Praktycznie wszystkie dokumenty urzędowe mają ściśle określony wzór. Jednolita struktura to bowiem ważny czynnik, który wpływa między innymi na szybsze wydawanie dokumentów. Idealnym tego przykładem będzie karta EKUZ. Co ciekawe, wygląda ona identycznie niemal w całej Europie. Skąd bierze się taka zależność? Dlaczego wzory kart EKUZ są jednolite? Sprawdź jak wygląda karta EKUZ!

Jak wygląda karta EKUZ w Polsce?

Karta EKUZ ma charakter międzynarodowego ubezpieczenia. Dlatego jej wydawaniem zajmują się organy nadzorujące działalność publicznej służby zdrowia w europejskich krajach. Jeżeli chodzi o Polskę, taką funkcję pełni Narodowy Fundusz Zdrowia.

Sam wygląd karty EKUZ przypomina nieco standardową wersję karty zdrowotnej NFZ. Na awersie karty widnieje kilka kluczowych informacji, takich jak:

  • imię oraz nazwisko posiadacza;
  • data urodzenia;
  • numer PESEL;
  • identyfikacyjny numer NFZ;
  • kod identyfikacyjny karty EKUZ;
  • data ważności dokumentu.

W górnej części awersu widnieje także nazwa dokumentu oraz logo Unii Europejskiej z kodem PL. Natomiast rewers karty EKUZ jest praktycznie pusty. Można na nim znaleźć jedynie adnotację przeznaczoną dla ewentualnego znalazcy dokumentu.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Jak wygląda karta EKUZ w Europie?

Wraz z powstaniem ogólnoeuropejskiego systemu ubezpieczeń podjęto także decyzję o unifikacji wyglądu dokumentów. Dlatego obecnie wszystkie europejskie karty EKUZ mają niemal identyczny awers. Dzięki temu pracownicy placówek medycznych mogą łatwo uzyskać dostęp do danych pacjenta.

Znacznie większa różnorodność pojawia się w kwestii wyglądu rewersu karty EKUZ. Tutaj państwa członkowskie UE mają znacznie większą swobodę wyboru. Ogólna zasada głosi, że na rewersie karty figurują informacje dla znalazców oraz instrukcja zwracania znalezionych kart. Jednak niektóre instytucje zamieszczają na rewersie również praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z zagranicznej opieki medycznej. Można je znaleźć na kartach wydawanych między innymi w: Grecji, Estonii oraz na Cyprze.

Podsumowanie

Jednolity wygląd karty EKUZ jest doskonale widoczny w przypadku awersu poszczególnych dokumentów. Można na nich znaleźć dane pacjenta oraz informacje o instytucji odpowiedzialnej za wydanie karty. Europejskie karty EKUZ różnią się tylko pod względem rewersów. Tutaj organy działające w poszczególnych państwach członkowskich mogą zamieszać różne informacje. Mimo to wzory kart EKUZ mają liczne cechy wspólne, a co za tym idzie – łatwo je rozpoznać.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć