karta ekuz w szwajcarii
EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ do Szwajcarii? Co obejmuje?

Jak wyrobić kartę EKUZ do Szwajcarii? Co obejmuje?

Jedną z wizytówek Szwajcarii są bez wątpienia alpejskie kurorty turystyczne. Zimą takie ośrodki przeżywają prawdziwe oblężenie, a miejscowe stoki narciarskie są zupełnie zdominowane przez turystów. Co jasne, wyjazd do Szwajcarii wcale nie musi zakładać podróży w Alpy. Amatorzy zwiedzenia mogą równie dobrze udać się do Zurychu, Genewy lub Brna. W każdym z tych miast znajdują się liczne zabytki oraz atrakcje turystyczne. Jeżeli chodzi o samą organizację podróży, tutaj pojawia się ważne pytanie. Czy karta EKUZ w Szwajcarii zapewni pomoc podczas pobytu w tym kraju?

PAMIĘTAJ! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający jedynie do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą. Warto kupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje wszystkie wydatki!

Jak wyrobić kartę EKUZ do Szwajcarii?

Na początku od razu warto zaznaczyć jedną rzecz. Karty EKUZ nie wyrabia się z myślą o żadnym konkretnym kraju. Karta ta jest bowiem uniwersalna i dlatego można ją uzyskać nawet bez wskazywania celu podróży. Pod tym względem karta EKUZ różni się więc od ubezpieczeń turystycznych.

Samo wyrabianie tej karty jest bardzo proste. Osoba zainteresowana uzyskaniem EKUZ musi jedynie złożyć stosowny wniosek o wydanie tego dokumentu. Taki wniosek można złożyć osobiście w najbliższym oddziale NFZ i odebrać gotową kartę od ręki. Alternatywnym rozwiązaniem będzie wysyłka wniosku inną metodą, co jednak wydłuży czas oczekiwania.

Przy sprawdzaniu wniosku urzędnicy sprawdzą, czy wnioskodawca posiada ważne ubezpieczenie NFZ. Jest to bowiem wymóg niezbędny do wydania karty. Jeśli wszystko będzie w porządku, gotowa karta EKUZ zostanie wydana w urzędzie lub wysłana na wskazany adres.

Karta EKUZ – co obejmuje w Szwajcarii?

Podstawowym zadaniem karty EKUZ jest zapewnienie turyście możliwości skorzystania z opieki lekarskiej podczas pobytu zagranicznego. Jednak warto pamiętać, że taka pomoc jest udzielana na ściśle określanych zasadach. Turysta musi przestrzegać takich reguł, ponieważ w przeciwnym wypadku utraci możliwość otrzymania refundacji.

Jeśli chodzi o kartę EKUZ w Szwajcarii, trzeba pamiętać o kilku regułach:

 1. Z karty EKUZ można skorzystać wyłącznie w nagłych przypadkach, gdy zdrowie lub życie turysty będzie zagrożone.
 2. Jeśli posiadacz karty EKUZ będzie potrzebować pomocy, musi zgłosić się do publicznej placówki lekarskiej. Leczenie w prywatnych punktach medycznych nie jest objęte nawet częściową refundacją.
 3. Karta EKUZ w Szwajcarii zapewnia zwrot kosztów leczenia jedynie w przypadku tych podstawowych usług medycznych.

Co daje nam karta EKUZ w Szwajcarii?

Niektórzy mogą być teraz zaniepokojeni faktem, że przecież karta EKUZ działa wyłącznie w krajach UE/EFTA. Z kolei Szwajcaria nie jest członkiem Unii Europejskiej. Mamy jednak dobrą wiadomość dla turystów. Mianowicie Szwajcaria to jedno z państw założycielskich porozumienia EFTA. To właśnie sprawia, że karta EKUZ będzie honorowana w miejscowych placówkach.

