Jak wygląda karta EKUZ?
EKUZ

Jak wygląda karta EKUZ?

Praktycznie wszystkie dokumenty urzędowe mają ściśle określony wzór. Jednolita struktura to bowiem ważny czynnik, który wpływa między innymi na szybsze wydawanie dokumentów. Jednocześnie identyczna struktura pozwala na stosowanie pewnych uniwersalnych zabezpieczeń, które chronią przed podrabianiem dokumentów. Uniwersalny wzór dotyczy wielu dokumentów, a świetnym tego przykładem będzie karta EKUZ. Co ciekawe, wygląda ona identycznie niemal w całej Europie. Skąd bierze się taka zależność? Dlaczego wzory kart EKUZ są jednolite? Sprawdź jak wygląda karta EKUZ!

PAMIĘTAJ! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający jedynie do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą. Warto kupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje wszystkie wydatki!

Jak wygląda karta EKUZ w Polsce?

Karta EKUZ ma charakter międzynarodowego świadczenia. Jej celem jest zapewnienie pomocy turystom, którzy podczas pobytu w innym kraju będą potrzebować opieki zdrowotnej.

Co istotne, karta EKUZ bywa określana jako darmowe ubezpieczenie. Jednak nie jest to do końca prawda. Owszem, wydanie karty EKUZ pozostaje bezpłatne, ale warunki korzystania z karty EKUZ są bardzo restrykcyjne. Dlatego bardziej przypomina ona po prostu program ochrony obywateli UE niż typowe ubezpieczenie.

Dlatego jej wydawaniem zajmują się organy nadzorujące działalność publicznej służby zdrowia w europejskich krajach. Jeżeli chodzi o Polskę, taką funkcję pełni Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jak wygląda karta EKUZ w Polsce? Sam wygląd tego dokumentu przypomina nieco standardową wersję karty zdrowotnej NFZ. Na awersie karty widnieje kilka kluczowych informacji, takich jak:

 • imię oraz nazwisko posiadacza;
 • data urodzenia;
 • numer PESEL;
 • identyfikacyjny numer NFZ;
 • kod identyfikacyjny karty EKUZ;
 • data ważności dokumentu.

W górnej części awersu widnieje także nazwa dokumentu oraz logo Unii Europejskiej z kodem PL. Natomiast rewers karty EKUZ jest praktycznie pusty. Można na nim znaleźć jedynie adnotację przeznaczoną dla ewentualnego znalazcy dokumentu.

Jak wygląda karta EKUZ w Europie?

Powyższa ilustracja pokazuje, jak wygląda karta EKUZ wydawana w Polsce. Dlatego niektórzy mogą się teraz zastanawiać, czy karty wydawane w innych krajach mają podobny wygląd.

Jak wygląda karta EKUZ w innych państwach UE/UEFA? Wraz z powstaniem ogólnoeuropejskiego systemu ubezpieczeń podjęto także decyzję o unifikacji wyglądu dokumentów. Dlatego obecnie wszystkie europejskie karty EKUZ mają niemal identyczny awers. Dzięki temu pracownicy placówek medycznych mogą łatwo uzyskać dostęp do danych pacjenta.

Jak wygląda karta EKUZ na rewersie?

Znacznie większa różnorodność pojawia się w kwestii wyglądu rewersu karty EKUZ. Tutaj państwa członkowskie UE mają znacznie większą swobodę wyboru. Ogólna zasada głosi, że na rewersie karty figurują informacje dla znalazców oraz instrukcja zwracania znalezionych kart.

Jednak niektóre instytucje zamieszczają na rewersie również praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z zagranicznej opieki medycznej. Można je znaleźć na kartach wydawanych między innymi w: Grecji, Estonii oraz na Cyprze. Dlatego tutaj faktycznie występują pewne różnice, ale nie mają one większego znaczenia pod kątem używania karty.

Najważniejsze informacje:

 • Obecnie powszechną praktyką na całym świecie jest dbanie o jednolity wygląd dokumentów urzędowych. Ma to pomóc w zachowaniu wszelkich procedur związanych z używaniem dokumentów.
 • Wspomniana wyżej zasada dotyczy wielu różnych dokumentów, w tym także karty EKUZ. Jednolity wygląd kart EKUZ jest doskonale widoczny w przypadku awersu poszczególnych dokumentów.
 • Na awersach kart EKUZ można znaleźć dane pacjenta oraz informacje o instytucji odpowiedzialnej za wydanie karty. Jest to powszechnie stosowany układ w przypadku kart tego typu.
 • Europejskie karty EKUZ różnią się tylko pod względem rewersów. Tutaj organy działające w poszczególnych państwach członkowskich mogą zamieszać różne informacje.
 • Niemniej jednak wzory kart EKUZ mają liczne cechy wspólne, a co za tym idzie – łatwo je rozpoznać. Dlatego nikt nie powinien mieć wątpliwości dotyczących tego, jak wygląda karta EKUZ.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Jak wygląda karta EKUZ w Polsce i Europie?
Tak naprawdę wygląd tych kart jest bardzo podobny i to niezależnie od miejsca wydania. Awers kart EKUZ jest praktycznie identyczny, gdyż musi zawierać ściśle określone informacje, które są niezbędne do udzielenia pomocy medycznej. Natomiast pewne różnice pojawiają się na rewersie tych dokumentów.
Karta EKUZ gdzie wyrobić ten dokument?
Aby otrzymać taki dokument, każda zainteresowana osoba musi złożyć stosowny wniosek. Można to zrobić osobiście w oddziale NFZ lub złożyć EKUZ wniosek online. Prawo do bezpłatnego uzyskania takiej karty mają wszystkie osoby, które są objęte państwowym ubezpieczeniem zdrowotnym NFZ.
Jak wyrobić kartę EKUZ i dlaczego warto to zrobić osobiście?
Jeśli komuś bardzo zależy na szybkim uzyskaniu karty EKUZ, najprościej będzie osobiście udać się do placówki NFZ i tam wypełnić wniosek. Przy samodzielnym składaniu takich wniosków mogą one zostać rozpatrzone jeszcze tego samego dnia. W efekcie dana osoba uzyska kartę EKUZ od ręki.