karta ekuz na malcie
EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ na Maltę? Co obejmuje?

Jak wyrobić kartę EKUZ na Maltę? Co obejmuje?

Popularne powiedzenie głosi, że małe jest piękne. W taki sposób można określić Maltę, czyli wyspiarskie państwo położone na Morzu Śródziemnym. Choć jest to jeden z najmniejszych krajów w Europie, Malta bez wątpienia zasługuje na miano niezwykle malowniczego miejsca. Jest to wręcz wymarzony cel podróży dla wszystkich miłośników letniego klimatu. Dowodem niech będzie fakt, że stolica kraju, czyli Valletta, uchodzi za najbardziej słoneczną stolicę w Europie. Jednak przed ubraniem okularów przeciwsłonecznych i wyruszeniem na plażę każdy turysta powinien zadbać o to, aby w jego posiadaniu znalazła się karta EKUZ na Malcie. Dlaczego jest to tak ważny dokument?

PAMIĘTAJ! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający jedynie do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą. Warto kupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje wszystkie wydatki!

Jak wyrobić kartę EKUZ na Maltę?

Karta EKUZ to dokument działający we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej lub porozumienia EFTA. Dlatego nie trzeba jej wyrabiać z myślą o konkretnym kraju, ponieważ procedury zawsze pozostają identyczne.

Podstawowym wymogiem jest złożenie wniosku o wydanie karty EKUZ. Taki dokument można złożyć osobiście lub na odległość. Jeśli ktoś chciałby uzyskać taką kartę możliwie szybko, powinien wybrać pierwszą z tych opcji i osobiście pojawić się w najbliższym oddziale NFZ.

Co istotne, karta EKUZ może zostać wydana tylko osobom objętym ważnym ubezpieczeniem NFZ.

Karta EKUZ – co obejmuje na Malcie?

Karta EKUZ ma zapewnić turystom pomoc w nagłych przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia. Takie założenie nie jest tylko teoretyczne, ponieważ wpływa ono na praktyczną możliwość użycia karty. Według obecnych przepisów korzystanie z karty EKUZ jest objęte kilkoma ważnymi zasadami. Oto kluczowe reguły:

  1. Turyści mogą korzystać z pomocy medycznej jedynie w nagłych przypadkach, gdy ich życie lub zdrowie jest zagrożone.
  2. Wszelkie zabiegi medyczne muszą zostać udzielone przez publiczną placówkę. Leczenie w prywatnych punktach medycznych nie podlega refundacji.
  3. Karta EKUZ na Malcie zapewnia refundację jedynie podstawowych usług medycznych.

Co daje nam karta EKUZ na Malcie?

Podstawowym atutem karty EKUZ jest gwarancja uzyskania refundacji dotyczącej udzielonych świadczeń medycznych. Dzięki temu turysta w kryzysowej sytuacji nie będzie pozostawiony sam sobie.

Karta EKUZ Malta umożliwia korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej na terenie całego kraju. Warto jednak pamiętać, że zdecydowana większość państwowych placówek mieści się na głównej wyspie. Dla porównania – na wyspie Gozo działa tylko jeden z kilku publicznych szpitali. Jeżeli zaś chodzi o kurorty turystyczne, mieszczą się w nich zarówno państwowe, jak i prywatne przychodnie. Co ważne, karta EKUZ zapewnia refundację tylko wtedy, gdy turysta uda się do publicznej placówki.

Karta EKUZ – co obejmuje na Malcie?

Czasami turyści nazywają Maltę wyspą, choć nie do końca jest to trafne określenie. Naturalnie Malta ma charakter wyspiarski, ale terytorium tego kraju obejmuje cały archipelag. Stąd zresztą wzięła się jego nazwa, gdyż jest to Archipelag Maltański. W każdym razie większość turystów trafia na największą wyspę Malty, na której mieści się Valletta oraz większość kurortów. Aby dostać się na wyspę Gozo lub Comino, trzeba skorzystać z przeprawy promowej lub wynająć łódkę.

Karta EKUZ Malta umożliwia korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej na terenie całego kraju. Warto jednak pamiętać, że zdecydowana większość państwowych placówek mieści się na głównej wyspie. Dla porównania – na wyspie Gozo działa tylko jeden z kilku publicznych szpitali. Jeżeli zaś chodzi o kurorty turystyczne, mieszczą się w nich zarówno państwowe, jak i prywatne przychodnie. Co ważne, karta EKUZ zapewnia refundację tylko wtedy, gdy turysta uda się do publicznej placówki.

Czym grozi brak karty EKUZ na Malcie?

