karta ekuz w luksemburgu
EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ do Luksemburga? Co obejmuje?

Jak wyrobić kartę EKUZ do Luksemburga? Co obejmuje?

Luksemburg, a właściwie Wielkie Księstwo Luksemburga, to najmniejsze państwo ze wszystkich krajów Beneluksu. W związku z tym turyści planujący podróż do Belgii i Holandii mogą przy okazji odwiedzić ten niewielki kraj. Spontaniczne wyjazdy są w końcu źródłem najlepszych wspomnień! Jednak tylko pod warunkiem, że są to wspomnienia pozytywne. Aby więc wyjazd do Luksemburga był bezpieczny, każdy turysta powinien najpierw zadbać o uzyskanie ochrony. Zapewnić ją może karta EKUZ w Luksemburgu, która w razie potrzeby umożliwi skorzystanie z usług miejscowej służby zdrowia. Co trzeba wiedzieć o tym dokumencie?

PAMIĘTAJ! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający jedynie do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą. Warto kupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje wszystkie wydatki!

Jak wyrobić kartę EKUZ do Luksemburga?

Rzadko kiedy procedura urzędowa sprowadza się w zasadzie tylko do jednego kroku. Jednak tak właśnie jest w przypadku EKUZ. Podstawowym wymogiem jest tutaj złożenie wniosku o wydanie karty EKUZ. Taki wniosek powinien trafić do najbliższego oddziału NFZ, bo to właśnie NFZ odpowiada za wydawanie tych dokumentów.

Sama procedura przebiega w dość prosty sposób. Urzędnicy muszą najpierw przyjąć i zaakceptować złożony wniosek, a następnie wyrobić oraz przekazać gotową kartę EKUZ. Ile to może trwać? To już zależy od wybranej metody złożenia wniosku. Przy osobistym złożeniu wniosku w oddziale NFZ często można od ręki uzyskać gotową kartę. W pozostałych przypadkach proces jej wyrabiania zajmuje od 1,5 do 2 lub 3 tygodni.

Czy osoby składające taki wniosek muszą spełniać jakieś wymagania? Jedynym wymogiem jest posiadanie ważnego ubezpieczenia NFZ. Karta EKUZ ma bowiem pełnić funkcję jego rozszerzenia, aby krajowa polisa nabrała międzynarodowego zasięgu.

Karta EKUZ – co obejmuje w Luksemburgu?

Karta EKUZ jest często porównywana z ubezpieczeniami turystycznymi. Jednak trzeba przyznać, że ma ona bardziej ograniczony zakres. Samo korzystanie z tej karty jest objęte kilkoma istotnymi zasadami. Spełnienie tych wymogów stanowi niezbędny warunek do uzyskania refundacji leczenia. Oto krótkie podsumowanie kluczowych zasad:

 1. Podróżni mogą użyć swojej karty EKUZ tylko w nagłych sytuacjach, kiedy zagrożone będzie ich życie lub zdrowie.
 2. Karta EKUZ obowiązuje tylko w publicznych placówkach medycznych. Z jej zakresu wyłączone jest leczenie prywatne.
 3. Dzięki karcie EKUZ turysta może liczyć na refundację tych podstawowych usług medycznych.

Co daje nam karta EKUZ w Luksemburgu?

Na pierwszy rzut oka Luksemburg wygląda bardzo niepozornie. Jego powierzchnia wynosi raptem 2586 kilometrów kwadratowych, a liczbę ludności Luksemburga szacuje się na około 600 tysięcy osób. Niemniej pozory bywają naprawdę mylące, gdyż w rzeczywistości mały Luksemburg uchodzi za jedno z najbogatszych państw w całej Europie. Bardzo wysokie dochody mieszkańców znajdują odbicie w cenach poszczególnych usług. Jeżeli więc ktoś planuje podróż do Luksemburga, powinien dysponować odpowiednio wysokim budżetem.

