karta ekuz w holandii
EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ do Holandii? Co obejmuje?

Jak wyrobić kartę EKUZ do Holandii? Co obejmuje?

Wielu Polakom wyjazd do Holandii wciąż może kojarzyć się głównie z emigracją w celach zarobkowych. Rzeczywiście Niderlandy to jeden z popularniejszych kierunków wśród osób, które zamierzają podjąć pracę poza granicami Polski. Nie można jednak zapominać o tym, że kraje Beneluksu są atrakcyjne również dla turystów. Barwne ulice Amsterdamu przyciągają miliony podróżników z całego globu. Co istotne, przy planowaniu wyjazdu do Holandii warto zaopatrzyć się w kartę EKUZ. Dzięki niej będzie można uzyskać darmową pomoc lekarską w nagłych sytuacjach. Jaki zakres ma karta EKUZ w Holandii i kiedy to świadczenie może nie wystarczyć?

PAMIĘTAJ! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający jedynie do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą. Warto kupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje wszystkie wydatki!

Jak wyrobić kartę EKUZ do Holandii?

Karta EKUZ nie jest dokumentem wydawanym odgórnie. Aby ją uzyskać, osoba zainteresowana musi złożyć specjalny wniosek o wydanie karty EKUZ. Dopiero po jego przyjęciu w oddziale NFZ można otrzymać gotowy dokument.

Jeśli komuś zależy na szybkim uzyskaniu karty, wspomniany wniosek opłaca się złożyć osobiście w oddziale NFZ. Wtedy urzędnicy będą mogli wydać gotową kartę EKUZ właściwie od ręki. Natomiast złożenie wniosku na odległość (np. poprzez ePUAP albo wysyłkę listem) jest wygodniejsze, ale wiąże się z czasem oczekiwania wynoszącym nawet 2 lub 3 tygodnie.

Co istotne, jedynym wymogiem stawianym przed wnioskodawcami jest posiadanie ważnego ubezpieczenia NFZ. Na szczęście krajowa polisa zdrowotna obejmuje zdecydowaną większość obywateli. Dlatego uzyskanie karty EKUZ nie powinno być problemem.

Karta EKUZ – co obejmuje w Holandii?

Na pewno niektórzy spotkali się już ze stwierdzeniem, że zakres refundacji w ramach karty EKUZ jest zróżnicowany. To prawda, ponieważ kluczową rolę odgrywają w tym przypadku zasady obowiązujące w danym kraju. Jednak z drugiej strony istnieją również uniwersalne reguły dotyczące przyznawania takiej refundacji. One z kolei obowiązują zawsze i niezależnie od celu podróży. Oto ich krótkie podsumowanie:

  1. Turyści mogą użyć karty EKUZ tylko w sytuacji, gdy ich życie lub zdrowie nagle stanie się zagrożone.
  2. Aby refundacja została przyznana, turysta musi skorzystać z usług publicznej przychodni lub szpitala. Posiadacze karty EKUZ nie mogą domagać się refundacji za leczenie w prywatnych placówkach.
  3. Karta EKUZ w Holandii zapewnia refundację tylko tych podstawowych usług medycznych.

Co daje nam karta EKUZ w Holandii?

Holandia już od czasu zakończenia II wojny światowej stawia przede wszystkim na integrację oraz współpracę z innymi państwami. Jest to z pewnością ważna informacja dla turystów, którzy na terytorium Niderlandów mogą korzystać z różnych udogodnień. Jednym z nich będzie wspomniana karta EKUZ Holandia.

Aby uzyskać taki dokument, turyści z Polski muszą zgłosić się do Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ jest bowiem organem nadzorującym wydawanie zarówno krajowych, jak i międzynarodowych ubezpieczeń zdrowotnych. Taką właśnie rolę pełni karta EKUZ. Jest to ogólnoeuropejskie ubezpieczenie, które uprawiania do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej we wszystkich krajach wspólnoty.

Przytoczony zapis nie oznacza jednak, że warunki dostępu do takiej opieki pozostają niezmienne. Jest dokładnie na odwrót. Turysta będący posiadaczem karty EKUZ uzyskuje takie same prawa, co ubezpieczeni obywatele danego kraju. Toteż obcokrajowcy podlegają regulacjom obowiązującym w miejscowej służbie zdrowia.

Czym grozi brak karty EKUZ w Holandii?

Tylko karta EKUZ lub prywatne ubezpieczenie turystyczne zapewnia danej osobie prawo do uzyskania refundacji leczenia zagranicznego. Jeżeli więc ktoś nie będzie dysponować takimi świadczeniami, zostanie obciążony pełnymi kosztami leczenia zagranicznego. Tutaj warto dodać, że takie koszty są nieraz liczone w tysiącach euro. Dlatego warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto ryzykować takim obciążeniem budżetu? Naszym zdaniem nie i z tego względu zachęcamy wszystkich do zadbania o uzyskanie przynajmniej jednego wymienionego świadczenia.

