Jak długo jest ważna karta EKUZ?
EKUZ

Jak długo jest ważna karta EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to jedyne całkowicie darmowe ubezpieczenie dla turystów. Dlatego pasjonaci podróżowania chętnie korzystają z takich świadczeń. Należy jednak pamiętać, że każda wydana karta EKUZ ma określony termin ważności. Po jego upływie dokument traci swoją przydatność i tym samym turysta nie może już z niego korzystać. W takiej sytuacji pozostaje tylko wyrobienie nowej karty. Jak długo jest ważna karta EKUZ i kiedy trzeba ją wyrobić ponownie? Na te pytania odpowiemy w poniższym tekście.

PAMIĘTAJ! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający jedynie do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą. Warto kupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje wszystkie wydatki!

Od czego zależy ważność karty EKUZ?

Świadczenia dotyczące ochrony zdrowia można podzielić na terminowe i bezterminowe. Karta EKUZ należy do pierwszej z wymienionych kategorii. Oznacza to, że ma ona określony termin ważności.

Taka zasada nie budzi jeszcze większego zaskoczenia. Jednak dziwić może już zróżnicowanie dotyczące wspomnianego terminu. Mianowicie okres ważności w przypadku wydanej karty EKUZ wcale nie jest jednakowy!

Dlaczego tak się dzieje i jak długo jest ważna karta EKUZ? Aby to zrozumieć, należy najpierw poznać specyfikę tego świadczenia. Karta EKUZ jest międzynarodowym dokumentem, który potwierdza, że dany turysta posiada ważne ubezpieczenie zdrowotne w swoim ojczystym kraju. W Polsce to Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiada za obsługę takich świadczeń. Jeżeli zatem turysta chce wyrobić sobie kartę EKUZ, musi mieć ważne ubezpieczenie NFZ.

To właśnie rodzaj posiadanego ubezpieczenia NFZ decyduje o okresie ważności karty EKUZ. Warto bowiem pamiętać, że nie wszyscy są ubezpieczeni na tych samych zasadach. Przykładowo, osoby pracujące posiadają ważne ubezpieczenie zdrowotne dlatego, że ich pracodawca odprowadza składki na NFZ. Tymczasem uczniowie lub emeryci są ubezpieczeni odgórnie. Jeżeli zaś chodzi o osoby bezrobotne, mogą one otrzymać ubezpieczenie NFZ tuż po zarejestrowaniu się w Urzędzie Pracy.

Jak długo jest ważna karta EKUZ?

W ostatnich latach Narodowy Fundusz Zdrowia uchwalił kilka nowelizacji dotyczących kart EKUZ. Jedna z nich zagwarantowała przedłużenie karty EKUZ, która dotychczas zachowywała ważność przez 18 miesięcy. Od 2019 roku obowiązywał nowy podział, ale niedawno znów został on zmieniony.

Obecnie najważniejsza zmiana dotyczy kart EKUZ wydawanych emerytom, czyli kobietom powyżej 60. roku życia i mężczyznom powyżej 65. roku życia. W przypadku takich osób karta EKUZ zachowuje ważność nawet przez 20 lat od momentu wydania!

Tak długi okres ważności wynika z faktu, że emeryci nie mogą już utracić prawa do świadczeń. Dlatego w przypadku pozostałych osób wspomniany okres ważności jest zdecydowanie krótszy.

Ważność karty EKUZ wynosi 3 lata w przypadku:

 • osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej;
 • przedsiębiorców prowadzących rolniczą i pozarolniczą działalność gospodarczą;
 • osób pobierających zasiłek przedemerytalny.

Karta EKUZ dla młodzieży

We wcześniejszych latach młodzież oraz studenci mogli uzyskać kartę EKUZ jedynie na 18 miesięcy. Jednak teraz zasady są nieco inne. Niepełnoletni uczniowie uzyskają bowiem kartę EKUZ, której ważność kończy się w momencie uzyskania przez nich pełnoletniości.

Jak długo jest ważna karta EKUZ w przypadku studentów? Jeżeli o nich chodzi, ich dokument będzie ważny przez 18 miesięcy od momentu wydania. Taka zasada dotyczy także:

 • dorosłych osób zgłoszonych do państwowego ubezpieczenia jako członek rodziny osoby ubezpieczonej;
 • rencistów;
 • pełnoletnich osób kontynuujących naukę szkolną, które mają prawo do ubezpieczenia.

Jednocześnie przypominamy, że studenci zgłoszeni do ubezpieczenia przez władze uczelni powinni okazać stosowne zaświadczenie podczas składania wniosku o wydanie karty EKUZ.

Karta EKUZ jest ważna przez 6 miesięcy w przypadku:

 • kobiet w okresie ciąży lub połogu (niemających ważnego ubezpieczenia);
 • dzieci i osób niepełnoletnich nieposiadających polskiego obywatelstwa (kartę EKUZ można uzyskać na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy);
 • kobiet w okresie ciąży lub połogu nieposiadających polskiego obywatelstwa.

Karta EKUZ na dni lub miesiące – kiedy jest wydawana?

W niektórych przypadkach karta EKUZ może mieć jeszcze krótszy okres ważności. Jak długo jest ważna karta EKUZ w takich przypadkach? Oto wykaz kilku sytuacji:

Karta EKUZ na 2 miesiące zostanie wydana:

 • bezrobotnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy;
 • osobom ubezpieczonym na innej podstawie.

Karta EKUZ jest ważna przez 90 dni w przypadku:

 • osób korzystających z pomocy społecznej.

Karta EKUZ jest ważna przez 42 dni w przypadku:

 • nieubezpieczonych kobiet w okresie połogu.

Najważniejsze informacje:

 • Karta EKUZ to międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne, które pozwala na uzyskanie refundowanej opieki lekarskiej poza granicami Polski. Część lub całość kosztów związanych z udzieleniem takiej opieki pokrywa NFZ.
 • Co istotne, karta EKUZ ma określony termin ważności. Jak długo jest ważna karta EKUZ? Otóż okres jej ważności zależy przede wszystkim od rodzaju posiadanego ubezpieczenia NFZ.
 • Osoby pracujące mogą uzyskać taką kartę na okres 3 lat. W przypadku emerytów okres ważności EKUZ wynosi aż 20 lat. Natomiast pozostałe osoby mogą korzystać z karty EKUZ przez krótszy okres wynoszący kilka/kilkanaście miesięcy lub tygodni.
 • Przedłużenie karty EKUZ przez internet lub stacjonarnie nie jest możliwe. Jeśli ważność karty dobiegnie końca, jej posiadacz musi złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Jak długo jest ważna karta EKUZ?
Okres ważności karty EKUZ zależy od tego, na jakiej podstawie dana osoba korzysta ze świadczeń NFZ. Dlatego np. osoby pracujące mogą uzyskać kartę EKUZ na 3 lata, a studenci na 18 miesięcy. Dla porównania – emeryci uzyskują kartę EKUZ, która zachowuje ważność przez 20 lat.
Karta EKUZ ile się czeka na jej wyrobienie?
Czas oczekiwania na wydanie gotowej karty zależy od sposobu złożenia wniosku. Najlepiej będzie złożyć taki wniosek osobiście w oddziale NFZ, bo wtedy karta EKUZ zostanie wydana od ręki. Natomiast pozostałe osoby będą musiały poczekać na swoją kartę średnio przez 2-3 tygodnie.
Jak przedłużyć ważność karty EKUZ?
Aktualnie nie ma takiej możliwości. Jeżeli ważność karty dobiegnie końca, jej posiadacz musi po prostu złożyć wniosek o wydanie nowego egzemplarza.