karta ekuz w olsztynie
EKUZ

Gdzie w Olsztynie wyrobić kartę EKUZ?

Gdzie w Olsztynie wyrobić kartę EKUZ?

Czasami podczas zagranicznych wyjazdów zdarzają się poważne sytuacje, które wymagają szybkiej interwencji medycznej. Nie jest to nic przyjemnego, gdyż obcokrajowcy zazwyczaj muszą z własnej kieszeni płacić za udzielone świadczenia lekarskie. Wyjątkiem są posiadacze karty EKUZ, ponieważ takie osoby na terenie UE/EFTA mogą otrzymać pomoc za darmo lub uzyskać gwarancję częściowej refundacji takiej opieki. W jaki sposób można uzyskać wspomniany dokument? Jak i kiedy może zostać wydana karta EKUZ w Olsztynie? Gdzie można wyrobić ten dokument?

PAMIĘTAJ! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający jedynie do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą. Warto kupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje wszystkie wydatki!

Gdzie wyrobić kartę EKUZ w Olsztynie od ręki?

Karta EKUZ, a właściwie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to świadczenie finansowane przez publiczną służbę zdrowia. Dlatego wydawanie takich dokumentów leży w kompetencji oddziałów wojewódzkich NFZ.

Jeden z nich mieści się właśnie w Olsztynie. Dzięki temu mieszkańcy mogą bez żadnych przeszkód zgłosić się do tej placówki i uzyskać kartę EKUZ. Jest to Sala Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Mieści się ona przy ulicy Bartosza Głowackiego (nieopodal Planetarium).

Nie bez powodu nagłówek tego akapitu dotyczy wyrabiania karty EKUZ od ręki. Jeśli ktoś naprawdę jest tym zainteresowany, musi osobiście udać się do wspomnianej wyżej placówki. W przeciwnym wypadku nie będzie mógł uzyskać tego dokumentu od ręki.

Ile czeka się na kartę EKUZ w Olsztynie?

Czas oczekiwania na wydanie karty EKUZ może wynosić nawet 2-3 tygodnie. Tyle czasu zajmuje bowiem opracowanie wniosków, które trafiają do urzędów NFZ. Dopiero po zaakceptowaniu danego wniosku urzędnicy wydają dyspozycję dotyczącą wyrobienia karty EKUZ. Następnie gotowa karta trafia do petenta poprzez przesyłkę pocztową, co trwa przez kolejne kilka dni.

Podany czas oczekiwania nie jest więc korzystny dla osób, którym mocno zależy na czasie. Takie osoby mają jednak do wyboru inną alternatywę. Jest nią złożenie wniosku o wydanie karty EKUZ bezpośrednio w urzędzie. Wówczas urzędnicy od razu przyjmą takie podanie, dzięki czemu procedura rozpocznie się natychmiastowo. W efekcie wydanie karty EKUZ zajmie około kilkunastu albo kilkudziesięciu minut.

Jak złożyć wniosek o kartę EKUZ w Olsztynie?

Aby otrzymać kartę EKUZ, każda zainteresowana osoba musi wypełnić wymagany wniosek. Podpisany dokument można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby do placówki NFZ. Wówczas urzędnicy powinni na miejscu sprawdzić wniosek i od razu wydać gotową kartę EKUZ.

Nie każdy ma jednak taką możliwość. Na szczęście wszelkie formalności związane z wydaniem karty EKUZ można wypełnić również w sposób zdalny. Tutaj warto skorzystać z platformy ePUAP, ponieważ gwarantuje ona szybkie rozpatrzenie wniosku. Podanie można także wysłać do placówki NFZ za pomocą:

 • poczty elektronicznejwf14@nfz-olsztyn.pl;
 • faksu – (89) 533 91 74;
 • poczty tradycyjnej – Warmińsko-Mazurski Oddział NFZ w Olsztynie, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn.

Jakie dokumenty są potrzebne do wydania karty EKUZ w Olsztynie?

Według aktualnych przepisów osoba zainteresowana uzyskaniem karty EKUZ musi spełnić dwa warunki. Pierwszym jest złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku o wydanie karty EKUZ. Drugim jest z kolei posiadanie ważnego ubezpieczenia NFZ. Dlatego przy składaniu wspomnianego wniosku urzędnicy muszą sprawdzić, czy wnioskodawca jest objęty tym świadczeniem.

Jak można to zrobić? Podstawowym sposobem jest weryfikacja dokumentów, takich jak: umowa zatrudnienia, legitymacja emeryta-rencisty lub legitymacja szkolna/studencka. Takie dokumenty mogą bowiem świadczyć o tym, że wnioskodawca jest objęty ważnym ubezpieczeniem. Dodatkowo urzędnicy często proszą o okazanie dokumentu tożsamości. Natomiast zdjęcie nie jest wymagane do wyrobienia karty EKUZ.

Karta EKUZ w Olsztynie – kontakt (e-mail i telefon)

NFZ w Olsztynie
ul. Głowackiego 14, 10-561 Olsztyn;
numer telefonu: (89) 678 74 14 lub 800 190 590;
adres e-mail: wf14@nfz-olsztyn.pl.

