karta ekuz w czechach
EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ do Czech? Co obejmuje?

Jak wyrobić kartę EKUZ do Czech? Co obejmuje?

Wizyta u naszych południowych sąsiadów może być idealnym planem na spędzenie krótkiego wypoczynku. Co ciekawe, Czechy to popularny cel urlopu nie tylko wśród mieszkańców południowej Polski. Koniec końców Praga należy do grona najchętniej odwiedzanych europejskich miast. Dlatego z pewnością warto ją odwiedzić i przespacerować się po Moście Karola. Choć będzie to stosunkowo krótka podróż, warto ją dobrze zaplanować. Pod tym względem szczególnie ważne będzie między innymi zabranie ze sobą karty EKUZ. Karta EKUZ w Czechach zapewnia prawo do skorzystania z miejscowych placówek medycznych. Co warto o niej wiedzieć?

PAMIĘTAJ! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający jedynie do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą. Warto kupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje wszystkie wydatki!

Jak wyrobić kartę EKUZ do Czech?

W celu wyrobienia karty EKUZ dana osoba musi przede wszystkim złożyć odpowiedni wniosek. Wzory takiego podania można bez problemu znaleźć w internecie, a gotowe druki w oddziałach NFZ. Teoretycznie można więc uznać, że wybór metody złożenia wniosku należy do samego zainteresowanego. Jednak tutaj warto przypomnieć o jednej kwestii.

Mianowicie wybrana metoda złożenia wniosku wpływa na czas oczekiwania na wydanie karty. Jeśli ktoś złoży podanie osobiście w urzędzie, uzyska kartę EKUZ jeszcze tego samego dnia. Natomiast wybór innej metody oznacza czas oczekiwania wynoszący średnio 2 tygodnie.

Co jeszcze warto wiedzieć o tej procedurze? Do wyrabiania karty EKUZ nie jest potrzebne zdjęcie. Jednak sama karta zostanie wydana tylko pod warunkiem, że wnioskodawca dysponuje ważnym ubezpieczeniem NFZ.

Karta EKUZ – co obejmuje w Czechach?

Podstawowe założenie karty EKUZ jest takie, że ma ona zapewnić pomoc w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Innymi słowy, można z niej skorzystać wtedy, kiedy nagłe pogorszenie stanu zdrowia spowoduje konieczność interwencji lekarskiej. Karta EKUZ nie służy więc do tego, aby za granicą np. kontynuować wcześniej rozpoczęte leczenie.

Co więcej, karta EKUZ zapewni refundację tylko pod warunkiem, że turysta uda się do publicznej placówki medycznej. Wszelkie zabiegi o charakterze prywatnym są wyłączone z zakresu refundacji.

Co daje nam karta EKUZ w Czechach?

Polska i Czechy mają ze sobą wiele wspólnego. Jednym z takich podobieństw jest choćby fakt, że obydwa kraje należą do Unii Europejskiej. Tym samym Polacy mogą na terytorium Czech posługiwać się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Karta EKUZ Czechy zapewnia turystom dostęp do świadczeń medycznych w takim samym zakresie, jaki dotyczy ubezpieczonych obywateli tego kraju. Dlaczego jest to tak ważna kwestia? Ponieważ karta EKUZ bywa mylnie uznawana za dokument, który zawsze gwarantuje darmową pomoc lekarską. Takie stwierdzenie nie oddaje jednak rzeczywistości.

Czym grozi brak karty EKUZ w Czechach?

Jeśli turysta nie będzie dysponować kartą EKUZ, utraci on prawo do leczenia na przedstawionych warunkach. Wówczas jedyną alternatywą pozostaje leczenie prywatne, a więc takie objęte pełną odpłatnością. O ile nie jest to problem np. przy jednorazowej wizycie, o tyle płatna hospitalizacja generuje ogromne koszty. Dlatego w żadną zagraniczną podróż nie należy udawać się bez stosownego zabezpieczenia. Turysta powinien zabrać ze sobą kartę EKUZ albo postawić na prywatne ubezpieczenie.

Jak korzystać z karty EKUZ w Czechach?

System publicznej opieki medycznej w Czechach był wielokrotnie reformowany. Aby ograniczyć długość kolejek do lekarzy i specjalistów, czeski rząd wprowadził w życie zasadę współpłacenia. Polega ona na tym, że miejscowe kasy chorych pokrywają większość kosztów związanych z udzieleniem pomocy lekarskiej. Jednak część wydatków pacjenci muszą opłacać samodzielnie. Choć taka zasada wzbudzała niegdyś sporo kontrowersji, to jednak nikt nie zdecydował się na jej uchylenie. Dlatego do dzisiaj czeska służba zdrowia funkcjonuje według powyższej reguły.

