karta ekuz w pile
EKUZ

Gdzie w Pile wyrobić kartę EKUZ?

Gdzie w Pile wyrobić kartę EKUZ?

Jeżeli ktoś regularnie wyjeżdża poza granice Polski, prawdopodobnie jest już posiadaczem karty EKUZ. Nie wszyscy turyści wiedzą jednak o istnieniu tego dokumentu. Warto więc nadrobić ewentualne braki, gdyż jest to jedno z najważniejszych świadczeń dla ludzi podróżujących po Europie. Posiadacze tej karty mogą uzyskać pomoc lekarską w razie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Co ważne, taka ochrona obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej oraz państw należących do porozumienia EFTA. Dlatego przy okazji kolejnej podróży zagranicznej warto zadbać o wyrobienie takiego dokumentu. Jak i kiedy może zostać wydana karta EKUZ w Pile? Gdzie można wyrobić ten dokument?

PAMIĘTAJ! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający jedynie do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą. Warto kupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje wszystkie wydatki!

Jak wyrobić kartę EKUZ w Pile od ręki?

Karta EKUZ i krajowe ubezpieczenie zdrowotne to świadczenia wchodzące w zakres kompetencji Narodowego Funduszu Zdrowia. Tym samym wszyscy turyści zainteresowani uzyskaniem własnej karty EKUZ muszą zgłosić się do najbliższej placówki NFZ. Dlaczego? Ponieważ obecne przepisy wskazują, że ten dokument jest wydawany tylko na wniosek osoby ubezpieczonej.

Aby zatem otrzymać kartę EKUZ, wnioskodawca musi mieć ważne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Dobra wiadomość jest taka, że mieszkańcy Piły mogą złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ bez konieczności opuszczania miasta. W Pile działa bowiem Delegatura Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Placówka ta mieści się przy alei Wojska Polskiego.

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem karty EKUZ od ręki powinny udać się do tej placówki. Jest to zresztą warunek konieczny do tego, aby karta EKUZ została wydana w ciągu jednego dnia.

Ile czeka się na kartę EKUZ w Pile?

Odpowiedź na to pytanie została już zasugerowana w poprzednim akapicie. Jeśli bowiem ktoś osobiście złoży wniosek o wydanie karty EKUZ w oddziale NFZ, uzyska ją jeszcze tego samego dnia. Wynika to z procedur obowiązujących przy wyrabianiu tych dokumentów. Podstawową zasadą jest natychmiastowe przyjmowanie wniosków składanych osobiście przez petentów. Dzięki temu karta EKUZ powinna być gotowa do odbioru w ciągu kilkunastu albo kilkudziesięciu minut.

Zgoła odmienne procedury pojawiają się jednak w przypadku wniosków składanych innymi metodami. Wtedy urzędnicy NFZ z reguły potrzebują kilku dni na zaakceptowanie takiego podania. Dopiero później przekazują dyspozycję dotyczącą wyrobienia karty, przez co procedura dodatkowo się przedłuża. Finalnie petenci otrzymują wtedy gotową kartę po upływie około 2, a nieraz nawet 3 tygodni.

Jak złożyć wniosek o kartę EKUZ w Pile?

Aktualnie osoby składające wniosek o wydanie karty EKUZ mogą to zrobić na kilka sposobów. Spora część wnioskodawców decyduje się na osobistą wizytę w urzędzie. Powód jest bardzo prosty. Przy braku kolejek gotowa karta EKUZ zostanie wówczas wydana w ciągu kilkunastu minut. Jest więc to najlepsza alternatywa dla osób, którym zależy na szybkim uzyskaniu dokumentu.

Z drugiej strony to wysłanie wniosku o wydanie karty stanowi dużo wygodniejszą alternatywę dla petentów. Należy jednak pamiętać, że wszystkie metody tego typu wiążą się z dłuższym czasem oczekiwania. Jak więc można dostarczyć taki dokument? Najszybszym rozwiązaniem będzie wypełnienie i wysłanie wniosku online za pomocą urzędowego serwisu ePUAP. Serwis ten pozwala na skierowanie pisma bezpośrednio do wybranej placówki NFZ. Co więcej, na platformie widnieją gotowe wzory dokumentów, co zdecydowanie ułatwia całą procedurę.

