karta ekuz na litwie
EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ na Litwę? Co obejmuje?

Jak wyrobić kartę EKUZ na Litwę? Co obejmuje?

Wizyta na Litwie będzie świetną okazją do tego, aby wyruszyć w niezwykłą podróż śladami Adama Mickiewicza. Co prawda, nasi sąsiedzi dużo częściej goszczą turystów, którzy udają się na krótkie wakacje. Jeżeli jednak ktoś planuje dłuższy pobyt na Litwie, bez wątpienia znajdzie tam wiele ciekawych atrakcji. Wystarczy wspomnieć choćby o zamku w Trokach i lokalnym ośrodku ludności karaimskiej. Plan podróży to jedno, ale równie istotna będzie dobra organizacja całego wyjazdu. W tym aspekcie ważne jest przede wszystkim uzyskanie ochrony zdrowotnej podczas pobytu za granicą. Zapewnić ją może karta EKUZ Litwa, czyli dokument wydawany przez NFZ. Co warto wiedzieć o tym świadczeniu?

PAMIĘTAJ! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający jedynie do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą. Warto kupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje wszystkie wydatki!

Jak wyrobić kartę EKUZ na Litwę?

Samo wyrobienie karty EKUZ sprowadza się w zasadzie do wypełnienia wniosku i przekazania go do oddziału NFZ. Następnie urzędnicy akceptują takie podanie i na tej podstawie wyrabiają kartę EKUZ. Warto jednak wiedzieć o tym, jak duże znaczenie ma wybrana metoda złożenia wniosku.

Przy samodzielnym składaniu wniosku można uzyskać kartę EKUZ w ciągu kilkunastu/kilkudziesięciu minut. Wynika to z faktu, że urzędnicy na miejscu wypełniają wszelkie konieczne procedury. Natomiast przy wyborze innej metody czas oczekiwania rośnie i zazwyczaj wynosi około 2 tygodnie.

O czym jeszcze warto pamiętać? Otóż kartę EKUZ mogą uzyskać tylko osoby ubezpieczone w NFZ. W razie wątpliwości dotyczących statusu ubezpieczenia urzędnicy mogą poprosić o okazanie stosownych dokumentów (np. potwierdzenia zatrudnienia lub posiadanej legitymacji).

Karta EKUZ – co obejmuje na Litwie?

Niestety, karta EKUZ nie gwarantuje kompleksowej opieki medycznej poza granicami Polski. W rzeczywistości korzystanie z takiego dokumentu jest objęte kilkoma warunkami. Dopiero po ich spełnieniu turysta może liczyć na uzyskanie refundacji leczenia zagranicznego. Co jasne, działa to także w drugą stronę. Naruszenie takich zasad spowoduje utratę prawa do uzyskania takiej refundacji. Do jakich reguł muszą się więc stosować turyści? Oto one:

  1. Jedynym uzasadnieniem do użycia karty EKUZ jest nagły stan zagrożenia życia lub zdrowia.
  2. Turysta nie może korzystać z karty EKUZ w celu wykonania zabiegu, który nie wynika z nagłych problemów zdrowotnych.
  3. Zwrot kosztów leczenia przysługuje tylko osobom korzystającym z publicznych placówek lekarskich.
  4. Karta EKUZ na Litwie zapewnia refundację jedynie podstawowych usług medycznych.

Co daje nam karta EKUZ na Litwie?

Podobnie jak Polska, Litwa przystąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku. Od tego czasu na terytorium całego kraju obowiązują prawa typowe dla państw członkowskich UE. Jednym z nich jest możliwość korzystania ze świadczeń o ogólnoeuropejskim charakterze. Karta EKUZ Litwa stanowi tutaj najlepszy przykład.

Ten dokument umożliwia korzystanie z publicznej opieki lekarskiej na terenie całej wspólnoty. Jedynym warunkiem jest konieczność posiadania ważnego ubezpieczenia krajowego. W Polsce nadzór nad takimi świadczeniami pełni Narodowy Fundusz Zdrowia. Tym samym NFZ odpowiada również za wydawanie kart EKUZ.

Karta EKUZ zostanie wydana tylko na złożony wniosek. Oznacza to, że każda osoba zainteresowana uzyskaniem tego dokumentu powinna wypełnić stosowny druk i przekazać go do oddziału NFZ. Gotową kartę można odebrać bezpośrednio w placówce lub poprosić o wysyłkę dokumentu pocztą. Wyrobienie karty EKUZ jest w pełni darmowe.

Czym grozi brak karty EKUZ na Litwie?

