karta ekuz w zielonej górze
EKUZ

Gdzie w Zielonej Górze wyrobić kartę EKUZ?

Gdzie w Zielonej Górze wyrobić kartę EKUZ?

Doświadczeni podróżnicy wiedzą o tym, że nawet najlepsza organizacja wyjazdu nie chroni przed losowymi wypadkami w trakcie podróży. Dlatego zawsze trzeba mieć na uwadze swoje własne bezpieczeństwo. Podstawowym zabezpieczeniem dla każdego turysty jest karta EKUZ. Dzięki niej można uzyskać dostęp do publicznej opieki medycznej we wszystkich krajach europejskich. Jak i kiedy może zostać wydana karta EKUZ w Zielonej Górze? Gdzie można wyrobić ten dokument?

PAMIĘTAJ! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający jedynie do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą. Warto kupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje wszystkie wydatki!

Gdzie wyrobić kartę EKUZ w Zielonej Górze od ręki?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem o charakterze międzynarodowym. Dzięki niej obywatel danego kraju może udowodnić, że posiada ważne ubezpieczenie zdrowotne. To z kolei uprawnia go do otrzymania pomocy również w innych państwach członkowskich UE/EFTA.

Aby wyrobić kartę EKUZ, Polacy powinni zgłosić się bezpośredniego do Narodowego Funduszu Zdrowia. Co istotne, NFZ posiada swoje placówki terenowe we wszystkich województwach. W przypadku Zielonej Góry jest to Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ. Mieści się on przy ulicy Podgórnej.

Wyrobienie karty EKUZ od ręki jest możliwe tylko pod warunkiem osobistej wizyty w oddziale NFZ. Taka konieczność wynika z aktualnych przepisów dotyczących tej procedury.

Ile czeka się na kartę EKUZ w Zielonej Górze?

Czas oczekiwania na uzyskanie dokumentu wynika w głównej mierze właśnie ze wspomnianych wyżej procedur. Jeśli petent osobiście pojawi się w urzędzie i samodzielnie złoży wniosek, jego podanie zostanie natychmiast przyjęte. W efekcie urzędnicy będą potrzebowali dosłownie kilku minut na wyrobienie karty EKUZ. Co jasne, taka procedura może nieznacznie przeciągnąć się ze sprawą kolejek. Niemniej jednak osobiste wyrabianie karty EKUZ rzadko kiedy zajmuje więcej niż godzinę.

Natomiast wyrabianie karty EKUZ na odległość trwa z reguły 2 tygodnie. Tak długi czas oczekiwania wynika z odrębnych procedur. Według takich przepisów NFZ ma kilka dni na rozpatrzenie podania. Dopiero po upływie tego czasu urzędnicy wydają stosowną dyspozycję i zlecają wysyłkę karty. W efekcie cała procedura mocno się wydłuża.

Jak złożyć wniosek o kartę EKUZ w Zielonej Górze?

Karta EKUZ może zostać wydana tylko na pisemny wniosek osoby ubezpieczonej. Taki dokument należy więc wypełnić i dostarczyć do placówki NFZ. Można to zrobić osobiście lub poprosić inną osobę o przekazanie wniosku w naszym imieniu (do tego potrzebne będzie pełnomocnictwo). Samo wydanie karty EKUZ pozostaje bezpłatne.

Co ważne, wniosek o wydanie karty EKUZ można złożyć nawet bez wychodzenia z domu. Każdy petent ma do wyboru kilka możliwości:

 1. Wysłanie skanu dokumentu – wniosek należy wydrukować, wypełnić i zeskanować, a następnie przesłać na podany wyżej adres e-mail.
 2. Złożenie podania przez platformę ePUAP – osoby korzystające z systemu ePUAP mogą łatwo wypełnić wniosek online i przekazać go drogą elektroniczną.
 3. Wysłanie wniosku listem lub faksem – wypełniony wniosek można także dostarczyć do urzędu faksem lub wysłać go pocztą tradycyjną.

Jakie dokumenty są potrzebne do wydania karty EKUZ?

Karta EKUZ zapewnia możliwość korzystania z opieki refundowanej przez NFZ poza granicami Polski. Dlatego nietrudno odgadnąć, że taką kartę mogą uzyskać jedynie osoby objęte ubezpieczeniem NFZ. Z tego względu w momencie przyjmowania wniosku urzędnicy poproszą o okazanie stosownych dokumentów. W zależności od wieku petenta mogą to być: legitymacja szkolna, umowa zatrudnienia, legitymacja rencisty lub emeryta.

Ponadto w momencie złożenia wniosku dana osoba deklaruje, czy składa wniosek w swoim imieniu. Jeśli tak, urzędnicy poproszą o okazanie dokumentu tożsamości. Jeżeli nie, potrzebny będzie zarówno dokument tożsamości, jak i pisemne pełnomocnictwo od faktycznego wnioskodawcy.

Na szczęście do wyrobienia karty EKUZ nie jest potrzebne zdjęcie. Dlatego nie trzeba martwić się koniecznością dostarczania fotografii do urzędu.

Karta EKUZ w Zielonej Górze – kontakt (e-mail i telefon)

NFZ w Zielonej Górze
ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra;
numer telefonu: (68) 328 77 00;
adres e-mail: oddzial@nfz-zielonagora.pl.