Platforma ePUAP jest tylko jedną z dostępnych alternatyw. Jeśli ktoś nie chce z niej korzystać, może samodzielne wydrukować i wypełnić wzór wniosku o wydanie EKUZ. Tak przygotowany dokument należy dostarczyć do placówki NFZ. Można to zrobić poprzez:

 • zeskanowanie wniosku i wysłanie skanu pocztą elektroniczną: pila@nfz-poznan.pl;
 • wysłanie podpisanego dokumentu listem tradycyjnym na adres: aleja Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła.

Jakie dokumenty są potrzebne do wydania karty EKUZ w Pile?

Aby urzędnicy mogli wydać kartę EKUZ, trzeba najpierw złożyć wspomniany już wielokrotnie wniosek. W momencie jego złożenia urzędnicy muszą dopilnować kilku procedur. Dotyczą one przede wszystkim:

 1. Weryfikacji tożsamości petenta – niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
 2. Sprawdzenia pisemnego pełnomocnictwa – jest ono konieczne w chwili składania wniosku w imieniu innej osoby.
 3. Weryfikacji prawa do korzystania ze świadczeń NFZ – tutaj również konieczne może być okazanie konkretnych dokumentów (np. umowy zatrudnienia lub legitymacji ucznia/emeryta).

Karta EKUZ w Pile – kontakt (e-mail i telefon)

Delegatura Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Pile
aleja Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła;
telefon: (63) 351 28 80, 800 190 590;
adres e-mail: pila@nfz-poznan.pl.

Godziny otwarcia NFZ w Pile

Delegatura NFZ w Pile otwarta jest w godzinach:

 • poniedziałek: 8:00-16:00;
 • wtorek: 8:00-16:00;
 • środa: 8:00-16:00;
 • czwartek: 8:00-16:00;
 • piątek: 8:00-16:00.

Na jakich warunkach działa karta EKUZ?

Nie wszyscy wiedzą o tym, że za powstanie kart EKUZ odpowiadają rządy państw członkowskich Unii Europejskiej. To właśnie na szczeblu międzynarodowym pojawił się pomysł stworzenia dokumentu, który mógłby zwiększyć bezpieczeństwo obywateli podróżujących po terytorium wspólnoty. Ostatecznie zakres karty EKUZ został rozciągnięty także na kraje należące do porozumienia EFTA. Tym samym dokument ten jest oficjalnie honorowany w Polsce oraz 31 zagranicznych państwach.

Co ważne, karta EKUZ to międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne i nie należy jej określać mianem polisy turystycznej. Pomiędzy tymi świadczeniami występują bowiem istotne różnice. Przykładowo, karta EKUZ ma charakter niekomercyjny. Dzięki temu osoby mające ważne ubezpieczenie NFZ mogą uzyskać ją bez żadnych opłat. Jest to ważny atut karty EKUZ, ale nie powinien on przysłaniać pewnych wad tego dokumentu.

Jakie wady ma karta EKUZ?

Kluczową wadą EKUZ jest fakt, że jej posiadacze muszą stosować się do zasad obowiązujących w miejscowym systemie opieki zdrowotnej. To z kolei może być szczególnie trudne dla polskich turystów. Wszystko ze względu na zasadę częściowej refundacji leczenia, która działa w licznych państwach zachodnich. Według takiej reguły państwo pokrywa większą część kosztów związanych z leczeniem. Pozostałe wydatki obciążają bezpośrednio pacjenta.

Tym samym posiadacze karty EKUZ wcale nie są zwolnieni z obowiązku zapłaty za udzielenie wybranych usług. Co więcej, zakres tego dokumentu obejmuje jedynie podstawowe zabiegi medyczne. Za wszelkie pozostałe usługi musi zapłacić turysta. Dotyczy to między innymi:

 • kosztów zorganizowania akcji ratunkowej;
 • przeprowadzenia transportu medycznego do Polski;
 • wykonania mniej poważnych zabiegów medycznych (np. leczenia stomatologicznego).

Czy polisa turystyczna jest lepszą alternatywą niż EKUZ?