Tylko okazanie karty EKUZ sprawi, że pacjent będzie mógł skorzystać z opieki lekarskiej na zasadach refundacji. Brak tego dokumentu skutkuje utratą takiej możliwości. Wówczas jedyną alternatywą pozostaje kosztowne leczenie prywatne. Turysta sam musi więc odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chciałby ponosić takie ryzyko. Dla większości osób odpowiedź jest jasna, a karta EKUZ staje się dla nich podstawowym zabezpieczeniem.

Jak korzystać z karty EKUZ na Litwie?

Głównym zadaniem karty EKUZ jest zapewnienie turyście ochrony, która przysługuje wszystkim ubezpieczonym obywatelom danego kraju. Taka reguła sprawia, że zakres tego dokumentu może różnić się w zależności od zasad działania państwowej opieki zdrowotnej. Na szczęście Polacy odwiedzający Litwę nie powinni odczuwać tego problemu. Dlaczego?

Ponieważ polski i litewski system opieki zdrowotnej działa na bardzo podobnych zasadach. Większość podstawowych świadczeń medycznych podlega pełnej refundacji. Tym samym osoby mające ważne ubezpieczenie zdrowotne nie muszą ponosić z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat. Co jasne, odnosi się to także do turystów. Aby uzyskać darmową pomoc, turysta musi okazać dowód tożsamości i kartę EKUZ.

Ponadto darmowa opieka lekarska przysługuje tylko tym osobom, które korzystają z usług państwowych poradni i szpitali. Na Litwie takie usługi są finansowane z budżetu Teritorinės ligonių kasos (TLK), czyli Terytorialnych Kas Chorych. Przed umówieniem wizyty turysta powinien więc sprawdzić, czy dana poradnia przyjmuje pacjentów na podstawie karty EKUZ. Taka zasada obowiązuje również w przypadku leczenia stomatologicznego.

Jeżeli chodzi o leczenie szpitalne, tutaj reguła jest równie prosta. Lekarz pierwszego kontaktu może wystawić turyście skierowanie do szpitala, dzięki czemu hospitalizacja będzie bezpłatna. W nagłych przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia turysta ma prawo do samodzielnego wezwania pogotowia ratunkowego.

Tak naprawdę udział obcokrajowca w kosztach leczenia dotyczy jedynie kilku rzeczy. Podobnie jak w Polsce, niektóre komponenty stomatologiczne (np. plomby światłoutwardzalne) są dodatkowo płatne. Co więcej, przepisane lekarstwa mogą być refundowane tylko częściowo. Natomiast turysta ponosi pełen koszt leczenia prywatnego oraz ewentualnego transportu do kraju. Karta EKUZ Litwa nie obejmuje bowiem takich usług.

Czy jadąc na Litwę trzeba mieć ubezpieczenie zdrowotne?

Nie ulega wątpliwości, że karta EKUZ Litwa zapewnia turystom naprawdę szeroki wymiar ochrony. Wynika to przede wszystkim z korzystnych regulacji dotyczących sposobu działania miejscowej opieki zdrowotnej. Dzięki temu karta EKUZ Litwa chroni przed niemal wszystkimi kosztami związanymi z leczeniem zagranicznym.

Rzecz jasna taka zasada odnosi się tylko do leczenia w publicznych placówkach. Jeśli ktoś zdecyduje się na prywatną opiekę lekarską, wówczas musi sam zapłacić za wszelkie udzielone usługi.

Czy polskie ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje na Litwie?

Dzięki karcie EKUZ krajowe ubezpieczenia zyskują status międzynarodowych. Co jasne, dotyczy to tylko państw członkowskich UE oraz EFTA. Jednak Polska i Litwa to dwa kraje należące do UE. Dlatego można tutaj swobodnie korzystać z karty EKUZ.

Czy prywatne ubezpieczenie turystyczne przydaje się na Litwie?

Szeroki zakres karty EKUZ może rodzić pewne pytania dotyczące opłacalności zakupu prywatnych ubezpieczeń turystycznych. Jak więc wygląda to w rzeczywistości? Karta EKUZ Litwa faktycznie zapewnia turystom stosunkowo wysoki poziom bezpieczeństwa. Nie oznacza to jednak, że ten dokument jest pozbawiony wad. Posiadacze karty EKUZ nie mogą przecież korzystać z prywatnej opieki lekarskiej. Ponadto zorganizowanie transportu medycznego do Polski (w przypadku ciężkich chorób lub urazów) również obciąży budżet turysty.

