karta ekuz w irlandii
EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ do Irlandii? Co obejmuje?

Jak wyrobić kartę EKUZ do Irlandii? Co obejmuje?

Irlandia do dzisiaj zajmuje szczególne miejsce w sercach tysięcy Polaków. Niegdyś był to bardzo popularny kierunek emigracji, przez co w Dublinie i okolicznych miastach można znaleźć sporą reprezentację Polonii. Toteż Polacy często podróżują do Irlandii po to, aby odwiedzić swoich bliskich. Niemniej w licznym gronie podróżujących nie brakuje również zwykłych turystów. Niezależnie od celu wyjazdu – każda osoba powinna zadbać o swoje własne bezpieczeństwo podczas pobytu za granicą. Jak można to zrobić? Podstawową formą ochrony będzie karta EKUZ w Irlandii, czyli ogólnoeuropejskie ubezpieczenie zdrowotne. Co warto wiedzieć o tym dokumencie?

PAMIĘTAJ! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający jedynie do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą. Warto kupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje wszystkie wydatki!

Jak wyrobić kartę EKUZ do Irlandii?

Obecnie istnieje kilka sposobów na wyrobienie karty EKUZ. Jednak wszystkie te metody mają jeden wspólny aspekt. Mianowicie podstawową kwestią jest w tym przypadku złożenie wniosku o wydanie karty EKUZ. Gotowe wzory tego dokumentu widnieją w internecie, a przygotowane druki można znaleźć w oddziałach NFZ.

Wypełnienie i złożenie takiego wniosku stanowi w zasadzie jedyny wymóg. Co prawda, urzędnicy NFZ mogą wydać kartę EKUZ tylko wtedy, gdy wnioskodawca jest objęty ubezpieczeniem NFZ. Jednak krajowa polisa zdrowotna obejmuje zdecydowaną większość obywateli Polski. Dlatego też wnioskodawcy na ogół nie powinni mieć problemów z uzyskaniem takiej karty.

Czas oczekiwania na wydanie karty EKUZ wynosi średnio 2 tygodnie. Jedyny wyjątek dotyczy sytuacji, kiedy ktoś osobiście składa wspomniany wniosek. Wtedy kartę EKUZ może uzyskać od ręki.

Karta EKUZ w Irlandii – co obejmuje?

O ile samo uzyskanie karty EKUZ jest bardzo łatwe, o tyle korzystanie z niej wymaga już pewnej uwagi. Wszystko ze względu na istnienie pewnych reguł dotyczących korzystania z tego dokumentu. Karta EKUZ ma bowiem zapewnić refundację kosztów leczenia zagranicznego. Jednak taka refundacja nie zostanie przyznana w każdym przypadku. Aby ją uzyskać, turysta musi spełnić następujące kryteria:

  1. Z karty EKUZ można korzystać wyłącznie w nagłych przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia. Dokument ten nie służy do wykonywania planowanych zabiegów medycznych.
  2. Refundacja gwarantowana przez kartę EKUZ obejmuje wyłącznie zabiegi udzielone w publicznych placówkach medycznych. Jeśli ktoś skorzysta z leczenia prywatnego, utraci możliwość ubiegania się o zwrot kosztów.
  3. Karta EKUZ w Irlandii zapewnia refundację tylko niezbędnych usług medycznych.

Co daje nam karta EKUZ w Irlandii?

Typowo wyspiarski klimat nie odstrasza turystów, którzy zamierzają odkryć piękno Irlandii. A jest co odkrywać! Irlandia słynie bowiem z wyjątkowo urokliwych parków narodowych. Mokradła, góry, jeziora, klify; a to wszystko otoczone wieloma historycznymi zabytkami. Amatorzy aktywnego wypoczynku chyba nie znajdą lepszej zachęty do odwiedzenia Irlandii.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że w trakcie wędrówek zdarzają się różne wypadki. Warto więc wziąć sobie do serca słynne porzekadło – przezorny zawsze ubezpieczony! W tym przypadku podstawową formą ubezpieczenia będzie karta EKUZ Irlandia. Jej posiadacze mogą liczyć na refundację usług świadczonych w ramach publicznej służby zdrowia. Oznacza to, że w razie potrzeby turysta może udać się do zagranicznego szpitala lub poradni.

Czym grozi brak karty EKUZ w Irlandii?

Brak karty EKUZ spowoduje, że turysta nie będzie mógł liczyć na refundację leczenia zagranicznego. Dlatego w razie ewentualnej hospitalizacji to na jego barki spadnie obowiązek opłacenia rachunku. Niestety, koszty leczenia zagranicznego potrafią być bardzo wysokie i tym samym mocno obciążyć posiadany budżet. Z tego względu nie warto ryzykować. Karta EKUZ lub prywatne ubezpieczenie to dwa świadczenia, które naprawdę trzeba zabrać ze sobą w podróż.

Co warto wiedzieć o służbie zdrowia w Irlandii?

