karta ekuz we wrocławiu
EKUZ

Gdzie we Wrocławiu wyrobić kartę EKUZ?

Gdzie we Wrocławiu wyrobić kartę EKUZ?

Wrocław jest stolicą województwa dolnośląskiego, które graniczy aż z dwoma krajami – Republiką Czeską oraz Niemcami. To siłą rzeczy sprawia, że mieszkańcy przygranicznych miejscowości dość często podróżują za granicę. Większość takich wyjazdów ma charakter okazjonalny. Jednak nawet w trakcie krótkich podróży trzeba pamiętać o własnym bezpieczeństwie. Pod tym względem szczególnie istotne jest posiadanie karty EKUZ. Jak i kiedy może zostać wydana karta EKUZ w Wrocławiu? Gdzie można wyrobić ten dokument?

PAMIĘTAJ! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający jedynie do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą. Warto kupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje wszystkie wydatki!

Gdzie wyrobić kartę EKUZ we Wrocławiu od ręki?

Skrót EKUZ oznacza Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jej posiadacze zyskują gwarancję otrzymania pomocy medycznej poza granicami swojego macierzystego kraju. EKUZ występuje praktycznie w całej Unii Europejskiej. W Polsce wydawaniem tych kart zajmuje się Narodowy Fundusz Zdrowia.

To właśnie NFZ umożliwia otrzymanie takiego dokumentu. Mieszkańcy Wrocławia mogą w tym celu udać się do miejscowego oddziału NFZ. Warto jednak najpierw poznać jego strukturę. Dolnośląski Oddział NFZ odpowiada za realizację wielu spraw związanych z ochroną zdrowia. Z tego powodu jego dyrekcja otworzyła specjalną Salę Obsługi Klientów, która pozwala obywatelom na realizację określonych formalności. Sala ta mieści się przy ulicy Generała Romualda Traugutta. To do niej powinny więc skierować się osoby, które chcą uzyskać kartę EKUZ od ręki.

Ile czeka się na kartę EKUZ we Wrocławiu?

Co ciekawe, czas oczekiwania na wydanie karty EKUZ jest podobny we wszystkich polskich miastach. Wynika to z faktu, że w tym przypadku kluczowe znaczenie ma sposób realizacji procedury wydania karty EKUZ. Ten z kolei może być dwojaki.

Kartę EKUZ od ręki mogą otrzymać tylko te osoby, które samodzielnie złożą wniosek w oddziale NFZ. Takie wnioski mają bowiem pierwszeństwo, dzięki czemu urzędnicy zajmują się nimi od razu. To zaś sprawia, że wydanie karty EKUZ trwa zaledwie kilka minut. Jedynym utrudnieniem dla petentów są wtedy kolejki, które czasami pojawiają się w oddziałach. Mimo to zdecydowana większość osób będzie w stanie uzyskać kartę w ciągu 15-45 minut.

Przy tym warto od razu podkreślić, że czas oczekiwania znacznie się wydłuża w przypadku złożenia wniosku inną metodą. Wówczas średnio wynosi on nawet 2-3 tygodnie! Wszystko ze względu na to, że wnioski składane innymi metodami nie mają wspomnianego wyżej priorytetu. Toteż samo ich rozpatrzenie może trwać nawet przez kilka dni. Do tego dochodzi również czas potrzebny na wyrobienie i wysłanie dokumentu pod wskazany adres.

Jak złożyć wniosek o kartę EKUZ we Wrocławiu?

Zasadniczo wniosek o wydanie karty EKUZ można złożyć na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest osobiste stawienie się w placówce z wypełnionym dokumentem.

Jeżeli ktoś nie ma czasu lub ochoty na wizytę w urzędzie, może złożyć wniosek w sposób zdalny. Tutaj szczególnie przydatna jest strona internetowa ePUAP. Podanie można również zeskanować i przesłać na adres: wniosek_wr@nfz-wroclaw.pl.

Alternatywą dla wszystkich wymienionych rozwiązań będzie przesłanie wypełnionego wniosku standardowym listem. Warto jednak pamiętać, że korespondencję pocztową należy kierować na adres Dolnośląskiego Oddziału NFZ (ul. Joannitów 6).

Obecnie usługa wydania karty pozostaje bezpłatna dla osób ubezpieczonych. Karta EKUZ we Wrocławiu jest więc darmowym świadczeniem.

Jakie dokumenty są potrzebne do wydania karty EKUZ we Wrocławiu?

W przypadku karty EKUZ nie trzeba dostarczać urzędnikom wielu dokumentów. Tak naprawdę kluczowe znaczenie ma wniosek o wydanie karty EKUZ oraz dokument potwierdzający prawa do świadczeń NFZ. Co jasne, ubezpieczenie zdrowotne NFZ przysługuje praktycznie wszystkim obywatelom. Jednak podstawa do korzystania z takich świadczeń może być już inna w przypadku poszczególnych osób.

Dlatego weryfikacja prawa do świadczeń może odbyć się na podstawie np.: legitymacji szkolnych, studenckich lub legitymacji emeryta-rencisty. Natomiast osoby w wieku produkcyjnym muszą okazać dowód zatrudnienia, potwierdzenie rejestracji w urzędzie pracy lub inny dokument uprawniający do świadczeń.

Oprócz tego przy składaniu wniosku potrzebny będzie dokument tożsamości, a czasami także pisemne pełnomocnictwo. Jeśli chodzi o zdjęcie, nie jest ono wymagane w przypadku karty EKUZ.

Karta EKUZ we Wrocławiu – kontakt (e-mail i telefon)

NFZ we Wrocławiu
ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław;
numer telefonu: (71) 797 91 00 lub (71) 797 91 31* lub 800 190 590;
adres e-mail: wniosek_wr@nfz-wroclaw.pl.*

*Dane kontaktowe oznaczone gwiazdką służą wyłącznie do kontaktu w sprawie kart EKUZ.

