karta ekuz w bułgarii
EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ do Bułgarii? Co obejmuje?

Jak wyrobić kartę EKUZ do Bułgarii? Co obejmuje?

Bułgaria ma praktycznie wszystkie atrybuty, którymi powinien cechować się idealny kraj turystyczny. Wybrzeże Morza Czarnego oraz słynne Złote Piaski tworzą perfekcyjne warunki dla miłośników plażowego wypoczynku. Z kolei Sofia i Warna to miejscowości godne polecenia wszystkim amatorom zwiedzania. Każdy znajdzie więc tutaj coś dla siebie. Aby jednak podróż do Bułgarii była źródłem wyłącznie pozytywnych wspomnień, wszyscy turyści powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo. Pomóc w tym może karta EKUZ w Bułgarii lub prywatne ubezpieczenie dla podróżnych.

PAMIĘTAJ! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający jedynie do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą. Warto kupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje wszystkie wydatki!

Jak wyrobić kartę EKUZ do Bułgarii?

Wyrabianie karty EKUZ nie jest niczym skomplikowanym. Aby uzyskać ten dokument, wystarczy tylko wypełnić wniosek o wydanie karty EKUZ. Taki wniosek można wypełnić online lub wypełnić go bezpośrednio w oddziale NFZ. Obydwie te opcje mają swoje plusy oraz minusy. Wypełnianie wniosku online jest dużo wygodniejsze, ale wiąże się z dłuższym czasem oczekiwania na wydanie karty (nawet 2 tygodnie). Natomiast wizyta w urzędzie stanowi mniej praktyczną opcję, ale za to pozwala na uzyskanie karty od ręki.

Aby uzyskać kartę EKUZ, wnioskodawca musi mieć ważne ubezpieczenie NFZ. Choć taka polisa obejmuje zdecydowaną większość Polaków, warto pamiętać, że niektóre osoby nie mają do niego praw. Niestety, takie osoby nie będą mogły uzyskać karty EKUZ.

Karta EKUZ – co obejmuje w Bułgarii?

Na pewno wszyscy turyści wiedzą już, że głównym celem karty EKUZ jest zapewnienie dostępu do zagranicznej opieki lekarskiej. Co jasne, taka opieka powinna być dostępna na zasadach refundacji (pełnej lub częściowej).

Taka refundacja nie zostanie jednak przyznana we wszystkich przypadkach. Aby tak się stało, turysta musi przestrzegać kilku zasad. Oto najważniejsze reguły dotyczące korzystania z karty EKUZ:

 1. Do użycia karty EKUZ upoważnia jedynie nagły stan zagrożenia życia lub zdrowia. Z dokumentu nie należy więc korzystać np. w celu kontynuacji leczenia rozpoczętego w Polsce.
 2. Turysta otrzyma refundację tylko wtedy, kiedy jego leczenie będzie odbywać się w publicznej placówce medycznej. Korzystanie z prywatnych punktów nie jest objęte żadną refundacją.
 3. Dzięki karcie EKUZ w Bułgarii można otrzymać zwrot kosztów jedynie za te podstawowe usługi medyczne.

Co daje nam karta EKUZ w Bułgarii?

W 2007 roku Bułgaria oficjalnie wstąpiła do Unii Europejskiej. Od tego momentu na terytorium kraju zaczęły obowiązywać wszystkie unijne regulacje. Tym samym Polacy mogą tutaj korzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Dlaczego jest to tak istotne? Ponieważ karta EKUZ Bułgaria gwarantuje turystom możliwość skorzystania z usług miejscowej służby zdrowia. Dotyczy to zarówno hospitalizacji, jak i wszelkich porad lekarskich. Rzecz jasna taka możliwość dotyczy jedynie nagłych przypadków. Jeżeli turysta nagle zacznie mieć problemy zdrowotne lub ulegnie wypadkowi, karta EKUZ Bułgaria zapewni mu częściową refundację kosztów leczenia.

Czym grozi brak karty EKUZ w Bułgarii?

Okazanie karty EKUZ jest niezbędne do uzyskania możliwości leczenia w ramach publicznej opieki medycznej. Toteż leczenie bez takiej karty zawsze ma charakter niepubliczny, a więc płatny. Wtedy pacjent musi pokryć wszystkie koszty związane z uzyskaniem pomocy medycznej. W takiej sytuacji turysta naraża się nie tylko na ogromne wydatki, ale także ryzykuje swoim zdrowiem. Dlatego nie należy zapominać o wyrobieniu karty EKUZ przed podróżą.

Jak korzystać z karty EKUZ w Bułgarii?

Bułgaria nie należy do grona bogatych krajów, przez co standardy miejscowej służby zdrowia są dość niskie. Co prawda, turyści nie powinni mieć problemu z uzyskaniem pomocy w razie mniej groźnych dolegliwości. Natomiast poważniejsze schorzenia mogą już wymagać zorganizowania transportu medycznego do kraju. Niestety, karta EKUZ nie zapewni refundacji jego kosztów.

