Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to jedyne całkowicie darmowe ubezpieczenie dla turystów. Dlatego pasjonaci podróżowania chętnie korzystają z takich świadczeń. Należy jednak pamiętać, że każda wydana karta EKUZ ma określony termin ważności. Po jego upływie dokument traci swoją przydatność, gdyż turysta nie może już z niego korzystać. W takiej sytuacji pozostaje tylko wyrobienie nowej karty. Jak długo jest ważna karta EKUZ i kiedy trzeba ją wyrobić ponownie?

Od czego zależy ważność karty EKUZ?

Świadczenia dotyczące ochrony zdrowia można podzielić na terminowe i bezterminowe. Karta EKUZ należy do pierwszej z wymienionych kategorii. Oznacza to, że ma ona określony termin ważności. Co istotne, nie jest on jednakowy!

Dlaczego? Aby to zrozumieć, należy najpierw poznać specyfikę tego świadczenia. Karta EKUZ jest międzynarodowym dokumentem, który potwierdza, że dany turysta posiada ważne ubezpieczenie zdrowotne w swoim ojczystym kraju. W Polsce to Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiada za obsługę takich świadczeń. Jeżeli zatem turysta chce wyrobić sobie kartę EKUZ, musi mieć ważne ubezpieczenie NFZ.

To właśnie rodzaj posiadanego ubezpieczenia NFZ decyduje o okresie ważności karty EKUZ. Warto bowiem pamiętać, że nie wszyscy są ubezpieczeni na tych samych zasadach. Przykładowo, osoby pracujące posiadają ważne ubezpieczenie zdrowotne dlatego, że ich pracodawca odprowadza składki na NFZ. Tymczasem uczniowie lub emeryci są ubezpieczeni odgórnie. Jeżeli zaś chodzi o osoby bezrobotne, mogą one otrzymać ubezpieczenie NFZ tuż po zarejestrowaniu się w Urzędzie Pracy.

Ile jest ważna karta EKUZ?

W ostatnich latach Narodowy Fundusz Zdrowia uchwalił kilka nowelizacji dotyczących kart EKUZ. Jedna z nich zagwarantowała przedłużenie karty EKUZ, która dotychczas zachowywała ważność przez 18 miesięcy. Od 2019 roku obowiązuje następujący podział:

Ważność karty EKUZ wynosi 5 lat w przypadku:

 • emerytów;
 • dzieci oraz uczniów.

Ważność karty EKUZ wynosi 3 lata w przypadku:

 • osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej;
 • przedsiębiorców prowadzących rolniczą i pozarolniczą działalność gospodarczą;
 • osób pobierających zasiłek przedemerytalny.

Karta EKUZ jest ważna przez 18 miesięcy w przypadku:

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony
 • rencistów;
 • pełnoletnich osób zgłoszonych do ubezpieczenia przez członka rodziny;
 • studentów;*
 • pełnoletnich uczniów i osób kontynuujących naukę (posiadających ubezpieczenie NFZ).

*Studenci zgłoszeni do ubezpieczenia przez władze uczelni powinni okazać stosowne zaświadczenie podczas składania wniosku o wydanie karty EKUZ.

Karta EKUZ jest ważna przez 6 miesięcy w przypadku:

 • kobiet w okresie ciąży lub połogu (niemających ważnego ubezpieczenia);
 • dzieci i osób niepełnoletnich nieposiadających polskiego obywatelstwa (kartę EKUZ można uzyskać na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy);
 • kobiet w okresie ciąży lub połogu nieposiadających polskiego obywatelstwa.

Karta EKUZ jest ważna przez 2 miesiące w przypadku:

 • bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy;
 • osób ubezpieczonych na innej podstawie.

Karta EKUZ jest ważna przez 90 dni w przypadku:

 • osób korzystających z pomocy społecznej.

Karta EKUZ jest ważna przez 42 dni w przypadku:

 • nieubezpieczonych kobiet w okresie połogu.

Podsumowanie

Okres ważności karty EKUZ zależy przede wszystkim od rodzaju posiadanego ubezpieczenia NFZ. Osoby pracujące mogą uzyskać taką kartę na okres 3 lat. W przypadku emerytów oraz dzieci ten czas wynosi nawet 5 lat. Natomiast pozostałe osoby mogą korzystać z karty EKUZ przez krótszy okres wynoszący miesiące lub tygodnie.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć