Jak wygląda przedłużenie karty EKUZ przez internet?
EKUZ

Jak wygląda przedłużenie karty EKUZ przez internet?

Wszystkie dokumenty urzędowe mają swoje charakterystyczne cechy. Jedną z nich jest uniwersalny wygląd i zabezpieczenia, które mają chronić przed ewentualnymi próbami ich podrobienia. Jednak nie jest to jedyny sposób na ich zabezpieczenie. Równie duże znaczenie ma ograniczony termin ważności. Ma on sprawić, że nikt nie będzie mógł wykorzystać dokumentu już po upływie jego ważności. Z tego względu swoją ważność mają dowody osobiste, paszporty oraz… karta EKUZ. W przypadku karty EKUZ kwestia okresu ważności jest szczególnie złożona i dlatego warto ją dokładnie omówić. Jak wygląda przedłużenie karty EKUZ przez internet i czy w ogóle można to zrobić? Zapraszamy do przeczytania naszego artykułu.

PAMIĘTAJ! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający jedynie do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą. Warto kupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje wszystkie wydatki!

Jak długo ważna jest karta EKUZ?

Na to pytanie nie da się odpowiedzieć w jeden sposób. Dlaczego? Ponieważ karta EKUZ to jeden z niewielu dokumentów, który posiada zróżnicowane daty ważności. Tak naprawdę wszystko zależy w tym przypadku od tego, na jakiej podstawie dana osoba uzyskała kartę EKUZ.

Warto bowiem pamiętać, że karta EKUZ jest po prostu przedłużeniem krajowego ubezpieczenia zdrowotnego, które dzięki niej rozciąga się także na inne państwa UE/EFTA. Z tego względu data ważności karty zależy od zasad przyznania opieki w ramach krajowej polisy NFZ.

Różnice w okresie ważności EKUZ

Z tego względu ważność wydanej karty EKUZ może wynosić zarówno kilka lub kilkanaście miesięcy, jak i 20 lat! Pierwsza ze wspomnianych opcji dotyczy np. studentów, którzy mogą liczyć jedynie na krótkoterminowe uzyskanie takiej karty. Natomiast emeryci mają prawo do uzyskania karty EKUZ nawet na okres opisanych 20 lat.

Aby więc sprawdzić dokładnie, jak długo ważna jest karta EKUZ, zachęcamy do lektury naszego artykułu na ten temat. Opisaliśmy w nich wszystkie najważniejsze terminy i zasady dotyczące ważności wydawanych kart.

Czy przedłużenie karty EKUZ przez internet jest możliwe?

Jeżeli więc student lub osoba pracująca złoży wniosek o kartę EKUZ, dokument będzie mieć dość krótki okres ważności. Tym samym w ciągu maksymalnie 3 lat utraci on ważność i wtedy pojawi się dylemat dotyczący jego przedłużenia. Dlatego w tej części tekstu odpowiemy na pytanie, czy przedłużenie karty EKUZ przez internet jest możliwe.

Na ten moment NFZ nie przewiduje opcji przedłużania ważności istniejących dokumentów. Przedłużenie karty EKUZ przez internet ma więc zgoła odmienną formę. Jeżeli posiadany dokument utraci swoją ważność, jego posiadacz musi po prostu złożyć kolejny EKUZ wniosek online. Tylko wyrobienie nowego dokumentu pozwoli na zachowanie przywilejów wynikających z faktu posiadania karty EKUZ.

Dlaczego NFZ wprowadził takie przepisy?

Wspomniane wyżej przepisy mogą zaskakiwać niektórych petentów, ale mają one swoje uzasadnienie. Wszystko zależy bowiem w tym przypadku od posiadanych praw do opieki zdrowotnej. Przykładowo, emeryci zyskali dożywotnią opiekę zdrowotną NFZ w momencie przejścia na emeryturę. Dlatego takim osobom NFZ może wydać kartę z dłuższym okresem ważności, gdyż pod względem świadczeń nie zajdą tu żadne zmiany.

Natomiast osoba pracująca może przecież teoretycznie stracić pracę i z różnych względów nie podjąć nowej. Wówczas taka osoba traci prawo do świadczeń, a w tym również do korzystania z karty EKUZ. Krótszy okres ważności ma więc pozwolić urzędnikom na sprawdzenie, czy dana osoba nadal może korzystać z państwowej opieki.

Jak wygląda przedłużenie karty EKUZ przez internet?

Tym samym przedłużenie karty EKUZ przez internet przebiega poprzez złożenie dokumentu o wydanie nowego egzemplarza. Można to zrobić online lub stacjonarnie.

W obydwu przypadkach urzędnicy sprawdzą, czy dana osoba posiada ważne ubezpieczenie zdrowotne NFZ. Jeżeli tak, karta EKUZ zostanie wyrobiona i wydana petentowi.

Najważniejsze informacje:

  • Karta EKUZ należy do grupy tych dokumentów, które mają określony termin ważności. Po jego upływie karta traci swoją przydatność i nie może być dłużej wykorzystywana.
  • Co ciekawe, termin ważności w przypadku kart EKUZ nie jest stały, ponieważ zależy od tego, na jakiej podstawie dana osoba korzysta ze świadczeń NFZ. Z tego względu np. emeryci uzyskują kartę EKUZ z dłuższym okresem ważności niż np. studenci.
  • Na ten moment NFZ nie przewiduje opcji przedłużenia ważności wydanych kart EKUZ. Jeżeli taki dokument utraci ważność, danej osobie pozostaje tylko wyrobienie nowego egzemplarza.
  • W tym celu należy złożyć kolejny wniosek o wydanie nowej karty EKUZ. Przy okazji jego rozpatrywania urzędnicy sprawdzą, czy konkretny wnioskodawca nadal posiada prawa do świadczeń NFZ.
  • Jeżeli ktoś musi wyrobić nową kartę EKUZ i zależy mu na czasie, powinien udać się do oddziału NFZ. Przy złożeniu wniosku w oddziale można często uzyskać kartę EKUZ od ręki.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Czy karta EKUZ ma termin ważności?
Tak, ale jest on mocno zróżnicowany. Niektóre karty EKUZ w momencie wydania mają np. kilka lat ważności, a inne zachowują ważność tylko przez kilkanaście miesięcy. Dlatego przed planowanym wyjazdem zagranicznym zawsze warto sprawdzić, czy posiadana karta EKUZ wciąż jest ważna.
Jak wygląda przedłużenie karty EKUZ przez internet?
Zasadniczo NFZ nie przewiduje możliwości przedłużenia okresu ważności wydanej karty EKUZ. Jeżeli taki dokument utraci ważność, jego posiadacz musi zadbać o wyrobienie nowej karty.
Czy wniosek o nową kartę EKUZ można złożyć online?
Jak najbardziej. Sama procedura nie różni się w tym przypadku od procedury obowiązującej przy wydawaniu nowych kart. Warto więc pamiętać o tym, że najszybszym sposobem na uzyskanie nowej karty jest zgłoszenie się do urzędu.