Tym samym prywatna polisa turystyczna może być naprawdę przydatną inwestycją. Oprócz gwarancji dostępu do prywatnej opieki lekarskiej i pokrycia kosztów transportu do Polski ubezpieczenia mają także inne zalety. Jedną z nich jest fakt, że ubezpieczyciel opłaca wszystkie wydatki związane z leczeniem turysty. Dotyczy to również zakupu lekarstw.

Dodatkowe ubezpieczenie warto polecić osobom przewlekle chorym. Taka polisa zapewnia możliwość szybszego uzyskania pomocy poprzez wizytę w prywatnej klinice. Również sportowcy powinni wyposażyć się w ubezpieczenie, które obejmuje uprawianie aktywności fizycznej.

Pro tip: Sprawdź również ubezpieczenie turystyczne na Litwę

Czy warto wyrobić kartę EKUZ jadąc na Litwę?

Standardowa karta EKUZ Litwa przyda się wszystkim osobom planującym wizytę u naszych wschodnich sąsiadów. W porównaniu do innych państw członkowskich UE – litewski system opieki zdrowotnej gwarantuje obcokrajowcom niemal pełną refundację kosztów leczenia. Toteż karta EKUZ Litwa będzie wystarczającym rozwiązaniem dla większości turystów. Natomiast osoby przewlekle chore oraz sportowcy mogą liczyć na pewne korzyści wynikające z posiadania dodatkowego ubezpieczenia. Prywatne polisy gwarantują pełną refundację leczenia nawet w przypadku prywatnej opieki medycznej. Warto więc rozważyć zakup takiego świadczenia przy jednoczesnym zaopatrzeniu się w kartę EKUZ.

Najważniejsze informacje:

  • Litwa jako kraj graniczący z Polską staje się bardzo atrakcyjnym celem dla wielu polskich turystów. Dlatego przed wyjazdem na Litwę warto zabrać ze sobą kartę EKUZ, aby w razie problemów uzyskać dostęp do opieki medycznej.
  • Karta EKUZ zapewnia refundację opieki lekarskiej, jeżeli turysta zgłosi się do lekarza w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Co więcej, refundacja gwarantowana przez EKUZ obejmuje jedynie usługi udzielone przez publiczne placówki medyczne.
  • Posiadacze karty EKUZ mogą być zobowiązani do pokrycia niektórych kosztów leczenia, jeśli krajowe przepisy zakładają taki wymóg. Jednak na Litwie jest nieco inaczej, ponieważ tutaj zdecydowana większość usług medycznych pozostaje darmowa.
  • Na Litwie ubezpieczeni pacjenci muszą płacić jedynie za leczenie stomatologiczne oraz niektóre leki. Z drugiej strony pacjenci będą musieli ponieść 100% kosztów leczenia przy korzystaniu z usług prywatnych placówek lekarskich.
  • Warto jednak pamiętać, że prywatne placówki zapewniają na ogół lepszą opiekę lekarską niż publiczne przychodnie. Jeżeli więc turysta chciałby uzyskać dostęp do prywatnego leczenia, powinien kupić dedykowane ubezpieczenie turystyczne na Litwę. Z taką polisą nawet prywatne leczenie będzie refundowane.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Czy karta EKUZ obowiązuje na Litwie?
Tak, karta EKUZ jest ważna na Litwie oraz w każdym państwie należącym do Unii Europejskiej lub porozumienia EFTA. Jeżeli więc ktoś wybiera się na Litwę, powinien mieć przy sobie kartę EKUZ.
Czy leczenie na Litwie z kartą EKUZ będzie darmowe?
W większości przypadków tak. Na Litwie liczne usługi medyczne są świadczone bezpłatnie w ramach publicznej opieki zdrowotnej. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się na leczenie w niepublicznych placówkach, zapłaci za to z własnej kieszeni.
Dlaczego warto kupić ubezpieczenie turystyczne na Litwę?
Na Litwie prywatne placówki medyczne często zapewniają wyższy standard opieki lekarskiej. Dlatego stają się one lepszą alternatywą dla osób, którym zależy na kompleksowej opiece medycznej. Na szczęście prywatna polisa turystyczna może zapewnić refundację leczenia zagranicznego nawet wtedy, gdy przebiega ono w placówkach prywatnych. Dlatego warto kupić taką polisę.

Sprawdź jak działa karta EKUZ za granicą

Czy wiesz, że podróżując po krajach Unii Europejskiej, masz prawo do opieki medycznej na takich samych warunkach jak mieszkańcy tych państw? Sprawdź, jak działa karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i jak możesz skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej podczas podróży za granicę! Zainwestuj chwilę, aby zabezpieczyć swoje zdrowie w podróży - poznaj szczegóły już teraz.