karta ekuz w estonii
EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ do Estonii? Co obejmuje?

Jak wyrobić kartę EKUZ do Estonii? Co obejmuje?

Być może Estonia nie cieszy się wśród turystów szczególnie dużą popularnością. Jeżeli jednak ktoś postanowi odwiedzić ten niewielki kraj, na pewno tego nie pożałuje. Amatorzy zwiedzenia powinni zwrócić szczególną uwagę na miasto Tallin, czyli stolicę Estonii. Można tam odnaleźć mnóstwo historycznych obiektów i liczne zabytki. Z kolei miłośnikom przyrody warto polecić relaks na łonie natury w otoczeniu miejscowych lasów oraz jezior. Niezależnie od charakteru podróży, każdemu turyście przyda się karta EKUZ w Estonii. Dlaczego jest ona tak ważna?

PAMIĘTAJ! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający jedynie do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą. Warto kupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje wszystkie wydatki!

Jak wyrobić kartę EKUZ do Estonii?

Karta EKUZ to dokument ważny na obszarze Unii Europejskiej oraz na terytorium państw członkowskich EFTA. Zakres terytorialny tego dokumentu jest więc uniwersalny i dlatego nie trzeba wyrabiać go pod konkretny kraj. Co więcej, sama procedura związana z uzyskiwaniem karty EKUZ obejmuje raptem kilka kroków.

Pierwszym i najważniejszym krokiem będzie złożenie wniosku o wydanie karty EKUZ. Gotowe wzory takich podań można znaleźć w internecie lub oddziałach NFZ. Osoby zainteresowane uzyskaniem karty EKUZ powinny więc wypełnić i złożyć taki wniosek. Wybór metody ma tutaj znaczenie, gdyż tylko osobiste złożenie wniosku w oddziale NFZ zapewnia możliwość szybkiego odebrania karty. W przeciwnym razie czas oczekiwania na wydanie dokumentu wyniesie około 2 tygodnie.

Czasami wnioskodawca musi także potwierdzić swoje prawa do korzystania ze świadczeń NFZ. W praktyce sprowadza się to do okazania stosownych dokumentów (np. umowy o pracę lub legitymacji).

Karta EKUZ – co obejmuje w Estonii?

W przypadku karty EKUZ zasady korzystania z refundowanej opieki lekarskiej są ściśle określone. Nie można więc liczyć na to, że karta EKUZ sprawdzi się dosłownie w każdym przypadku. Posiadacze tego dokumentu muszą bowiem pamiętać o kilku istotnych zasadach. Naruszenie tych reguł spowoduje utratę prawa do uzyskania refundacji leczenia zagranicznego. Czego więc dotyczą najważniejsze reguły? Oto ich krótkie podsumowanie:

  1. Jedynym uzasadnieniem do użycia karty EKUZ jest nagłe zagrożenie życia lub zdrowia (np. wypadek lub nagłe zachorowanie). Karta EKUZ nie służy do pokrywania kosztów leczenia zaplanowanego z wyprzedzeniem.
  2. Warunkiem koniecznym do uzyskania refundacji jest zgłoszenie się do publicznej placówki lekarskiej. Wszelkie punkty o charakterze prywatnym są wyłączone z zakresu takiej refundacji.
  3. Karta EKUZ w Estonii zapewnia zwrot kosztów leczenia tylko w przypadku niezbędnych zabiegów medycznych. Za wszelkie dodatkowe usługi musi zapłacić sam turysta.

Co daje karta EKUZ w Estonii?

Ubezpieczenia zdrowotne realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia obowiązują nie tylko w Polsce. Każdy ubezpieczony Polak może skorzystać z posiadanej ochrony również poza granicami kraju. W tym celu należy jednak wyrobić sobie kartę EKUZ. Ten dokument uprawnia do korzystania z publicznej opieki medycznej w krajach członkowskich EU oraz EFTA.

Karta EKUZ Estonia zapewnia więc dostęp do podstawowych świadczeń lekarskich podczas pobytu w tym kraju. Jednak tutaj pojawia się istotne ograniczenie. Otóż turyści mają prawo do korzystania wyłącznie z publicznej służby zdrowia. Leczenie w prywatnych gabinetach i szpitalach nie podlega refundacji, co oznacza, że turysta sam będzie musiał pokryć jego koszty.

Czym grozi brak karty EKUZ w Estonii?

Brak karty EKUZ w Estonii oznacza jeden poważny problem. Otóż wtedy nawet korzystanie z publicznych placówek medycznych nie daje gwarancji refundacji leczenia. W efekcie turysta będzie musiał pokryć 100% kosztów związanych z udzielonymi mu świadczeniami. Co gorsza, takie rachunki potrafią opiewać na bardzo wysokie kwoty. Dlatego ich zapłata jest nieraz bardzo problematyczna. Z tego względu każdy odpowiedzialny turysta powinien mieć przy sobie kartę EKUZ albo prywatne ubezpieczenie.

