karta ekuz w wielkiej brytanii
EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ do Wielkiej Brytanii? Co obejmuje?

Jak wyrobić kartę EKUZ do Wielkiej Brytanii? Co obejmuje?

Wielka Brytania jest państwem, do którego przyjeżdżają ludzie z całego świata. Niektórzy podróżują na Wyspy w celach zawodowych, a inni chcą po prostu zwiedzić ten ciekawy kraj. Jednak obecna sytuacja sprawia, że niektóre zaplanowane wyjazdy stanęły pod dużym znakiem zapytania. Wszystko z powodu Brexitu, który znacząco odmienił zasady podróżowania do UK. Choć Wielka Brytania oficjalnie opuściła struktury Unii Europejskiej, wciąż pojawia się wiele pytań dotyczących tej procedury. Pasjonaci podróżowania zastanawiają się nad tym, czy karta EKUZ w Wielkiej Brytanii wciąż zapewni im pomoc na Wyspach? A może turyści muszą korzystać z innych ubezpieczeń? Aby poznać odpowiedzi na te pytania, zapraszamy do lektury naszego tekstu.

PAMIĘTAJ! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający jedynie do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą. Warto kupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje wszystkie wydatki!

Jak Brexit wpłynął na podróże do UK?

Ostatnie miesiące 2020 roku były niezwykle trudne dla wszystkich Brytyjczyków. Z jednej strony pandemia koronawirusa dosłownie sparaliżowała życie na Wyspach. Ponadto uczucie niepokoju było potęgowane za sprawą przedłużających się negocjacji dotyczących Brexitu. Ostatecznie przedstawiciele Wielkiej Brytanii osiągnęli porozumienie z dygnitarzami unijnymi. W efekcie udało się zawrzeć umowę, która dokładnie określa nowe zasady współpracy między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem.

Podpisanie porozumienia umożliwiło stworzenie precyzyjnych regulacji w zakresie podróżowania do Wielkiej Brytanii. Polacy do 30 września 2021 roku mogli przekraczać brytyjską granicę na podstawie ważnego dowodu osobistego. Po upływie tego terminu jedynym dokumentem uprawniającym do podróży jest paszport. Dlatego w tym momencie wszyscy Polacy muszą posługiwać się ważnym paszportem w czasie podróży do UK.

Jak początkowo wyglądały procedury z kartą EKUZ?

Procedury związane z przekraczaniem granicy są bardzo istotne. Jednak dla turystów równie ważną informacją będzie status dokumentów uprawniających do uzyskania opieki medycznej. Jeszcze przed Brexitem praktycznie każda osoba podróżująca na Wyspy miała przy sobie kartę EKUZ. Dzięki niej można było uzyskać pomoc lekarską w nagłych przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia. Dlatego wiele osób zastanawia się, czy karta EKUZ Wielka Brytania wciąż będzie uznawana na terytorium UK?

Początkowo informacje nie napawały optymizmem. Każda karta EKUZ Wielka Brytania wydana przed 30 grudnia 2020 roku miała bowiem utracić swoją ważność. Oznaczałoby to, że posiadacze tych dokumentów utracą prawo do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej. Od tej reguły miało istnieć tylko kilka wyjątków, gdyż pomoc lekarska byłaby dostępna dla osób, które:

 • rozpoczęły leczenie na Wyspach jeszcze przed 31 grudnia 2020 roku;
 • tymczasowo przebywają na terytorium w Wielkiej Brytanii od 30 grudnia 2020 roku lub dłużej.

Karta EKUZ Wielka Brytania 2024 – aktualny status

Na szczęście w styczniu 2021 roku pojawiła się nowa ważna informacja. Otóż wbrew wcześniejszym planom karty EKUZ zachowały swoją ważność.

Wszystko za sprawą specjalnej umowy pomiędzy Wielką Brytanią i państwami UE. Toteż wszyscy posiadacze tego dokumentu wciąż mogą z niego korzystać podczas pobytu na Wyspach!

