karta ekuz w liechtenstein
EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ do Liechtensteinu? Co obejmuje?

Jak wyrobić kartę EKUZ do Liechtensteinu? Co obejmuje?

Liechtenstein zajmuje bardzo wysoką pozycję w rankingu najmniejszych państw położonych w Europie. Łączna powierzchnia tego kraju obejmuje jedynie 160 kilometrów kwadratowych. To zaś sprawia, że Liechtenstein jest bardzo atrakcyjnym celem dla turystów, którzy planują krótki wypoczynek. W tym przypadku nawet kilkudniowy urlop pozwoli na zapoznanie się z niemal wszystkimi atrakcjami tego malowniczego państwa. Co istotne, każdy turysta z Polski odwiedzający Liechtenstein powinien mieć przy sobie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowym świadczeniem tego typu będzie karta EKUZ w Liechtenstein. Jaki jest jej zakres i co trzeba o niej wiedzieć?

PAMIĘTAJ! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający jedynie do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą. Warto kupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje wszystkie wydatki!

Jak wyrobić kartę EKUZ do Liechtensteinu?

Dobra wiadomość jest taka, że wyrabianie karty EKUZ należy do grona tych najłatwiejszych procedur urzędowych. Mimo tego warto jednak dopilnować, aby wszystko przebiegło w należyty sposób. Podstawowym aspektem będzie tutaj złożenie wniosku o wydanie karty EKUZ. Wzór tego dokumentu można znaleźć w internecie lub wypełnić gotowy druk w oddziale NFZ.

Tutaj trzeba się na chwilę zatrzymać. Metoda złożenia tego wniosku ma bowiem duże znaczenie. Przy osobistym składaniu go w oddziale NFZ urzędnicy od razu rozpatrują podanie. Dzięki temu kartę EKUZ można zazwyczaj uzyskać w ciągu 15-30 minut. W pozostałych przypadkach na wydanie karty EKUZ trzeba czekać nawet 2-3 tygodnie.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać taki dokument? W zasadzie jedynym wymogiem jest posiadanie ważnej polisy NFZ. Jeśli ktoś jest objęty krajowym ubezpieczeniem zdrowotnym, może ubiegać się o wydanie karty EKUZ.

Karta EKUZ – co obejmuje w Liechtensteinie?

Załóżmy teraz, że posiadacz karty EKUZ faktycznie uda się w podróż do Liechtensteinu. W jakich sytuacjach będzie mógł skorzystać z posiadanej karty EKUZ? Nie wszyscy wiedzą o tym, że używanie tego dokumentu zostało obwarowane dokładnymi regułami. Dlatego trzeba je poznać i się do nich stosować. Oto najważniejsze zasady:

 1. Turyści mogą uzyskać refundację opieki lekarskiej wyłącznie w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia.
 2. Refundacja obejmuje tylko zabiegi udzielone przez publiczną placówkę. Jeśli turysta skorzysta z leczenia prywatnego, sam będzie musiał za nie zapłacić.
 3. Karta EKUZ w Liechtensteinie zapewnia refundację jedynie podstawowych usług medycznych.

Co daje nam karta EKUZ w Liechtensteinie?

Pobyt w Liechtensteinie będzie szczególną atrakcją dla wszystkich wielbicieli górskich trekkingów. Wszakże jest to jedyny europejski kraj położony całkowicie w Alpach. Miejscowe szlaki gwarantują wiele godzin wspaniałej wędrówki w otoczeniu pięknych szczytów. Natomiast amatorzy większych wyzwań mogą wejść na Grauspitz, czyli najwyższy szczyt Liechtensteinu (2599 m n.p.m.). Co jasne, osoby planujące takie wędrówki powinny zaopatrzyć się w specjalne ubezpieczenie turystyczne obejmujące uprawianie sportu.

Przy mniej ambitnych planach karta EKUZ Liechtenstein zapewni podstawowy wymiar ochrony. Ten dokument umożliwia turystom korzystanie z publicznych przychodni oraz szpitali. Uprawnia ich również do uzyskania refundacji kosztów leczenia. Warto jednak pamiętać, że warunki refundacji w poszczególnych krajach są zupełnie inne. Dlatego przed wyjazdem należy zapoznać się z regulacjami dotyczącymi działania miejscowego systemu opieki zdrowotnej.

Czym grozi brak karty EKUZ w Liechtensteinie?

Posiadanie karty EKUZ jest niezbędne do uzyskania refundacji leczenia. Jeżeli turysta nie będzie jej posiadać i mimo to skorzysta z opieki lekarskiej, będzie musiał za nią zapłacić. Co gorsza, zostanie on obciążony dosłownie wszystkimi kosztami, które wynikały z udzielenia usług medycznych. Przez to finalna wysokość rachunku może być bardzo wysoka. Choćby z tego względu warto pamiętać o tym, aby zawsze mieć w portfelu ważną kartę EKUZ.

Jak korzystać z karty EKUZ w Liechtensteinie?