Posiadacze karty EKUZ podlegają wszelkim normom i zasadom obowiązującym w danym kraju. Taka zależność obejmuje również regulacje w zakresie funkcjonowania państwowej służby zdrowia. Na jaką pomoc medyczną mogą więc liczyć obcokrajowcy odwiedzający Irlandię?

Biorąc pod uwagę specyfikę miejscowego systemu, trudno nie doszukać się pewnych podobieństw między irlandzką i polską służbą zdrowia. Irlandczycy również mają problemy z długim czasem oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty. Jednak w tym przypadku najważniejsze jest to, że w Irlandii turyści mogą liczyć na swobodny dostęp do usług medycznych.

Irlandzki odpowiednik Narodowego Funduszu Zdrowia to Health Service Executive, czyli po prostu HES. Jeżeli dany lekarz zamierza przyjmować pacjentów w ramach państwowej opieki medycznej, musi zawrzeć odpowiednią umowę z funduszem. W efekcie na drzwiach jego gabinetu powinna widnieć informacja o refundacji świadczeń oraz logo HES. Turyści powinni zapamiętać tę zasadę.

Co do ogólnych regulacji – obcokrajowcy mogą korzystać w Irlandii z darmowej pomocy medycznej w nagłych przypadkach. Powszechnie stosowana zasada nakazuje udanie się z objawami do tzw. GP (General Practitioner). Jest to lekarz będący odpowiednikiem polskiego internisty/lekarza pierwszego kontaktu. GP może w razie konieczności wystawić turyście skierowanie do szpitala. Jeżeli bowiem turysta uda się na pogotowie bez skierowania, zostanie obciążony dodatkowymi kosztami.

Wyjątkiem od tej reguły są jednak sytuacje, kiedy życie turysty jest zagrożone. Wtedy zarówno wezwanie pogotowia ratunkowego, jak i sama hospitalizacja pozostają darmowe. Karta EKUZ zapewnia refundację leczenia we wszystkich wymienionych przypadkach.

Przed czym nie chroni karta EKUZ Irlandia?

Zakres karty EKUZ w Irlandii jest więc stosunkowo szeroki. Posiadacz tego dokumentu w nagłych przypadkach może za darmo korzystać z państwowych poradni i szpitali. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagać, wszelkie usługi związane z ratownictwem medycznym oraz hospitalizacją również pozostają darmowe. Jedynym wymogiem jest właśnie karta EKUZ Irlandia. Bez tego dokumentu turysta musiałby pokryć koszty leczenia z własnej kieszeni.

To jednak nie oznacza, że karta EKUZ Irlandia zapewnia ochronę we wszystkich sytuacjach. Obcokrajowcy nie mogą uzyskać refundacji, jeżeli skorzystali z niepublicznej opieki lekarskiej. Dlatego tak ważne jest sprawdzenie, czy dany lekarz posiada ważną umowę z HES. Oprócz tego turyści muszą samodzielnie zapłacić za leczenie stomatologiczne. Co istotne, dentyści w Irlandii nie mogą wystawiać recepty z refundowanymi lekami. Przez to pacjenci muszą wziąć na siebie koszt zakupu lekarstw za 100% ich nominalnej ceny.

Posiadacze karty EKUZ ponoszą również pełne koszty zorganizowania transportu medycznego do Polski.

Czy jadąc do Irlandii trzeba mieć ubezpieczenie zdrowotne?

Tak naprawdę ubezpieczenie zdrowotne jest istotne przy każdej podróży zagranicznej. W przypadku Irlandii jest ono na tyle ważne, że kraj ten leży daleko od Polski. Dlatego w razie nagłej choroby nie będzie można ot tak wrócić do kraju. Warto więc zadbać o możliwość uzyskania opieki na miejscu. Toteż jedynie karta EKUZ lub prywatne ubezpieczenie zapewni refundację takiej opieki.

Czy polskie ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje w Irlandii?

Tak, ponieważ karta EKUZ, będąca formą rozszerzenia krajowych ubezpieczeń zdrowotnych, działa na całym obszarze UE. Natomiast Polska i Irlandia to dwa kraje członkowskie UE. Dlatego karta EKUZ musi tutaj być honorowana.

Zbyt niska ochrona? Postaw na polisę turystyczną!

Na podstawie przytoczonych informacji można wyciągnąć dwa wnioski. Pierwszy z nich dotyczy faktu, że karta EKUZ Irlandia faktycznie zapewnia stosunkowo szeroki zakres ochrony. Jednak z drugiej strony należy pamiętać o pewnych brakach w zakresie tego dokumentu. Co prawda, nie wszyscy turyści będą sobie zawracać nimi głowę. Natomiast bardziej przezorne osoby mogą szukać innej alternatywy, która zapewni im bardziej kompleksową ochronę.

Takim rozwiązaniem może być ubezpieczenie turystyczne. Sprzedażą takich świadczeń zajmują się towarzystwa ubezpieczeniowe, czyli w pełni prywatne firmy. Tym samym asekuratorzy nie muszą dopasowywać swoich świadczeń do norm typowych dla kart EKUZ. W efekcie ubezpieczenia turystyczne mogą zapewniać zwrot 100% kosztów leczenia. Jedynym ograniczeniem pozostaje wówczas maksymalna kwota refundacji. Warto dobrze ją określić, gdyż wszelkie wydatki powyżej tej sumy będą bezpośrednio obciążać turystę.