Jak korzystać z karty EKUZ w Holandii?

Bardzo dobrym sposobem na ocenę krajowej służby zdrowia jest posiłkowanie się zestawieniem Euro Health Consumer Index. Powstało ono w celu sprawdzenia tego, na jaki standard opieki medycznej może liczyć obywatel danego kraju. Zestawienie obejmuje między innymi: czas oczekiwania na udzielenie pomocy, dostępność usług medycznych, efektywność leczenia i inne aspekty.

Holandia od kilku lat niezmiennie plasuje się na szczycie tego zestawienia. Tak naprawdę jedynie jakość szwajcarskiej służby zdrowia może konkurować ze standardami obowiązującymi na terytorium Niderlandów. Co ważne, karta EKUZ Holandia zapewnia turystom szeroki dostęp do publicznych szpitali i poradni. W wielu krajach taka możliwość jest objęta zasadą współpłacenia. Zgodnie z taką regułą – turysta musi pokryć część kosztów leczenia z własnej kieszeni. Tymczasem holenderska służba zdrowia zapewnia pacjentom naprawdę szeroką refundację. Dotyczy ona zarówno podstawowych świadczeń medycznych oraz hospitalizacji, jak i usług w zakresie ratownictwa medycznego.

Wyjątkiem od tej reguły pozostaje jednak opieka dentystyczna. W Holandii jedynie dzieci mogą bezpłatnie uzyskać taką pomoc. Tymczasem osoby dorosłe muszą samodzielnie zapłacić za skorzystanie z pomocy stomatologa. Dotyczy to również wszystkich turystów.

Czy jadąc do Holandii trzeba mieć ubezpieczenie zdrowotne?

Zdecydowanie tak. Brak takiej ochrony będzie bowiem oznaczać konieczność pokrycia wszystkich kosztów ewentualnego leczenia. To z kolei może nieraz dosłownie wpędzić kogoś w poważne długi. Dlatego przed wyjazdem należy obowiązkowo zaopatrzyć się w kartę EKUZ, a przy dłuższych podróżach – w prywatne ubezpieczenie.

Czy polskie ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje w Holandii?

Jeśli ktoś posiada kartę EKUZ, odpowiedź jest twierdząca. To właśnie karta EKUZ pełni funkcję rozszerzenia zakresu terytorialnego polisy NFZ. Dzięki temu nasze krajowe ubezpieczenie zachowuje ważność na terytorium państw UE/EFTA.

Karta EKUZ Holandia – zalety i wady

Nie ulega wątpliwości, że karta EKUZ Holandia jest bardzo istotnym dokumentem dla podróżnych. Dzięki niej turyści mogą w nagłych wypadkach udać się do miejscowego szpitala lub poradni. Większość usług medycznych podlega refundacji tylko wtedy, gdy obcokrajowiec okaże wspomniany dokument. Ponadto kartę EKUZ można otrzymać zupełnie za darmo. Samo złożenie wniosku oraz jego późniejsze rozpatrzenie nie wiąże się z żadnymi opłatami.

To wszystko sprawia, że kartę EKUZ powinien mieć przy sobie każdy turysta wyjeżdżający do Holandii. Warto więc zadbać o wyrobienie dokumentu jeszcze przed wyjazdem. Dzięki temu ewentualne problemy podczas podróży nie będą tak niebezpieczne.

Z drugiej strony karta EKUZ Holandia ma pewne braki. Wynikają one choćby ze wspomnianej kwestii refundacji, która nie obejmuje np. leczenia stomatologicznego u dorosłych pacjentów. Niestety, nie jest to jedyny problem związany z tym dokumentem. Karta EKUZ Holandia zapewnia bowiem zwrot kosztów leczenia tylko wtedy, gdy miało ono miejsce w publicznych placówkach medycznych. Można więc łatwo się domyślić, że wszelkie przychodnie i szpitale o charakterze prywatnym są wyłączone z zakresu ochrony.

Co gorsza, posiadacze karty EKUZ nie mogą liczyć na refundację kosztów zorganizowania transportu medycznego do kraju. Taki transport jest szczególnie ważny w momencie, gdy turysta dozna poważnego uszczerbku zdrowotnego. Wówczas wiele osób chce kontynuować swoje leczenie w Polsce. Niestety, koszty zorganizowania specjalistycznego transportu spadają w całości na pacjenta.

Polisa turystyczna – recepta na braki karty EKUZ

Choć karta EKUZ Holandia rzeczywiście zapewnia szeroki zakres ochrony, braki w zakresie tego dokumentu mogą niepokoić niektórych turystów. Takie osoby często szukają sposobu na uzupełnienie uzyskanej ochrony. W tym aspekcie najlepszym wyborem będzie zakup ubezpieczenia turystycznego.

Prywatne polisy dla podróżnych mają kilka ważnych zalet. Po pierwsze, zapewniają one kompleksową refundację kosztów leczenia do określonej kwoty. Tym samym turysta może otrzymać zwrot również takich wydatków, które normalnie nie kwalifikowałyby się do refundacji. Świetnym przykładem będą świadczenia w ramach niepublicznej opieki zdrowotnej. Po drugie, turysta sam może wybrać zakres ochrony w ramach ubezpieczenia. W przypadku karty EKUZ zakres ochrony ma jednakowy charakter i nie można go w żaden sposób uzupełnić. Po trzecie, polisa zapewnia turystom możliwość dodatkowego ubezpieczenia np. bagażu. Jest to przydatne udogodnienie dla osób, które zabierają ze sobą drogie przedmioty i elementy wyposażenia.

Przed zakupem polisy należy bardzo dokładnie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). Ten dokument kryje w sobie wszystkie kluczowe informacje związane z zakresem i warunkami danego świadczenia. Można w nim znaleźć np. wykaz wyłączeń odpowiedzialności, czyli sytuacji uprawniających asekuratora do odmowy przyznania świadczenia. Lektura tego załącznika jest więc absolutnie konieczna.

Czy warto wyrobić kartę EKUZ jadąc do Holandii?

Odpowiedź na postawione pytanie wydaje się prosta. Kartę EKUZ powinien mieć przy sobie dosłownie każdy turysta, który planuje podróż do Holandii. Taki dokument można otrzymać za darmo i naprawdę warto o niego zadbać. Niemniej sama karta EKUZ Holandia posiada pewne wady. Jeżeli ktoś chciałby uzupełnić tę lukę w zakresie ochrony, zakup prywatnego ubezpieczenia z pewnością będzie dobrą inwestycją. To właśnie połączenie obydwu wspomnianych świadczeń zapewnia zdecydowanie najwyższy poziom ochrony.

Najważniejsze informacje:

  • Holandia to kraj chętnie odwiedzany przez turystów z całego świata, w tym także turystów z Polski. Warto więc przypomnieć wszystkim, że Holandia należy do Unii Europejskiej i dlatego można tutaj używać kart EKUZ.
  • Karta EKUZ pozwoli na uzyskanie refundowanej opieki medycznej w sytuacji, kiedy turysta nagle zacznie potrzebować pomocy medycznej. Jednak nawet wtedy trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach.
  • Usługi medyczne świadczone posiadaczom karty EKUZ w Holandii są w większości bezpłatne. Jedynie niektóre konsultacje specjalistyczne i leczenie stomatologiczne pozostaje odpłatne dla pacjentów. W pozostałych przypadkach EKUZ zapewni refundację leczenia.
  • Wspomniana refundacja ma jeden ważny warunek. Turysta otrzyma zwrot kosztów leczenia tylko wtedy, gdy zgłosi się do publicznej placówki medycznej. Przy rejestracji warto więc zaznaczyć, że chcemy skorzystać z karty EKUZ.
  • Przy dłuższym pobycie w Holandii przydać się może także ubezpieczenie turystyczne. Taka polisa gwarantuje zwrot wszystkich kosztów leczenia, a także refundację transportu medycznego do kraju. Jest więc to idealne rozwiązanie dla turystów, którzy stawiają na pełną ochronę.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Czy z karty EKUZ można korzystać w czasie pobytu w Holandii?
Zdecydowanie tak. Jest to kraj członkowski Unii Europejskiej, dlatego w Holandii karty EKUZ zachowują ważność. Warto jednak pamiętać, że taka zasada obowiązuje tylko w publicznych punktach lekarskich.
Na jakich zasadach działa system opieki zdrowotnej w Holandii?
Obecnie w Holandii zdecydowana większość usług medycznych świadczonych przez publiczne placówki jest darmowa. Pacjenci muszą płacić tylko np. za leczenie stomatologiczne lub za wyższy standard pobytu podczas hospitalizacji.
Czy warto kupić ubezpieczenie turystyczne do Holandii?
Jeżeli ktoś planuje dłuższy pobyt w kraju tulipanów, polisa turystyczna może mu się przydać. Takie ubezpieczenie zapewnia bowiem zwrot niektórych kosztów, które nie są objęte zakresem karty EKUZ. Toteż tylko prywatne ubezpieczenie zapewni refundację np. transportu medycznego do Polski.

Sprawdź jak działa karta EKUZ za granicą

Czy wiesz, że podróżując po krajach Unii Europejskiej, masz prawo do opieki medycznej na takich samych warunkach jak mieszkańcy tych państw? Sprawdź, jak działa karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i jak możesz skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej podczas podróży za granicę! Zainwestuj chwilę, aby zabezpieczyć swoje zdrowie w podróży - poznaj szczegóły już teraz.