karta EKUZ w Chrzanowie
EKUZ

Gdzie w Chrzanowie wyrobić kartę EKUZ?

Gdzie w Chrzanowie wyrobić kartę EKUZ?

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne NFZ zapewnia dostęp do publicznych usług medycznych. Co jasne, taka polisa działa wyłącznie na terytorium Polski. Jednak NFZ jest również instytucją uprawnioną do wydawania kart EKUZ. Posiadacze tego dokumentu uzyskują prawo do korzystania z podstawowej opieki lekarskiej także poza granicami kraju. Nic więc dziwnego, że karta EKUZ jest niezwykle istotna dla wszystkich turystów oraz osób regularnie podróżujących za granicę. Żeby jednak otrzymać własną kartę, należy złożyć wymagany wniosek do najbliższej delegatury lub oddziału NFZ. Jak i kiedy może zostać wydana karta EKUZ w Chrzanowie? Gdzie można wyrobić ten dokument?

PAMIĘTAJ! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający jedynie do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą. Warto kupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje wszystkie wydatki!

Gdzie wyrobić kartę EKUZ w Chrzanowie od ręki?

Chrzanów jest miastem położonym nieopodal administracyjnej granicy rozdzielającej województwo małopolskie oraz śląskie. To z kolei wywołuje pewien paradoks. Otóż wszystkie placówki NFZ w Chrzanowie podlegają pod krakowski Małopolski Oddział Wojewódzki. Dlaczego może to budzić zaskoczenie? Ponieważ mieszkańcom Chrzanowa dużo łatwiej byłoby dojechać np. do Katowic niż do oddalonego o blisko 50 kilometrów Krakowa.

Aby więc uniknąć problemów natury logistycznej, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ utworzył Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Chrzanowie. Aktualnie znajduje się on w budynku przy ulicy Sokoła 19. Dzięki temu mieszkańcy tego miasta mogą znacznie łatwiej załatwić formalności związane ze świadczeniami NFZ. Można tam między innymi złożyć wniosek o wydanie karty NFZ lub karty EKUZ.

Przy okazji warto przypomnieć o jednej istotnej kwestii. Aby uzyskać kartę EKUZ od ręki, niezbędna będzie osobista wizyta we wspomnianej placówce. Tylko wtedy osoba zainteresowana uzyskaniem karty będzie mieć pewność, że jej wniosek zostanie rozpatrzony od ręki. To zaś umożliwi odebranie gotowej karty jeszcze tego samego dnia.

Ile czeka się na kartę EKUZ w Chrzanowie?

Petenci składający wnioski o wydanie karty EKUZ w oddziale otrzymają kartę EKUZ w ciągu około 30-45 minut. Tyle zazwyczaj trwa zaakceptowanie wniosku i realizacja wszelkich procedur. Pod względem czasu oczekiwania jest więc to bardzo dobre rozwiązanie.

Z drugiej strony niektórzy mimo wszystko chcą złożyć wniosek o EKUZ bez przychodzenia do urzędu. Naturalnie jest to możliwe. Niemniej wtedy czas oczekiwania na wydanie karty wzrośnie do około 2 tygodni. Tyle właśnie może potrwać przyjęcie wniosku, wyrobienie karty oraz wysłanie jej pod wskazany adres. Co więcej, podczas okresów urlopowych czas oczekiwania może wzrosnąć jeszcze bardziej ze względu na dużą liczbę składanych wniosków.

Jak złożyć wniosek o kartę EKUZ w Chrzanowie?

W chrzanowskim Punkcie Obsługi Ubezpieczonych można znaleźć przygotowane formularze dla petentów wnioskujących o wydanie karty EKUZ. Jest to duże ułatwienie, ponieważ wystarczy tylko wypełnić taki druk i przekazać go urzędnikowi. Ten z kolei powinien od razu rozpatrzyć wniosek, dzięki czemu karta EKUZ zostanie wydana w ciągu 30-45 minut.

