karta ekuz w nowym sączu
EKUZ

Gdzie w Nowym Sączu wyrobić kartę EKUZ?

Gdzie w Nowym Sączu wyrobić kartę EKUZ?

Poczucie bezpieczeństwa to niezwykle istotny aspekt podczas wakacji. Właśnie dlatego spora grupa turystów unika wyjazdów do państw o niestabilnej sytuacji wewnętrznej. Trzeba jednak pamiętać również o innych zagrożeniach, takich jak: nagłe choroby, wypadki komunikacyjne i rozmaite nieszczęśliwe zdarzenia. Choć trudno im zapobiec, można zabezpieczyć się na taką ewentualność. Pomoże w tym karta EKUZ, która gwarantuje podstawową ochronę w czasie podróżowania po Europie. Jak i kiedy może zostać wydana karta EKUZ w Nowym Sączu? Gdzie można wyrobić ten dokument?

PAMIĘTAJ! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający jedynie do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą. Warto kupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje wszystkie wydatki!

Gdzie wyrobić kartę EKUZ w Nowym Sączu od ręki?

Nowy Sącz leży w odległości około 30 kilometrów od granicy polsko-słowackiej. Toteż niektórzy mieszkańcy Nowego Sącza dość regularnie przebywają na terytorium naszego południowego sąsiada. Do tej grupy zaliczają się choćby miłośnicy przyrody, którzy spędzają długie godziny w przygranicznym Pienińskim Parku Narodowym. Co prawda, większa część tego parku znajduje się już na słowackiej stronie. Nie jest to jednak przeszkoda dla posiadaczy karty EKUZ.

Ten dokument zapewnia bowiem ochronę w czasie pobytu poza granicami Polski. Dlatego każdy turysta powinien dysponować własnym egzemplarzem takiej karty. Mieszkańcy Nowego Sącza mają ułatwione zadanie, ponieważ mogą wyrobić kartę EKUZ w swoim mieście. Muszą jedynie skorzystać z usług lokalnej Delegatury Małopolskiego Oddziału NFZ. Delegatura ta mieści się przy ulicy Jagiellońskiej.

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem karty EKUZ od ręki powinny udać się właśnie do tej placówki. Osobista wizyta w oddziale NFZ stanowi bowiem jedyny sposób na szybkie uzyskanie tego dokumentu.

Ile czeka się na kartę EKUZ w Nowym Sączu?

Wyrobienie karty EKUZ może przebiegać według jednej z dwóch procedur. Pierwsza z nich jest przewidziana właśnie w przypadku osób, które osobiście składają wspomniany wniosek. Wtedy urzędnicy od razu przyjmują dokumenty i wydają dyspozycję dotyczącą wyrobienia karty. W efekcie dokument jest gotowy w ciągu kilkunastu lub maksymalnie kilkudziesięciu minut. Jeśli petent pozostał w oddziale, może on odebrać kartę EKUZ od ręki.

Natomiast druga procedura dotyczy rozpatrywania wniosków dostarczonych innymi metodami. Wtedy realizacja wszystkich procedur mocno się przeciąga. Samo rozpatrzenie wniosku zajmuje wówczas minimum kilka dni. Do tego trzeba również doliczyć czas potrzebny na wyrobienie karty oraz wysłanie jej pod wskazany adres. Łącznie czas oczekiwania w takich przypadkach wynosi od 2 do nawet 3 tygodni.

Jak złożyć wniosek o kartę EKUZ w Nowym Sączu?

Jeżeli chodzi o procedurę związaną z wydawaniem karty EKUZ, ma ona swoje wady i zalety. Zdecydowanie największym atutem jest to, że każda osoba mająca ważne ubezpieczenie NFZ może uzyskać kartę EKUZ za darmo. Nie ma tutaj mowy o żadnych dodatkowych opłatach. Natomiast pewnym utrudnieniem jest fakt, iż karta EKUZ może zostać wydana jedynie na wniosek osoby zainteresowanej.

Na szczęście wnioskodawca zachowuje dużą dowolność pod względem wyboru metody złożenia takiego pisma. W dzisiejszych czasach większość osób preferuje składanie dokumentów online. Jednak wniosek o wydanie karty EKUZ jest wyjątkiem od tej reguły. Dlaczego? Ponieważ osoby składające taki dokument bezpośrednio w urzędzie mogą liczyć na natychmiastowe rozpatrzenie pisma.

