotnej pod względem ogólnego poziomu wypada dobrze na tle wielu europejskich państw. Nieco gorszą informacją dla turystów będzie jednak fakt, iż bardzo powszechne są tutaj dopłaty do kosztów leczenia.
 • Toteż w Belgii ubezpieczeni pacjenci oraz posiadacze kart EKUZ muszą pokrywać określoną część kosztów leczenia. Przykładowo, podczas leczenia ogólnego jest to 20% kosztów, a przy leczeniu specjalistycznym nawet 40%.
 • Jedynym sposobem na uniknięcie takiej odpłatności będzie zakup ubezpieczenia turystycznego przed wyjazdem do Belgii. Prywatna polisa pozwoli na uzyskanie pełnej refundacji leczenia i to bez względu na jego charakter (publiczny lub niepubliczny).

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Czy karta EKUZ działa w Belgii?
Karta EKUZ działa zarówno w Belgii, jak i we wszystkich krajach Beneluksu. Są to bowiem państwa, które należą do struktur UE, dlatego karta EKUZ zachowuje ważność na ich terytorium.
Na jakich zasadach działa opieka zdrowotna w Belgii?
W Belgii ubezpieczeni pacjenci muszą pokrywać od 20% do 40% ogólnych kosztów leczenia. Niektóre usługi (np. transport karetką lub zakup leków) mogą być objęte nawet pełną odpłatnością. Dlatego karta EKUZ w Belgii może jedynie zapewnić częściową refundację.
Czy warto kupić ubezpieczenie turystyczne do Belgii?
Na pewno tak. Ze względu na opisane wyżej regulacje tylko prywatna polisa turystyczna może zapewnić pełną refundację leczenia zagranicznego. Dlatego będzie ona zdecydowanie najlepszą alternatywą dla turystów.

Sprawdź jak działa karta EKUZ za granicą

Czy wiesz, że podróżując po krajach Unii Europejskiej, masz prawo do opieki medycznej na takich samych warunkach jak mieszkańcy tych państw? Sprawdź, jak działa karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i jak możesz skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej podczas podróży za granicę! Zainwestuj chwilę, aby zabezpieczyć swoje zdrowie w podróży - poznaj szczegóły już teraz.