karta ekuz w niemczech
EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ do Niemiec? Co obejmuje?

Jak wyrobić kartę EKUZ do Niemiec? Co obejmuje?

Większość Polaków wyjeżdża do Niemiec głównie w celach zarobkowych. Jeżeli zaś chodzi o polskich turystów, rekreacyjne odwiedzanie niemieckich landów stanowi dość nietypowy wybór. Dlatego niektórzy mogą sądzić, że Niemcy nie są krajem słynącym z turystyki. Takie odczucie jest jednak błędne, gdyż w rzeczywistości naszych zachodnich sąsiadów odwiedzają miliony turystów z całego świata. Jeżeli więc ktoś lubi nieszablonowe rozwiązania, spędzenie urlopu w Niemczech może być naprawdę ciekawą alternatywą. Co jasne, przy okazji takiej podróży każdemu turyście przyda się karta EKUZ w Niemczech. Z jakich powodów jest ona tak istotna?

PAMIĘTAJ! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający jedynie do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą. Warto kupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje wszystkie wydatki!

Jak wyrobić kartę EKUZ do Niemiec?

Wyrabianie niektórych dokumentów urzędowych jest czasochłonne i wymaga dopełnienia wielu formalności. Na szczęście nie dotyczy to karty EKUZ. W przypadku tej karty wszystkie procedury są proste i szybkie w realizacji. Jedynym wymogiem jest tak naprawdę złożenie wniosku o wydanie karty EKUZ. Poza tym wnioskodawca musi dysponować ważnym ubezpieczeniem NFZ. Jeżeli obydwa te wymogi zostaną spełnione, karta EKUZ zostanie wydana.

Ile trzeba będzie na nią czekać? To już zależy od wyboru metody złożenia wniosku. Jeśli ktoś złoży wniosek osobiście w oddziale NFZ, otrzyma gotową kartę EKUZ od ręki. W przeciwnym razie (np. przy złożeniu wniosku online) czas oczekiwania wyniesie nawet 2-3 tygodnie.

Karta EKUZ – co obejmuje w Niemczech?

Zakres karty EKUZ stanowi dość złożone zagadnienie. Z jednej strony korzystanie z karty zostało obwarowane kilkoma sztywnymi zasadami. Takich reguł muszą przestrzegać wszyscy posiadacze tych dokumentów. Jednak z drugiej strony zakres samej refundacji zależy już głównie od zasad obowiązujących w danym kraju. Dlatego karta EKUZ np. w Irlandii zapewnia inne możliwości niż we Francji.

Jednak warto najpierw skupić się na kilku stałych zasadach dotyczących używania karty EKUZ. Są one następujące:

  1. Karta EKUZ ma zapewniać refundowane leczenie tylko w nagłych i pilnych przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia. Turysta nie może więc wykorzystać jej np. do wykonania zaplanowanych wcześniej zabiegów.
  2. Refundacja leczenia w przypadku karty EKUZ obejmuje tylko zabiegi wykonane w publicznych placówkach lekarskich. Jeśli turysta skorzysta z leczenia prywatnego, utraci prawo do refundacji.
  3. Karta EKUZ w Niemczech gwarantuje refundację tylko tych podstawowych usług medycznych.

Co daje nam karta EKUZ w Niemczech?

Co ciekawe, na terytorium Niemiec mieszczą się największe skupiska europejskiej Polonii. Przez to wiele osób podróżuje do Niemiec w celu spotkania swoich bliskich lub dalszych krewnych i znajomych. Takie wyjazdy stanowią również świetną okazję do tego, aby nieco bliżej poznać kulturę i historię poszczególnych landów.

Niezależnie od celu wyjazdu – karta EKUZ Niemcy przyda się każdemu obywatelowi Polski. Posiadacze tego dokumentu mogą bowiem korzystać z usług publicznej służby zdrowia na terenie Niemiec. Co prawda, taka możliwość obejmuje jedynie nagłe sytuacje, które stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia. Jednak to właśnie wtedy pomoc lekarska jest najbardziej potrzebna.

Karta EKUZ zapewnia więc prawo do uzyskania opieki medycznej. Natomiast zasady jej udzielania zależą od przepisów regulujących działanie miejscowego systemu opieki zdrowotnej.

Czym grozi brak karty EKUZ w Niemczech?

Niestety, brak karty EKUZ może mieć poważne konsekwencje w razie wystąpienia problemu zdrowotnego. Co prawda, turyście w stanie zagrożenia życia zawsze powinna zostać udzielona pomoc. Jednak brak karty EKUZ sprawi, że to właśnie turysta będzie musiał pokryć wszystkie koszty leczenia. Co gorsza, koszty leczenia za naszą zachodnią granicą są zdecydowanie wyższe. Z tego względu rachunki wystawiane przez niemieckie szpitale mogą opiewać na bardzo wysokie kwoty. Toteż w zaplanowaną podróż do Niemiec zawsze należy udawać się wraz z kartą EKUZ.