Polisa dla podróżnych umożliwia także korzystanie z niepublicznych szpitali i przychodni. Warto jednak pamiętać, że turysta powinien udać się po pomoc jedynie w nagłych przypadkach. Taki warunek można znaleźć w treści niemal wszystkich OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia). Dlatego lektura tego dokumentu stanowi niezbędny krok przed podjęciem decyzji o zakupie polisy.

Pro tip: Sprawdź również ubezpieczenie turystyczne do Irlandii

Czy warto wyrobić kartę EKUZ jadąc do Irlandii?

Regulacje obowiązujące w irlandzkiej służbie zdrowia są korzystne dla turystów. Karta EKUZ Irlandia zapewnia im możliwość uzyskania darmowej pomocy w nagłych przypadkach. Ponadto ten dokument gwarantuje również bezpłatny dostęp do pogotowia ratunkowego oraz ratownictwa medycznego. Z drugiej strony posiadacze karty EKUZ muszą samodzielnie płacić za leczenie stomatologiczne oraz transport medyczny do Polski. Co więcej, nie mogą oni korzystać z usług niepublicznych poradni i szpitali. Na szczęście zakup ubezpieczenia turystycznego pozwala na uwolnienie się od wspomnianych ograniczeń. Prywatne polisy gwarantują refundację wszystkich usług związanych z koniecznym leczeniem poza granicami Polski. Niemniej sam zakup ubezpieczenia nie oznacza, że turysta nie będzie potrzebować karty EKUZ. Wręcz przeciwnie – warto mieć przy sobie obydwa te świadczenia!

Najważniejsze informacje:

  • Po przegłosowaniu Brexitu Wielka Brytania opuściła struktury Unii Europejskiej. Jednak położona nieopodal Irlandia wciąż należy do UE. Dzięki temu turyści przyjeżdżający do Irlandii wciąż mogą korzystać z posiadanej karty EKUZ.
  • W Irlandii za funkcjonowanie publicznej opieki zdrowotnej odpowiada HSE, czyli Health Service Executive. HSE jest więc irlandzkim odpowiednikiem NFZ. Jeśli turysta chce skorzystać z karty EKUZ w celu utrzymania refundacji, powinien udać się do placówki współpracującej z HSE.
  • Obecnie w Irlandii liczne świadczenia z zakresu podstawowej opieki lekarskiej pozostają bezpłatne dla ubezpieczonych pacjentów. Pacjent musi zapłacić jedynie za leczenie stomatologiczne oraz ewentualny transport medyczny do Polski.
  • Powyższe informacje dotyczą jednak sytuacji, kiedy pacjent zgłosi się z kartą EKUZ do placówki współpracującej z HSE. Jeśli dana placówka nie będzie prowadzić takiej współpracy, turysta zostanie uznany za pacjenta prywatnego. Wtedy to na jego barkach będzie spoczywać wymóg opłacenia kosztów leczenia.
  • Aby uniknąć takiej sytuacji, warto wykupić dedykowane ubezpieczenie turystyczne do Irlandii. Taka polisa zapewni pokrycie nawet tych kosztów, które będą wynikać z leczenia prywatnego. Ponadto jest to sposób na uzyskanie refundacji w zakresie wspomnianego transportu medycznego do Polski.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Czy karta EKUZ działa w Irlandii?
Niedawny Brexit nie miał wpływu na sytuację Irlandii, która pozostała w strukturach Unii Europejskiej. To zaś oznacza, że w kraju tym nadal można korzystać z kart EKUZ w celu uzyskania pomocy lekarskiej.
Jak wygląda refundacja leczenia w Irlandii?
Dobra informacja jest taka, że w Irlandii liczne usługi medyczne pozostają darmowe dla ubezpieczonych pacjentów i posiadaczy EKUZ. Dzięki temu na ogół nie trzeba martwić się dodatkowymi kosztami. Jedyny wyjątek dotyczy sytuacji, kiedy turysta korzysta z prywatnej opieki lekarskiej.
Czy warto kupić ubezpieczenie turystyczne do Irlandii?
Przy dłuższym pobycie w Irlandii prywatna polisa turystyczna może okazać się bardzo przydatna. Z takim ubezpieczeniem turysta będzie mógł korzystać z prywatnej opieki lekarskiej, a także uzyska gwarancję transportu medycznego do Polski.

Sprawdź jak działa karta EKUZ za granicą

Czy wiesz, że podróżując po krajach Unii Europejskiej, masz prawo do opieki medycznej na takich samych warunkach jak mieszkańcy tych państw? Sprawdź, jak działa karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i jak możesz skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej podczas podróży za granicę! Zainwestuj chwilę, aby zabezpieczyć swoje zdrowie w podróży - poznaj szczegóły już teraz.