Rzecz jasna wysokie ceny dotyczą także wszelkich świadczeń medycznych. Dlatego jedynym ratunkiem dla turysty (i jego budżetu!) będzie karta EKUZ. Ze względu na to, że Luksemburg należy do Unii Europejskiej, obowiązuje tutaj zasada ogólnej dostępności najważniejszych usług. Karta EKUZ Luksemburg umożliwia otrzymanie pomocy lekarskiej w ramach publicznej służby zdrowia. Bez tego dokumentu turysta nie może liczyć na refundację leczenia.

Szczegółowy zakres ochrony gwarantowanej przez EKUZ różni się w zależności od sposobu funkcjonowania państwowej opieki zdrowotnej. Co więc warto wiedzieć o systemie ochrony zdrowia w Luksemburgu?

Czym grozi brak karty EKUZ w Luksemburgu?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Brak karty EKUZ w Luksemburgu oznacza brak prawa do uzyskania refundacji leczenia. Tym samym turysta wciąż może otrzymać potrzebną pomoc, ale to on musi pokryć jej koszty. Warto przy tym pamiętać, że niektóre usługi (zwłaszcza dotyczące hospitalizacji) generują ogromne wydatki. Wobec tego samodzielna próba ich zapłaty oznacza w najlepszym wypadku duże obciążenie, a w najgorszym – problemy finansowe. Dużo rozsądniejszą opcją będzie więc wyrobienie karty EKUZ przed wyjazdem.

Jak korzystać z karty EKUZ w Luksemburgu?

Wysokie dochody mieszkańców często przekładają się na wyższe standardy miejscowej opieki lekarskiej. W przypadku Luksemburga bez wątpienia można mówić o takiej zależności. Lokalny system opieki zdrowotnej uchodzi za jeden z najlepszych w Europie. Niestety, standardy usług medycznych idą w parze z ich odpłatnością…

To pierwsza ważna wiadomość dla turystów. W Luksemburgu pacjent uczestniczy w kosztach leczenia. Choć osoby ubezpieczone (w tym posiadacze karty EKUZ) mają prawo do refundacji, zwrot kosztów leczenia jest tylko częściowy. Jego wymiar zależy przede wszystkim od rodzaju udzielonych świadczeń. Warto więc pokrótce opisać przykładowe opłaty:

 1. Wizyta u lekarza – standardowa wizyta u lekarza pierwszego kontaktu oznacza wydatek rzędu 30-50 euro, czyli około 130-280 złotych (ewentualna refundacja wynosi 88%).
 2. Pobyt w szpitalu – konieczność hospitalizacji wiąże się z obowiązkiem pokrycia opłaty ryczałtowej. Jej wysokość wynosi niespełna 21 euro za każdy dzień pobytu w szpitalu (około 90 złotych). Jeśli ogólne koszty hospitalizacji nie przekraczają 100 euro, pacjent musi pokryć całą należność. Dopiero przy wyższych kwotach uzyskuje prawo do częściowej refundacji leczenia. Co więcej, osoby niepełnoletnie są zwolnione z takich opłat.
 3. Leczenie stomatologiczne – zasady obowiązujące przy leczeniu stomatologicznym są nieco korzystniejsze. Karta EKUZ Luksemburg zapewnia bowiem darmową pomoc, o ile jej koszty nie przekraczają 60 euro. W przypadku droższych zabiegów pacjenci muszą pokryć 12% całej należności (88% kosztów podlega refundacji). Dzieciom i młodzieży przysługuje darmowa pomoc stomatologiczna.
 4. Transport medyczny – karta EKUZ Luksemburg gwarantuje bezpłatny transport medyczny w sytuacjach zagrażających życiu. Jeżeli stan turysty będzie stabilny, obowiązuje odpłatność rzędu 1,12 euro za każdy kilometr. Co istotne, minimalna opłata za transport wynosi 34 euro (około 170 złotych).

Zwrot kosztów leczenia i brak prywatnej opieki medycznej!

