karta ekuz w tychach
EKUZ

Gdzie w Tychach wyrobić kartę EKUZ?

Gdzie w Tychach wyrobić kartę EKUZ?

Turyści planujący spędzenie urlopu poza granicami kraju powinni pamiętać o wyrobieniu sobie karty EKUZ. Ten dokument może bowiem zapewnić niezbędną pomoc w razie nagłych problemów zdrowotnych podczas podróży. Wyrabianiem oraz późniejszym wydawaniem kart EKUZ zajmuje się Narodowy Fundusz Zdrowia. Dlatego wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem tej karty muszą zgłosić się do najbliższej placówki NFZ. Jak i kiedy może zostać wydana karta EKUZ w Tychach? Gdzie można wyrobić ten dokument?

PAMIĘTAJ! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający jedynie do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą. Warto kupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje wszystkie wydatki!

Gdzie wyrobić kartę EKUZ w Tychach od ręki?

Tychy to miasto położone w samym sercu województwa śląskiego. Od północnej strony Tychy graniczą z Katowicami, czyli miastem wojewódzkim. W Katowicach mieści się zresztą główny Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na szczęście mieszkańcy Tychów mogą wyrobić sobie kartę EKUZ bez konieczności opuszczania swojego miasta. Wystarczy tylko, że wybiorą się do miejscowej delegatury NFZ. Jest to tzw. Sekcja Obsługi Ubezpieczonych NFZ, czyli placówka działająca przy ulicy Stefana Grota-Roweckiego. Mieści się więc ona nieopodal Urzędu Miasta.

Co jasne, osobista wizyta w urzędzie nie jest warunkiem koniecznym do uzyskania karty EKUZ. Jednak z drugiej strony tylko taka wizyta pozwoli na otrzymanie karty EKUZ od ręki. Toteż wszystkie osoby, którym zależy na czasie, powinny wybrać właśnie tę opcję.

Ile czeka się na kartę EKUZ w Tychach?

Przedstawiona wyżej zasada wynika z trybu rozpatrywania złożonych wniosków o wydanie karty EKUZ. Już od kilku lat taki tryb zakłada, że najpierw należy zająć się wnioskami składanymi osobiście przez petentów. Jeśli więc ktoś pojawi się w oddziale NFZ, jego wniosek zostanie przyjęty od ręki. Dzięki temu urzędnicy będą potrzebować zaledwie kilku minut na wyrobienie i wydanie karty. Toteż cała procedura nie powinna zająć więcej niż 30-45 minut.

Niestety, procedura nie zawsze wygląda tak sprawnie. Jeżeli ktoś złoży wniosek o EKUZ bez wizyty w oddziale, czas oczekiwania będzie zdecydowanie dłuższy. Dość powiedzieć, że nie jest on wtedy liczony w godzinach lub nawet dniach. Na wydanie karty EKUZ trzeba bowiem czekać nawet 2-3 tygodnie! Tyle łącznie mogą zająć procedury związane z przyjmowaniem wniosku oraz wyrabianiem i wysyłką karty.

Jak złożyć wniosek o kartę EKUZ w Tychach?

Jeśli ktoś zamierza osobiście złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ, musi to zrobić w godzinach otwarcia placówki. Co jasne, składanie wniosków na odległość wydaje się dużo wygodniejszą alternatywą. Jednak trzeba podkreślić, że osobista wizyta w urzędzie pozwala na szybsze odebranie karty.

Od pewnego czasu NFZ pozwala również na wypełnianie formalności poprzez platformę ePUAP. Toteż mogą z niej skorzystać osoby zainteresowane uzyskaniem karty EKUZ. Wystarczy tylko zalogować się na platformę, a następnie znaleźć i wypełnić wzór odpowiedniego formularza. Gotowy dokument można od razu przesłać do wybranego oddziału NFZ.

Oprócz tego petenci mogą także wysłać wypełniony wniosek listem lub przekazać skan gotowego dokumentu drogą elektroniczną. W zależności od wybranej metody wniosek należy wysłać na:

 • e-mail: ekuz@nfz.gov.pl;
 • adres: ulica Stefana Grota-Roweckiego 42, 43-100 Tychy.