Jak wyrobić kartę EKUZ do Wielkiej Brytanii?

Skoro turyści nadal mogą posługiwać się kartą EKUZ na terytorium Wielkiej Brytanii, warto opisać procedurę wyrabiania tego dokumentu. Na szczęście nie jest to nic trudnego. Każda osoba zainteresowana uzyskaniem tej karty musi złożyć stosowny wniosek o wydanie EKUZ. Jeżeli chodzi o składanie wniosku, istnieje kilka dostępnych opcji. Niemniej warto tutaj wspomnieć o ważnej kwestii.

Czas oczekiwania na wydanie karty EKUZ jest najkrótszy w sytuacji, gdy turysta osobiście złoży wniosek w oddziale NFZ. Wtedy urzędnicy powinni wydać gotowy dokument w ciągu maksymalnie 30-40 minut. Natomiast przy wyborze innej metody trzeba liczyć się z czasem oczekiwania wynoszącym nawet 2 tygodnie.

Aby uzyskać kartę EKUZ, wnioskodawca musi być objęty ważnym ubezpieczeniem NFZ.

Karta EKUZ – co obejmuje w Wielkiej Brytanii?

Jeśli ktoś będzie po raz pierwszy wyrabiać kartę EKUZ, może nie widzieć o kilku ważnych kwestiach. Otóż karta EKUZ jest objęta określonymi zasadami dotyczącymi korzystania z tego dokumentu. Przestrzeganie tych zasad stanowi warunek konieczny do uzyskania refundacji leczenia zagranicznego.

Jakie reguły obowiązują w tym przypadku? Oto ich krótkie podsumowanie:

 1. Do korzystania z karty EKUZ upoważnia jedynie nagły stan zagrożenia życia lub zdrowia. Jest nim np. wypadek lub zaostrzenie objawów choroby przewlekłej.
 2. Z karty EKUZ nie można korzystać w celu realizacji wizyt lekarskich, które zostały zaplanowane z wyprzedzeniem.
 3. Karta EKUZ nie jest honorowana w prywatnych placówkach medycznych. Refundacja obejmuje więc tylko usługi świadczone w punktach publicznych.

Co daje nam karta EKUZ w Wielkiej Brytanii?

W Wielkiej Brytanii większość świadczeń medycznych pozostaje bezpłatna dla turystów. Dzięki temu posiadacze karty EKUZ mogą uzyskać darmową pomoc w sytuacjach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie świadczenia muszą zostać zrealizowane przez placówki publiczne (podlegające pod NHS). Tylko wtedy turysta uzyska refundację kosztów leczenia.

Karta EKUZ Wielka Brytania stanowi więc dokument umożliwiający bezpłatne uzyskanie pomocy lekarskiej. Tak naprawdę jedynym częściowo odpłatnym świadczeniem dla posiadaczy tego dokumentu jest leczenie stomatologiczne. Każdego roku brytyjski NHS określa wysokość zryczałtowanej opłaty, którą należy zapłacić w przypadku takich usług.

Jak korzystać z karty EKUZ w Wielkiej Brytanii?

National Health Service (NHS) to instytucja odpowiedzialna za świadczenie publicznych usług zdrowotnych na terytorium Wielkiej Brytanii. Przepisy NHS mają więc ogromne znaczenie również dla obcokrajowców. Toteż wszyscy turyści powinni zapoznać się ze sposobem organizacji brytyjskiego systemu opieki zdrowotnej.

W razie pojawienia się problemów zdrowotnych turysta powinien najpierw zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Na terytorium Wielkiej Brytanii tacy medycy są określani jako GP (General Practitioner). Lekarz oceni stan zdrowia turysty i w razie potrzeby może wystawić skierowanie do specjalisty lub szpitala. Taki dokument staje się podstawą do dalszego korzystania ze świadczeń medycznych.