Trzeba również pamiętać, że usługi medyczne w Bułgarii są częściowo płatne. Miejscowe kasy chorych pokrywają większość kosztów, ale pacjenci wciąż muszą z własnej kieszeni opłacić część należności. Dotyczy to zarówno rodowitych Bułgarów, jak i wszystkich turystów. Na szczęście koszty leczenia w Bułgarii są stosunkowo niskie. Jeżeli pacjent nie wymaga specjalistycznego leczenia, koszt większość zabiegów medycznych wyniesie zaledwie kilka lewów*.

Turyści mogą jednak zetknąć się z innym problemem. Jest nim niska dostępność publicznych placówek w kurortach turystycznych. W takich miejscach działają głównie prywatne ambulatoria i kliniki. Jednakże leczenie w prywatnych placówkach nie podlega refundacji. Karta EKUZ Bułgaria zapewnia zwrot kosztów tylko wtedy, gdy turysta skorzysta z publicznej służby zdrowia. Tym samym wydatki za leczenie mogą być wówczas zdecydowanie wyższe.

Na zakończenie warto wspomnieć jeszcze o kwestii turystyki trekkingowej. W Bułgarii mieści się kilka pasm górskich, takich jak: Riła, Pirin oraz Stara Płanina. Są to ciekawe miejsca dla wszystkich fanów wędrówek. Niemniej ratownictwo górskie w Bułgarii jest w 100% odpłatne. Jeśli turysta będzie potrzebować takiej pomocy, zapłaci za nią z własnej kieszeni.

*1 lew (BGN) stanowi równowartość około 2,20-2,40 złotych.

Czy jadąc do Bułgarii trzeba mieć ubezpieczenie zdrowotne?

Prywatne ubezpieczenie turystyczne lub karta EKUZ to świadczenia potrzebne przy okazji każdej podróży zagranicznej. Bez nich uzyskanie refundowanej opieki lekarskiej będzie niemożliwe. Z kolei od takiej opieki często zależy zdrowie, a nieraz nawet życie turysty. Dlatego posiadanie przynajmniej jednego z dwóch opisanych świadczeń jest po prostu konieczne.

Czy polskie ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje w Bułgarii?

Karta EKUZ zachowuje ważność na całym obszarze Unii Europejskiej. Tym samym jej posiadacze mają pewność, że ich krajowe ubezpieczenie będzie respektowane np. w Bułgarii.

Czy karta EKUZ Bułgaria jest przydatna w czasie wakacji?

Powyższe informacje dobitnie pokazują, że zakres karty EKUZ jest niepełny. Wiele świadczeń medycznych nie podlega refundacji, a inne są refundowane tylko częściowo. Jednak mimo wszystko karta EKUZ Bułgaria jest potrzebna turystom.

Posiadacze tego ubezpieczenia mogą liczyć na zwrot większości poniesionych kosztów, co stanowi zaletę karty EKUZ. Natomiast koronnym argumentem będzie tutaj fakt, że wyrobienie EKUZ nic nie kosztuje. Wystarczy tylko złożyć stosowny wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o wydanie takiej karty. Jest więc to darmowa ochrona dla turystów i dlatego warto z niej korzystać.

Ubezpieczenie turystyczne Bułgaria – rozwiązanie dla wymagających

Ze względu na ewidentne braki w zakresie karty EKUZ niektórzy turyści szukają bardziej kompleksowej alternatywy. W przypadku takich osób najlepszym rozwiązaniem będzie zakup ubezpieczenia dla podróżnych.

Polisy turystyczne działają na zupełnie innych zasadach niż karta EKUZ. Podstawową różnicą jest to, że za obsługę takich świadczeń odpowiadają prywatne firmy, a nie NFZ. Tym samym towarzystwa ubezpieczeniowe nie muszą stosować się do wielu reguł obowiązujących w przypadku państwowej służby zdrowia.

Na co wpływa taka zależność? Oto główne atuty ubezpieczeń turystycznych:

 1. Polisy tego typu gwarantują pełną refundację kosztów leczenia do określonej kwoty. Nie ma więc znaczenia, z jakiej placówki skorzysta turysta. Jeżeli suma wydatków nie przekroczy wyznaczonego limitu, posiadacz polisy będzie mógł uzyskać całkowitą refundację.
 2. Ubezpieczenie turystyczne obejmuje usługi, których nie ma w zakresie karty EKUZ. Osoby objęte taką ochroną mogą więc liczyć na darmowe: ratownictwo górskie, leczenie stomatologiczne oraz transport medyczny.
 3. Bardziej rozbudowane polisy zawierają dodatkową usługę medycznego assistance. Dzięki niej turysta może zadzwonić na specjalną infolinię i uzyskać pomoc w zakresie organizacji leczenia.

