Upoważnienie do wyrobienia karty EKUZ
EKUZ

Upoważnienie do wyrobienia karty EKUZ – jak napisać?

Osiągnięcie pełnoletniości może kojarzyć się z wieloma przywilejami. Jednak z punktu widzenia prawnego kluczowe znaczenie ma jeden aspekt. Otóż w tym momencie dana osoba uzyskuje tzw. zdolność do podejmowania czynności prawnych. Oznacza to między innymi możliwość samodzielnego załatwiania formalności urzędowych, takich jak np. wyrabianie dokumentów. Jeżeli chodzi o kartę EKUZ, każdy pełnoletni i ubezpieczony obywatel może ją wyrobić. W tym celu musi jednak złożyć stosowny wniosek. Opcjonalnie taki wniosek w jego imieniu może złożyć ktoś inny, ale wtedy potrzebne będzie upoważnienie do wyrobienia karty EKUZ. Kto musi dysponować takim dokumentem i w jaki sposób można go napisać? Zapraszamy do przeczytania naszego krótkiego poradnika.

PAMIĘTAJ! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający jedynie do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą. Warto kupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje wszystkie wydatki!

Jak napisać upoważnienie do wyrobienia karty EKUZ?

Upoważnienie to jeden z ważniejszych dokumentów urzędowych. Oznacza on, że dana osoba przekazuje innemu człowiekowi możliwość wykonywania czynności prawnych w jej imieniu. Co istotne, upoważnienie jest bardzo precyzyjnym dokumentem. Określa ono dokładny zakres obowiązków upoważnionego oraz inne ważne informacje. Zatem jak można je napisać?

Na początku w prawym górnym rogu dokumentu należy zamieścić datę oraz miejsce wydania. Na środku trzeba napisać, że jest to upoważnienie do wyrobienia karty EKUZ. Jeśli chodzi o samą treść, nie jest ona szczególnie skomplikowana. Wystarczy po prostu napisać – „upoważniam (imię i nazwisko) do wyrobienia karty EKUZ w moim imieniu”.

Jednocześnie w takim upoważnieniu należy zamieścić numer dokumentu tożsamości, którym będzie posługiwać się osoba upoważniona. Ma to pozwolić urzędnikom na weryfikację jej tożsamości. Na koniec dokument trzeba odręcznie podpisać, aby nabrał on mocy prawnej.

Upoważnienie do odbioru karty EKUZ?

Jeżeli komuś zależy na czasie, zapewne będzie chciał wyrobić kartę EKUZ stacjonarnie. Wynika to z faktu, że przy osobistej wizycie w oddziale NFZ kartę EKUZ można zazwyczaj odebrać od ręki. Dlatego warto wtedy nieco inaczej napisać upoważnienie.

Mianowicie warto w nim zawrzeć nie tylko upoważnienie do wyrobienia, ale także do odebrania karty EKUZ. Dzięki temu osoba upoważniona będzie mogła załatwić wszystkie formalności w czasie jednej wizyty. Wystarczy więc zawrzeć w piśmie adnotację, że wybrana osoba jest upoważniona do obydwu wymienionych czynności.

Upoważnienie EKUZ NFZ – wzór

Doskonale rozumiemy to, że nie każdy ma ochotę samodzielnie przygotowywać taki wniosek. Na szczęście wcale nie ma takiej konieczności. NFZ na swoich serwerach internetowych udostępnił bowiem wzory najczęściej składanych dokumentów. Wśród nich znajduje się także upoważnienie do wyrobienia karty EKUZ. Wzór ten jest dostępny pod tym linkiem.

Co ciekawe, wspomniane upoważnienie do NFZ zawiera dwie zgody. Pierwsza z nich dotyczy wyrobienia karty EKUZ, a druga odbioru gotowego dokumentu. Warto więc zaznaczyć obydwie pozycje, aby upoważniony mógł za jednym razem zrealizować całą procedurę.

Upoważnienie do wyrobienia karty EKUZ – kto go potrzebuje?

Upoważnienie do wyrobienia karty EKUZ może być potrzebne w sytuacji, kiedy pełnoletni obywatel chce, aby kartę EKUZ w jego imieniu wyrobił ktoś inny. Wtedy taka osoba musi wystawić formalne upoważnienie wraz ze wszystkimi potrzebnymi informacjami. Jednak w niektórych przypadkach wcale nie trzeba tego robić.

Podstawowe zwolnienie z tego obowiązku dotyczy osób będących opiekunami osób niepełnoletnich. W określonych przypadkach z tego prawa mogą skorzystać także opiekunowie osób niepełnosprawnych. Aby jednak było to możliwe, taki opiekun musi posiadać odgórne pełnomocnictwo do realizowania czynności prawnych.

Najważniejsze informacje:

  • Upoważnienie do wyrobienia karty EKUZ może być niezwykle przydatne. Dzięki niemu każdy dorosły obywatel może upoważnić inną osobę do wyrobienia w jego imieniu karty EKUZ.
  • Aby napisane upoważnienie było ważne, musi ono zawierać kilka informacji. Przede wszystkim będą to: dane upoważniającego i upoważnionego, a także data wydania, podpis i zakres upoważnienia.
  • W takim piśmie można upoważnić daną osobę zarówno do wyrobienia karty EKUZ, jak i jej odebrania. Jest to zdecydowanie najbardziej praktyczna opcja.
  • Co istotne, upoważnienia nie potrzebują np. opiekunowie osób niepełnoletnich, gdyż dzieci nie mają zdolności do czynności prawnych. Wobec tego rodzice muszą w ich imieniu wyrobić kartę EKUZ.
  • Podobne zwolnienie może przysługiwać także opiekunom osób niepełnosprawnych, jeśli już wcześniej uzyskały one stosowne pełnomocnictwo.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Jak napisać upoważnienie do wyrobienia karty EKUZ?
Takie upoważnienie musi zawierać przede wszystkim samą formalną zgodę na podjęcie czynności prawnych, a także dane upoważniającego i upoważnionego. Nie można również zapomnieć o dacie wystawienia oraz odręcznym podpisie.
Czy można skorzystać z gotowego wzoru upoważnienia?
Jak najbardziej, o ile taki wzór zawiera wszystkie wymagane informacje. Z tego względu najlepiej będzie wykorzystać wzór widniejący na oficjalnych serwisach NFZ-u.
Kto nie musi pisać upoważnienia?
Przede wszystkim taka konieczność nie dotyczy osób poniżej 18. roku życia, gdyż w ich przypadku to rodzice posiadają zdolność do czynności prawnych. Upoważnienia nie muszą pisać również osoby niepełnosprawne, jeśli ich opiekun posiada już odgórnie ustanowione pełnomocnictwo.