UWAGA!

Poza Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ we Wrocławiu mieści się również Sala Obsługi Klientów. To właśnie w tej placówce można odebrać wyrobioną kartę EKUZ.

 • adres: ul. Generała Romualda Traugutta 55a, 50-416 Wrocław;
 • godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00;

Godziny otwarcia NFZ we Wrocławiu

Oddział NFZ we Wrocławiu otwarty jest w godzinach:

 • poniedziałek: 8:00-16:00;
 • wtorek: 8:00-16:00;
 • środa: 8:00-16:00;
 • czwartek: 8:00-16:00;
 • piątek: 8:00-16:00.

Karta EKUZ – zakres ochrony i zasady używania

Zakres karty EKUZ sprowadza się do zapewnienia podstawowej opieki medycznej w nagłych sytuacjach. Posiadacze takiej karty mogą wówczas korzystać z tych samych świadczeń, co obywatele danego kraju. Co istotne, dotyczy to wyłącznie publicznej służby zdrowia. Wszelkie świadczenia medyczne o charakterze prywatnym nie są refundowane.

Przed wyjazdem do danego kraju warto sprawdzić, jakie zasady obowiązują w lokalnej służbie zdrowia. Dlaczego jest to tak istotne? Ponieważ poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą w tym zakresie stosować zupełnie inne regulacje. Świetnym przykładem są Czechy, gdzie obowiązuje zasada współpłatności za udzielone usługi medyczne. Jej obecność sprawia, że nawet osoby korzystające z publicznej opieki muszą pokryć część kosztów.

Co jasne, karta EKUZ obowiązuje tylko w państwach należących do UE lub porozumienia EFTA. Turyści wyjeżdżający poza kontynent nie muszą zabierać jej ze sobą, gdyż i tak byłaby bezużyteczna.

Co wybrać – kartę EKUZ czy ubezpieczenie turystyczne?

Polisa dla podróżnych oraz karta EKUZ to świadczenia, które mogą wzajemnie się uzupełniać. Jest to szczególnie duży atut zważywszy na ograniczony zakres karty EKUZ.

Ubezpieczenia turystyczne co do zasady zapewniają znacznie szerszą ochronę. Taka zależność dotyczy zarówno dostępu do świadczeń medycznych, jak i terytorialnego zakresu ubezpieczenia. Karta EKUZ przyda się tylko podczas podróży po Europie, a z ubezpieczenia można korzystać na całym świecie.

Ponadto towarzystwa ubezpieczeniowe z reguły zapewniają swoim klientom swobodę w zakresie wyboru miejsca leczenia. Tym samym publiczny lub niepubliczny charakter placówki nie ma znaczenia.

Wnioski do pobrania na 2024 rok

Poniżej znajdziesz aktywne dokumenty wymagane do wydania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) na rok 2024. Możesz je przesłać do NFZ lub złożyć w oddziale. Wystarczy je pobrać, wypełnić i wydrukować.

Najważniejsze informacje:

 • Osoby mieszkające we Wrocławiu mogą uzyskać kartę EKUZ dzięki miejscowej Sali Obsługi Klientów. Mieści się ona przy ulicy Generała Romualda Traugutta 55a.
 • Trzeba jednak pamiętać o tym, że we Wrocławiu działają dwie placówki NFZ. Dlatego wszelką korespondencję należy kierować do siedziby Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ we Wrocławiu (ulica Joannitów 6).
 • Jeśli ktoś chce osobiście złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ, opisana placówka działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Warto przy tym pamiętać, że wniosek o wydanie karty EKUZ można także złożyć online.
 • Jeżeli chodzi o samą kartę EKUZ, gwarantuje ona dość podstawową ochronę zdrowia. Wiele świadczeń medycznych jest wyłączonych z jej zakresu, a niektóre są dodatkowo płatne.
 • Dlatego tak wiele osób decyduje się na zakup dodatkowej polisy turystycznej. Ubezpieczenie tego typu zapewnia znacznie większe bezpieczeństwo, a przy tym uzupełnia braki karty EKUZ. Ponadto tylko prywatne ubezpieczenie może zapewnić refundację opieki medycznej poza obszarem UE/EFTA.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Gdzie można wyrobić kartę EKUZ we Wrocławiu?
We Wrocławiu na ulicy Joannitów 6 działa Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ. Jednak kartę EKUZ można wyrobić w Sali Obsługi Klientów, która mieści się przy ulicy Generała Romualda Traugutta 55a.
Jak długo trzeba czekać na wydanie karty EKUZ we Wrocławiu?
Jeśli ktoś osobiście uda się do placówki i tam złoży wniosek, kartę EKUZ powinien otrzymać jeszcze tego samego dnia. Natomiast przy składaniu wniosku online czas oczekiwania może wynieść nawet kilka tygodni.
Czy karta EKUZ jest potrzebna w czasie podróży zagranicznych?
Jeżeli ktoś podróżuje głównie po Europie, karta EKUZ faktycznie mu się przyda. Warto jednak pamiętać, że poza obszarem UE/EFTA karta EKUZ traci swoją użyteczność. Dlatego przy odleglejszych podróżach turyści muszą polegać na prywatnych ubezpieczeniach.

Gdzie wyrobić kartę EKUZ?

Posiadający ubezpieczenie w Polsce mają prawo do skorzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która jest wydawana bezpłatnie w oddziałach lub delegaturach Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie złożonego wniosku. Proces wyrobienia Karty jest całkowicie dobrowolny. Sprawdź, gdzie w danym mieście można otrzymać EKUZ.