Przy wysyłce wniosku należy również określić preferowany sposób odbioru gotowej karty EKUZ. NFZ może wysłać wyrobiony dokument pocztą lub przekazać go do wskazanej placówki terenowej w celu umożliwienia odbioru osobistego.

Jakie dokumenty są potrzebne do wydania karty EKUZ w Tychach?

Do wydania karty EKUZ niezbędne będzie przedstawienie określonych dokumentów. Ich wykaz nie jest szczególnie długi, ale mimo wszystko trzeba pamiętać o wszystkich formalnościach. Urzędnicy mogą bowiem prosić o okazanie:

 • wypełnionego i podpisanego wniosku o wydanie karty EKUZ;
 • dokumentu tożsamości;
 • pisemnego upoważnienia (dotyczy wniosków składanych w imieniu innych osób);
 • dokumentu potwierdzającego prawa do świadczeń NFZ (np. legitymacji szkolnej, studenckiej lub umowy zatrudnienia).

Zdjęcie nie jest wymagane w przypadku tego wniosku.

Karta EKUZ w Tychach – kontakt (e-mail i telefon)

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ – Sekcja Obsługi Ubezpieczonych w Tychach
ul. Stefana Grota-Roweckiego 42, 43-100 Tychy;
numer telefonu: 800 190 590;
adres e-mail: ekuz@nfz.gov.pl.

Godziny otwarcia NFZ w Tychach

Delegatura NFZ w Tychach otwarta jest w godzinach:

 • poniedziałek: 8:00-16:00;
 • wtorek: 8:00-16:00;
 • środa: 8:00-16:00;
 • czwartek: 8:00-16:00;
 • piątek: 8:00-16:00.

Jak działa karta EKUZ?

Powstanie karty EKUZ było efektem porozumienia osiągniętego między krajami członkowskimi Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Uznano wówczas, że obywatelom potrzebne jest międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne. Obecnie posiadacze karty EKUZ uzyskają dostęp do świadczeń medycznych na identycznych zasadach, co ubezpieczeni obywatele danego kraju. Jest to świetna inicjatywa, która wyraźnie ogranicza koszty związane z leczeniem zagranicznym. Ogranicza, ale nie całkowicie…

W Polsce większość usług medycznych świadczonych w ramach publicznej opieki zdrowotnej pozostaje darmowa. Jednak spora część europejskich krajów stosuje zupełnie inną regułę. Zakłada ona, iż obywatelom będzie przysługiwać jedynie częściowa refundacja leczenia. Tym samym za pozostałe wydatki muszą już płacić z własnej kieszeni. Co ważne, idea karty EKUZ sprawia, że takie regulacje obowiązują również turystów!

Karta EKUZ a opłaty za leczenie zagraniczne i inne ograniczenia

Dlatego posiadacze karty EKUZ muszą liczyć się z ewentualnymi kosztami leczenia zagranicznego. Pod tym względem wszystko zależy od zasad dotyczących sposobu funkcjonowania miejscowej opieki zdrowotnej. Warto jednak podkreślić, że karta EKUZ ma również inne ograniczenia:

 • posiadacze karty EKUZ mogą udać się do lekarza jedynie w przypadku poważnych dolegliwości zagrażających życiu lub zdrowiu;
 • karta EKUZ jest honorowana wyłącznie w placówkach publicznej opieki zdrowotnej;
 • zakres karty EKUZ nie obejmuje ratownictwa medycznego oraz kosztów zorganizowania transportu do Polski.

Czy ubezpieczenie turystyczne będzie lepszym wyborem?

Karta EKUZ jest nieraz określana mianem darmowej polisy turystycznej. Rzeczywiście procedura wyrabiania tego dokumentu pozostaje bezpłatna dla wnioskującego. Z kolei za ubezpieczenie turystyczne trzeba po prostu zapłacić. Niemniej jednak zakres prywatnych polis pod wieloma względami przewyższa zakres karty EKUZ.

