karta ekuz na cyprze
EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ na Cypr? Co obejmuje?

Jak wyrobić kartę EKUZ na Cypr? Co obejmuje?

Cypr to jeden z niewielu europejskich krajów, w których przez większość roku panują iście tropikalne warunki. Tak naprawdę sezon wakacyjny może trwać tutaj od końca marca do listopada, choć jego szczyt przypada na letnie miesiące. Nic więc dziwnego, że na Cypr przyjeżdżają turyści z całej Europy. Co istotne, przy okazji planowania takiego urlopu warto pamiętać o kwestii bezpieczeństwa. Pod tym względem bardzo przydatna będzie karta EKUZ na Cyprze lub ubezpieczenie turystyczne.

PAMIĘTAJ! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający jedynie do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą. Warto kupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje wszystkie wydatki!

Jak wyrobić kartę EKUZ na Cypr?

Wyrabianie karty EKUZ to procedura urzędowa, która może przebiegać według dwóch różnych schematów. Dlaczego tak jest? Ponieważ karta EKUZ może zostać wydana tylko na formalny wniosek złożony przez osobę zainteresowaną uzyskaniem tego dokumentu. Z kolei taki wniosek można złożyć na kilka sposobów, ale tutaj trzeba wyróżnić dwie metody.

Pierwszą z nich jest osobiste złożenie wniosku w oddziale NFZ. Przy wyborze tej metody wnioskodawca może liczyć na szybkie rozpatrzenie jego podania i wydanie karty EKUZ. Zazwyczaj następuje to jeszcze tego samego dnia. Natomiast wszelkie pozostałe metody (np. wysyłka wniosku listem lub pocztą elektroniczną) oznaczają dłuższy czas oczekiwania. Wówczas wynosi on nawet 2-3 tygodnie.

Przed wydaniem karty EKUZ urzędnicy sprawdzają, czy wnioskodawca posiada prawa do świadczeń NFZ. W razie wątpliwości dotyczących tej kwestii urzędnicy mogą poprosić o okazanie stosownych dokumentów (np. umowy o pracę, legitymacji szkolnej lub legitymacji emeryta-rencisty).

Karta EKUZ – co obejmuje na Cyprze?

Choć karta EKUZ jest bardzo popularnym dokumentem, jej zakres wciąż budzi pewne wątpliwości. Wszystko za sprawą istotnego paradoksu. Otóż z jednej strony zakres refundacji rzeczywiście może różnić się w zależności od zasad obowiązujących w poszczególnych krajach. Jednak z drugiej strony istnieją także uniwersalne zasady dotyczące przyznawania refundacji z tytułu karty EKUZ. Takie zasady dotyczą między innymi następujących kwestii:

 1. Bezpośrednią przesłanką do użycia karty EKUZ są nagłe problemy zdrowotne w czasie podróży zagranicznej. Dokument ten nie służy więc do kontynuacji planowanego leczenia poza granicami kraju.
 2. Dzięki karcie EKUZ turysta może uzyskać refundację kosztów leczenia udzielonego w związku z nagłym zagrożeniem zdrowia. Jednak takie leczenie musi odbywać się w publicznym szpitalu lub przychodni. Skorzystanie z usług prywatnych oznacza utratę prawa do refundacji.
 3. Karta EKUZ na Cyprze zapewnia zwrot kosztów tylko w przypadku świadczeń, których udzielenie było absolutnie niezbędne. Turysta może więc być zobowiązany do samodzielnego opłacenia niektórych wydatków.

Co daje nam karta EKUZ na Cyprze?

Każdy pasjonat podróżowania powinien wiedzieć o tym, jak ważnym dokumentem jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki niej turyści mogą w nagłych sytuacjach skorzystać z pomocy medycznej. Karta EKUZ stanowi wówczas dowód na to, że dana osoba posiada ważne ubezpieczenie zdrowotne w swoim kraju. To z kolei uprawnia turystę do ubiegania się o późniejszą refundację kosztów leczenia zagranicznego.

