karta ekuz w finlandii
EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ do Finlandii? Co obejmuje?

Jak wyrobić kartę EKUZ do Finlandii? Co obejmuje?

Finlandia, czyli słynny kraj tysiąca jezior, może być wymarzonym celem podróży dla wszystkich wielbicieli natury. Warto podkreślić, że ponad 70% powierzchni tego państwa stanowią tereny leśne. Dzięki temu Finlandia od lat dzierży miano najbardziej zalesionego kraju w Europie. Oczywiście przy planowaniu aktywnego wypoczynku na łonie natury należy również zadbać o swoje bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o turystów, najlepszym zabezpieczeniem będzie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub prywatne ubezpieczenie dla podróżnych. Czym różnią się te dwa świadczenia? Na jakich zasadach jest przyznawana karta EKUZ w Finlandii?

PAMIĘTAJ! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający jedynie do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą. Warto kupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje wszystkie wydatki!

Jak wyrobić kartę EKUZ do Finlandii?

W celu wyrobienia karty EKUZ należy wypełnić wniosek o wydanie karty, a następnie dostarczyć go do oddziału NFZ. Tutaj w grę wchodzą dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest samodzielne złożenie wniosku podczas wizyty w oddziale NFZ. Dzięki temu można otrzymać kartę EKUZ praktycznie od ręki. Natomiast drugą opcją jest wysłanie tego wniosku do oddziału (listem lub drogą elektroniczną). Taka alternatywa stanowi wygodniejszą opcję, ale jednocześnie wydłuża czas oczekiwania na wydanie karty EKUZ.

Warto również pamiętać, że kartę EKUZ mogą otrzymać tylko osoby objęte ważnym ubezpieczeniem NFZ.

Karta EKUZ – co obejmuje w Finlandii?

Posiadacze karty EKUZ mogą liczyć na uzyskanie refundowanej opieki lekarskiej podczas pobytu zagranicznego. Jednak nie oznacza to, że karta EKUZ zapewnia możliwość leczenia w każdych warunkach. Wręcz przeciwnie! Używanie tej karty jest objęte kilkoma ważnymi zasadami. Jeśli turysta nie będzie ich przestrzegać, utraci prawo do uzyskania wspomnianej refundacji. Zatem jakie są najważniejsze zasady dotyczące korzystania z karty EKUZ? Oto kilka z nich:

  1. Turyści mogą użyć karty EKUZ wyłącznie w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia. Dokument ten nie służy do wykonywania planowanych zabiegów medycznych.
  2. Refundacja w ramach karty EKUZ przysługuje wyłącznie pod warunkiem korzystania z publicznych punktów medycznych. Prywatna opieka lekarska nie jest objęta zakresem tej karty.
  3. Karta EKUZ w Finlandii zapewnia refundację jedynie podstawowych usług medycznych.

Co daje nam karta EKUZ w Finlandii?

Powstanie Unii Europejskiej oraz Strefy Schengen znacząco zwiększyło mobilność Europejczyków. Dzięki temu pracownicy częściej wyjeżdżają za granicę w celach zarobkowych, natomiast turyści mogą sobie pozwolić na łatwiejsze podróżowanie. Aby zapewnić takim osobom bezpieczeństwo, organy unijne zadbały o stworzenie formy międzynarodowego ubezpieczenia. W Polsce funkcjonuje ono pod nazwą Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Karta EKUZ Finlandia zapewnia Polakom możliwość korzystania z usług fińskiej służby zdrowia. Posiadaczy takiej karty obowiązują wówczas te same prawa, co ubezpieczonych obywateli Finlandii.

Jeżeli chodzi o proces wyrabiania karty EKUZ, cała procedura jest naprawdę prosta. Osoba objęta ubezpieczeniem NFZ powinna złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ. Taki dokument można dostarczyć osobiście do najbliższego oddziału NFZ albo przesłać go pocztą lub e-mailem. Samo wyrobienie karty EKUZ jest w pełni darmowe. Gotowy dokument można odebrać w wyznaczonej placówce lub poprosić o wysłanie karty pocztą na adres domowy.

Czym grozi brak karty EKUZ w Finlandii?

Jeżeli głównym zadaniem karty EKUZ jest zapewnienie refundacji leczenia zagranicznego, dość łatwo będzie odgadnąć, czym grozi brak tego dokumentu. Wówczas turysta będzie musiał z własnej kieszeni zapłacić za wszelkie udzielone mu świadczenia medyczne. Jest to szczególnie duży problem w krajach, gdzie ceny takich usług są wysokie. Niestety, do grona takich krajów należy między innymi Finlandia. Dlatego przy podróży do tego państwa naprawdę warto mieć przy sobie kartę EKUZ.

