Ubezpieczenie turystyczne a karta EKUZ
EKUZ

Ubezpieczenie turystyczne a karta EKUZ – czym się różnią?

Na pierwszy rzut oka karta EKUZ oraz prywatne ubezpieczenie turystyczne mogą wydawać się bardzo podobnymi świadczeniami. W końcu ich zakres dotyczy tej samej kwestii, czyli ochrony osób przebywających poza granicami swojego ojczystego kraju. Jednak wystarczy tylko zapoznać się z warunkami tych świadczeń, aby od razu zauważyć kilka istotnych różnic. Czego one dotyczą? W jakich sytuacjach lepszym wyborem będzie karta EKUZ, a w jakich ubezpieczenie turystyczne?

PAMIĘTAJ! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający jedynie do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą. Warto kupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje wszystkie wydatki!

Ubezpieczenie turystyczne a karta EKUZ – zakres terytorialny

Współczesna turystyka cechuje się zdecydowanie większą otwartością i dostępnością. Miłośnicy podróżowania mogą obecnie bez większych przeszkód odwiedzić niemal każdy kraj na świecie. Warto jednak pamiętać, że wybór celu podróży ma istotny wpływ na cały proces przygotowań do nadchodzącego wyjazdu. Dotyczy on między innymi kwestii wyboru odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego.

Karta EKUZ i ubezpieczenia turystyczne mają zupełnie inny zakres terytorialny. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) została bowiem uchwalona z myślą o podróżowaniu po Unii Europejskiej. Ten dokument ma stanowić przedłużenie krajowej polisy zdrowotnej, która dzięki EKUZ nabiera charakteru międzynarodowego. Sama karta EKUZ jest honorowana w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz krajach należących do porozumienia EFTA. Niestety, jej posiadacze nie mogą liczyć na uzyskanie pomocy w pozostałych europejskich krajach, takich jak: Albania, Białoruś, Turcja czy Ukraina.

Natomiast ubezpieczenie turystyczne ma znacznie bardziej kompleksowy charakter. Trzeba jednak przyznać, że jest to dokument o zupełnie innej specyfice. Przede wszystkim prywatne ubezpieczenia mają formę umowy zawieranej pomiędzy turystami (osobami prywatnymi) i asekuratorem. Tymczasem karta EKUZ stanowi formę porozumienia między poszczególnymi członkami UE oraz EFTA.

Przy sprzedaży polisy turystycznej ubezpieczyciel zobowiązuje się do udzielenia pomocy osobie przebywającej poza granicami kraju. Na szczęście prywatne ubezpieczenia są honorowane na całym świecie. Co prawda, część asekuratorów może odmówić sprzedaży polisy osobom udającym się do szczególnie niebezpiecznych krajów (np. Somalii). Jednak są to rzadkie przypadki, gdyż prywatne polisy mają w zasadzie nieograniczony zakres terytorialny.

Karta EKUZ a ubezpieczenie turystyczne – warunki udzielonej ochrony

Istotne różnice pojawiają się także pod względem zakresu ochrony udzielanej turystom. Co daje karta EKUZ we Włoszech lub innych europejskich krajach? Głównym celem karty EKUZ jest zapewnienie turystom pomocy wyłącznie w nagłych wypadkach. Pod tym pojęciem należy rozumieć sytuacje, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla czyjegoś życia lub zdrowia. Jeżeli więc turysta znajdzie się w niebezpieczeństwie, wówczas może skorzystać z lokalnej opieki lekarskiej.

W tym celu posiadacze karty EKUZ powinni udać się do najbliższej publicznej placówki. Niestety, tutaj często występuje problem. Dlaczego? Ponieważ w miejscowościach typowo turystycznych zdecydowana większość działających punktów lekarskich ma charakter prywatny. Takie placówki nie mają ważnej umowy z systemem państwowej opieki zdrowotnej. Przez to posiadacze karty EKUZ muszą wtedy zapłacić za swoje leczenie.

Takich ograniczeń zazwyczaj nie mają ubezpieczenia turystyczne. W ich przypadku asekurator powinien pokryć koszty leczenia niezależnie od tego, gdzie turysta ostatecznie uzyskał pomoc. Tym samym zdecydowana większość ubezpieczycieli pozwala swoim klientom na korzystanie z prywatnych punktów lekarskich. Warto podkreślić, że taka możliwość będzie szczególnie istotna podczas wyjazdu do biedniejszych krajów. Dlaczego? Ponieważ w takich państwach poziom publicznej opieki lekarskiej z reguły stoi na bardzo niskim poziomie. Toteż jedynie prywatne placówki mogą wtedy zapewnić turystom odpowiednio wysokie standardy leczenia.

Karta EKUZ a ubezpieczenie turystyczne – kiedy trzeba dopłacić za leczenie?

Co prawda, żadne z opisywanych świadczeń w 100% nie chroni przed koniecznością płacenia za niektóre usługi. Jednak w tym aspekcie to ubezpieczenie turystyczne zapewnia znacznie lepsze warunki. Dlaczego?

Ponieważ karta EKUZ zapewnia turyście dostęp do świadczeń na warunkach obowiązujących w danym kraju. Tymczasem w wielu europejskich państwach funkcjonuje zasada częściowej odpłatności za leczenie. Zgodnie z taką regułą wszyscy ubezpieczeni obywatele otrzymują refundację obejmującą większość kosztów leczenia. Za wszystkie pozostałe wydatki muszą jednak płacić z własnej kieszeni. W zależności od przyjętych kryteriów – państwowa refundacja obejmuje od 60% do 90% łącznych kosztów leczenia. Turyści nie są więc zwolnieni z tych opłat. Co więcej, karta EKUZ nie zakłada refundacji takich wydatków.