Ogólny poziom życia w Niemczech jest bardzo wysoki. Nic więc dziwnego, że wpływa to także na jakość świadczonych usług medycznych. Niemiecki system opieki zdrowotnej uchodzi za jeden z najlepszych w całej Europie. Turyści nie muszą więc martwić się o standardy lokalnych poradni lub szpitali.

Trzeba jednak podkreślić, że niemieckie placówki medyczne działają na nieco innych zasadach. Jedna z nich dotyczy odpłatności za udzielanie niektórych świadczeń lekarskich. Przykładowo, wszyscy pełnoletni pacjenci muszą uiścić tzw. opłatę standardową za każdy dzień pobytu w szpitalu. Jej wysokość wynosi 10 euro, czyli około 45 złotych. Taka opłata jest naliczana przez 28 dni. Jeżeli leczenie szpitalne potrwa dłużej, pozostałe koszty podlegają pełnej refundacji. Łatwo można więc obliczyć, że maksymalna opłata za pobyt w szpitalu wynosi 280 euro, a więc około 1300 złotych.

Na tym jednak nie kończą się dopłaty. Pacjent musi również pokryć część kosztów związanych z zakupem środków medycznych, czyli lekarstw i opatrunków. Wysokość takiej dopłaty nie może być niższa niż 5 euro i wyższa niż 10 euro. Oprócz tego pacjenci płacą 10 euro za wystawienie recepty. Jeżeli chodzi o transport medyczny, jest on bezpłatny w sytuacji, gdy stan pacjenta zagraża jego życiu. W pozostałych przypadkach obowiązuje dopłata we wspomnianym wyżej zakresie od 5 do 10 euro.

Jak korzystać z karty EKUZ w Niemczech?

Wysokość poszczególnych dopłat uwzględnia częściową refundację. Tym samym przytoczone kwoty obowiązują tylko w przypadku osób posiadających ważne ubezpieczenie zdrowotne. Taką rolę pełni również karta EKUZ Niemcy. Jeśli ktoś nie wyrobi sobie takiego dokumentu, będzie musiał pokryć 100% kosztów leczenia. To z kolei oznacza naprawdę duży wydatek.

Karta EKUZ Niemcy może zapewnić darmowy dostęp do lekarzy i stomatologów działających w publicznej służbie zdrowia. Dzięki niej turysta musi pokryć jedynie wspomniane opłaty standardowe. Warto jednak pamiętać, że używanie karty EKUZ jest obwarowane kilkoma zasadami.

Przede wszystkim karta EKUZ Niemcy zostanie uznana tylko w publicznych placówkach medycznych. Leczenie prywatne nie wchodzi w zakres tego dokumentu. Z tego powodu turysta musi upewnić się, że korzysta z usług państwowych poradni lub szpitali. W jaki sposób można uzyskać taką pewność?

W Niemczech refundacja leczenia spoczywa na barkach miejscowych kas chorych. Jeżeli lekarz świadczy usługi w ramach publicznej służby zdrowia, na drzwiach jego gabinetu powinna widnieć adnotacja Kassenarzt lub Alle Kassen. Co jasne, większość lekarzy i dentystów przyjmuje pacjentów jedynie w godzinach otwarcia poradni. Aby uzyskać pomoc poza tymi godzinami, należy poszukać punktów określanych jako Notdienst. Są one odpowiednikiem polskich punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Tym samym można w nich uzyskać pomoc o każdej porze dnia lub nocy.

Czy jadąc do Niemiec trzeba mieć ubezpieczenie zdrowotne?

Wysokie koszty leczenia w Niemczech sprawiają, że próba samodzielnego opłacenia takich wydatków może mocno uszczuplić budżet. Dlatego w taką podróż trzeba koniecznie zadbać kartę EKUZ. Jednocześnie turysta powinien zastanowić się nad zakupem prywatnego ubezpieczenia, które uzupełni braki karty EKUZ.

Czy polskie ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje w Niemczech?

Jak najbardziej, albowiem karta EKUZ, czyli rozszerzenie krajowej polisy NFZ, uprawnia do korzystania z opieki lekarskiej w Niemczech.

Ubezpieczenie turystyczne – pełna ochrona w czasie wyjazdu

Choć karta EKUZ Niemcy gwarantuje refundację najważniejszych usług medycznych, trudno uznać ją za kompleksowe świadczenie. Jej główną wadą jest to, że turyści wciąż muszą ponosić różne koszty związane z zagranicznym leczeniem. Największym problemem zazwyczaj okazuje się hospitalizacja, gdyż tutaj maksymalna wysokość dopłaty może wynieść ponad 1000 złotych!

Trudno więc dziwić się turystom, którzy szukają sposobu na uzyskanie szerszej ochrony. W przypadku takich osób zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem będzie zakup polisy turystycznej. Prywatne ubezpieczenie zapewnia bowiem refundację wszystkich kosztów leczenia zagranicznego. Asekuratorzy umożliwiają swoim klientom nawet korzystanie z prywatnych placówek medycznych. Jeżeli zatem sytuacja będzie tego wymagać, turysta powinien uzyskać pomoc w możliwie najszybszy sposób. Ponadto asekurator zadba o zorganizowanie i opłacenie transportu medycznego do Polski.