Czym grozi brak karty EKUZ w Wielkiej Brytanii?

Niestety, brak karty EKUZ oznacza, że turysta będzie musiał sam zapłacić za swoje leczenie. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, kiedy turysta dysponuje prywatnym ubezpieczeniem dla podróżnych. Jedno z tych dwóch świadczeń jest więc konieczne w czasie podróży zagranicznej.

Czy jadąc do Wielkiej Brytanii trzeba mieć ubezpieczenie zdrowotne?

W Wielkiej Brytanii za wszelkie usługi medyczne trzeba płacić w funtach. Jest więc to jeden z powodów, dla których ceny miejscowych usług są stosunkowo wysokie. Z tego względu wszyscy odpowiedzialni turyści powinni zadbać o uzyskanie ochrony przed wyjazdem do UK.

Czy polskie ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje w Wielkiej Brytanii?

Tak, ponieważ Wielka Brytania zawarła stosowną umowę z Unią Europejską. Dzięki temu unijne świadczenia, a więc np. karta EKUZ, zachowują ważność w UK.

Ubezpieczenie turystyczne Wielka Brytania – kiedy warto je zakupić?

Ogromne zamieszanie związane z kartami EKUZ w Wielkiej Brytanii może budzić uzasadniony niepokój. Koniec końców w razie ewentualnego unieważnienia tego dokumentu – turysta utraci prawo do korzystania z publicznej opieki lekarskiej. Trudno więc dziwić się osobom, które szukają innego rozwiązania pod względem ochrony zdrowia.

Aktualnie dużo pewniejszą alternatywą wydają się prywatne ubezpieczenia turystyczne. Ważność takich świadczeń nie zależy bowiem od tego, czy dany kraj należy do Unii Europejskiej. W istocie polisy dla podróżnych są uznawane dosłownie na całym świecie.

Ponadto ich zakres zdecydowanie przewyższa warunki obowiązujące w przypadku kart EKUZ. Dlaczego? Wynika to z kilku ważnych czynników:

 1. Ubezpieczenia turystyczne zapewniają refundację nawet osobom korzystającym z prywatnych placówek medycznych. Tymczasem karta EKUZ umożliwia zwrot kosztów tylko wtedy, gdy turysta był leczony wyłącznie w publicznych poradniach/szpitalach.
 2. Większość prywatnych polis turystycznych gwarantuje pokrycie kosztów zorganizowania transportu medycznego do Polski. Dzięki temu turysta może wrócić do kraju nawet w momencie, kiedy wciąż będzie potrzebować specjalistycznej opieki. Innymi słowy, takie świadczenie oznacza możliwość kontynuowania leczenia w Polsce.
 3. W polisach dla podróżnych nie ma podziału na świadczenia refundowane i nierefundowane. Turystę obowiązuje jedynie limit kosztów leczenia.

Niemniej ubezpieczenia turystyczne również posiadają pewne wady. Podstawowym problemem dla turystów mogą być wyłączenia odpowiedzialności. Takim mianem określa się wszystkie sytuacje, które skutkują unieważnieniem zawartej umowy. W razie złamania tych regulacji – ubezpieczyciel ma prawo odmówić przyznania zwrotu kosztów leczenia. Dlatego turysta przez cały czas musi stosować się do zasad widniejących w umowie. Aby więc uniknąć przykrych niespodzianek, jeszcze przed zakupem polisy warto przeczytać treść OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia).

Pro tip: Sprawdź również ubezpieczenie turystyczne do Wielkiej Brytanii

Co będzie lepszym wyborem – polisa czy karta EKUZ w Wielkiej Brytanii?

Na ten moment karta EKUZ w Wielkiej Brytanii zachowuje swoją ważność. Warto jednak pamiętać, że taki stan rzeczy niebawem może ulec zmianie. To z kolei skłania turystów do wyboru bardziej „pewnego” rozwiązania, czyli prywatnych ubezpieczeń dla podróżnych. Niezależnie od aktualnych regulacji prawnych – świadczenia tego typu praktycznie zawsze będą honorowane. Dlatego w obecnej sytuacji to właśnie polisy turystyczne wydają się lepszą alternatywą.

