karta ekuz we francji
EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ do Francji? Co obejmuje?

Jak wyrobić kartę EKUZ do Francji? Co obejmuje?

Francja to kraj będący najcenniejszą perłą w koronie światowej turystyki. Aktualne statystyki wskazują, że każdego roku nad Loarę przyjeżdża około 90 milionów turystów z całego globu. Co jasne, Francja jest bardzo chętnie wybieranym kierunkiem również przez polskich podróżnych. Dlatego warto wiedzieć o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo podczas takiego wyjazdu. Podstawową formą ochrony dla polskiego turysty jest karta EKUZ we Francji. Oprócz niej każda osoba może zakupić również prywatne ubezpieczenie turystyczne. Co warto wiedzieć o tych świadczeniach?

PAMIĘTAJ! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający jedynie do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą. Warto kupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje wszystkie wydatki!

Jak wyrobić kartę EKUZ do Francji?

Na pewno liczne osoby mają dość przykre doświadczenia z wyrabianiem różnych dokumentów. Takie procedury często kojarzą się z czasochłonnym wypełnianiem setek formalności. Na szczęście w tym przypadku jest zupełnie inaczej. Wyrobienie karty EKUZ jest bowiem proste, a do tego nie zajmuje zbyt wiele czasu!

Jedynym wymogiem jest złożenie wniosku o wydanie karty EKUZ. Wzory takiego podania można łatwo znaleźć w internecie, a gotowe druki w placówkach NFZ. Tym samym istnieje kilka sposobów na złożenie wniosku o wydanie EKUZ. Trzeba jednak pamiętać, że tylko osobiste złożenie wniosku zapewnia możliwość otrzymania karty jeszcze tego samego dnia. Pozostałe metody wiążą się bowiem z czasem oczekiwania wynoszącym średnio 2 tygodnie.

Do wniosku nie trzeba dołączać żadnego zdjęcia. Jedynym wymogiem jest to, aby wnioskodawca dysponował ważnym ubezpieczeniem NFZ.

Karta EKUZ – co obejmuje we Francji?

Karta EKUZ uprawnia posiadacza do uzyskania refundowanej opieki lekarskiej na terenie UE/EFTA. Jednak warto wiedzieć o tym, że taka możliwość ma swoje ograniczenia. Podstawowym aspektem są tutaj zasady związane z używaniem karty EKUZ. Określają one kilka istotnych kwestii dotyczących korzystania z opieki lekarskiej poza granicami Polski. Oto najważniejsze z nich:

  1. Turyści mogą korzystać z pomocy medycznej tylko pod warunkiem, że sytuacja naprawdę tego wymaga. Karta EKUZ może zostać użyta w razie poważnego zagrożenia życia lub zdrowia.
  2. Posiadacze kart EKUZ są zobowiązani do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej. Leczenie prywatne nie jest w tym przypadku refundowane.
  3. Karta EKUZ we Francji zapewnia zwrot kosztów leczenia jedynie w zakresie podstawowych usług medycznych.

Co daje nam karta EKUZ we Francji?

Fenomen turystyczny Francji nie wynika z przypadku. Wszakże w tym malowniczym kraju da się znaleźć wszystko, czego tylko mogą potrzebować turyści. Z jednej strony francuskie Alpy tworzą idealne warunki dla narciarzy oraz innych amatorów sportów zimowych. Z drugiej strony osoby spragnione słońca i dobrej zabawy mogą wybrać się nad Lazurowe Wybrzeże. Tymczasem wielbiciele zwiedzenia z pewnością skierują swoje kroki w stronę Nicei lub Lyonu. Nie można również zapominać o słynnym Paryżu, który zdaniem wielu osób jest najpiękniejszym miastem na świecie.

Niezależnie od wybranego kierunku podróży – karta EKUZ Francja przyda się wszystkim turystom z Polski. Dzięki niej można uzyskać pomoc medyczną w ramach publicznej służby zdrowia. Co istotne, karta EKUZ jest wydawana zupełnie za darmo. Jedynym wymogiem niezbędnym do jej otrzymania będzie posiadanie ważnego ubezpieczenia NFZ.

Czym grozi brak karty EKUZ we Francji?

Brak karty EKUZ będzie skutkować utratą prawa do uzyskania refundacji leczenia zagranicznego. W efekcie turysta będzie musiał z własnej kieszeni pokryć 100% takich kosztów. Dodatkowo nie będzie mógł on liczyć na zwrot kosztów nawet za np. zorganizowanie transportu medycznego do Polski. Brak jakiegokolwiek ubezpieczenia podczas podróży zagranicznej stanowi więc ogromne ryzyko. Toteż należy się go wystrzegać.

Jak korzystać z karty EKUZ we Francji?