Jeżeli chodzi o polisy turystyczne, one co do zasady pokrywają wszystkie wydatki. Jedynym problemem może być ewentualne wyczerpanie limitu kosztów leczenia. Trzeba bowiem wiedzieć, że większość ubezpieczeń turystycznych przewiduje określony limit środków dostępnych w formie refundacji. Jeśli taka pula się wyczerpie, turysta będzie musiał samodzielnie zapłacić za wszystkie nadmiarowe wydatki. Z drugiej strony niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują możliwość zakupu polisy bez limitu kosztów leczenia. Takie ubezpieczenie będzie zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem.

Nagłe sytuacje lub wypadki – które świadczenie zapewni pomoc?

Niestety, opisane zasady karty EKUZ rodzą problemy również w razie nagłych wypadków. Czego nie obejmuje karta EKUZ? Po pierwsze, tylko nieliczne kraje zapewniają refundację kosztów akcji ratunkowej. Ta z kolei będzie niezbędna, jeżeli ktoś ulegnie wypadkowi w górach lub na akwenie wodnym. Po drugie, karta EKUZ nie gwarantuje zwrotu kosztów za zorganizowanie transportu medycznego do Polski. Bez wątpienia są więc to dwie istotne wady.

Tymczasem praktycznie każde ubezpieczenie turystyczne zakłada refundację kosztów transportu powrotnego do kraju. Dotyczy to zarówno transportu medycznego, jak i przewozu zwłok. Jeśli chodzi o koszty ratownictwa, warto zwrócić uwagę na ubezpieczenia turystyczne dla sportowców. Takie polisy nie tylko gwarantują darmowe ratownictwo, ale także zapewniają osobom aktywnym szereg innych przydatnych świadczeń.

Trzeba również podkreślić, że atutem ubezpieczeń turystycznych jest możliwość rozszerzenia ich zakresu ochrony. W standardowym wariancie taka polisa obejmuje przede wszystkim: koszty leczenia, NNW oraz OC. Natomiast bardziej wymagający turyści mogą także zakupić dodatkowe świadczenia, takie jak:

  • ubezpieczenie bagażu;
  • assistance;
  • ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży.

Karta EKUZ a ubezpieczenie turystyczne – cena

Karta EKUZ ma być naturalnym rozszerzeniem państwowego ubezpieczenia zdrowotnego. Dlatego każda ubezpieczona osoba może ją uzyskać zupełnie za darmo. Wystarczy tylko złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ w najbliższej placówce NFZ. Karta może zostać wydana od ręki, jeżeli ktoś składa taki dokument osobiście. W przypadku złożenia wniosku na odległość cała procedura trwa z reguły jedynie kilka dni. Co istotne, wysyłka karty EKUZ na wskazany adres również nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych opłat.

Natomiast ubezpieczenie turystyczne jest już płatnym świadczeniem. Jego średnia cena wynosi kilka lub kilkanaście złotych za każdy dzień ochrony. Dokładna stawka zależy głównie od: celu podróży, zakresu wybranej polisy oraz ewentualnych świadczeń dodatkowych.

Najważniejsze informacje:

  • Pomiędzy kartą EKUZ i polisą turystyczną występują bardzo istotne różnice. Karta EKUZ to po prostu międzynarodowy odpowiednik krajowego ubezpieczenia. Tym samym jej posiadacze mogą liczyć na bezpłatny lub częściowo refundowany dostęp do podstawowych usług lekarskich.
  • Co więcej, karta EKUZ jest honorowana jedynie w krajach UE/EFTA. Wynika to z faktu, że powstała ona jako międzypaństwowe europejskie ubezpieczenie turystyczne.
  • Z drugiej strony każda osoba ubezpieczona może uzyskać taką kartę zupełnie za darmo. Tymczasem polisa turystyczna to płatne świadczenie, które jednak zapewnia nieporównywalnie szerszy zakres ochrony.
  • Największą zaletą takich ubezpieczeń jest gwarancja pełnej refundacji leczenia aż do określonej kwoty. Ponadto polisy turystyczne mają charakter międzynarodowy, dzięki czemu można z nich korzystać na całym świecie.
  • Dlatego co do zasady to właśnie prywatne ubezpieczenie dla podróżnych jest lepszą i bardziej kompleksową alternatywą. Ponadto w wielu przypadkach (np. wyjazdu poza Europę) będzie ono w zasadzie jedynym dostępnym wyborem.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Czym różni się ubezpieczenie turystyczne od karty EKUZ?
Przede wszystkim ubezpieczenie turystyczne zapewnia szerszy zakres ochrony i gwarancję refundacji większej liczby świadczeń. Ponadto jest ono respektowane na całym świecie. Z kolei karta EKUZ zapewnia ograniczony zakres ochrony, ale za to jest w pełni darmowa.
Ubezpieczenie turystyczne bez EKUZ czy EKUZ bez ubezpieczenia – co wybrać?
W trakcie podróży po Europie najlepszym rozwiązaniem wydaje się posiadanie przy sobie obydwu wspomnianych świadczeń. Natomiast przy wyjeździe poza kontynent EKUZ zupełnie traci swoją przydatność. Wtedy tylko prywatne ubezpieczenie może zapewnić potrzebną pomoc.
Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne?
Dla wielu osób koronnym argumentem jest to, że kartę EKUZ można uzyskać za darmo. Jednak z drugiej strony zakup ubezpieczenia turystycznego wcale nie musi być dużym wydatkiem. Większość polis można nabyć już za kwotę kilku złotych w przeliczeniu na jeden dzień ochrony.