Brak karty EKUZ – co wtedy zrobić?

Jeżeli Polak będzie potrzebować pomocy w UK, powinien okazać posiadaną kartę EKUZ. Co jednak mają zrobić osoby, które nie mają przy sobie tej karty? To już zależy od tego, czy dany obywatel ma ważne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Jeśli nie, pozostaje mu zapłacić za wszystkie usługi medyczne z własnej kieszeni.

Jeżeli natomiast ma on ważne ubezpieczenie zdrowotne, może zwrócić się do NFZ o wydanie certyfikatu zastępczego. Ten dokument pozwoli na uzyskanie refundacji nawet w przypadku braku posiadania wspomnianej karty. Rodzi to jednak dodatkowy stres i niepotrzebne nerwy. Dlatego warto pamiętać o tym, aby przed wyjazdem do UK złożyć stosowny EKUZ wniosek w oddziale NFZ.

Najważniejsze informacje:

 • Brexit odmienił nie tylko funkcjonowanie brytyjskiego prawa i gospodarki, ale również zasady dotyczące podróżowania na Wyspy. Zmiany te dotknęły również turystów z Polski.
 • Początkowo nie było jasne, czy karty EKUZ zachowają ważność w UK. Jednak na ten moment Polacy wciąż mogą korzystać z kart EKUZ, aby uzyskać pomoc medyczną na Wyspach.
 • Zmiany zaszły już jednak pod względem dokumentów wykorzystywanych przy przekraczaniu granicy. Obecnie Polacy mogą wjechać na terytorium UK tylko na podstawie ważnego paszportu.
 • Karta EKUZ zapewni możliwość uzyskania bezpłatnej opieki medycznej w UK tylko w nagłych przypadkach. Karta ta nie obejmuje więc np. planowanego leczenia i zabiegów.
 • Co więcej, karta EKUZ ma pewne ograniczenia. Dlatego bardziej kompleksowym rozwiązaniem dla turystów może być dedykowane ubezpieczenie podróżne. Taka polisa zapewni szerszy zakres ochrony i większą liczbę refundowanych świadczeń medycznych.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Czy karta EKUZ obowiązuje w UK?
Początkowo nie było jasne, czy Brexit wpłynie na możliwość korzystania z kart EKUZ. Jednak w 2021 ukazał się oficjalny komunikat w tej sprawie. Przedstawiciele NFZ potwierdzili wtedy, że posiadacze karty EKUZ utrzymają prawo do korzystania ze świadczeń medycznych w UK.
Czego nie obejmuje karta EKUZ?
Warto jednak pamiętać, że karta EKUZ nie pokrywa wszystkich wydatków. Bardzo często wyłączone z jej zakresu jest np. leczenie stomatologiczne, gdyż w wielu krajach ma ono odpłatny charakter.
Jakie ubezpieczenie do Wielkiej Brytanii?
Karta EKUZ całkiem nieźle sprawdza się w roli podstawowego zabezpieczenia dla turystów. Jeżeli jednak ktoś chciałby uzyskać szerszą ochronę, warto polecić mu zakup ubezpieczenia turystycznego. Taka polisa zapewni zdecydowanie wyższy poziom bezpieczeństwa ze względu na szerszy dostęp do refundowanych świadczeń.

Sprawdź jak działa karta EKUZ za granicą

Czy wiesz, że podróżując po krajach Unii Europejskiej, masz prawo do opieki medycznej na takich samych warunkach jak mieszkańcy tych państw? Sprawdź, jak działa karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i jak możesz skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej podczas podróży za granicę! Zainwestuj chwilę, aby zabezpieczyć swoje zdrowie w podróży - poznaj szczegóły już teraz.