Dlatego turyści nie muszą martwić się o swoje bezpieczeństwo. Dzięki takiej karcie można uzyskać pomoc medyczną w publicznych szpitalach albo poradniach.

Z drugiej strony jeszcze przed wyjazdem warto zapoznać się ze specyfiką działania szwajcarskiej służby zdrowia. Dlaczego jest to tak istotne? Ponieważ faktyczny zakres karty EKUZ zależy od przepisów regulujących działanie publicznych szpitali i poradni. Taka zależność obowiązuje w każdym europejskim państwie. Tym samym błędem jest myślenie, że karta EKUZ zawsze zapewnia taki sam zakres ochrony. W praktyce turyści mogą bowiem otrzymać tylko takie świadczenia, które przysługują również ubezpieczonym obywatelom danego kraju.

Jak korzystać z karty EKUZ w Szwajcarii?

Przy opisywaniu charakterystyki Szwajcarii nie sposób pominąć jeszcze jednego aspektu. Otóż ten kraj (obok Luksemburga i Norwegii) należy do grona trzech najbogatszych państw w Europie. Wysokie PKB oraz dochody osiągane przez Helwetów sprawiają, że miejscowy system opieki zdrowotnej również stoi na bardzo dobrym poziomie. W istocie szwajcarskie szpitale i poradnie wielokrotnie zostały uznane za najlepsze europejskie placówki medyczne. Pod tym względem jedynie holenderski system opieki zdrowotnej może konkurować ze standardami wytyczonymi przez Szwajcarów.

Wysoki poziom systemu opieki zdrowotnej z pewnością ucieszy turystów. Niestety, ich radość może przysłonić inna informacja. Mianowicie w Szwajcarii spora część świadczeń medycznych podlega częściowemu finansowaniu przez pacjentów. Takie regulacje bezpośrednio odnoszą się również do turystów. Co prawda, karta EKUZ Szwajcaria zapewnia określoną refundację usług medycznych, ale pacjent musi wziąć na siebie część kosztów.

O jakich stawkach mowa? W Szwajcarii pacjenci uiszczają zryczałtowaną opłatę w wysokości 33 franków szwajcarskich (około 140 złotych). Obowiązuje ona przy różnych usługach lekarskich, takich jak:

 • wizyta u lekarza pierwszego kontaktu;
 • konsultacja specjalistyczna;
 • leczenie stomatologiczne.

W przypadku hospitalizacji pacjent płaci 15 franków (ok. 70 złotych) za każdy dzień pobytu w szpitalu. Co istotne, taka opłata nie dotyczy dzieci oraz studentów w wieku do 25 lat. Jeśli turysta skorzystał z innych usług medycznych na terenie szpitala, będzie musiał pokryć standardową opłatę 33 franków.

Co ważne, wszystkie opisane koszty odnoszą się tylko do pacjentów korzystających z publicznych szpitali lub poradni. W takich miejscach karta EKUZ Szwajcaria gwarantuje turystom opiekę lekarską bez dodatkowych kosztów (wyłączając wspomnianą opłatę ryczałtową). Aby jednak było to możliwe, pacjent musi mieć pewność, że dana placówka działa w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. Szwajcarskim odpowiednikiem NFZ-u, czyli instytucją odpowiedzialną za finansowanie świadczeń publicznych, jest Gemeinsame Einrichtung KVG. Dlatego warto sprawdzić, czy wybrany szpital lub przychodnia posiada ważną umowę z tym organem.

Czym grozi brak karty EKUZ w Szwajcarii?

Na podstawie podanych wyżej informacji można dość łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Szwajcaria to kraj, gdzie koszty leczenia należą do najwyższych w Europie. Dlatego brak prawa choćby do częściowej refundacji to prosta droga do wpędzenia się w ogromne kłopoty finansowe. Posiadanie karty EKUZ jest więc absolutnym minimum w przypadku podróży do tego kraju.

Czy jadąc do Szwajcarii trzeba mieć ubezpieczenie zdrowotne?