Brak karty EKUZ na Malcie oznacza utratę możliwości korzystania z refundowanej opieki. Co jasne, turysta potrzebujący pomocy nie zostanie wyrzucony ze szpitala. Jednak brak karty EKUZ sprawi, że po zakończonym leczeniu turysta otrzyma wysoki rachunek. Kwoty za taką hospitalizację mogą bardzo dotkliwie odbić się na posiadanym budżecie, a niekiedy mogą wręcz wpędzić w długi. Dlatego każda ubezpieczona osoba powinna korzystać z karty EKUZ.

Jak korzystać z karty EKUZ na Malcie?

Malta to kraj w dużej mierze przystosowany do obsługi turystów. Trudno się jednak temu dziwić, gdyż dochody z turystyki stanowią około 35% całego PKB Malty. To z kolei sprawia, że obcokrajowcy mogą uzyskać tam stosunkowo łatwy dostęp do opieki lekarskiej.

Kluczową informacją dla turystów jest to, że karta EKUZ Malta zapewnia bezpłatny dostęp do wielu świadczeń medycznych. Refundacja ma tutaj dość kompleksowy charakter, gdyż obejmuje zdecydowaną większość usług. Toteż turyści w nagłych wypadkach mogą za darmo skorzystać z pomocy lekarskiej. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagać, otrzymają również skierowanie do szpitala. Sama hospitalizacja i transport medyczny na terenie Malty pozostają darmowe pod warunkiem okazania karty EKUZ.

Niestety, karta EKUZ Malta nie obejmuje leczenia w prywatnych przychodniach. Tymczasem to właśnie niepubliczne punkty medyczne są najczęściej zlokalizowane nieopodal największych hoteli. Warto więc jeszcze przed wizytą u lekarza dopytać, czy karta EKUZ umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy. Jeżeli dokument nie zostanie uznany, oznacza to, że dana poradnia działa na zasadzie prywatnej praktyki.

Leczenie stomatologiczne na Malcie zazwyczaj nie podlega refundacji. Co prawda, zdarzają się wyjątki od tej reguły, jeżeli dentysta stwierdzi, że stan turysty uzasadnia konieczność natychmiastowego udzielenia pomocy. W pozostałych przypadkach nawet karta EKUZ Malta nie zapewni refundacji takich usług.

Czy jadąc na Maltę trzeba mieć ubezpieczenie zdrowotne?

Opieka medyczna dla turystów przebywających na Malcie jest w większości darmowa. Karta EKUZ Malta gwarantuje zwrot kosztów leczenia praktycznie we wszystkich nagłych przypadkach. Dlatego osoby planujące wyjazd do tego słonecznego kraju niewątpliwie powinny mieć przy sobie ten dokument. Kartę EKUZ można wyrobić za darmo w jednym z wojewódzkich oddziałów NFZ.

Z drugiej strony każdy turysta musi wiedzieć o pewnych brakach w zakresie tego dokumentu. Brak możliwości korzystania z niepublicznych placówek lekarskich oraz konieczność zapłaty za leczenie stomatologiczne to nie wszystko. Dużo większym problemem jest pełna odpłatność w zakresie zorganizowania transportu medycznego do kraju. Jeżeli bowiem turysta dozna poważnego uszczerbku na zdrowiu, zapewne będzie chciał kontynuować leczenie w Polsce. Niestety, koszt specjalistycznego transportu jest bardzo wysoki, a karta EKUZ Malta go nie refunduje.

Na podstawie przytoczonych informacji warto wyciągnąć dwa wnioski. Po pierwsze, karta EKUZ Malta to bardzo przydatny dokument i koniecznie trzeba wyrobić go przed wyjazdem. Po drugie, zakres jej ochrony obejmuje większość świadczeń medycznych, ale są w nim także pewne braki.

Czy polskie ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje na Malcie?

Tak, ponieważ karta EKUZ rozszerza zakres takiego ubezpieczenia, dzięki czemu jest ono ważne również poza granicami kraju.

Ubezpieczenie turystyczne Malta, czyli sposób na pełną ochronę

Alternatywą dla karty EKUZ mogą być prywatne ubezpieczenia turystyczne. Są one dostępne w wielu różnych wariantach, a każde świadczenie tego typu ma nieco inny zakres ochrony. Na szczęście turyści mają pełną dowolność pod względem wyboru polisy.

Jakie są korzyści takich ubezpieczeń? Ich podstawową zaletą jest pełna refundacja leczenia zagranicznego. Karta EKUZ Malta gwarantuje zwrot kosztów tylko pod warunkiem leczenia w publicznej placówce. Natomiast prywatne ubezpieczenie nie zawiera takiej reguły. W efekcie turysta może uzyskać pomoc w dowolnej przychodni, gdyż asekurator i tak pokryje koszty leczenia.