Według aktualnych danych Liechtenstein zamieszkuje około 39 tysięcy osób. Tak niewielka liczba mieszkańców sprawia, że miejscowa opieka zdrowotna ma dość minimalistyczny charakter. W całym Liechtensteinie działa tylko jeden szpital, który mieści się w stolicy kraju (Vaduz). Sama baza publicznych poradni również jest dość ograniczona. Trzeba jednak pamiętać, że turyści mogą otrzymać refundację leczenia tylko pod warunkiem korzystania z państwowych usług.

Zatem w jaki sposób można znaleźć takiego lekarza? Medycy świadczący usługi w zakresie publicznej opieki zdrowotnej działają pod szyldem Liechtensteinischer Krankenkassenverband (LKV). Przy wizycie u takich lekarzy karta EKUZ zapewnia turyście prawo do refundacji kosztów opieki medycznej. Warto zatem sprawdzić, czy dana poradnia posiada ważną umowę z LKV.

Co istotne, refundacja kosztów leczenia w Liechtensteinie ma charakter częściowy. Przez to pacjent musi z własnej kieszeni pokryć część wydatków związanych z udzieleniem opieki medycznej. Wymiar tej odpłatności zależy od kilku czynników:

 1. Odgórna opłata ryczałtowa za wizytę lekarską, specjalistyczną lub hospitalizację wynosi 67 franków szwajcarskich, czyli około 280 złotych.
 2. Z tej opłaty zwolnione są dzieci i młodzież w wieku do 20 lat. Z kolei emeryci płacą jedynie 50% tej kwoty.
 3. Leczenie stomatologiczne nie jest refundowane w żadnym wypadku.
 4. Transport medyczny pozostaje darmowy, jeżeli koszt jego zorganizowania nie przekracza kwoty 500 franków. Analogiczna zasada dotyczy transportu lotniczego, choć tutaj limit wynosi 1000 franków.

Aby uzyskać dostęp do częściowej refundacji usług medycznych, konieczna będzie karta EKUZ Liechtenstein. Jedynie posiadacze tego dokumentu mogą korzystać z opisanych ulg. W przeciwnym wypadku, a także w razie leczenia prywatnego, turysta musi pokryć 100% kosztów. Zważywszy na ceny panujące w Liechtensteinie – będzie to niebagatelny wydatek.

Czy jadąc do Liechtensteinu trzeba mieć ubezpieczenie zdrowotne?

Turystyczne ubezpieczenie zdrowotne lub karta EKUZ to świadczenia będące fundamentem bezpiecznej podróży. Z tego względu po prostu trzeba mieć przy sobie przynajmniej jedno z takich świadczeń. Tylko w ten sposób można zadbać o własne bezpieczeństwo w trakcie pobytu poza granicami kraju.

Czy polskie ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje w Liechtensteinie?

Co prawda, Liechtenstein nie należy do Unii Europejskiej. Jednak kraj ten jest częścią porozumienia EFTA, a ta wspólnota ma uregulowane stosunki z UE. Jedną z takich regulacji jest zobowiązanie do uznawania wzajemnych dokumentów. Tym samym karta EKUZ, a co za tym idzie – polskie ubezpieczenie zdrowotne jest ważne w Liechtensteinie.

Karta EKUZ Liechtenstein – o czym trzeba pamiętać?

Każdy turysta musi zatem mieć na uwadze to, że karta EKUZ Liechtenstein nie zapewnia pełnej refundacji leczenia. Naturalnie zmniejsza ona wysokość finalnej należności, jednak ze względu na wysokie ceny usług medycznych wciąż będzie to znaczne obciążenie. Ponadto karta EKUZ Liechtenstein obejmuje tylko leczenie w publicznych placówkach. Jeżeli turysta uda się do prywatnej przychodni, będzie musiał samodzielnie opłacić wszystkie wydatki.

Co gorsza, dokument ten nie zapewni pomocy turystom, którzy będą chcieli kontynuować swoje leczenie w Polsce. Transport medyczny do kraju został bowiem wyłączony z zakresu karty EKUZ. O ile sama karta jest więc bardzo przydatna, o tyle w jej zakresie widnieją istotne luki.

Karta EKUZ Liechtenstein to za mało? Postaw na polisę turystyczną!

Braki w zakresie ochrony połączone z obowiązkowym udziałem w kosztach leczenia to główne wady karty EKUZ. Co prawda, dokument ten można uzyskać bezpłatnie i zapewne jest to kluczowy argument dla wielu turystów. Niemniej spora część osób podróżujących na terytorium Liechtensteinu postanawia rozszerzyć posiadaną ochronę za sprawą zakupu prywatnego ubezpieczenia.

Szeroki wybór polis turystycznych sprawia, że znalezienie odpowiedniego świadczenia staje się dużo łatwiejsze. Asekuratorzy mogą zapewnić swoim klientom ochronę na całym świecie, gdyż nie mają oni obowiązku stosowania się do regulacji EKUZ. Tym samym prywatne ubezpieczenia zapewniają zdecydowanie szerszy zakres ochrony.