Francuski system opieki zdrowotnej uchodzi za jeden z lepszych w Europie. Wynika to między innymi z dużej dostępności placówek publicznych oraz niepublicznych. Co ciekawe, we Francji nawet prywatne poradnie mogą nawiązać współpracę z krajowym funduszem zdrowia. Dzięki temu pacjenci uzyskują prawo do częściowej refundacji kosztów leczenia.

W tym miejscu warto dodać, iż częściowa odpłatność za leczenie jest we Francji powszechna. Nad Loarą nawet osoby ubezpieczone muszą samodzielnie zapłacić za udzieloną pomoc medyczną. Dopiero później pacjent zwraca się do miejscowej kasy chorych z wnioskiem o refundację kosztów leczenia. Zazwyczaj taka refundacja wynosi 70-90% wydanej sumy.

Jeżeli chodzi o turystów, karta EKUZ Francja umożliwia im korzystanie z usług lekarzy działających w ramach publicznej opieki zdrowotnej. Jak można to sprawdzić? To proste! Medycy prowadzący publiczną praktykę są określani jako médecin conventionné lub dentiste conventionné (dentyści). Jeśli taka adnotacja widnieje na drzwiach gabinetu, oznacza to, że dany lekarz współpracuje z państwową służbą zdrowia. Tym samym turyści mogą skorzystać z jego usług i liczyć na późniejszą refundację kosztów leczenia.

Sama refundacja przebiega w ściśle określony sposób. Każdy pacjent otrzymuje od lekarza stosowny formularz z wykazem udzielonych usług medycznych (z franc. feuille de soins). Ten dokument stanowi podstawę do ubiegania się o zwrot kosztów leczenia. Dzięki niemu można bowiem ustalić łączną sumę wydatków i wyliczyć kwotę należnej refundacji. Toteż wszyscy turyści powinni pamiętać o tym, aby zachować wystawiony formularz.

Czy jadąc do Francji trzeba mieć ubezpieczenie zdrowotne?

Bez wątpienia ubezpieczenie jest potrzebne w czasie podróży do Francji. We wszystkich krajach Europy Zachodniej koszty leczenia stoją bowiem na wysokim poziomie. Dlatego próba samodzielnej zapłaty za leczenie może oznaczać kolosalne wydatki. W związku z tym karta EKUZ lub prywatne ubezpieczenie staje się po prostu obowiązkowe.

Czy polskie ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje we Francji?

Tak, gdyż karta EKUZ rozszerza zakres terytorialny krajowej polisy NFZ. Z kartą EKUZ takie ubezpieczenie zachowuje ważność we Francji oraz innych krajach UE/EFTA.

Jakie zalety ma karta EKUZ Francja?

Aby otrzymać zwrot kosztów leczenia, obcokrajowiec poza wspomnianym formularzem musi okazać również kartę EKUZ Francja. Dlaczego? Ponieważ stanowi ona potwierdzenie tego, że turysta jest objęty krajowym ubezpieczeniem zdrowotnym. To z kolei uprawnia go do korzystania z publicznej opieki medycznej na terenie Unii Europejskiej oraz krajów EFTA. Co ważne, taka możliwość dotyczy jedynie nagłych przypadków, czyli sytuacji, gdy życie lub zdrowie turysty znajduje się w niebezpieczeństwie.

Ponadto karta EKUZ Francja jest dokumentem łatwym do uzyskania. Stosowny wniosek o wydanie takiej karty można wygodnie złożyć przez internet. Samo wyrobienie karty trwa maksymalnie kilka dni, a przy tym pozostaje w pełni darmowe.

Dlaczego karta EKUZ Francja może nie wystarczyć?

Niestety, pomimo wspomnianych zalet – karta EKUZ Francja ma również istotne wady. Największą z nich jest fakt, że jej posiadacz wciąż odpowiada za częściowe opłacenie kosztów leczenia. Karta EKUZ Francja nie zwalnia go z konieczności uiszczenia tzw. opłat standardowych. Co gorsza, ceny usług medycznych nad Loarą są nieporównywalnie wyższe od kosztu analogicznych zabiegów świadczonych w Polsce.

Nie można również zapominać o kwestii transportu medycznego. Jeśli turysta ulegnie poważnemu wypadkowi i nie będzie mógł samodzielnie wrócić do kraju, zostanie obciążony kosztami specjalistycznego transportu. Choć Francja znajduje się stosunkowo blisko Polski, koszt takiej usługi jest naprawdę duży. Pod tym względem karta EKUZ Francja ma więc poważne braki.

Uzupełnienie ochrony, czyli kilka słów o ubezpieczeniach turystycznych

Doświadczeni podróżnicy dobrze wiedzą o brakach w zakresie karty EKUZ. Dlatego coraz więcej osób postanawia uzupełnić jej zakres poprzez zakup prywatnego ubezpieczenia. Warto bowiem wiedzieć, że prywatne polisy nie mają ograniczeń typowych dla kart EKUZ. Ich posiadacze mogą korzystać z prywatnych placówek medycznych oraz usług niepodlegających standardowej refundacji. Wszystkie należności zostaną wówczas pokryte przez ubezpieczyciela obsługującego daną polisę. Co istotne, asekuratorzy zapewniają refundację 100% kosztów leczenia we Francji (do określonej kwoty).

