karta ekuz w rumunii
EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ do Rumunii? Co obejmuje?

Jak wyrobić kartę EKUZ do Rumunii? Co obejmuje?

Wakacje w Rumunii mogą wydawać się bardzo nietypowym pomysłem. Jednakże ten kraj potrafi naprawdę pozytywnie zaskoczyć. Jak opisać Rumunię jednym słowem? To proste – różnorodność. Na amatorów zwiedzania czekają tutaj przepiękne zamki będące spuścizną niejakiego Włada Palownika (vel Drakuli). Zresztą sama wizyta w Transylwanii jest już dużym przeżyciem. Jeżeli chodzi o turystów ceniących folklor, warto polecić im wizytę w Bukareszcie lub miastach historycznego Siedmiogrodu. Z kolei miłośnicy plażowania powinni obrać na cel wybrzeże. Każdy znajdzie więc tutaj coś dla siebie! Niemniej wszystkie planowane wyjazdy powinien łączyć jeden wspólny aspekt. Jest nim karta EKUZ w Rumunii – obowiązkowy dokument dla każdego turysty. Jakie informacje związane z tym dokumentem warto zapamiętać?

PAMIĘTAJ! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający jedynie do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą. Warto kupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje wszystkie wydatki!

Jak wyrobić kartę EKUZ do Rumunii?

Aktualne procedury dotyczące wyrabiania karty EKUZ są naprawdę łatwe w realizacji. Tak naprawdę wszystko sprowadza się do wypełnienia i złożenia wniosku o wydanie karty EKUZ. Po jego akceptacji wystarczy po prostu poczekać na wyrobienie karty i odebrać gotowy dokument.

Jeśli komuś zależy na czasie, wtedy kartę EKUZ warto wyrobić osobiście, czyli udać się z wnioskiem do oddziału NFZ. Wówczas urzędnicy od razu przyjmą taki wniosek, dzięki czemu karta EKUZ będzie gotowa w ciągu około pół godziny. Dla porównania – czas oczekiwania na wydanie karty EKUZ przy innej metodzie złożenia wniosku to nawet 2-3 tygodnie.

Jedynym wymogiem stawianym przed wnioskodawcami jest posiadanie ważnego ubezpieczenia NFZ.

Karta EKUZ – co obejmuje w Rumunii?

Głównym zadaniem karty EKUZ jest zapewnienie turyście możliwości skorzystania z opieki lekarskiej podczas pobytu zagranicznego. Karta EKUZ ma gwarantować pełną lub przynajmniej częściową refundację takich świadczeń. Nie oznacza to jednak, że refundacja jest przyznawana we wszystkich przypadkach. Tak naprawdę korzystanie z karty EKUZ zostało obwarowane kilkoma istotnymi regułami. Oto kilka najważniejszych zasad:

  1. Turyści mogą liczyć na refundowaną opiekę lekarską tylko w nagłych przypadkach, kiedy ich życie albo zdrowie jest zagrożone.
  2. Wszelkie świadczenia lekarskie powinny zostać wykonane w publicznej placówce lekarskiej. Leczenie w prywatnych punktach medycznych nie podlega refundacji.
  3. Karta EKUZ w Rumunii zapewnia wyłącznie refundacje podstawowych usług medycznych.

Co daje nam karta EKUZ w Rumunii?

Choć słynny Drakula nie żyje już od mniej więcej 500 lat, turyści wciąż powinni mieć się na baczności. Co prawda, zagrożenie despotycznymi władcami i wampirami nie jest już powszechne. Jednak turyści muszą dbać o swoje bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Czasami zwykłe zrządzenie losu może bowiem stać się przyczyną wypadku. W takich sytuacjach ochrona życia i zdrowia jest szczególnie istotna.

Pierwszą i zarazem podstawową formą zabezpieczenia dla wszystkich turystów będzie karta EKUZ Rumunia. Od 2007 roku Rumunia jest członkiem Unii Europejskiej. Dzięki temu obywatele innych państw członkowskich mogą uzyskać tutaj dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia.

Co jasne, karta EKUZ Rumunia jest niezbędna do otrzymania jakichkolwiek świadczeń. Dlatego przed wyruszeniem w podróż należy zadbać o wyrobienie tego dokumentu. Można to zrobić poprzez wizytę w najbliższym oddziale wojewódzkim NFZ. Na miejscu wystarczy wypełnić i złożyć wymagany wniosek. Karta EKUZ zazwyczaj jest dostępna od ręki, a samo wyrobienie karty pozostaje w pełni darmowe.

Czym grozi brak karty EKUZ w Rumunii?

Jeśli turysta nie będzie posiadać karty EKUZ, zostanie on zobligowany do pokrycia 100% kosztów leczenia. Jest więc to istotne obciążenie dla posiadanego budżetu. Jedyna dobra wiadomość jest taka, że akurat w Rumunii takie koszty na ogół nie są wysokie. Wyjątkiem będzie jednak długotrwałe leczenie szpitalne albo operacyjne. Wtedy nawet w Rumunii takie koszty będą naprawdę duże. Choćby z tego względu warto mieć przy sobie kartę EKUZ.