Karta EKUZ jest obowiązkowa, ale nawet ona nie chroni przed niektórymi kosztami leczenia. Z tego względu turyści powinni wziąć sobie do serca jedną zasadę. Posiadanie karty EKUZ jest konieczne, natomiast przy dłuższych wyjazdach warto dodatkowo zakupić prywatne ubezpieczenie turystyczne. Dzięki temu można zyskać zdecydowanie szerszą ochronę życia i zdrowia.

Czy polskie ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje w Szwajcarii?

Jeśli turysta z Polski dysponuje kartą EKUZ, ma on prawo do korzystania z refundowanej opieki medycznej w Szwajcarii. Wszystko ze względu na fakt, że Szwajcaria należy do porozumienia EFTA. Z kolei karta EKUZ jest respektowana zarówno na obszarze UE, jak i właśnie na terytorium państw należących do EFTA.

Ryzykowne górskie przygody, czyli jak działa ratownictwo w Szwajcarii?

Polscy turyści poniekąd przywykli do tego, że w razie potrzeby mogą skorzystać z darmowego ratownictwa górskiego. Wszakże GOPR i TOPR zapewniają pomoc turystom bez pobierania dodatkowych opłat. Jednakże na terytorium Szwajcarii obowiązują zupełnie inne regulacje.

Co dzieje się w sytuacji, gdy ktoś ulegnie wypadkowi na nartach lub dozna kontuzji w czasie wspinaczki górskiej? Na pewno musi wtedy skorzystać z usług pogotowia górskiego. Dobrą informacją jest to, że karta EKUZ Szwajcaria zapewnia zwrot 50% kosztów zorganizowania takiej akcji. Rzecz jasna drugą połowę należności pokrywa turysta. Brak wspomnianego dokumentu skutkuje koniecznością opłacenia 100% kosztów. Pełna odpłatność obowiązuje również w przypadku akcji ratunkowo-poszukiwawczej, gdy ratownicy muszą odnaleźć zaginionego turystę.

Podobnie zresztą wygląda ogólna kwestia transportu medycznego. Pacjent musi opłacić 50% kosztów nawet w razie zwykłego przejazdu karetką. Warto jednak podkreślić, że pod względem takiej odpłatności obowiązuje limit. Za przejazd karetką nie można zapłacić więcej niż 500 franków rocznie. W przypadku ratownictwa górskiego lub medycznego transportu lotniczego limit ten wynosi 5000 franków rocznie.

Czy polisa turystyczna zapewnia większe bezpieczeństwo?

Jednym z największych atutów prywatnych ubezpieczeń turystycznych jest fakt, że zapewniają one dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej. Turysta nawet wtedy może liczyć na pełną refundację leczenia przez asekuratora. Jest więc to świetna alternatywa podczas pobytu w miejscach, gdzie standardy publicznej opieki zdrowotnej są dość mizerne.

Niemniej w przypadku Szwajcarii sytuacja wygląda zgoła odmiennie. Koniec końców lokalny system opieki zdrowotnej stoi na najwyższym europejskim poziomie. Dlatego turyści rzadko kiedy są zmuszeni do korzystania z prywatnej opieki lekarskiej. To z kolei może stawiać pod znakiem zapytania sensowność zakupu dodatkowej polisy.

Nie można jednak zapominać o tym, że polisa ma również inne zalety. Przede wszystkim zapewnia ona całkowitą refundację leczenia do określonej kwoty. Tym samym jej posiadacze nie muszą płacić nawet zryczałtowanych należności, które są powszechne na terytorium Szwajcarii. Ponadto ubezpieczyciel zapewnia pokrycie kosztów transportu medycznego, ratownictwa górskiego, a nawet transportu medycznego do Polski! Jest to szczególnie ważne, gdyż karta EKUZ Szwajcaria nie obejmuje ostatniej z wymienionych usług.