Godziny otwarcia NFZ w Olsztynie

Oddział NFZ w Olsztynie otwarty jest w godzinach:

 • poniedziałek: 8:00-16:00;
 • wtorek: 8:00-16:00;
 • środa: 8:00-16:00;
 • czwartek: 8:00-16:00;
 • piątek: 8:00-16:00.

Co warto wiedzieć o zakresie karty EKUZ?

Karta EKUZ została stworzona po to, aby osoby mające ważne ubezpieczenie zdrowotne mogły w nagłych przypadkach uzyskać pomoc medyczną. W tym miejscu pojawia się pierwsza ważna informacja. Karta EKUZ obejmuje tylko nagłe sytuacje, gdy życie lub zdrowie turysty jest zagrożone. Jeżeli dolegliwości są mniej poważne, koszty leczenia nie podlegają refundacji.

Drugim ważnym aspektem jest zasada dotycząca korzystania wyłącznie z publicznej służby zdrowia. Aby uzyskać refundację, należy mieć pewność, że wybrana placówka ma charakter publicznej przychodni lub szpitala. W przeciwnym wypadku za leczenie trzeba będzie zapłacić z własnej kieszeni.

Warto również zwrócić uwagę na pozornie błahy aspekt, czyli nazewnictwo. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest siłą rzeczy świadczeniem obowiązującym na terytorium państw europejskich. Dlatego osoby planujące wyjazd na inny kontynent nie będą mogły z niej skorzystać.

Czy karta EKUZ to ubezpieczenie turystyczne?

Co prawda, karta EKUZ ma pewne cechy typowe dla ubezpieczenia turystycznego. Jednak jej zakres jest daleki od warunków polis sprzedawanych komercyjnie.

Prywatne ubezpieczenia turystyczne są płatnymi świadczeniami, natomiast karta EKUZ jest przyznawana za darmo. Niemniej zakres polis komercyjnych nie ma aż tak daleko idących ograniczeń. Przede wszystkim posiadacze prywatnych ubezpieczeń mogą korzystać zarówno z publicznych, jak i prywatnych placówek medycznych. Asekuratorzy gwarantują im pełne pokrycie kosztów leczenia do kwoty określonej w OWU.

Nie można także zapominać, iż ubezpieczenia turystyczne gwarantują pomoc na wszystkich kontynentach. Są więc one jedynym rozwiązaniem w przypadku planowania odleglejszych podróży.

Wnioski do pobrania na 2024 rok

Poniżej znajdziesz aktywne dokumenty wymagane do wydania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) na rok 2024. Możesz je przesłać do NFZ lub złożyć w oddziale. Wystarczy je pobrać, wypełnić i wydrukować.

Najważniejsze informacje:

 • Dzięki Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi NFZ obywatele Olsztyna mogą łatwo wyrobić sobie kartę EKUZ. Placówka ta mieści się przy ulicy Bartosza Głowackiego 14.
 • Wspomniany oddział jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Jeżeli więc ktoś chciałby osobiście zgłosić się po kartę EKUZ, musi pamiętać o tych godzinach.
 • Złożenie wniosku o wydanie karty EKUZ w placówce może być najlepszą alternatywą dla wielu osób. Wynika to z faktu, że urzędnicy szybko rozpatrzą złożone podanie i zdecydowanie szybciej będą mogli wydać gotową kartę.
 • Sama karta z pewnością przyda się osobom, które mają w planach wyjazd do jednego z europejskich krajów. Trzeba jednak pamiętać, że karta EKUZ nie zapewni ochrony we wszystkich sytuacjach.
 • Znacznie większą ochronę zapewniają płatne ubezpieczenia turystyczne. Co więcej, tylko one zachowują ważność poza obszarem UE/EFTA, gdzie obowiązuje karta EKUZ. Dlatego w wielu przypadkach zakup ubezpieczenia będzie jedyną słuszną decyzją.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Gdzie można wyrobić kartę EKUZ w Olsztynie?
W Olsztynie kartę EKUZ można wyrobić dzięki obecności Warmińsko-Mazurskiego Oddziału NFZ. Placówka ta znajduje się na ulicy Bartosza Głowackiego 14 i działa od poniedziałku do piątku.
Czy wniosek o wydanie karty trzeba złożyć w urzędzie?
Od pewnego czasu nie ma takiej konieczności, ponieważ petenci mogą również składać wnioski online. Warto jednak pamiętać o tym, że to wnioski złożone stacjonarnie są rozpatrywane zdecydowanie szybciej. Jeśli więc komuś zależy na czasie, warto o tym pamiętać.
Co wybrać – kartę EKUZ czy ubezpieczenie turystyczne?
Jeżeli celem podróży jest kraj członkowski UE/EFTA, najbardziej kompleksową ochronę zapewni połączenie tych dwóch świadczeń. Natomiast poza wspomnianym obszarem turyści muszą już w 100% polegać na prywatnych polisach turystycznych.

Gdzie wyrobić kartę EKUZ?

Posiadający ubezpieczenie w Polsce mają prawo do skorzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która jest wydawana bezpłatnie w oddziałach lub delegaturach Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie złożonego wniosku. Proces wyrobienia Karty jest całkowicie dobrowolny. Sprawdź, gdzie w danym mieście można otrzymać EKUZ.