Co jasne, wzory wniosku o wydanie karty EKUZ widnieją również w internecie. Można więc bez trudu je wydrukować lub wypełnić online za pomocą platformy ePUAP. Jeżeli ktoś postanowi jednak samodzielnie wydrukować wniosek, powinien zadbać o poprawne wypełnienie wymaganych pól oraz podpisanie formularza. Tak przygotowany dokument można dostarczyć do placówki NFZ za pomocą:

 • wysłania wniosku listem na adres: ulica Sokoła 19, 32-500 Chrzanów;
 • zeskanowania i wysłania skanu dokumentu e-mailem na adres: ekuz@nfz.gov.pl.

Jakie dokumenty są potrzebne do wydania karty EKUZ w Chrzanowie?

Podstawą prawną do wydania karty EKUZ jest fakt posiadania ważnego ubezpieczenia NFZ. Dlatego w razie potrzeby należy okazać stosowne potwierdzenie. Co może być takim potwierdzeniem? W przypadku uczniów i studentów będzie to posiadana legitymacja. Natomiast osoby pracujące powinny w razie potrzeby okazać potwierdzenie zatrudnienia. Z drugiej strony nie zawsze jest to konieczne, ponieważ system NFZ zawiera dane dotyczące statusu poszczególnych obywateli. Mimo to warto dmuchać na zimne i mieć przy sobie takie dokumenty.

Oprócz tego niezbędny będzie dowód tożsamości lub pisemne upoważnienie, jeśli składamy wniosek w imieniu kogoś innego. Jeżeli chodzi o zdjęcie, obecnie zdjęcia nie są potrzebne do wyrobienia karty EKUZ.

Karta EKUZ w Chrzanowie – kontakt (e-mail i telefon)

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie – Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Chrzanowie
ul. Sokoła 19, 32-500 Chrzanów;
numer telefonu: 800 190 590;
adres e-mail: ekuz@nfz.gov.pl.

Godziny otwarcia NFZ w Chrzanowie

Delegatura NFZ w Chrzanowie otwarta jest w godzinach:

 • poniedziałek: 8:00-16:00;
 • wtorek: 8:00-16:00;
 • środa: 8:00-16:00;
 • czwartek: 8:00-16:00;
 • piątek: 8:00-16:00.

UWAGA!
Podane wyżej godziny otwarcia są typowe dla niemal wszystkich oddziałów NFZ. Jednak od pewnego czasu mieszkańcy Chrzanowa i okolic informują o skróconych godzinach otwarcia placówki. Według tych doniesień w ostatnim czasie placówka ma być czynna do godziny 15:00. Jeśli więc ktoś planuje wizytę w tym oddziale, warto zjawić się tam nieco wcześniej.

Kiedy i na jakich zasadach turyści mogą użyć karty EKUZ?

Podstawową zasadą korzystania z karty EKUZ jest używanie jej tylko w nagłych przypadkach. Co dokładnie należy przez to rozumieć? Turyści mogą skorzystać z posiadanego dokumentu, jeśli ich życie lub zdrowie znajdzie się w niebezpieczeństwie. Przykładem takiej sytuacji będzie wypadek komunikacyjny albo nagła choroba o silnych objawach. Wówczas turysta powinien zgłosić się do najbliższej poradni lub szpitala i okazać kartę EKUZ przy rejestracji. Dzięki temu można uzyskać pomoc oraz gwarancję częściowej lub całkowitej refundacji kosztów leczenia. Z czego wynika taka rozbieżność?

Zasady refundacji leczenia zagranicznego

Przede wszystkim z faktu, iż posiadaczom karty EKUZ i ubezpieczonym obywatelom danego kraju przysługują te same prawa. Jest to szczególnie ważne w kontekście zasady częściowej refundacji leczenia. Taka reguła obowiązuje między innymi w: Czechach, Norwegii oraz innych państwach europejskich. Co jasne, posiadacze karty EKUZ również są zobowiązani do takich płatności. Toteż dodatkowy zapas gotówki przyda się w czasie każdego pobytu za granicą.

O czym jeszcze muszą pamiętać turyści korzystający z karty EKUZ? Ważną zasadą jest to, aby unikać placówek medycznych prowadzących działalność niepubliczną. Prywatne usługi lekarskie nie są bowiem objęte zakresem karty EKUZ. Ponadto EKUZ nie zapewnia refundacji kosztów ratownictwa oraz zorganizowania transportu medycznego do Polski.