To zaś oznacza, że turyści również są zobligowani do płacenia za udzieloną pomoc medyczną. Nie należy się jednak tego obawiać. W praktyce pacjenci pokrywają bowiem tylko niewielką część kosztów leczenia. Przykładowo, odpłatność za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu wynosi około 30-60 koron (5-10 złotych). Rzecz jasna taka stawka obowiązuje wyłącznie w przypadku posiadaczy karty EKUZ.

Karta EKUZ Czechy uprawnia również do darmowego transportu medycznego (karetką) oraz uzyskania podstawowej opieki stomatologicznej. Jeżeli chodzi o zakup leków, niektóre preparaty są refundowane, a w przypadku innych obowiązuje pełna odpłatność.

Wymóg częściowej płatności za udzielone usługi medyczne wpływa na sposób korzystania z karty EKUZ. Jak więc to wygląda w praktyce?

 1. Jeśli turysta potrzebuje pomocy, powinien udać się do lekarza przyjmującego w ramach lokalnej kasy chorych. Jak można to sprawdzić? Otóż na drzwiach gabinetu takiego lekarza powinna widnieć adnotacja Zdravotní pojišťovna oznaczająca właśnie kasę chorych.
 2. Po udzieleniu porady lekarz powinien poprosić turystę o wypełnienie druku „Potvrzení o nároku”. W ten sposób turysta oświadcza, że posiada ważne ubezpieczenie zdrowotne lub kartę EKUZ.
 3. Ten dokument stanowi później podstawę do ubiegania się o refundację kosztów leczenia.

Niestety, tutaj pojawia się istotne zastrzeżenie. O ile pomoc medyczna przysługuje wszystkim ubezpieczonym turystom, o tyle ratownictwo górskie nie podlega refundacji. Jeżeli więc turysta ulegnie kontuzji w terenie górskim, będzie musiał zapłacić za zorganizowanie akcji ratunkowej.

Czy jadąc do Czech trzeba mieć ubezpieczenie zdrowotne?

Podróż do Czech jest zazwyczaj bardzo krótkim wyjazdem. Niestety, niektórzy turyści przekonali się już o tym, że problem zdrowotny może pojawić się nawet w trakcie takich wyjazdów. Dlatego nie warto ryzykować koniecznością płacenia za wszystkie udzielone usługi medyczne. Zabranie ze sobą karty EKUZ lub polisy turystycznej będzie jedyną rozsądną opcją.

Czy polskie ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje w Czechach?

Tak. Obydwa kraje należą bowiem do UE, a karta EKUZ jest honorowana na całym obszarze wspólnoty.

Ubezpieczenie turystyczne Czechy – kiedy warto kupić polisę?

Opisana karta EKUZ Czechy ma zatem kilka istotnych wad. Po pierwsze, jej zakres obejmuje tylko podstawową opiekę lekarską, a i wtedy EKUZ nie chroni przed częściową odpłatnością. Po drugie, karta nie zapewnia refundacji kosztów akcji ratunkowej w terenie górskim. Jest to szczególnie duży problem w przypadku osób, które wyjeżdżają do Czech na narty. Po trzecie, karta EKUZ Czechy pozwala turystom wyłącznie na korzystanie z publicznych poradni i szpitali. Jeżeli ktoś uda się do prywatnej placówki, będzie musiał sam zapłacić za udzieloną pomoc.

Odpowiedzią na wszystkie opisane problemy będzie ubezpieczenie turystyczne. Takie polisy mają znacznie bardziej kompleksowy charakter, gdyż ich idea polega na pokryciu wszystkich kosztów leczenia. Ten zapis może obejmować dwa sposoby refundacji:

 1. Bezgotówkowa forma płatności – ubezpieczyciel kontaktuje się z placówką medyczną i opłaca całą należność w imieniu pacjenta.
 2. Zwrot kosztów leczenia – osoba ubezpieczona po powrocie do kraju przekazuje ubezpieczycielowi komplet dokumentów związanych z leczeniem zagranicznym. Na tej podstawie asekurator zwraca turyście wszystkie udokumentowane koszty leczenia, o ile ich wysokość nie przekracza ustalonego limitu.

Polisa turystyczna jest więc jedynym świadczeniem, które może zapewnić całkowicie bezpłatną pomoc medyczną na terytorium Republiki Czeskiej.

Ubezpieczenie dla podróżnych – kiedy turysta nie uzyska refundacji?

Ogólne zasady ubezpieczeń turystycznych są bez wątpienia korzystne. Natomiast trzeba podkreślić, że każdy ubezpieczyciel w określonych przypadkach może odmówić przyznania refundacji. Takie okoliczności zostały dokładnie opisane w ramach tzw. wyłączeń odpowiedzialności. Jeżeli turysta złamie te zasady, nie otrzyma zwrotu pieniędzy.