Specyficzny cennik to nie jedyna unikalna cecha systemu opieki zdrowotnej w Luksemburgu. Równie istotną informacją dla turystów jest bowiem to, że koszty leczenia są płatne z góry! Tym samym pacjent najpierw musi zapłacić za leczenie, a dopiero później może ubiegać się o jego refundację. Nic więc dziwnego, iż osoby podróżujące do Luksemburga powinny mieć przy sobie naprawdę sporo gotówki.

Ktoś może teraz pomyśleć, że przy tak wysokich opłatach lepszym rozwiązaniem będzie korzystanie z prywatnej opieki lekarskiej. Jednak nie jest to w ogóle możliwe. Dlaczego? Ponieważ w Luksemburgu właściwie nie istnieją prywatne placówki medyczne. Wszyscy praktykujący lekarze oraz dentyści mają podpisany kontrakt z Caisse Nationale de Santé (CNS), czyli lokalnymi kasami chorych. To właśnie CNS dbają o refundację leczenia obywateli oraz posiadaczy kart EKUZ.

Jeśli ktoś nie może uzyskać refundacji bezpośrednio od CNS, po powrocie do kraju powinien zwrócić się do NFZ-u. Należy wówczas przedstawić rachunki za leczenie zagraniczne i złożyć wniosek o zwrot poniesionych kosztów.

Czy jadąc do Luksemburga trzeba mieć ubezpieczenie zdrowotne?

Tego typu ochrona jest po prostu niezbędna w przypadku turystów. Karta EKUZ jest więc w ich przypadku absolutnym minimum. Z drugiej strony przy dłuższym pobycie w krajach Europy Zachodniej warto postawić na szerszą ochroną. Wówczas opcją może być połączenie zakresu karty EKUZ z prywatnym ubezpieczeniem turystycznym.

Czy polskie ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje w Luksemburgu?

Luksemburg, podobnie jak Polska, należy do Unii Europejskiej. Dlatego na terenie tego kraju wszystkie unijne świadczenia zachowują ważność. Dotyczy to także karty EKUZ, która stanowi formę rozszerzenia polskiego ubezpieczenia NFZ.

Karta EKUZ Luksemburg – niezbędna dla każdego turysty!

Niestety, karta EKUZ Luksemburg nie chroni przed poniesieniem kosztów leczenia. Jednak dzięki niej można uzyskać zwrot większej części wydatków. Bez tego dokumentu turysta musiałby za wszystko zapłacić z własnej kieszeni. Biorąc pod uwagę ceny usług medycznych w Luksemburgu – powstały rachunek może dosłownie pogrążyć budżet turysty.

Jak więc uzyskać taki dokument? To proste! Wystarczy jedynie zwrócić się do najbliższego oddziału NFZ z wnioskiem o wydanie karty. Czasami karta EKUZ Luksemburg zostanie wydana od ręki, a w najgorszym razie trzeba będzie poczekać kilka dni. Niemniej dobrą wiadomością jest to, że procedura wyrabiania karty pozostaje darmowa.

Polisa turystyczna – sposób na całkowitą ochronę budżetu!

Konieczność uiszczenia opłaty za leczenie może stanowić ogromny problem dla wielu turystów. Wówczas nawet perspektywa częściowej refundacji kosztów nie poprawia ogólnej sytuacji. Na szczęście istnieje sposób na ochronę posiadanego budżetu. Wystarczy jedynie zakupić prywatne ubezpieczenie turystyczne.

Polisy dla podróżnych często działają na zasadzie bezgotówkowych płatności. Oznacza to, że niektórzy asekuratorzy od razu pokrywają koszty leczenia turysty. W efekcie posiadacz polisy nie musi martwić się o konieczność opłacenia rachunków za pobyt w szpitalu lub leczenie ambulatoryjne. Wszelkie opłaty spadają bowiem na asekuratora.