Z drugiej strony godziny otwarcia placówki NFZ mogą kolidować z czasem pracy wielu osób. Tym samym niektórzy muszą skorzystać z opcji złożenia wniosku o wydanie karty EKUZ online. Jak można to zrobić? Najlepszą alternatywą będzie użycie serwisu ePUAP. Na tej platformie widnieją gotowe wzory wielu dokumentów urzędowych, które można szybko wypełnić i przesłać wybranemu odbiorcy.

Co jasne, nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, aby samodzielnie wydrukować wzór tego wniosku. Wtedy można go wypełnić we własnym domu. Gotowy i podpisany dokument należy przekazać do placówki NFZ poprzez:

 • wysyłkę listem poleconym na adres: ulica Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz;
 • przesłanie zeskanowanego dokumentu e-mailem na adres: nowysacz@nfz-krakow.pl.

Jakie dokumenty są potrzebne do wydania karty EKUZ w Nowym Sączu?

Przy składaniu wniosku urzędnicy zapewne poproszą danego petenta o potwierdzenie tożsamości. Wtedy wystarczy tylko okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości. Jednocześnie urzędnicy sprawdzą, czy taka osoba składa wniosek we własnym imieniu. Jeśli wniosek dotyczy innej osoby, petent musi okazać pisemne pełnomocnictwo.

Ostatnią formalnością będzie z kolei weryfikacja prawa do świadczeń NFZ. W tym miejscu warto przypomnieć, że kartę EKUZ mogą uzyskać tylko osoby objęte krajowym ubezpieczeniem. Dlatego w celu weryfikacji praw do świadczeń urzędnicy mogą poprosić o okazanie np.: legitymacji ucznia/studenta/emeryta lub umowy zatrudnienia.

Dodajmy jeszcze, że obecnie do wyrobienia karty EKUZ nie jest potrzebne zdjęcie.

Karta EKUZ w Nowym Sączu – kontakt (e-mail i telefon)

Delegatura Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz;
telefon: (18) 442 23 00, 800 190 590;
adres e-mail: nowysacz@nfz-krakow.pl.

Godziny otwarcia NFZ w Nowym Sączu

Delegatura NFZ w Nowym Sączu otwarta jest w godzinach:

 • poniedziałek: 8:00 – 16:00;
 • wtorek: 8:00 – 16:00;
 • środa: 8:00 – 16:00;
 • czwartek: 8:00 – 16:00;
 • piątek: 8:00 – 16:00.

Karta EKUZ – warunki i zasady

Przy omawianiu warunków karty EKUZ należy odpowiedzieć na jedno kluczowe pytanie. Czy ten dokument powinien być porównywany do ubezpieczeń turystycznych? Odpowiedź jest prosta – nie. Karta EKUZ to międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne, którego zakres zależy od regulacji obowiązujących w poszczególnych krajach.

Tym samym posiadacze karty EKUZ są traktowani na równi z ubezpieczonymi mieszkańcami danego kraju. Dlatego w czasie leczenia zagranicznego turyści mogą podlegać różnym regulacjom. Pod tym względem szczególnie ważna jest zasada częściowej odpłatności za leczenie. Działa ona w licznych krajach europejskich, choć niektórzy turyści mogli o niej nigdy nie słyszeć. Podstawowym założeniem tej reguły jest to, że pacjent musi samodzielnie płacić za niektóre usługi medyczne. Natomiast państwo pokrywa pozostałe wydatki związane z jego leczeniem.

O czym muszą pamiętać posiadacze kart EKUZ?

Oznacza to, że przyznawana refundacja ma jedynie częściowy charakter. Wobec tego posiadacze karty EKUZ w niektórych krajach będą musieli zapłacić za uzyskaną pomoc. Co więcej, turyści muszą pamiętać o stosowaniu się do kilku istotnych zasad. W przeciwnym razie zostaną oni obciążeni pełnymi kosztami leczenia zagranicznego. Jakie reguły są więc najważniejsze?

 1. Posiadacze karty EKUZ mogą korzystać jedynie z publicznych szpitali i poradni.
 2. Za leczenie w prywatnych placówkach turyści muszą zapłacić samodzielnie.
 3. Refundacja gwarantowana w ramach karty EKUZ obejmuje tylko koszty niezbędnych usług medycznych.
 4. Karta EKUZ działa jedynie na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów należących do porozumienia EFTA.
 5. Zakres karty EKUZ nie obejmuje refundacji wydatków za dodatkowe usługi medyczne (np. zorganizowanie akcji ratunkowej lub transportu medycznego do Polski).