Jeśli ktoś wybiera się w podróż międzykontynentalną, prywatne ubezpieczenie będzie dla niego jedyną dostępną alternatywą. Trzeba bowiem pamiętać, że karta EKUZ działa tylko na terenie UE oraz w krajach należących do EFTA. W innych państwach europejskich oraz poza Starym Kontynentem tylko prywatne ubezpieczenia mogą zapewnić pomoc.

Szerszy zakres terytorialny to jednak nie wszystko. Prywatne ubezpieczenia gwarantują również zdecydowanie szerszą ochronę. Wynika to z faktu, że ubezpieczyciele oferują swoim klientom pełną refundację kosztów leczenia do określonej kwoty. Nie ma tutaj znaczenia, czy turysta korzystał z placówek publicznej opieki zdrowotnej. Asekuratorzy zapewniają także zwrot kosztów leczenia prywatnego. Ponadto w zakresie prywatnych ubezpieczeń zazwyczaj widnieje zapis dotyczący refundacji kosztów transportu medycznego do Polski.

To wszystko sprawia, że prywatne ubezpieczenia są często wybierane przez osoby, którym zależy na maksymalnym bezpieczeństwie podczas podróży. Bez wątpienia taka polisa zapewnia większą ochronę w czasie wyjazdu niż karta EKUZ.

Wnioski do pobrania na 2024 rok

Poniżej znajdziesz aktywne dokumenty wymagane do wydania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) na rok 2024. Możesz je przesłać do NFZ lub złożyć w oddziale. Wystarczy je pobrać, wypełnić i wydrukować.

Najważniejsze informacje:

 • Mieszkańcy Tychów mogą łatwo wyrobić kartę EKUZ w swoim mieście. Taką możliwość zapewnia miejscowa placówka NFZ zlokalizowana na ulicy Grota-Roweckiego 42.
 • Opisana placówka działa w godzinach typowych dla wszystkich urzędów. Tym samym petenci mogą zgłaszać się do niej w dni powszednie w godzinach 8:00-16:00.
 • Sama procedura wyrabiania tego dokumentu nie powinna trwać dłużej niż kilka lub kilkanaście dni. Jednak przed samym wyjazdem warto zastanowić się nad tym, czy karta EKUZ rzeczywiście zapewnia odpowiednią ochronę.
 • Zakres tego dokumentu ma bowiem pewne braki, które mogą ujawnić się w razie ewentualnych problemów zdrowotnych. Dlatego korzystnym rozwiązaniem będzie uzupełnienie zakresu karty EKUZ poprzez zakup prywatnej polisy turystycznej.
 • Co więcej, prywatna polisa turystyczna to jedyny dokument mogący zapewnić ochronę poza obszarem UE/EFTA. Warto bowiem pamiętać, że karta EKUZ w innych krajach jest bezwartościowa. Tymczasem ubezpieczenia turystyczne zachowują ważność na całym świecie.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Gdzie można wyrobić kartę EKUZ w Tychach?
W Tychach działa Sekcja Obsługi Ubezpieczonych NFZ. Jest to placówka odpowiedzialna między innymi za wydawanie kart EKUZ. Mieści się ona przy ulicy Grota-Roweckiego 42 i to tam można wyrobić wspomnianą kartę.
Czy wniosek o wydanie karty trzeba składać w oddziale NFZ?
Nie trzeba, ponieważ już od dłuższego czasu takie wnioski można także składać online. Jednak osobista wizyta w oddziale pozwala na szybsze uzyskanie gotowej karty. Warto zatem mieć to na uwadze.
Dlaczego karta EKUZ może nie przydać się w czasie podróży?
Karta EKUZ to przydatny dokument, ale tylko dla osób podróżujących po Europie. Na innych kontynentach tylko prywatne ubezpieczenia turystyczne mogą zapewnić refundację kosztów leczenia. Dlatego w wielu przypadkach to właśnie takie polisy stają się jedyną alternatywą dla turystów.

Gdzie wyrobić kartę EKUZ?

Posiadający ubezpieczenie w Polsce mają prawo do skorzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która jest wydawana bezpłatnie w oddziałach lub delegaturach Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie złożonego wniosku. Proces wyrobienia Karty jest całkowicie dobrowolny. Sprawdź, gdzie w danym mieście można otrzymać EKUZ.