Ubezpieczenie turystyczne a karta EKUZ

Do powyższych braków w zakresie karty EKUZ należy dodać fakt, że ten dokument jest uznawany tylko w 32 krajach. Tym samym osoby wyjeżdżające poza obszar UE/EFTA muszą zakupić ubezpieczenie turystyczne. Niemniej prywatna polisa może przydać się także w czasie podróży po Europie.

Powód jest bardzo prosty. Ubezpieczenia turystyczne zapewniają znacznie bardziej kompleksową refundację, która obejmuje zarówno leczenie prywatne, jak i publiczne. To sprawia, że turystom łatwiej będzie uzyskać potrzebną pomoc. Oprócz tego dedykowane polisy gwarantują zwrot wszystkich kosztów związanych z leczeniem zagranicznym. Jeżeli nawet jakiś kraj pobiera od pacjentów odgórne opłaty, ubezpieczyciel zwróci równowartość takich wydatków.

Warto również podkreślić, że karta EKUZ ma odgórnie ustalony zakres ochrony. Natomiast przy zakupie ubezpieczenia można rozszerzyć zakres polisy o kilka dodatkowych świadczeń. Jest więc to dużo lepsza alternatywa dla turystów.

Wnioski do pobrania na 2024 rok

Poniżej znajdziesz aktywne dokumenty wymagane do wydania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) na rok 2024. Możesz je przesłać do NFZ lub złożyć w oddziale. Wystarczy je pobrać, wypełnić i wydrukować.

Najważniejsze informacje:

 • Mieszkańcy Chrzanowa mogą wyrobić i odebrać kartę EKUZ w swoim lokalnym Punkcie Obsługi Ubezpieczonych NFZ. Mieści się on w budynku położonym przy ulicy Sokoła 19.
 • Standardowo wszelkie placówki NFZ są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Jednak placówka w Chrzanowie może być czynna nieco krócej. Dlatego nie warto zostawiać wizyty w tym oddziale na ostatni moment.
 • Aby uzyskać kartę EKUZ od ręki, turysta powinien osobiście złożyć wniosek o wydanie karty. W przeciwnym razie na jej wydanie będzie trzeba poczekać przez około 2-3 tygodnie.
 • Niestety, sam zakres karty EKUZ pozostawia sporo do życzenia. Jeśli ktoś planuje dłuższy pobyt poza granicami Polski, powinien poważnie zastanowić się nad zakupem prywatnego ubezpieczenia. Takie polisy mają zdecydowanie szerszy i bardziej kompleksowy zakres ochrony.
 • Co więcej, posiadacze takich polis mogą korzystać nawet z tych świadczeń, których nie obejmuje karta EKUZ. Przy dłuższych wyjazdach zagranicznych taka ochrona będzie więc naprawdę wskazana.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Gdzie można wyrobić kartę EKUZ w Chrzanowie?
Pomimo tego, że Chrzanów znajduje się daleko od Krakowa, działa tutaj Punkt Obsługi Ubezpieczonych należący do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Placówka mieści się przy ulicy Sokoła 19. Mieszkańcy Chrzanowa i okolic mogą więc wyrobić tu kartę EKUZ.
Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia karty EKUZ?
Jedynym dokumentem potrzebnym do wyrobienia karty EKUZ jest dowód tożsamości i ewentualnie dowód posiadania polisy zdrowotnej NFZ. Jednak w każdym oddziale NFZ urzędnicy mogą sprawdzić, czy petent posiada ważne ubezpieczenie.
Czy karta EKUZ zastąpi ubezpieczenie turystyczne?
O ile karta EKUZ będzie bardzo przydatna w czasie podróży po Europie, o tyle nigdy nie zastąpi ona polisy turystycznej. Prywatne ubezpieczenia mają bowiem nie tylko szerszy zakres, ale przede wszystkim działają na całym świecie. Toteż dla turystów wyjeżdżających np. do Turcji lub Egiptu będzie to jedyna alternatywa.

Gdzie wyrobić kartę EKUZ?

Posiadający ubezpieczenie w Polsce mają prawo do skorzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która jest wydawana bezpłatnie w oddziałach lub delegaturach Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie złożonego wniosku. Proces wyrobienia Karty jest całkowicie dobrowolny. Sprawdź, gdzie w danym mieście można otrzymać EKUZ.