Godziny otwarcia NFZ w Zielonej Górze

Oddział NFZ w Zielonej Górze otwarty jest w godzinach:

 • poniedziałek: 8:00-16:00;
 • wtorek: 8:00-16:00;
 • środa: 8:00-16:00;
 • czwartek: 8:00-16:00;
 • piątek: 8:00-16:00.

Kiedy można skorzystać z karty EKUZ?

Zapis o możliwości darmowego korzystania z pomocy medycznej poza granicami kraju stanowi fundament karty EKUZ. Nie wszyscy wiedzą jednak o tym, że taka zasada ma pewne ograniczenia. Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia refundację opieki medycznej tylko wtedy, gdy:

 1. Uzyskanie pomocy lekarza było konieczne ze względu na poważne zagrożenie życia lub zdrowia.
 2. Wszelkie usługi medyczne zostały udzielone przez publiczną placówkę.
 3. Obywatel korzystał z opieki lekarskiej na terytorium Unii Europejskiej lub państwa należącego do EFTA.

Jeżeli te trzy warunki zostaną spełnione, NFZ zwróci turyście poniesione koszty leczenia lub rozliczy się z zagranicznym szpitalem.

Dlaczego warto kupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne?

Wspomniane zapisy poważnie ograniczają możliwości dotyczące użycia karty EKUZ. Co więcej, państwowe ubezpieczenie nie zapewnia refundacji wszystkich świadczeń. Gdy ktoś opiera się wyłącznie na karcie EKUZ, będzie musiał sam opłacić np. transport do kraju.

Bez wątpienia jest to duży problem dla wielu turystów. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób postanawia zakupić przed wyjazdem dodatkowe ubezpieczenie turystyczne. Taka inwestycja może w całości zrekompensować braki w posiadanej ochronie.

Zapisy komercyjnych polis turystycznych mają zupełnie inny charakter. Przede wszystkim są one bardziej kompleksowe i obejmują znacznie szerszą grupę świadczeń. Przykładowo, większość ubezpieczeń tego typu zapewnia refundację wszelkich wydatków związanych z leczeniem. Nie ma tutaj znaczenia, czy udzielenie pomocy medycznej miało miejsce w placówce publicznej. Turysta objęty taką ochroną może iść lekarza nawet wtedy, gdy dana placówka medyczna ma status prywatnej.

Kluczową informacją dla turystów jest jednak to, że ubezpieczenie dla podróżnych ma ogólnoświatowy zasięg. Karta EKUZ zachowuje ważność tylko na terytorium Europy. Gdy ktoś planuje wyjazd do kraju położonego na innym kontynencie, jedynie polisa turystyczna może zagwarantować mu ochronę.

Wnioski do pobrania na 2024 rok

Poniżej znajdziesz aktywne dokumenty wymagane do wydania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) na rok 2024. Możesz je przesłać do NFZ lub złożyć w oddziale. Wystarczy je pobrać, wypełnić i wydrukować.

Najważniejsze informacje:

 • Wszyscy mieszkańcy Zielonej Góry mający ważne ubezpieczenie zdrowotne mogą otrzymać darmową kartę EKUZ. W tym celu wystarczy złożyć wniosek w miejscowym Lubuskim Oddziale NFZ.
 • Placówka ta mieści się przy ulicy Podgórnej 9B i jest czynna od poniedziałku do piątku. Godziny jej otwarcia są standardowe, gdyż placówka działa od 8:00 do 16:00.
 • Jeśli ktoś złoży wniosek o wydanie karty EKUZ bezpośrednio w oddziale, szybciej uzyska gotowy dokument. Złożenie wniosku online jest z kolei wygodniejsze, ale oznacza zarazem dłuższy czas oczekiwania.
 • Kartę EKUZ można wykorzystać jedynie w nagłych przypadkach. Co więcej, wszelkie usługi medyczne muszą zostać udzielone przez publiczną placówkę lekarską. W pozostałych przypadkach to turysta musi zapłacić za udzieloną pomoc.
 • Opisane braki w zakresie karty EKUZ sprawiają, że turyści powinni zaopatrzyć się w dodatkowe ubezpieczenie dla podróżnych. Polisa tego typu gwarantuje pełną refundację kosztów leczenia, a ponadto obejmuje liczne usługi dodatkowe.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Gdzie mieszkańcy Zielonej Góry mogą wyrobić kartę EKUZ?
W Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 9B mieści się Lubuski Oddział NFZ. W tej placówce można złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ, a także odebrać gotowy dokument.
Ile trzeba czekać na wydanie karty EKUZ w Zielonej Górze?
To zależy od pory roku oraz sposobu złożenia wniosku. Najszybciej kartę EKUZ uzyskają osoby, które złożą wniosek osobiście w placówce. Natomiast najdłużej będą musiały czekać osoby składające wniosek online i to w czasie sezonu wakacyjnego.
Dlaczego karta EKUZ może nie wystarczyć jako ochrona na wakacje?
Niestety, karta EKUZ ma liczne braki w zakresie ochrony, a ponadto nie działa poza obszarem UE/EFTA. Dlatego niektórzy turyści będą musieli postawić na bardziej kompleksowe rozwiązanie. Jest nim prywatna polisa turystyczna, która zapewnia dużo szerszą ochronę.

Gdzie wyrobić kartę EKUZ?

Posiadający ubezpieczenie w Polsce mają prawo do skorzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która jest wydawana bezpłatnie w oddziałach lub delegaturach Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie złożonego wniosku. Proces wyrobienia Karty jest całkowicie dobrowolny. Sprawdź, gdzie w danym mieście można otrzymać EKUZ.