Czym grozi brak karty EKUZ na Cyprze?

Tak naprawdę wszystkie podane wcześniej informacje dotyczą sytuacji, kiedy turysta okaże kartę EKUZ podczas przyjęcia do lekarza. Jeżeli jednak tego nie zrobi, sytuacja diametralnie się zmienia. Co jasne, turysta nadal będzie mógł uzyskać pomoc, ale jednocześnie to on pokryje wszystkie koszty jej udzielenia. Niestety, dla wielu osób oznacza to natychmiastowe problemy finansowe. Takie ryzyko jest więc nieakceptowalne i dlatego uzyskanie ochrony na czas podróży zagranicznej stanowi obowiązek każdego turysty.

Jak korzystać z karty EKUZ na Cyprze?

Już od wielu lat w cypryjskiej służbie zdrowia obowiązuje zasada współpłatności. Oznacza to, że pacjenci samodzielnie pokrywają część kosztów leczenia. Na szczęście nie są to duże sumy. Jeżeli dany obywatel Cypru lub turysta posiada ważne ubezpieczenie zdrowotne, wysokość takich opłat zazwyczaj wyniesie kilka euro. Przykładowo, wizyta u lekarza pierwszego kontaktu będzie wiązać się z opłatą w wysokości około 3 euro. Natomiast przy konsultacji specjalistycznej wysokość należności wzrasta do około 6 euro. Przy standardowym leczeniu łączna wysokość opłaty nie przekracza sumy 10 euro.

Wszystkie pozostałe koszty leczenia są refundowane przez miejscową służbę zdrowia. Jeśli chodzi o turystów, karta EKUZ Cypr zapewnia im prawo do korzystania z opieki medycznej na standardowych zasadach. Dlatego obcokrajowcy będą musieli częściowo płacić za wizytę u lekarza lub dentysty. Jednak dzięki wspomnianemu systemowi refundacji takie opłaty są dość niewielkie. Ponadto posiadacze karty EKUZ nie muszą płacić za transport karetką i opiekę sanitariuszy.

Co ciekawe, gdy lekarz wystawia receptę, pacjent uiszcza dodatkową opłatę za każdy lek, który się na niej znajdzie. Ma to jednak swoją dobrą stronę. Dlaczego? Ponieważ wszystkie leki przepisane przez lekarzy w ramach publicznej opieki medycznej są wydawane bezpłatnie. Jedynym warunkiem jest to, aby pacjent zrealizował receptę w państwowej aptece. Jeżeli zrobi to w prywatnej placówce, wtedy będzie musiał sam zapłacić za leki.

Czy jadąc na Cypr trzeba mieć ubezpieczenie zdrowotne?

Tylko dobrze dobrane ubezpieczenie zdrowotne może skutecznie chronić turystę w czasie wyjazdu zagranicznego. Karta EKUZ może zapewnić podstawowy wymiar takiej ochrony. Natomiast najbardziej kompleksową opcją będzie połączenie jej zakresu z prywatnym ubezpieczeniem turystycznym. Tutaj warto się jednak na chwilę zatrzymać, ponieważ wybór świadczenia zależy od jeszcze jednej kwestii.

Cypr Północny i Południowy – o czym trzeba wiedzieć?

Druga połowa XX wieku była naprawdę dramatycznym okresem w historii Cypru. W tych latach dochodziło bowiem do licznych starć pomiędzy miejscową ludnością grecką i turecką. Ostatecznie przerodziły się one w otwarty konflikt, a na Cyprze wybuchła wojna domowa. To z kolei sprawiło, że armia turecka najechała wyspę i rozpoczęła okupację jej północnej części. W 1983 roku proklamowano utworzenie Tureckiej Republiki Cypru Północnego (zwanej także Cyprem Północnym).

Do dzisiaj Cypr Północny jest krajem, którego nie uznaje większość państw europejskich. Co jasne, nie uznają go nawet władze Cypru, gdyż ich zdaniem północna część wyspy wciąż znajduje się pod okupacją. Nie zmienia to jednak faktu, że turyści mogą podróżować i zwiedzać Cypr Północny. Niemniej w tym przypadku obowiązują ich zupełnie inne zasady.

Najważniejszą informacją jest to, że terytorium Cypru Północnego nie należy do struktur Unii Europejskiej. Tym samym karta EKUZ Cypr ani inne ogólnoeuropejskie świadczenia nie są tam uznawane. Jeżeli zatem ktoś postanowi spędzić urlop na północnej części wyspy, powinien zadbać o inną formę ochrony.

Karta EKUZ na Cyprze – czy jest konieczna?

Bez wątpienia karta EKUZ Cypr przyda się każdemu turyście, który planuje odwiedzić tę malowniczą wyspę. Dzięki temu dokumentowi można otrzymać pomoc w państwowych szpitalach oraz przychodniach. Co prawda, nawet posiadacze karty EKUZ będą musieli pokryć część kosztów leczenia. Natomiast są one na tyle niskie, że turysta nie powinien mieć z tym problemu.

Niestety, karta EKUZ Cypr obowiązuje tylko na południowej części wyspy. Zapewnia ona turystom możliwość korzystania z publicznych placówek i szpitali. Mieszczą się one między innymi w: Pafos, Larnace, Limassol oraz Nikozji. Tymczasem na terytorium Tureckiej Republiki Cypru Północnego żadne ogólnoeuropejskie świadczenia nie będą uznawane. Trzeba mieć to na uwadze przy planowaniu podróży.

Czy polskie ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje na Cyprze?

Dzięki karcie EKUZ polskie ubezpieczenie zdrowotne zaczyna obowiązywać na całym obszarze UE oraz w krajach porozumienia EFTA. Cypr jest z kolei krajem członkowskim Unii Europejskiej. Dlatego na jego południowej części można bez obaw korzystać z karty EKUZ.

Ubezpieczenie turystyczne Cypr – gwarantowane bezpieczeństwo

Polisa dla podróżnych jest świadczeniem o znacznie szerszym zakresie niż karta EKUZ Cypr. Prywatne ubezpieczenia zapewnią pomoc zarówno na południowej, jak i na północnej części wyspy. Ponadto obejmują one usługi, które nie są refundowane z tytułu karty EKUZ. Do tej kategorii należy między innymi:

 • transport medyczny do Polski;
 • leczenie w prywatnych placówkach;
 • refundacja wszystkich kosztów opieki medycznej.

Najważniejszym ograniczeniem w przypadku ubezpieczeń jest suma kosztów leczenia. Określa ona maksymalną kwotę, którą asekurator może przeznaczyć na leczenie turysty. Jeżeli łączna suma wydatków będzie wyższa, turysta będzie musiał samodzielnie pokryć całą nadwyżkę. Dlatego tak ważne jest to, aby kupować polisy z odpowiednio wysoką sumą kosztów leczenia.

Pro tip: Sprawdź również ubezpieczenie turystyczne na Cypr

Polisa turystyczna – Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Zasady karty EKUZ są stałe, gdyż wszyscy posiadacze tego dokumentu uzyskują identyczny zakres ochrony. Taka zależność wygląda zupełnie inaczej w przypadku ubezpieczeń turystycznych. Każdy asekurator może bowiem dowolnie ustalać zakres ochrony poszczególnych świadczeń. Z tego względu jeszcze przed zakupem polisy warto zapoznać się z treścią OWU.

OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia, to dokument zawierający szczegółowy wykaz zasad i warunków polisy. Można w nim znaleźć wszystkie kluczowe informacje dotyczące zakresu oraz sposobu korzystania z poszczególnych świadczeń. Szczególną uwagę warto zwrócić na zestawienie wyłączeń odpowiedzialności. Określa ono sytuacje, w których asekurator może odmówić przyznania refundacji kosztów leczenia.

Pro tip: Sprawdź również ubezpieczenie turystyczne na Cypr

Czy warto wyrobić kartę EKUZ jadąc na Cypr?