Kto powinien wybrać polisę turystyczną zamiast lub wraz z kartą EKUZ?

Opisane zasady zdecydowanie ograniczają zakres karty EKUZ. Co jasne, wciąż jest ona ważnym dokumentem, który może zapewnić pomoc w nagłych sytuacjach. Jednak przez obecność takich zapisów trudno uznać ją za kompleksowe świadczenie. Dlatego w tym miejscu trzeba odpowiedzieć na kolejne istotne pytanie. Kiedy warto uzupełnić zakres karty EKUZ lub zastąpić ten dokument poprzez zakup polisy turystycznej?

Przede wszystkim prywatne ubezpieczenie turystyczne muszą kupić wszystkie osoby wyjeżdżające poza obszar UE/EFTA. W krajach nienależących do tych struktur karta EKUZ nie jest uznawana. Wówczas jedynie dedykowana polisa może zapewnić refundację kosztów ewentualnego leczenia.

Jeżeli zaś chodzi o uzupełnienie zakresu karty EKUZ, polisa turystyczna przyda się wszystkim osobom planującym dłuższą podróż po Europie. Dzięki ubezpieczeniu turyści będą mogli w razie potrzeby skorzystać z prywatnego szpitala lub poradni. Ponadto uzyskają oni gwarancję refundacji tych wydatków, które nie są objęte standardowym zakresem karty EKUZ. Jest więc to naprawdę przydatne rozwiązanie dla turystów.

Wnioski do pobrania na 2024 rok

Poniżej znajdziesz aktywne dokumenty wymagane do wydania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) na rok 2024. Możesz je przesłać do NFZ lub złożyć w oddziale. Wystarczy je pobrać, wypełnić i wydrukować.

Najważniejsze informacje:

 • Delegatura Małopolskiego Oddziału NFZ w Nowym Sączu pozwala okolicznym mieszkańcom na szybkie uzyskanie karty EKUZ. W tym celu należy udać się do placówki zlokalizowanej przy ulicy Jagiellońskiej 52.
 • Praktycznie wszystkie delegatury NFZ mają podobne godziny otwarcie. Są one czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 • Samodzielne złożenie wniosku w oddziale będzie najlepszym rozwiązaniem dla osób, które chcą szybko uzyskać kartę EKUZ. Warto bowiem wiedzieć, że przy składaniu wniosku online czas oczekiwania na wydanie karty może wynieść 2-3 tygodnie.
 • Każdy posiadacz karty EKUZ powinien pamiętać o brakach w jej zakresie. Z tego względu przy okazji odleglejszych podróży warto uzupełnić braki karty EKUZ poprzez zakup dodatkowego ubezpieczenia turystycznego
 • Co więcej, zakup polisy będzie absolutnie niezbędny w przypadku osób, które planują wyjazd poza Europę. Na innych kontynentach tylko ubezpieczenia turystyczne mogą zapewnić refundację leczenia.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Gdzie wyrobić kartę EKUZ w Nowym Sączu?
Mieszkańcy Nowego Sącza mogą w tym celu skorzystać z miejscowej Delegatury Małopolskiego Oddziału NFZ. Placówka ta mieści się przy ulicy Jagiellońskiej 52.
Jak wyrobić kartę EKUZ w Nowym Sączu?
Karta EKUZ może zostać wydana tylko na wniosek złożony przez osobę ubezpieczoną. Taki wniosek można złożyć osobiście w oddziale, dzięki czemu karta EKUZ zostanie szybciej wydana. Jeśli jednak komuś nie zależy na czasie, może śmiało wypełnić wniosek online.
Czy karta EKUZ zapewnia wystarczającą ochronę?
To już zależy od charakteru wyjazdu. Karta EKUZ sprawdza się najlepiej w czasie krótkich podróży po Europie. Natomiast przy dłuższych i odleglejszych wyjazdach jedynym sensownym wyborem będzie prywatne ubezpieczenie turystyczne.

Gdzie wyrobić kartę EKUZ?

Posiadający ubezpieczenie w Polsce mają prawo do skorzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która jest wydawana bezpłatnie w oddziałach lub delegaturach Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie złożonego wniosku. Proces wyrobienia Karty jest całkowicie dobrowolny. Sprawdź, gdzie w danym mieście można otrzymać EKUZ.