Wyłączenia odpowiedzialności mogą dotyczyć różnych kwestii. Każdy z asekuratorów zachowuje dowolność pod względem określania warunków będących naruszeniem umowy. Zazwyczaj w tym zestawieniu pojawiają się następujące okoliczności:

 • turysta odniósł uszczerbek na zdrowiu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających;
 • wypadek był wynikiem łamania prawa (np. jazdy ze zbyt wysoką prędkością);
 • turysta jest chory przewlekle i nie poinformował o tym asekuratora*;
 • leczenie nie było podyktowane nagłą koniecznością, lecz zaplanowanym wcześniej zabiegiem.

Aby uniknąć przykrych niespodzianek, przed zawarciem polisy należy zapoznać się z treścią OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia). Uważna lektura takich warunków umożliwi lepsze zrozumienie zakresu polisy.

*Osoby przewlekle chore muszą z reguły zakupić rozszerzenie ubezpieczenia, które zapewni pomoc w razie nasilenia się objawów choroby.

Pro tip: Sprawdź również ubezpieczenie turystyczne do Czech

Czy warto wyrobić kartę EKUZ jadąc do Czech?

Obydwa opisane świadczenia mają zarówno swoje zalety, jak i wady. Karta EKUZ Czechy zapewnia możliwość korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej, a przy tym jest świadczeniem bezpłatnym. Niestety, zakres jej ochrony ma pewne braki. Z drugiej strony polisa turystyczna zapewnia znacznie szerszą ochronę i pełną refundację leczenia. Natomiast wadą ubezpieczeń jest fakt, że ich zakup oznacza dodatkowy wydatek. Dlatego ostateczny wybór należy do turysty, który powinien dopasować zakres świadczenia do swoich potrzeb.

Jedynym wyjątkiem są pasjonaci sportów zimowych oraz wspinaczki górskiej. Takie osoby mogą mieć przy sobie kartę EKUZ, ale bezwzględnie powinny posiadać również prywatne ubezpieczenie. Polisa jest bowiem jedynym sposobem na uzyskanie refundacji kosztów zorganizowania akcji ratunkowej.

Najważniejsze informacje:

 • Czechy jako kraj sąsiadujący z Polską stanowią bardzo atrakcyjny cel dla amatorów krótkich wyjazdów zagranicznych. Piękna Praga oraz inne czeskie miejscowości zapewniają możliwość spędzenia krótkiego urlopu w bardzo ciekawy sposób.
 • Co jasne, Czechy należą do Unii Europejskiej i z tego względu na terytorium państwa obowiązuje karta EKUZ. Turyści mogą więc skorzystać z posiadanej karty, jeżeli nagle będą potrzebować pomocy medycznej.
 • W Czechach już jakiś czas temu wprowadzono zasadę częściowej refundacji kosztów leczenia. Z tego względu ubezpieczeni pacjenci muszą z własnej kieszeni pokrywać niektóre opłaty. Warto więc pamiętać, że karta EKUZ nie zwalnia z tego obowiązku.
 • U naszych południowych sąsiadów obowiązują dopłaty między innymi za: leczenie na oddziale ratunkowym, pomoc stomatologiczną oraz ratownictwo górskie. W nagłych przypadkach wizyty u lekarzy i specjalistów pozostają bezpłatne.
 • Jeżeli więc turysta chciałby uzyskać szerszą ochronę, powinien kupić ubezpieczenie turystyczne do Czech. Tylko prywatna polisa tego typu może mu zapewnić np. refundację wspomnianego ratownictwa górskiego.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Czy w Czechach można korzystać z karty EKUZ?
Jak najbardziej. Kraj naszych południowych sąsiadów należy do struktur Unii Europejskiej i z tego względu respektować karty EKUZ. Jeżeli więc podczas pobytu w Czechach turysta będzie potrzebować pomocy, karta EKUZ zapewni mu prawo do refundowanego leczenia.
Jak wygląda system opieki zdrowotnej w Czechach?
Jeżeli chodzi o ogólne standardy opieki, czeskie placówki medyczne wypadają lepiej niż te w Polsce. Jednak w Czechach obowiązuje także zasada dotycząca udziału pacjenta w niektórych kosztach leczenia. Pacjenci muszą płacić np. za: leczenie szpitalne, pomoc stomatologa oraz ratownictwo górskie.
Czy warto kupić ubezpieczenie turystyczne do Czech?
Jeśli ktoś planuje dłuższy pobyt w Czechach, prywatne ubezpieczenie może być całkiem przydatne. Dzięki takiej polisie turysta będzie mógł otrzymać zwrot nawet tych kosztów leczenia, które zazwyczaj nie są refundowane.

Sprawdź jak działa karta EKUZ za granicą

Czy wiesz, że podróżując po krajach Unii Europejskiej, masz prawo do opieki medycznej na takich samych warunkach jak mieszkańcy tych państw? Sprawdź, jak działa karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i jak możesz skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej podczas podróży za granicę! Zainwestuj chwilę, aby zabezpieczyć swoje zdrowie w podróży - poznaj szczegóły już teraz.