karta ekuz w norwegii
EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ do Norwegii? Co obejmuje?

Jak wyrobić kartę EKUZ do Norwegii? Co obejmuje?

Chyba żaden prawdziwy miłośnik przyrody nie jest w stanie oprzeć się urokowi norweskich fiordów. Unikalne walory przyrodnicze bez wątpienia przyciągają turystów z całego świata do północnej Europy. Jednak spędzenie urlopu w Norwegii umożliwia również zetknięcie się ze specyficzną skandynawską kulturą. Plan podróży wygląda więc naprawdę imponująco. Co jasne, przed jej rozpoczęciem należy zadbać o zabezpieczenie całego wyjazdu. Każdy turysta powinien uzyskać podstawową ochronę, którą zapewnia karta EKUZ w Norwegii. Jakie atuty ma ten dokument?

PAMIĘTAJ! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający jedynie do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą. Warto kupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje wszystkie wydatki!

Jak wyrobić kartę EKUZ do Norwegii?

Procedura wyrabiania karty EKUZ nie jest szczególnie skomplikowana. Tak naprawdę najważniejszym krokiem będzie złożenie wniosku o wydanie karty EKUZ. Taki wniosek można zanieść osobiście do najbliższego oddziału NFZ lub wysłać go drogą elektroniczną albo zwykłym listem.

Urzędnicy NFZ przed wydaniem takiego wniosku sprawdzą, czy dana osoba jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Warto pamiętać, że prawa do takich świadczeń mogą utracić np. niektóre osoby bezrobotne.

Do wniosku o wydanie karty EKUZ nie trzeba dodawać zdjęcia. Sama karta powinna zostać wydana w ciągu maksymalnie 2-3 tygodni. Jedyny wyjątek dotyczy osobistego wyrabiania karty. Wtedy dokument będzie gotowy od ręki.

Karta EKUZ – co obejmuje w Norwegii?

Na pewno każdy turysta chciałby mieć pewność, że w razie potrzeby uzyska pomoc medyczną. Karta EKUZ rzeczywiście zapewnia taką gwarancję. Jednak z drugiej strony używanie takiej karty jest objęte kilkoma zasadami. O czym więc muszą pamiętać osoby, które będą chciały skorzystać z niej w Norwegii? Przede wszystkim warto mieć na uwadze poniższe zasady:

 1. Turyści mogą korzystać z karty EKUZ jedynie w nagłych przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia. Planowane leczenie lub zabiegi estetyczne nie są refundowane z tytułu karty EKUZ.
 2. Refundacja zostanie przyznana tylko pod warunkiem korzystania z opieki w ramach publicznej służby zdrowia. Prywatne placówki medyczne są więc wyłączone z zakresu karty EKUZ.
 3. Karta EKUZ w Norwegii zapewnia refundację tylko tych usług, których udzielenie jest konieczne w zaistniałej sytuacji zdrowotnej.

Co daje nam karta EKUZ w Norwegii?

Jeszcze kilkanaście lat temu Norwegia nie była zbyt popularnym krajem wśród polskich turystów. Tak naprawdę wyjeżdżali tam głównie Polacy, którzy emigrowali na północ w celach zarobkowych. Rzeczywiście standardy życia w Norwegii są zupełnie inne. Wystarczy tylko wspomnieć o tym, że Norwegia jest najbogatszym krajem w całej Europie. Dochody obywateli stoją na bardzo wysokim poziomie, co przekłada się również na panujące tam ceny. Dlaczego jest to tak istotna informacja z punktu widzenia turystów?

Ponieważ wysokie ceny dotyczą również wszelkich usług medycznych. Na szczęście tutaj pomóc może karta EKUZ Norwegia. Ten dokument pozwala turystom na korzystanie z publicznych norweskich szpitali oraz poradni. Niektórzy mogą być zdziwieni tym faktem, ponieważ Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej. Warto jednak wiedzieć, że karta EKUZ obowiązuje również w krajach należących do porozumienia EFTA. Tym samym można jej używać na terytorium Norwegii.

Czym grozi brak karty EKUZ w Norwegii?

Odpowiedź na to pytanie może mieć formę dwóch wiadomości – dobrej i złej. Dobra wiadomość jest taka, że w nagłej sytuacji lekarze zawsze zapewnią pomoc potrzebującemu i to nawet w przypadku braku karty EKUZ. Z kolei zła wiadomość jest taka, że w przypadku braku karty lekarze wystawią później pacjentowi rachunek. Na domiar złego będzie to niezwykle wysoki rachunek.

Niestety, wysokie ceny usług medycznych w Norwegii sprawiają, że leczenie bez karty EKUZ może zrujnować budżet. Dlatego naprawdę nie jest to dobry pomysł.

Jak korzystać z karty EKUZ w Norwegii?