W przypadku Cypru porównanie tych dwóch dokumentów wypada zgoła odmiennie. Jeżeli turysta planuje wyjazd na terytorium Tureckiej Republiki Cypru Północnego, jedynym sensownym rozwiązaniem będzie prywatne ubezpieczenie. Karta EKUZ Cypr może pomóc wyłącznie osobom przebywającym na południowej części wyspy, które chcą skorzystać z usług publicznej służby zdrowia. Trzeba jednak pamiętać, że w przeciwieństwie do ubezpieczenia – karta EKUZ zapewnia tylko częściową refundację leczenia. Tym samym decyzję o wyborze konkretnego świadczenia należy dokładnie przemyśleć.

Najważniejsze informacje:

 • Cypr to zdecydowanie jedno z najbardziej egzotycznych państw, które można odwiedzić bez opuszczania obszaru Unii Europejskiej. Przynależność Cypru do struktur unijnych ma duże znaczenie dla turystów. Dzięki temu mogą oni korzystać tutaj z karty EKUZ.
 • Koniecznie trzeba jednak pamiętać o tym, że Cypr jest krajem, gdzie panuje bardzo nietypowa sytuacja wewnętrzna. Północna część tego kraju w XX wieku została zaanektowana przez Turcję, która doprowadziła do utworzenia tzw. Cypru Północnego. Jest to państwo nieuznawane przez dużą część społeczności międzynarodowej, przez co panują tutaj zgoła odmienne regulacje.
 • Na Cyprze Północnym karta EKUZ nie ma więc zastosowania. W tej części wyspy jedynie prywatne ubezpieczenia turystyczne mogą zapewnić jakąkolwiek ochronę.
 • Z kolei na Cyprze karta EKUZ zapewni dostęp do podstawowej opieki lekarskiej. Co prawda, turyści muszą tutaj pokryć pewne opłaty związane z leczeniem, ale nie są one szczególnie wysokie. Przykładowo, za wizytę u lekarza ogólnego lub specjalisty trzeba zapłacić od 3 do 6 euro.
 • Jeżeli chodzi o ubezpieczenie turystyczne, będzie ono absolutnie konieczne dla osób, które wybierają się na terytorium nieuznawanego Cypru Północnego. Dla pozostałych turystów taka polisa może być po prostu przydatnym rozszerzeniem posiadanej ochrony.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Czy karta EKUZ działa na Cyprze?
W teorii tak, ale w praktyce sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Od połowy XX wieku północna część Cypru została zaanektowana przez Turcję, która doprowadziła do utworzenia tzw. Cypru Północnego. Jest to państwo nieuznawane przez wiele krajów, dlatego obowiązują na nim odmienne regulacje prawne. Toteż karta EKUZ jest ważna tylko na terytorium samego Cypru.
Jak działa opieka zdrowotna na Cyprze?
Placówki medyczne na Cyprze działają całkiem sprawnie. Jednak turysta musi pamiętać o tym, że jego karta EKUZ zadziała tylko w publicznych placówkach tego typu. Za leczenie prywatne oraz leczenie na terytorium Cypru Północnego trzeba zapłacić z własnej kieszeni.
Czy warto kupić ubezpieczenie turystyczne na Cypr?
Jeżeli ktoś planuje wjazd na terytorium tzw. Cypru Północnego, zakup polisy jest po prostu koniecznością. Natomiast w przypadku pobytu na samym Cyprze polisa może zapewnić dodatkowe korzyści. Będą one dotyczyć między innymi refundacji leczenia prywatnego lub refundacji transportu medycznego do kraju.

Sprawdź jak działa karta EKUZ za granicą

Czy wiesz, że podróżując po krajach Unii Europejskiej, masz prawo do opieki medycznej na takich samych warunkach jak mieszkańcy tych państw? Sprawdź, jak działa karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i jak możesz skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej podczas podróży za granicę! Zainwestuj chwilę, aby zabezpieczyć swoje zdrowie w podróży - poznaj szczegóły już teraz.