Niewątpliwie karta EKUZ to przydatny dokument, który ma liczne zalety. Jednakże w jego zakresie znajdują się poważne braki i należy o tym pamiętać. To właśnie skłania niektórych turystów do rozszerzenia posiadanej ochrony za sprawą zakupu polisy turystycznej. Co jasne, taki dokument całkowicie zastępuje kartę EKUZ podczas podróży do kraju, który nie należy do struktur UE/EFTA.

Z drugiej strony kompleksowe ubezpieczenie turystyczne może zapewnić korzyści nawet osobom podróżującym tylko po Europie. Wynika to z kilku powodów. Przede wszystkim zakres prywatnych polis obejmuje świadczenia, które nie są finansowane z tytułu karty EKUZ. Wystarczy choćby wspomnieć o organizacji transportu powrotnego do Polski lub refundacji kosztów akcji ratunkowej. Ponadto prywatna polisa umożliwia korzystanie z prywatnych klinik lub poradni. Natomiast osoby używające EKUZ muszą leczyć się wyłącznie w publicznych placówkach. Złamanie tej zasady mogłoby spowodować cofnięcie gwarantowanej refundacji leczenia.

Toteż zestawienie tych dwóch świadczeń przemawia na korzyść ubezpieczeń turystycznych. Warto więc polecić takie polisy wszystkim osobom, które chciałyby w większym stopniu zabezpieczyć swoją zagraniczną podróż.

Wnioski do pobrania na 2024 rok

Poniżej znajdziesz aktywne dokumenty wymagane do wydania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) na rok 2024. Możesz je przesłać do NFZ lub złożyć w oddziale. Wystarczy je pobrać, wypełnić i wydrukować.

Najważniejsze informacje:

 • Jedna z delegatur Wielkopolskiego Oddziału NFZ znajduje się w centrum Piły, a dokładniej przy alei Wojska Polskiego 43. Toteż wszyscy okoliczni mieszkańcy mogą bez trudu wyrobić sobie własną kartę EKUZ.
 • Miejscowa placówka jest czynna wyłącznie od poniedziałku do piątku. Godziny jej otwarcia są dość standardowe, gdyż placówka działa od 8:00 do 16:00.
 • Mieszkańcy Piły mogą więc złożyć wniosek osobiście we wspomnianej placówce, dzięki czemu będą mogli szybciej odebrać kartę EKUZ. Alternatywnie taki wniosek można złożyć online, ale wtedy trzeba liczyć się z dłuższym czasem oczekiwania.
 • Karta EKUZ zapewnia podstawowy wymiar ochrony w czasie pobytu poza granicami Polski. Co prawda, jej zakres ma pewne braki. Jednak można je łatwo uzupełnić za sprawą zakupu polisy turystycznej.
 • Ubezpieczenie turystyczne jest bez wątpienia bardziej kompleksowym rozwiązaniem dla turystów. Taka polisa zapewni wsparcie w niemal wszystkich sytuacjach, które nie zostały objęte zakresem karty EKUZ.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Gdzie można wyrobić kartę EKUZ w Pile?
Delegatura Wielkopolskiego Oddziału NFZ działa przy alei Wojska Polskiego 43 w Pile. To właśnie tam można odebrać gotową kartę lub złożyć wniosek o jej wydanie.
W jaki sposób warto złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ?
Jeśli komuś zależy na czasie, wniosek o kartę EKUZ warto złożyć osobiście. Dzięki temu można do minimum skrócić czas oczekiwania na wydanie dokumentu. Jeżeli jednak czas nie jest problemem, dużo wygodniejsze będzie wyrobienie karty online.
Czy karta EKUZ wystarczy na zagranicznych wakacjach?
To zależy od wielu czynników. Jeżeli jednak ktoś wyjeżdża poza obszar Unii Europejskiej lub EFTA, jego karta EKUZ utraci przydatność. W takiej sytuacji tylko ubezpieczenie turystyczne może zapewnić pomoc.

Gdzie wyrobić kartę EKUZ?

Posiadający ubezpieczenie w Polsce mają prawo do skorzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która jest wydawana bezpłatnie w oddziałach lub delegaturach Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie złożonego wniosku. Proces wyrobienia Karty jest całkowicie dobrowolny. Sprawdź, gdzie w danym mieście można otrzymać EKUZ.