Wbrew niektórym głosom karta EKUZ Norwegia wcale nie zapewnia darmowego dostępu do opieki lekarskiej. Owszem, posiadacze tego dokumentu mogą liczyć na refundację usług medycznych. Jednak jej wymiar zależy od przepisów obowiązujących w danym kraju. Jeżeli chodzi o Norwegię, miejscowy system opieki zdrowotnej opiera się na udziale pacjenta w kosztach.

Jak dokładnie to działa? Najpierw turysta powinien upewnić się, że korzysta z państwowego szpitala lub przychodni. Wszelkie publiczne placówki medyczne w Norwegii muszą zawrzeć porozumienie z Rikstrygdeverket, czyli Narodowym Biurem Ubezpieczeniowym. Już w trakcie rejestracji potrzebna będzie także karta EKUZ Norwegia. Stanowi ona dowód tego, iż turysta posiada ważne ubezpieczenie krajowe.

Państwowy system opieki medycznej w Norwegii zapewnia częściową refundację leczenia. Jak dokładnie wygląda wtedy udział pacjenta w kosztach? Ceny poszczególnych usług kształtują się następująco:

 • za wizytę u lekarza ogólnego trzeba zapłacić około 152 korony norweskie (około 67 złotych);
 • wizyta u specjalisty to koszt 320 (140 złotych) lub 490 koron norweskich (215 złotych)*;
 • leczenie stomatologiczne nie jest refundowane;
 • pacjent musi również pokryć wszelkie koszty związane z użyciem opatrunków, bandaży i innych środków medycznych;
 • transport medyczny może być darmowy (w przypadku zagrożenia życia) lub płatny (zryczałtowana opłata wynosi 133 korony norweskie).

*Niższa opłata przysługuje osobom, które uzyskały skierowanie na konsultację specjalistyczną od lekarza ogólnego.

Naturalnie karta EKUZ Norwegia jest niezbędna do uzyskania częściowej refundacji. Na szczęście zdecydowana większość norweskich przychodni i szpitali podlega pod krajowe biuro ubezpieczeń. Tym samym karta EKUZ Norwegia będzie honorowana w niemal wszystkich placówkach.

Czy jadąc do Norwegii trzeba mieć ubezpieczenie zdrowotne?

Zdecydowanie tak. Wysokie ceny sprawiają bowiem, że brak gwarantowanej refundacji leczenia może znacząco obciążyć posiadany budżet. Dlatego warto postawić na kartę EKUZ i/lub ubezpieczenie prywatne.

Czy polskie ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje w Norwegii?

Tak, ponieważ rozszerzeniem takiego ubezpieczenia jest właśnie karta EKUZ. Co prawda, niektórzy mogą się obawiać, że karta EKUZ nie działa poza obszarem UE. Jednak w rzeczywistości karta EKUZ jest ważna także w krajach należących do EFTA. Z kolei w gronie takich krajów znajduje się między innymi Norwegia.

Karta EKUZ Norwegia – o czym warto wiedzieć?

Spośród wszystkich wymienionych wyżej informacji należy wyciągnąć kilka kluczowych wniosków. Karta EKUZ Norwegia zapewnia dostęp do częściowej refundacji leczenia, ale nie chroni pacjenta przed uczestnictwem w kosztach. Dokument ten można wykorzystać we wszystkich placówkach mających ważną umowę z biurem Rikstrygdeverket.

Po stronie zalet karty EKUZ należy również zapisać możliwość łatwego uzyskania tego dokumentu. Zainteresowana osoba musi tylko wypełnić stosowny wniosek i złożyć go w pobliskim oddziale NFZ. Wyrobienie karty EKUZ jest darmowe dla każdej ubezpieczonej osoby. Gotowy dokument można odebrać osobiście lub poprosić o wysyłkę karty bezpośrednio na wskazany adres.

Jeżeli zaś chodzi o wady, karta EKUZ Norwegia nie zapewnia refundacji kosztów transportu medycznego do Polski. Taka procedura jest niezbędna w chwili, gdy pacjent chciałby kontynuować leczenie już w kraju. Do tego należy dodać również wspomniany obowiązek częściowej odpłatności za leczenie zagraniczne.

Karta EKUZ Norwegia to za mało? Postaw na prywatne ubezpieczenie!

Pewne braki w zakresie karty EKUZ są ewidentne. Z tego powodu bardziej zapobiegliwi turyści wyrabiają sobie ten dokument, ale jednocześnie szukają sposobu na uzyskanie szerszej ochrony. O ile zakresu karty EKUZ nie da się rozszerzyć, o tyle istnieje inne rozwiązanie. Jest nim zakup dodatkowej polisy turystycznej.