W momencie zawarcia umowy ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia wszelkich należności rozumianych jako koszty leczenia. Co istotne, w wielu polisach widnieje limit dotyczący kwoty maksymalnej refundacji. Warto więc wybrać takie ubezpieczenie, które zapewnia bardzo wysokie lub nawet nielimitowane koszty leczenia. Dzięki temu turysta nie będzie musiał obawiać się o swój budżet.

Wszystkie polisy turystyczne mają jednak charakter dwustronny. Oznacza to, iż turysta również przyjmuje pewne zobowiązania względem asekuratora. Nie chodzi tutaj tylko o opłacenie składki. Turysta musi bowiem stosować się do warunków ubezpieczenia. Złamanie określonych reguł może skutkować nawet całkowitą utratą refundacji. Toteż kluczowe znaczenie w chwili zawarcia umowy ma uważna lektura dwóch dokumentów:

  • OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia);
  • wykazu wyłączeń odpowiedzialności.

Pro tip: Sprawdź również ubezpieczenie turystyczne do Niemiec

Czy warto wyrobić kartę EKUZ jadąc do Niemiec?

Karta EKUZ Niemcy to darmowe świadczenie, z którego może skorzystać każda ubezpieczona osoba. Z tego względu wszyscy turyści powinni mieć przy sobie ten dokument. Czy jednak sama karta zapewnia wystarczającą ochronę? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Bez dwóch zdań posiadanie zarówno karty EKUZ, jak i prywatnego ubezpieczenia gwarantuje zdecydowanie najwyższy poziom bezpieczeństwa. Jest więc to alternatywa, którą warto mieć na uwadze.

Najważniejsze informacje:

  • Niemiecka służba zdrowia stoi na naprawdę dobrym poziomie. Co więcej, polscy turyści mogą skorzystać z miejscowej opieki lekarskiej dzięki karcie EKUZ. Warto jednak pamiętać, że taka możliwość pojawia się jedynie w nagłych przypadkach.
  • W Niemczech powszechną zasadą jest częściowa odpłatność za usługi lekarskie świadczone przez publiczne placówki. Dlatego nawet ubezpieczeni pacjenci muszą płacić np. za każdy dzień pobytu w szpitalu oraz transport karetką.
  • Co istotne, wspomniane wyżej opłaty obejmą także turystów, którzy będą chcieli skorzystać z karty EKUZ. Trzeba bowiem pamiętać, że EKUZ daje turystom identyczne prawa do tych przysługujących ubezpieczonym obywatelom danego kraju.
  • Aby otrzymać refundację leczenia zagranicznego z kartą EKUZ, turysta musi korzystać z publicznych placówek medycznych. Prywatne leczenie nie podlega nawet częściowej refundacji. Toteż turysta musi wtedy pokryć 100% jego kosztów.
  • Jedynym sposobem na to, aby nie płacić za nagłe leczenie w Niemczech będzie wykupienie prywatnej polisy turystycznej. W przeciwieństwie do karty EKUZ prywatne ubezpieczenie gwarantuje całkowitą refundację kosztów leczenia, o ile nie przekracza ona określonego limitu.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Czy karta EKUZ działa w Niemczech?
Oczywiście, że tak, ponieważ Niemcy należą do Unii Europejskiej. Dzięki temu Polacy mogą w razie potrzeby skorzystać z miejscowej opieki lekarskiej i uzyskać częściową refundację leczenia. W tym celu należy udać się do publicznej placówki medycznej i okazać kartę EKUZ.
Czy osoba ubezpieczona w Polsce może leczyć się w Niemczech?
Jeżeli chodzi o leczenie refundowane, nie ma takiej możliwości. Karta EKUZ może bowiem być użyta jedynie w nagłych przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia. Co więcej, turyści muszą wypełnić stosowny druk (niemiecki formularz 81) i potwierdzić, że nie przyjechali do Niemiec w celu leczenia. Tym samym można leczyć się w Niemczech, ale tylko przy samodzielnej zapłacie za takie leczenie.
Jakie ubezpieczenie wybrać do Niemiec?
Dodatkowe opłaty w niemieckim systemie opieki zdrowotnej mogą być dla turystów pewnym problemem. Dlatego warto kupić prywatne ubezpieczenie turystyczne, które zapewni zwrot wszystkich kosztów dotyczących leczenia zagranicznego.

Sprawdź jak działa karta EKUZ za granicą

Czy wiesz, że podróżując po krajach Unii Europejskiej, masz prawo do opieki medycznej na takich samych warunkach jak mieszkańcy tych państw? Sprawdź, jak działa karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i jak możesz skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej podczas podróży za granicę! Zainwestuj chwilę, aby zabezpieczyć swoje zdrowie w podróży - poznaj szczegóły już teraz.