Ich podstawowym atutem jest gwarancja pełnej refundacji leczenia do określonej kwoty. Obecność tego zapisu nakłada na ubezpieczyciela obowiązek pokrycia wszelkich wydatków poniesionych przez turystę, które były związane z leczeniem zagranicznym. Dopiero przekroczenie wyznaczonego limitu sprawia, że turysta zaczyna uczestniczyć w kosztach. Ponadto koszty leczenia w polisach dla podróżnych obejmują usługi nierefundowane przez kartę EKUZ. Wystarczy wspomnieć choćby o transporcie medycznym do kraju oraz leczeniu w prywatnych placówkach.

Aby zakup polisy nie okazał się rozczarowaniem, warto przed podjęciem decyzji dokładnie przeczytać OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). W treści tego dokumentu powinny znaleźć się szczegółowe warunki polisy oraz zakres poszczególnych świadczeń. Turysta koniecznie musi sprawdzić także wykaz wyłączeń odpowiedzialności. Jeżeli bowiem w trakcie wyjazdu pogwałci on zasady ubezpieczenia, asekurator może nie przyznać mu refundacji kosztów leczenia!

Czy warto wyrobić kartę EKUZ jadąc do Liechtensteinu?

Nie ulega wątpliwości, że koszty leczenia w Liechtensteinie są naprawdę wysokie. Dlatego żaden turysta nie powinien przyjeżdżać do tego kraju bez ważnej polisy zdrowotnej. Podstawowym rozwiązaniem dla bardziej oszczędnych osób będzie karta EKUZ Liechtenstein. Należy jednak pamiętać, że ma ona ograniczony zakres, a przy tym nie chroni przed częściową odpłatnością za leczenie. Bardziej kompleksowym świadczeniem będzie prywatne ubezpieczenie turystyczne. Zakup takiej polisy będzie dodatkowym wydatkiem, ale w zamian turysta uzyska większą ochronę. Jednak pod względem bezpieczeństwa najlepszą alternatywą jest posiadanie zarówno karty EKUZ, jak i prywatnego ubezpieczenia.

Najważniejsze informacje:

 • Liechtenstein to niewielkie, ale bardzo malownicze państwo położone pomiędzy Austrią i Szwajcarią w obszarze Alp Retyckich. Może więc być ono idealnym celem dla turystów, którzy wybierają się właśnie do Austrii lub Szwajcarii.
 • Liechtenstein należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz porozumienia EFTA. To z kolei sprawia, że na terytorium tego kraju działają między innymi karty EKUZ. Ich posiadacze mogą uzyskać refundowaną opiekę medyczną w czasie pobytu w Liechtensteinie.
 • Nie oznacza to jednak w pełni darmowego leczenia. System opieki zdrowotnej w Liechtensteinie zakłada bowiem pobieranie od pacjentów zryczałtowanych opłat za niektóre usługi medyczne. Dotyczą one zarówno ubezpieczonych pacjentów, jak i posiadaczy kart EKUZ.
 • Wysokość wspomnianych opłat zależy od rodzaju usługi medycznej oraz wieku pacjenta. Przykładowo, leczenie szpitalne i wizyty lekarskie są objęte ryczałtem w wysokości 67 franków szwajcarskich.
 • Tym samym leczenie w Liechtensteinie, choć częściowo refundowane, może okazać się kosztowne dla posiadaczy kart EKUZ. Dlatego dobrym pomysłem będzie uzupełnienie zakresu tej karty poprzez zakup ubezpieczenia turystycznego. Dzięki polisie turysta będzie mógł uzyskać pełną refundację leczenia.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Czy karta EKUZ działa w Liechtensteinie?
Choć Liechtenstein nie należy do Unii Europejskiej, kraj ten znajduje się w strukturach EOG i EFTA. Dzięki temu na jego terytorium obowiązują niektóre istotne regulacje. Jedna z nich zakłada, że posiadacze kart EKUZ mogą tutaj skorzystać ze swoich kart w celu uzyskania pomocy medycznej.
Jak działa system opieki zdrowotnej w Liechtensteinie?
Same standardy placówek medycznych stoją w Liechtensteinie na dobrym poziomie. Warto jednak pamiętać, że w kraju tym obowiązuje zasada uczestnictwa pacjenta w kosztach leczenia poprzez uiszczanie zryczałtowanych opłat. Dotyczą one między innymi: wizyt lekarskich, hospitalizacji i w niektórych przypadkach transportu medycznego.
Czy warto kupić ubezpieczenie turystyczne do Liechtensteinu?
Zdecydowanie tak. Polisa turystyczna zawierająca ubezpieczenie kosztów leczenia zagranicznego może zapewnić turyście zwrot wszystkich kosztów dotyczących zagranicznej opieki lekarskiej. Jest więc to dużo bardziej kompleksowa alternatywa dla turystów.

Sprawdź jak działa karta EKUZ za granicą

Czy wiesz, że podróżując po krajach Unii Europejskiej, masz prawo do opieki medycznej na takich samych warunkach jak mieszkańcy tych państw? Sprawdź, jak działa karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i jak możesz skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej podczas podróży za granicę! Zainwestuj chwilę, aby zabezpieczyć swoje zdrowie w podróży - poznaj szczegóły już teraz.