Tym samym prywatne ubezpieczenia to jedyna alternatywa dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na pokrycie wspomnianych rachunków. Warto jednak pamiętać, że w takich polisach znajdują się wyłączenia odpowiedzialności. Jeśli turysta pogwałci zasady ubezpieczenia, asekurator nie przyzna mu refundacji. Toteż jeszcze przed zawarciem umowy należy dokładnie przeczytać treść OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia).

Czy warto wyrobić kartę EKUZ jadąc do Luksemburga?

Karta EKUZ Luksemburg to dokument wydawany za darmo każdej ubezpieczonej w NFZ osobie. Z tego względu niemal wszyscy turyści mogą łatwo uzyskać dostęp do tego świadczenia. Wiadomo jednak, że karta EKUZ Luksemburg zapewnia tylko częściową refundację kosztów leczenia. Ponadto nie chroni ona przed obowiązkiem dokonania płatności z góry. Przez to ubezpieczenie turystyczne może okazać się znakomitym dodatkiem do karty EKUZ. Tak naprawdę turyści powinni jednocześnie korzystać z obydwu wymienionych świadczeń. Karta EKUZ Luksemburg zapewni im prawo do częściowej refundacji leczenia, a ubezpieczenie pokryje wszelkie pozostałe koszty.

Najważniejsze informacje:

 • Karta EKUZ jest dla wielu turystów podstawową formą zabezpieczenia w czasie podróżowania po Europie. Dlatego ten dokument powinny mieć przy sobie wszystkie osoby podróżujące np. do Luksemburga.
 • Warto jednak pamiętać, że karta EKUZ zapewnia turystom możliwość korzystania z opieki zdrowotnej na zasadach obowiązujących w danym kraju. Z kolei takie zasady w Luksemburgu są bardzo specyficzne.
 • W Luksemburgu nie działają prywatne placówki medyczne, ponieważ wszelkie lecznice mają status placówek publicznych. Jednak zasada ich działania jest dość nietypowa. Mianowicie pacjenci muszą najpierw zapłacić za leczenie z własnej kieszeni, a dopiero potem wystąpić o refundację.
 • Wspomniana refundacja pozwoli na odzyskanie większej części wydanych pieniędzy. Jednak z kartą EKUZ turysta zawsze poniesie pewne wydatki w związku z leczeniem w Luksemburgu.
 • Dlatego bardziej kompleksową alternatywą dla turystów będzie prywatna polisa podróżna. Takie świadczenie gwarantuje kompleksowy zwrot kosztów związanych z leczeniem zagranicznym.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Czy karta EKUZ zadziała w Luksemburgu?
Tak. Luksemburg należy do Unii Europejskiej i z tego względu Polacy mogą tutaj korzystać z posiadanych kart EKUZ. Warto jednak wiedzieć, że turyści podlegają wtedy pod miejscowe przepisy dotyczące świadczenia usług medycznych.
Dlaczego karta EKUZ nie zapewni darmowego leczenia zagranicznego?
W Luksemburgu nawet publiczne usługi lekarskie są objęte tylko częściową refundacją. Co więcej, turysta musi najpierw zapłacić za swoje leczenie z góry, a dopiero później może ubiegać się o refundację. Dlatego warto pamiętać, że karta EKUZ nie będzie chronić przed wszystkimi wydatkami.
Czy warto kupić ubezpieczenie turystyczne do Luksemburga?
Polisa turystyczna zapewnia zdecydowanie szerszą ochronę niż karta EKUZ. Posiadacze takich ubezpieczeń mogą liczyć na pełną refundację kosztów związanych z leczeniem zagranicznych. Toteż pod kątem ochrony jest to po prostu lepsze rozwiązanie.

Sprawdź jak działa karta EKUZ za granicą

Czy wiesz, że podróżując po krajach Unii Europejskiej, masz prawo do opieki medycznej na takich samych warunkach jak mieszkańcy tych państw? Sprawdź, jak działa karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i jak możesz skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej podczas podróży za granicę! Zainwestuj chwilę, aby zabezpieczyć swoje zdrowie w podróży - poznaj szczegóły już teraz.