Pro tip: Sprawdź również ubezpieczenie turystyczne do Szwajcarii

Czy warto wyrobić kartę EKUZ jadąc do Szwajcarii?

Każda osoba mająca ważne ubezpieczenie NFZ może otrzymać kartę EKUZ zupełnie za darmo. W związku z tym warto wykorzystać tę możliwość. Karta EKUZ Szwajcaria na pewno przyda się podczas wyjazdu do tego niezwykłego kraju. Niemniej sama karta nie wystarczy do tego, żeby uniknąć opłat związanych z udzieloną pomocą lekarską. Jeśli ktoś chciałby zabezpieczyć się przed takimi wydatkami, jedynym rozwiązaniem pozostaje prywatne ubezpieczenie turystyczne. Taka polisa połączona z kartą EKUZ zapewnia zdecydowanie najwyższy poziom ochrony!

Najważniejsze informacje:

 • Szwajcarski system opieki zdrowotnej już od wielu lat uchodzi za jeden z najlepszych na świecie. Lokalne szpitale oraz przychodnie często stanowią wzór dla innych placówek tego typu.
 • Sama Szwajcaria nie należy do Unii Europejskiej, ale kraj ten przystąpił do porozumienia EFTA. Jest to bardzo istotna informacja dla wszystkich turystów, ponieważ dzięki temu działają tutaj karty EKUZ.
 • Jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z usług szwajcarskich lekarzy, będzie musiał za to zapłacić. Karta EKUZ może zagwarantować jedynie częściową refundację leczenia, o ile jej posiadacz skorzysta z publicznej placówki medycznej.
 • W Szwajcarii gwarantowana refundacja leczenia może wynieść zaledwie 50% kosztów. Oznacza to, że nawet posiadacze karty EKUZ będą musieli słono zapłacić za leczenie publiczne. Warto przy tym pamiętać, że ceny wszystkich usług w Szwajcarii są dość wysokie.
 • Dlatego w przypadku podróży do Szwajcarii naprawdę warto zastanowić się nad zakupem ubezpieczenia turystycznego. Prywatna polisa zapewni pełną refundację leczenia i jednocześnie obejmuje zwrot kosztów za transport medyczny do kraju. Trzeba więc przyznać, że jest to lepsza alternatywa niż poleganie na karcie EKUZ.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Czy karta EKUZ jest ważna w Szwajcarii?
Karta EKUZ zachowuje ważność we wszystkich krajach UE oraz państwach należących do porozumienia EFTA. Choć Szwajcaria nie jest członkiem Unii Europejskiej, kraj ten należy do struktur EFTA. Toteż karta EKUZ jest respektowana przez Helwetów.
Jak działa ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii?
Opieka zdrowotna w Szwajcarii ma bardzo wysoki poziom, ale nawet ubezpieczeni Helweci muszą pokrywać niektóre koszty leczenia. Oznacza to, że taki obowiązek spada również na turystów, którzy będą legitymować się kartą EKUZ. Warto przy tym pamiętać, iż ceny usług medycznych są w tym kraju naprawdę wysokie.
Jakie ubezpieczenie na wyjazd do Szwajcarii?
To wszystko sprawia, że przy wyjeździe do Szwajcarii należy kupić prywatną polisę turystyczną. Zakres takich świadczeń obejmuje zwrot 100% kosztów leczenia, o ile te nie przekroczą określonej kwoty. Dlatego jest to jedyny sposób, aby uniknąć wydatków związanych z leczeniem w Szwajcarii.

Sprawdź jak działa karta EKUZ za granicą

Czy wiesz, że podróżując po krajach Unii Europejskiej, masz prawo do opieki medycznej na takich samych warunkach jak mieszkańcy tych państw? Sprawdź, jak działa karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i jak możesz skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej podczas podróży za granicę! Zainwestuj chwilę, aby zabezpieczyć swoje zdrowie w podróży - poznaj szczegóły już teraz.