Ponadto polisa turystyczna zazwyczaj obejmuje refundację transportu medycznego do Polski. Tym samym uzupełnia ona ważną lukę w zakresie kart EKUZ.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie polisy turystycznej?

Podstawowym świadczeniem we wszystkich ubezpieczeniach turystycznych są koszty leczenia (KL). Zapis ten określa maksymalną kwotę refundacji, którą może otrzymać turysta. Przekroczenie tego limitu sprawi, że osoba ubezpieczona będzie musiała pokryć pozostałe rachunki z własnej kieszeni. Dlatego zasada jest tutaj prosta – koszty leczenia powinny być jak najwyższe lub nielimitowane.

Oprócz tego warto zwrócić uwagę również na Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). Ten dokument określa wszystkie zobowiązania asekuratora względem posiadacza polisy. W jego treści kryją się także wyłączenia odpowiedzialności, czyli wykaz sytuacji skutkujących unieważnieniem ubezpieczenia. Uważna lektura OWU jest więc niezbędnym krokiem przed zakupem polisy. Dzięki temu turysta dużo dokładniej pozna warunki ubezpieczenia, co może uchronić go przed przykrymi niespodziankami.

Pro tip: Sprawdź również ubezpieczenie turystyczne na Maltę

Czy warto wyrobić kartę EKUZ jadąc na Maltę?

Pod wieloma względami karta EKUZ Malta stanowi dobre ubezpieczenie turystyczne. Wynika to głównie z faktu, że na Malcie obowiązują przyjazne turystom przepisy regulujące działanie systemu opieki zdrowotnej. Dlatego posiadacze tego dokumentu mogą uzyskać dostęp do prawie wszystkich najważniejszych świadczeń. Jednak karta EKUZ Malta ma również braki. Żeby je uzupełnić, wystarczy dokonać zakupu polisy turystycznej. Takie rozwiązanie jest szczególnie zalecane w przypadku dłuższego pobytu na Malcie. Karta EKUZ i dodatkowe ubezpieczenie to wówczas gwarancja pełnego bezpieczeństwa!

Najważniejsze informacje:

  • Karta EKUZ to dokument respektowany w wielu europejskich krajach. Polacy mogą z niej skorzystać np. podczas pobytu na Malcie. Wtedy karta EKUZ pozwoli im na skorzystanie z publicznej opieki lekarskiej.
  • Na Malcie działają dwa duże szpitale oraz liczne punkty publicznej opieki zdrowotnej. Co istotne, spora część usług lekarskich pozostaje tutaj darmowa.
  • Tym samym karta EKUZ pozwoli turyście na uzyskanie darmowej pomocy lekarskiej w sytuacji, kiedy jego stan zdrowia będzie tego wymagać.
  • Warto jednak pamiętać o tym, że karta EKUZ ma pewne ograniczenia. Jej posiadacze nie mogą np. korzystać z prywatnych placówek lekarskich.
  • Zdecydowanie bardziej kompleksowym rozwiązaniem dla turystów jest ubezpieczenie podróżne. Taka polisa nie tylko gwarantuje refundację prywatnego leczenia, ale także zapewnia zwrot kosztów transportu do kraju. Toteż jej zakres jest dużo szerszy niż ten zapewniany przez kartę EKUZ.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Czy karta EKUZ działa na Malcie?
Karta EKUZ zachowuje ważność we wszystkich krajach należących do struktur UE lub EFTA. Malta jest krajem członkowskim Unii Europejskiej, dlatego turyści mogą tutaj swobodnie z niej korzystać.
Jak działa system opieki zdrowotnej na Malcie?
Choć Malta jest niewielkim krajem, opieka zdrowotna działa tutaj całkiem nieźle. W kraju znajdują się dwa szpitale oraz sporo placówek lekarskich. Ponadto w nagłych przypadkach usługi w ramach publicznej opieki lekarskiej pozostają bezpłatne.
Kiedy warto kupić ubezpieczenie turystyczne na Maltę?
Leczenie prywatne oraz niektóre usługi lekarskie (np. zabiegi stomatologiczne) nie są objęte refundacją w ramach karty EKUZ. Jeżeli więc turyście zależy na kompleksowej ochronie, powinien kupić dodatkową polisę turystyczną. Dobre ubezpieczenie tego typu będzie rekompensować wszystkie braki karty EKUZ.

Sprawdź jak działa karta EKUZ za granicą

Czy wiesz, że podróżując po krajach Unii Europejskiej, masz prawo do opieki medycznej na takich samych warunkach jak mieszkańcy tych państw? Sprawdź, jak działa karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i jak możesz skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej podczas podróży za granicę! Zainwestuj chwilę, aby zabezpieczyć swoje zdrowie w podróży - poznaj szczegóły już teraz.