Prywatne ubezpieczenie stanowi dodatkowy wydatek, gdyż zakup polisy oznacza konieczność opłacenia składki. Natomiast posiadacze takich polis zyskują w zamian ochronę, która pod wieloma względami przewyższa zakres karty EKUZ. Najważniejszą informacją jest to, że prywatne ubezpieczenie gwarantuje pokrycie wszelkich kosztów leczenia. Asekuratorzy zwracają nawet wydatki poniesione w ramach częściowej refundacji dla posiadaczy kart EKUZ. Tym samym turysta nie musi ponosić dosłownie żadnych kosztów związanych z leczeniem!

Aby jednak było to możliwe, polisa musi uwzględniać odpowiednio wysokie koszty leczenia. Jest to określony limit pieniędzy, które mogą zostać przyznane turyście. Dlatego ten zapis powinien obejmować możliwie najwyższą sumę. Wynika to przede wszystkim z wysokich cen obowiązujących w Norwegii.

Oprócz tego turysta musi przestrzegać reguł ubezpieczenia. W tym aspekcie haczykiem mogą być wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje uprawniające asekuratora do wstrzymania refundacji. Posiadacz polisy musi mieć świadomość istnienia takiego zapisu. W związku z tym przed zawarciem umowy należy przeczytać OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Lektura tego dokumentu pozwoli na uniknięcie różnych nieporozumień.

Pro tip: Sprawdź również ubezpieczenie turystyczne do Norwegii

Czy warto wyrobić kartę EKUZ jadąc do Norwegii?

Wybór pomiędzy tymi świadczeniami wcale nie jest oczywisty. Z jednej strony karta EKUZ Norwegia pozostaje darmowa, ale nie zapewnia ona kompleksowej ochrony. Wyższy poziom bezpieczeństwa gwarantują prywatne ubezpieczenia, choć ich zakup będzie dodatkowym wydatkiem. Ponadto posiadacze takich polis muszą stale stosować się do warunków zawartej umowy. Jeżeli jednak priorytetem turysty jest bezpieczeństwo, warto zaopatrzyć się w obydwa wymienione świadczenia!

Najważniejsze informacje:

 • Opieka zdrowotna w Norwegii stoi na bardzo wysokim poziomie. Z tego względu turyści mogą być spokojni o jakość świadczonych usług lekarskich.
 • Norwegia nie należy do Unii Europejskiej, ale jest członkiem porozumienia EFTA. Dzięki temu Polacy mogą tutaj korzystać z posiadanych kart EKUZ, aby uzyskać pomoc medyczną.
 • Niestety, opieka zdrowotna w Norwegii odbywa się zgodnie z zasadą uczestnictwa pacjenta w kosztach. Dlatego nawet przy korzystaniu z publicznych placówek pacjenci muszą pokryć część kosztów leczenia.
 • Co gorsza, zasady karty EKUZ sprawiają, że jej posiadacze nie mogą uzyskać zwrotu wspomnianych kosztów. Tym samym EKUZ zapewnia jedynie prawo do częściowej refundacji wydatków związanych z leczeniem w Norwegii.
 • Na szczęście pełną refundację opisanych kosztów może zapewnić ubezpieczenie turystyczne. Prywatna polisa umożliwi więc turystom uzyskanie dodatkowej ochrony, która będzie naprawdę potrzebna w czasie skandynawskiej podróży.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Czy Polacy mogą korzystać z karty EKUZ w Norwegii?
EKUZ zachowuje ważność w krajach należących do Unii Europejskiej lub porozumienia EFTA. Co prawda, Norwegia nie jest członkiem UE, ale należy do EFTA. Dlatego karty EKUZ są tutaj respektowane.
Jak działa norweski system opieki zdrowotnej?
Opieka zdrowotna w Norwegii uchodzi za jedną z najlepszych na świecie. Mimo tego lokalne regulacje prawne zakładają, że pacjenci będą uczestniczyć w kosztach leczenia. Refundacja usług medycznych jest więc częściowa i dotyczy to również posiadaczy kart EKUZ.
Dlaczego warto kupić ubezpieczenie turystyczne do Norwegii?
Karty EKUZ zapewniają częściową refundację leczenia w Norwegii, ale mimo to koszty takiego leczenia mogą być bardzo wysokie. Dlatego przy planowaniu dłuższego pobytu w kraju fiordów warto zastanowić się nad zakupem prywatnej polisy turystycznej. Takie ubezpieczenie może pokryć 100% kosztów leczenia zagranicznego aż do określonej kwoty.

Sprawdź jak działa karta EKUZ za granicą

Czy wiesz, że podróżując po krajach Unii Europejskiej, masz prawo do opieki medycznej na takich samych warunkach jak mieszkańcy tych państw? Sprawdź, jak działa karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i jak możesz skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej podczas podróży za granicę! Zainwestuj chwilę, aby zabezpieczyć swoje zdrowie w podróży - poznaj szczegóły już teraz.