Jak korzystać z karty EKUZ w Estonii?

Każdy kraj posiada swoje własne regulacje w zakresie działania publicznej służby zdrowia. Jeżeli chodzi o Estonię, miejscowe zasady są dość podobne do reguł, które obowiązują w Polsce. Wszystkie osoby mające ważne ubezpieczenie zdrowotne mogą za darmo udać się do lekarza pierwszego kontaktu i zasięgnąć porady. Pacjenci nie płacą również za ratownictwo, w tym także za ratownictwo lotnicze.

Natomiast pewne rozbieżności pojawiają się w przypadku leczenia specjalistycznego. Tutaj funkcjonuje bowiem zasada częściowej odpłatności za udzielone usługi medyczne. Dotyczy to przede wszystkim: wizyt u lekarzy specjalistów, leczenia stomatologicznego oraz hospitalizacji. Na szczęście zdecydowaną większość kosztów wciąż pokrywają kasy chorych. Dzięki temu pacjenci płacą dość symboliczne kwoty. Przykładowo, wizyta u dentysty oznacza wydatek rzędu 5 euro. Natomiast za każdy dzień hospitalizacji pacjent musi zapłacić 2,5 euro*.

Co jasne, takie wyliczenia dotyczą tylko usług realizowanych przez publiczne placówki medyczne. Jeśli pacjent zdecyduje się na prywatne leczenie, wszystkie koszty będą zdecydowanie wyższe. Karta EKUZ Estonia nie zapewni wtedy nawet częściowej refundacji, dlatego trzeba mieć to na uwadze.

*Z zastrzeżeniem, że łączny rachunek za jednorazowy pobyt w szpitalu nie może przekroczyć sumy 25 euro.

Czy jadąc do Estonii trzeba mieć ubezpieczenie zdrowotne?

Zdecydowanie tak. Tylko prywatne ubezpieczenie turystyczne lub karta EKUZ może zapewnić refundację leczenia. W przeciwnym wypadku turysta musiałby sam pokryć takie wydatki. To zaś z racji ich wysokości byłoby nie lada problemem. Dlatego przy podróży do Estonii karta EKUZ stanowi absolutne minimum. Natomiast bardziej zapobiegliwym turystom warto polecić połączenie karty EKUZ z ubezpieczeniem turystycznym.

Czy polskie ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje w Estonii?

Karta EKUZ nadaje krajowym ubezpieczeniom zdrowotnym międzynarodowego charakteru. Dlatego np. polska polisa NFZ staje się ważna we wszystkich krajach UE, a zatem również w Estonii.

Czy karta EKUZ Estonia jest potrzebna turystom?

Powyższe wyliczenia jasno pokazują, że karta EKUZ nie chroni przed częściową odpłatnością za usługi medyczne. Ponadto zapewnia ona refundację tylko wtedy, gdy turysta podda się leczeniu w publicznej placówce. Trudno więc uznać ją za kompleksowe świadczenie.

Z drugiej strony nie można umniejszać jej znaczenia. Tak naprawdę karta EKUZ Estonia przyda się każdemu turyście, który planuje odwiedzić ten kraj. Warto bowiem pamiętać, że nawet częściowa refundacja kosztów leczenia będzie dużym wsparciem w razie nagłych problemów zdrowotnych. Ponadto gwarancja pokrycia kosztów ratownictwa ma tutaj równie duże znaczenie. Co jasne, turyści nie muszą ograniczać się tylko do takiej ochrony, ale z pewnością warto o nią zadbać. Nie jest to zresztą trudne, gdyż kartę EKUZ można uzyskać za darmo.

Polisa turystyczna Estonia – czy warto mieć dodatkową ochronę?

Poza kartą EKUZ wszyscy turyści mogą przed wyjazdem zakupić dodatkowe ubezpieczenie dla podróżnych. Warto podkreślić, że te dwa świadczenia się wzajemnie nie wykluczają. Jeżeli ktoś chce uzyskać pełne bezpieczeństwo, powinien mieć przy sobie zarówno kartę EKUZ, jak i polisę.

Podstawową zaletą ubezpieczeń turystycznych jest szeroki zakres ochrony, który wyraźnie przewyższa zakres kart EKUZ. Dlaczego? Ponieważ polisy gwarantują refundację wszystkich wydatków związanych z leczeniem. Oznacza to, że asekuratorzy zwracają również koszty takich usług, które normalnie nie podlegają refundacji. Dzięki temu turyści mogą w praktyce uzyskać pomoc lekarską zupełnie za darmo. Co więcej, jeżeli ich polisa obejmuje rozliczenie w formie płatności bezgotówkowej, asekurator automatycznie zajmie się uregulowaniem powstałej należności.