Polisa turystyczna i jej zasady

Jeżeli chodzi o minusy ubezpieczeń turystycznych, warto wspomnieć o tzw. wyłączeniach odpowiedzialności. Są to zapisy widniejące w dosłownie każdej polisie. Dotyczą one ściśle określonych sytuacji, gdy asekurator może odmówić refundacji leczenia.

Kiedy pojawia się takie ryzyko? Większość ubezpieczycieli podejmuje taką decyzję w momencie, gdy:

 • turysta zgłasza się do szpitala pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych;
 • odniesiony uszczerbek na zdrowiu powstał w wyniku złamania prawa (np. wejścia na niedozwolony teren);
 • turysta umyślnie doprowadził do wypadku (np. wszczynając bójkę).

Takich wyłączeń jest znacznie więcej, dlatego przed zakupem polisy należy zapoznać się z OWU (Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia). W treści tego dokumentu można znaleźć wykaz wszystkich sytuacji uprawniających asekuratora do odmowy refundacji leczenia.

O czym jeszcze trzeba wiedzieć? Jeżeli turysta cierpi na chorobę przewlekłą, musi wykupić dodatkową ochronę. Pokrywa ona koszty ewentualnego leczenia w momencie, gdy objawy choroby ulegną zaostrzeniu. Podobne rozszerzenie warto polecić osobom starszym, które mogą częściej potrzebować pomocy.

Pro tip: Sprawdź również ubezpieczenie turystyczne do Bułgarii

Czy warto wyrobić kartę EKUZ jadąc do Bułgarii?

Porównanie obydwu opisanych świadczeń wypada na korzyść prywatnych ubezpieczeń. Prywatne polisy obejmują szerszy zakres ochrony, a co za tym idzie – zapewniają turystom wyższy poziom bezpieczeństwa. Natomiast główną zaletą karty EKUZ jest to, że można ją uzyskać za darmo. Ostateczna decyzja zawsze należy jednak do turystów.

Najważniejsze informacje:

 • Bułgaria wciąż należy do ścisłego topu w kategorii ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków. Samą podróż do Bułgarii ułatwia fakt, że kraj ten należy do UE. Dzięki temu turyści mogą wjechać do Bułgarii na podstawie dowodu osobistego, a ponadto działają tutaj karty EKUZ.
 • Karta EKUZ zapewnia turyście prawo do skorzystania z refundowanej opieki lekarskiej w razie zagrożenia życia lub zdrowia. Warunkiem jest jednak to, iż taka pomoc musi zostać udzielona przez placówkę należącą do systemu publicznej opieki zdrowotnej.
 • Niestety, Bułgaria jest akurat krajem, gdzie standardy publicznej opieki stoją na bardzo niskim poziomie. Z tego względu turyści mogą preferować placówki prywatne, jednak tam leczenie nie jest już refundowane.
 • Dodatkowo karta EKUZ nie chroni przed wszystkimi kosztami leczenia. W Bułgarii pacjenci muszą pokrywać pewne opłaty związane zarówno z wizytami lekarskimi, jak i np. hospitalizacją.
 • To wszystko sprawia, że lepszym rozwiązaniem dla turystów staje się specjalne ubezpieczenie dla podróżnych. Prywatna polisa turystyczna nie tylko zapewni pokrycie opisanych wyżej opłat, ale również pozwoli na uzyskanie refundacji przy leczeniu prywatnym.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Czy karta EKUZ obowiązuje w Bułgarii?
Tak, ponieważ Bułgaria należy do Unii Europejskiej. Status kraju członkowskiego UE jest dobrą informacją dla wszystkich turystów z Polski. Oznacza on, że w Bułgarii można korzystać z kart EKUZ, a granicę kraju można przekroczyć na podstawie dowodu osobistego.
Jakie standardy panują w publicznych bułgarskich poradniach i szpitalach?
Niestety dosyć niskie. Publiczna służba opieki zdrowotnej w Bułgarii jest jedną z najgorszych w całej UE. Dlatego też pacjenci mogą łatwiej uzyskać pomoc przy korzystaniu z placówek o statusie prywatnym.
Czy warto kupić ubezpieczenie turystyczne do Bułgarii?
Zdecydowanie tak. Tylko prywatne ubezpieczenie może bowiem zapewnić refundację leczenia zagranicznego, jeśli będzie to leczenie niepubliczne. Ponadto taka polisa doskonale uzupełni istotne braki w zakresie kart EKUZ.

Sprawdź jak działa karta EKUZ za granicą

Czy wiesz, że podróżując po krajach Unii Europejskiej, masz prawo do opieki medycznej na takich samych warunkach jak mieszkańcy tych państw? Sprawdź, jak działa karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i jak możesz skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej podczas podróży za granicę! Zainwestuj chwilę, aby zabezpieczyć swoje zdrowie w podróży - poznaj szczegóły już teraz.