Co prawda, posiadacze ubezpieczeń również podlegają pewnym zasadom. Nie mogą oni np. wykonywać we Francji zaplanowanych wcześniej zabiegów medycznych. Zarówno karta EKUZ Francja, jak i prywatne polisy zapewniają pomoc jedynie w nagłych przypadkach. Ponadto sam zakup ubezpieczenia turystycznego będzie dodatkowym wydatkiem. Choć ceny takich polis nie są zbyt wysokie, należy uwzględnić ten wydatek w budżecie całej podróży.

Pro tip: Sprawdź również ubezpieczenie turystyczne do Francji

Czy warto wyrobić kartę EKUZ jadąc do Francji?

Obydwa przedstawione świadczenia mają więc wspólne cechy, ale pod wieloma względami są zupełnie inne. Karta EKUZ Francja umożliwia turystom korzystanie jedynie z publicznych placówek lekarskich. Ponadto jej posiadaczom przysługuje refundacja kosztów leczenia w zakresie wynoszącym 70-90%. Natomiast polisa turystyczna zapewnia pełną refundację, a dodatkowo asekuratorzy pozwalają swoim klientom na leczenie w prywatnych placówkach. Z drugiej strony zakup polisy turystycznej będzie dodatkowym wydatkiem. Tymczasem kartę EKUZ Francja można uzyskać za darmo. Dlatego turyści powinni dobrze przemyśleć swój wybór lub skorzystać z obydwu świadczeń jednocześnie.

Najważniejsze informacje:

  • Francja należy do grupy najczęściej odwiedzanych krajów na świecie. Każdego roku przyjeżdżają tutaj miliony turystów z całego globu. Na szczęście obywatele Unii Europejskiej mają jedną dodatkową korzyść, gdyż podczas pobytu we Francji mogą używać posiadanej karty EKUZ.
  • Karta EKUZ uprawnia posiadacza do uzyskania refundowanej opieki lekarskiej w razie nagłego pogorszenia się stanu zdrowia. Jednak nie oznacza to, że karta EKUZ zapewnia darmowe leczenie zagraniczne.
  • Kwestia odpłatności zależy bowiem od tego, jakie zasady obowiązują w danym kraju. Jeżeli chodzi o Francję, ubezpieczeni pacjenci muszą z własnej kieszeni płacić za liczne usługi medyczne. Co prawda, uzyskują oni później zwrot takich kosztów, ale jest to zwrot częściowy (wynoszący średnio 50-75%).
  • We Francji trzeba więc zapłacić np. za: wizytę lekarską, hospitalizację lub wykonanie niektórych badań. Później posiadacze karty EKUZ uzyskają częściowy zwrot takich wydatków. Jeżeli jednak ktoś skorzysta z prywatnej placówki medycznej, nie otrzyma nawet częściowej refundacji.
  • Opisane regulacje sprawiają, że ubezpieczenie turystyczne do Francji przyda się naprawdę wielu turystom. Taka polisa pozwoli na otrzymanie pełnej refundacji leczenia zagranicznego, w tym także leczenia w placówkach prywatnych.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Czy karta EKUZ działa we Francji?
Przy tworzeniu karty EKUZ przedstawiciele organów europejskich zadecydowali, że będzie ona ważna na terytorium krajów członkowskich UE i EFTA. Francja należy do Unii Europejskiej, co oznacza, że turyści mogą tutaj korzystać z kart EKUZ.
Na jakich zasadach działa EKUZ we Francji?
Ubezpieczeni Francuzi oraz posiadacze karty EKUZ muszą z własnej kieszeni zapłacić za liczne usługi medyczne. Dopiero później można otrzymać częściowy zwrot takich kosztów. Refundacja we Francji wynosi średnio 50-75% w zależności od przypadku. Co jasne, leczenie prywatne jest całkowicie płatne przez pacjenta.
Czy warto kupić polisę turystyczną do Francji?
Opisane wyżej zasady sprawiają, że zakup ubezpieczenia turystycznego do Francji może być naprawdę dobrą inwestycją. Tego typu polisa zapewni refundację wszystkich kosztów leczenia do określonej kwoty. Ponadto dzięki niej turysta uzyska dostęp do niektórych świadczeń, które nie są refundowane z tytułu EKUZ.

Sprawdź jak działa karta EKUZ za granicą

Czy wiesz, że podróżując po krajach Unii Europejskiej, masz prawo do opieki medycznej na takich samych warunkach jak mieszkańcy tych państw? Sprawdź, jak działa karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i jak możesz skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej podczas podróży za granicę! Zainwestuj chwilę, aby zabezpieczyć swoje zdrowie w podróży - poznaj szczegóły już teraz.