Jak korzystać z karty EKUZ w Finlandii?

Fiński system publicznej opieki zdrowotnej cieszy się naprawdę dobrymi opiniami. Pacjenci mogą tutaj liczyć na wysoki standard poszczególnych świadczeń i swobodny dostęp do wielu placówek medycznych. Warto również zwrócić uwagę na specyficzny model dotyczący odpłatności za leczenie.

W Finlandii finansowanie opieki zdrowotnej spoczywa w głównej mierze na jednostkach samorządu terytorialnego. Dlatego poszczególne gminy mogą decydować również o sposobie odpłatności za leczenie. To z kolei powoduje pewne różnice na szczeblach regionalnych. W niektórych gminach pacjenci mogą korzystać z publicznej opieki zdrowotnej za darmo. Natomiast w innych miastach pojawia się częściowa odpłatność za leczenie.

Ewenementem w przypadku fińskiej służby zdrowia jest także częściowa refundacja leczenia prywatnego. Fiński fundusz ubezpieczeń społecznych (KELA) zapewnia bowiem możliwość ubiegania się o zwrot części wydatków związanych z prywatnym leczeniem. Ponadto KELA gwarantuje refundację kosztu zakupu leków oraz transportu medycznego.

Posiadacze karty EKUZ Finlandia są uprawnieni do uzyskania niezbędnej pomocy medycznej. Pod tym pojęciem kryją się wszystkie zabiegi, które są niezbędne w razie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Jeśli turysta będzie potrzebować takiej pomocy, powinien okazać kartę EKUZ oraz przedstawić dokument tożsamości. Na tej podstawie KELA zapewni mu bezpośredni zwrot kosztów leczenia, dzięki czemu turysta nie musi później składać wniosku o refundację.

Czy jadąc do Finlandii trzeba mieć ubezpieczenie zdrowotne?

Na to pytanie można odpowiedzieć bardzo krótko – tak. Opieka zdrowotna w Finlandii stoi na wysokim poziomie, ale równie wysokie są koszty związane z jej świadczeniem. Dlatego uzyskanie choćby częściowej refundacji dzięki karcie EKUZ jest tak istotne. Z drugiej strony przy dłuższym pobycie w tym kraju warto rozważyć zakup dedykowanej polisy turystycznej.

Czy polskie ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje w Finlandii?

Jak najbardziej, ponieważ Polska i Finlandia to dwa kraje członkowskie UE. Z kolei karta EKUZ ma zapewnić dostęp do usług medycznych na terenie całej wspólnoty.

Czy karta EKUZ Finlandia zapewnia kompleksowy zakres ochrony?

Regulacje dotyczące systemu publicznej opieki zdrowotnej w Finlandii są więc korzystne dla posiadaczy kart EKUZ. Z tego względu wszyscy turyści powinni mieć przy sobie ten dokument. Trzeba jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach karta EKUZ nie zapewni kompleksowej pomocy.

Głównym problemem jest tutaj brak refundacji w przypadku konieczności zorganizowania transportu medycznego do kraju. Jeśli turysta ulegnie poważnemu wypadkowi (np. dozna zawału serca), jego rekonwalescencja może potrwać naprawdę długo. Niestety, posiadacze karty EKUZ będą musieli samodzielnie zapłacić za transport medyczny do Polski.

Drugim problemem może być wspomniana odpłatność za leczenie. Co prawda, turyści zazwyczaj mają prawo do uzyskania takiej pomocy zupełnie za darmo. Jednak dotyczy to tylko placówek publicznych, gdyż leczenie w prywatnych przychodniach podlega jedynie częściowej refundacji. Ze względu na wysokie ceny panujące w Finlandii – nawet taka odpłatność może mocno nadszarpnąć czyiś budżet. Dlatego warto pamiętać o tym wyjątku.

Ubezpieczenie turystyczne Finlandia – gwarancja pełnej pomocy

Na szczęście prywatne ubezpieczenia turystyczne są pozbawione takich ograniczeń. Polisy dla podróżnych zapewniają bowiem pełną refundację wydatków związanych z leczeniem. Dzięki temu turysta jest więc zwolniony nawet ze standardowych opłat. Dotyczy to zarówno podstawowych zabiegów ambulatoryjnych, jak i np. opieki dentystycznej.

Co więcej, polisa może również pokryć koszty transportu medycznego do kraju. Jest to szczególnie ważny zapis dla turystów, którzy w razie wypadku chcieliby kontynuować leczenie w Polsce. Dlatego zakup polisy może okazać się naprawdę dobrą inwestycją.

Na jakich zasadach działa polisa turystyczna?

Poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe mogą dowolnie określać warunki sprzedawanych polis. W związku z tym turyści przed dokonaniem zakupu powinni dokładnie przeczytać dokument określany jako OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Można w nim znaleźć wszystkie kluczowe zapisy dla zawartej umowy.

Co istotne, OWU obejmuje także wykaz wyłączeń odpowiedzialności. Jest to pewna furtka dla asekuratora, który w określonych przypadkach może odmówić przyznania zwrotu kosztów leczenia. Niestety, pod tym względem również panuje duża dowolność. Toteż uważna lektura warunków ubezpieczenia jest absolutną koniecznością dla każdego turysty!

Czy warto wyrobić kartę EKUZ jadąc do Finlandii?

Karta EKUZ Finlandia niewątpliwie zapewnia szeroki zakres ochrony. Posiadacze tego dokumentu mogą otrzymać bezpłatną pomoc lekarską w sytuacjach zagrażających ich życiu lub zdrowiu. Nie oznacza to jednak, że karta EKUZ Finlandia jest pozbawiona wad. Jedną z nich jest choćby brak refundacji kosztów zorganizowania transportu medycznego do kraju. Ponadto jej posiadacze muszą częściowo płacić za udzielenie niektórych usług (np. większości świadczeń stomatologicznych). Jeżeli ktoś chciałby uzyskać gwarancję całkowicie bezpłatnej pomocy, powinien zakupić prywatne ubezpieczenie turystyczne. Taka polisa zapewni pokrycie niemal wszystkich kosztów związanych z leczeniem. Co jasne, zakup polisy wcale nie wyklucza zasadności posiadania karty EKUZ. Bardziej przezorni turyści mogą skorzystać z obydwu świadczeń!

Najważniejsze informacje:

  • Finlandia niedawno przystąpiła do NATO, ale już od lat należy do Unii Europejskiej. To z kolei powoduje, że turyści w razie potrzeby mogą tutaj skorzystać z karty EKUZ. W ten sposób uzyskają oni prawo do częściowej refundacji leczenia.
  • Co istotne, opieka zdrowotna w Finlandii stoi na naprawdę wysokim poziomie. Panują tutaj standardy typowe dla bogatych krajów północnej Europy. Warto jednak wiedzieć, że miejscowa opieka zdrowotna funkcjonuje według specyficznych zasad.
  • Podstawowym aspektem jest bowiem to, że turyści oraz ubezpieczeni Finowie w wielu częściach kraju muszą pokrywać niektóre koszty leczenia. Przykładowo, za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu trzeba wtedy zapłacić około 16-21 euro. Natomiast wizyta u specjalisty może kosztować ponad 30 euro.
  • Co więcej, podane wyżej kwoty uwzględniają już częściową refundację leczenia. Jeżeli więc pacjent postanowi leczyć się prywatnie, kwoty te mogą być jeszcze wyższe.
  • Z tego względu nawet leczenie refundowane w Finlandii może okazać się dosyć drogie. Aby uniknąć takich kosztów, turysta powinien zaopatrzyć się w specjalne ubezpieczenie dla podróżnych. Prywatna polisa może bowiem zagwarantować 100% refundację kosztów leczenia zagranicznego.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Czy karta EKUZ działa w Finlandii?
Tak, karta EKUZ działa w tym kraju. Finlandia od dawna należy bowiem do UE, co oznacza, że turyści mogą tutaj korzystać z karty EKUZ, aby uzyskać niezbędną pomoc lekarską.
Jak wygląda kwestia odpłatności za leczenie z kartą EKUZ?
Odpłatność zależy od zasad obowiązujących w danym kraju. Jeżeli chodzi o Finlandię, tutaj pacjenci mogą być zobowiązani do uczestniczenia w kosztach leczenia. Niestety, karta EKUZ nie chroni przed takimi kosztami, choć wciąż zapewnia częściową refundację leczenia.
Czy ubezpieczenie turystyczne do Finlandii jest potrzebne?
Jeżeli turysta chciałby uniknąć wydatków związanych z leczeniem, zdecydowanie tak. Tylko prywatna polisa może bowiem zapewnić pełną refundację kosztów leczenia zagranicznego, a także pokrycie kosztów np. transportu medycznego do Polski.

Sprawdź jak działa karta EKUZ za granicą

Czy wiesz, że podróżując po krajach Unii Europejskiej, masz prawo do opieki medycznej na takich samych warunkach jak mieszkańcy tych państw? Sprawdź, jak działa karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i jak możesz skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej podczas podróży za granicę! Zainwestuj chwilę, aby zabezpieczyć swoje zdrowie w podróży - poznaj szczegóły już teraz.