Przydatne informacje na temat ubezpieczeń turystycznych

Kolejną istotną różnicą między ubezpieczeniem turystycznym oraz kartą EKUZ jest to, że karta ma uniwersalny zakres ochrony. Tymczasem polisy dla podróżnych są dostępne w wielu wariantach. Ogólna zasada głosi, iż droższe ubezpieczenia zapewniają szerszy zakres ochrony.

Zazwyczaj kupowanie rozszerzeń ochrony jest dobrowolne. W ten sposób turysta może odpłatnie zwiększyć zakres swojej polisy. Jednak czasami zakup dodatkowych świadczeń jest po prostu konieczny. Dotyczy to choćby osób przewlekle chorych, które muszą uzyskać gwarancję stałej ochrony podczas podróży. Na dodatkowy wydatek powinni być gotowi również sportowcy. Większość dostępnych ubezpieczeń nie obejmuje bowiem uprawiania sportów, a w szczególności dyscyplin ekstremalnych.

Pro tip: Sprawdź również ubezpieczenie turystyczne do Estonii

Czy warto wyrobić kartę EKUZ jadąc do Estonii?

Jak widać, karta EKUZ Estonia pod wieloma względami różni się od prywatnych ubezpieczeń. Dla wielu osób kluczową informacją będzie darmowy charakter karty EKUZ. Inni z kolei zwrócą uwagę na jej niepełny zakres. Jeżeli ktoś chce uzyskać kompleksowe bezpieczeństwo w trakcie wyjazdu, polisa niewątpliwie będzie lepszym rozwiązaniem. Prywatne ubezpieczenie warto polecić również osobom o szczególnych wymaganiach (np. osobom przewlekle chorym). Warto jednak pamiętać, że nawet fakt posiadania prywatnej polisy nie umniejsza przydatności karty EKUZ. Toteż na wszelki wypadek należy wyrobić sobie ten dokument.

Najważniejsze informacje:

  • Choć Estonia nie należy do grona szczególnie popularnych krajów turystycznych, warto odwiedzić ten malowniczy kraj. Co istotne, turyści podczas pobytu w Estonii mogą skorzystać z karty EKUZ w celu uzyskania opieki lekarskiej.
  • Karta EKUZ zapewnia turystom możliwość uzyskania refundowanej pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. Aby otrzymać taką pomoc, należy udać się z kartą EKUZ do najbliższej placówki, która ma status publicznej.
  • W Estonii ubezpieczeni pacjenci, czyli również posiadacze karty EKUZ, muszą uiścić określone dopłaty za usługi medyczne. Na szczęście tego typu dopłaty nie są wysokie. Przykładowo, konsultacja lekarska wiąże się z maksymalną dopłatą 5 euro.
  • Pacjenci mogą korzystać bezpłatnie z transportu karetkami na terenie Estonii. Co więcej, opłata za leczenie szpitalne w wysokości 2,5 euro jest pobierana tylko przez pierwsze 10 dni. Później pacjentowi przysługuje już pełna refundacja.
  • Aby jednak uniknąć opisanych wyżej kosztów, posiadacze karty EKUZ mogą zdecydować się na zakup ubezpieczenia turystycznego. Dodatkowa polisa zapewni pokrycie wszelkich kosztów związanych z leczeniem w Estonii. Ponadto posiadacze takich świadczeń uzyskają możliwość korzystania z prywatnej opieki lekarskiej.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Czy karta EKUZ jest ważna w Estonii i krajach bałtyckich?
Tak, ponieważ Estonia oraz inne kraje bałtyckie należą do Unii Europejskiej. Z tego względu karta EKUZ zachowuje ważność na ich terytorium. Jest więc to świetna wiadomość dla turystów.
Jak działa system opieki zdrowotnej w Estonii?
Standardy miejscowego systemu opieki zdrowotnej są dość przeciętne. Jeżeli chodzi o plusy estońskich placówek medycznych, ich atutem jest przede wszystkim ograniczony zakres dopłat za leczenie.
Czy warto kupić ubezpieczenie turystyczne do Estonii?
Liczne prywatne placówki lekarskie w Estonii mogą zapewnić wyższy standard opieki niż placówki publiczne. Aby jednak móc korzystać z takich placówek bez dodatkowych opłat, turyści powinni zakupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne. Taka polisa zapewni im refundację leczenia prywatnego oraz dostęp do szerszej liczby świadczeń.

Sprawdź jak działa karta EKUZ za granicą

Czy wiesz, że podróżując po krajach Unii Europejskiej, masz prawo do opieki medycznej na takich samych warunkach jak mieszkańcy tych państw? Sprawdź, jak działa karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i jak możesz skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej podczas podróży za granicę! Zainwestuj chwilę, aby zabezpieczyć swoje zdrowie w podróży - poznaj szczegóły już teraz.