Jak korzystać z karty EKUZ w Rumunii?

Niestety, Rumunia dzieli los wielu ubogich krajów. Niskie dochody obywateli przekładają się bowiem na mizerne standardy miejscowej opieki zdrowotnej. Pewnym pocieszeniem dla turystów będzie jednak fakt, że karta EKUZ Rumunia gwarantuje bezpłatną pomoc medyczną w nagłych przypadkach.

W wielu europejskich krajach obowiązuje zasada współpłatności. Jej obecność sprawia, że obywatele oraz turyści muszą płacić za każdą wizytę u lekarza lub pobyt w szpitalu. Na szczęście rumuński system opieki zdrowotnej nie przewiduje takich opłat. Karta EKUZ Rumunia wystarczy do tego, aby za darmo skorzystać z niemal wszystkich świadczeń medycznych. Co jasne, leczenie musi odbywać się w placówce publicznej. Jest to kluczowy warunek refundacji.

Rumuńskim odpowiednikiem polskiego NFZ-u jest Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Ta instytucja zawiera umowy z poszczególnymi placówkami medycznymi, które zaczynają świadczyć usługi w ramach publicznej służby zdrowia. Toteż turyści powinni korzystać tylko z takich przychodni i szpitali, żeby uniknąć płacenia za leczenie.

Istnieją tylko dwa wyjątki od przedstawionych wyżej reguł refundacji. Pierwszym jest leczenie stomatologiczne, ponieważ w tym przypadku pacjent pokrywa 40% kosztów udzielonych świadczeń. Drugi wyjątek stanowi zakup lekarstw, które mogą być objęte tylko częściową refundacją. Na szczęście z reguły nie są to duże wydatki.

Czy jadąc do Rumunii trzeba mieć ubezpieczenie zdrowotne?

Zdecydowanie tak. Nagła choroba lub stan zagrożenia życia może bowiem oznaczać konieczność pilnego skorzystania z opieki lekarskiej. Taka opieka może z kolei wygenerować wysokie koszty, jeśli pacjentowi nie przysługuje prawo do refundacji leczenia. Dlatego karta EKUZ to w tym przypadku absolutne minimum. Z drugiej strony w Rumunii warto mieć przy sobie prywatne ubezpieczenie turystyczne. Dlaczego? Odpowiedź można znaleźć w poniższym akapicie.

Rumuński system opieki zdrowotnej i jego problemy

Euro Health Consumer Index to coroczne zestawienie obrazujące standardy opieki zdrowotnej w krajach Europy. Pozycja Rumunii w tym zestawieniu, delikatnie mówiąc, nie jest najlepsza. Ojczyzna Drakuli od lat plasuje się na ostatnim lub przedostatnim miejscu. Co stanowi przyczynę tak niskiej oceny?

Trzeba uczciwie przyznać, że poziom państwowej opieki zdrowotnej w Rumunii jest naprawdę niski. Wiele osób narzeka na standardy polskiego systemu ochrony zdrowia, ale w porównaniu do Rumunii nasze szpitale i poradnie wypadają lepiej. Rzecz jasna taka sytuacja wynika z kilku różnych czynników. Swego czasu stacja HBO wyemitowała nawet specjalny dokument poświęcony problemom rumuńskiej służby zdrowia. Wszechobecne zaniedbania i brak odpowiednich środków finansowych to tylko wierzchołek góry lodowej.

Trudno więc dziwić się bardziej zamożnym Rumunom, którzy chętnie korzystają z prywatnej opieki medycznej. Bez wątpienia prywatne placówki zapewniają pacjentom nieporównywalnie wyższe standardy. Jednak takie leczenie wiąże się z pełną odpłatnością. Przez to nie wszyscy mogą sobie pozwolić na uzyskanie specjalistycznej opieki.

Czy polskie ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje w Rumunii?

Tak, ponieważ Polska i Rumunia to kraje członkowskie Unii Europejskiej. Dlatego karta EKUZ rozszerza zakres polskiego ubezpieczenia zdrowotnego, które zachowuje ważność także w Rumunii. Warto jednak pamiętać, że jego zakres jest wtedy przystosowany do miejscowych regulacji dotyczących ochrony zdrowia.

Czy karta EKUZ Rumunia zapewnia bezpieczeństwo w czasie urlopu?

Opisane problemy należy interpretować również przez pryzmat turystów. Choć karta EKUZ Rumunia gwarantuje obcokrajowcom dostęp do publicznej opieki zdrowotnej, standardy miejscowych szpitali lub poradni mogą budzić uzasadnione obawy. Niemniej osoby z większymi wymaganiami muszą wziąć na siebie koszty leczenia, albowiem karta EKUZ Rumunia nie refunduje prywatnej opieki lekarskiej.

Co gorsza, to nie jest wcale jedyny problem. Czasami turyści podczas urlopu mogą doznać naprawdę groźnego uszczerbku na zdrowiu. Poważne złamanie, silne objawy chorobowe, a nawet zawał serca; to wszystko wymaga natychmiastowej hospitalizacji. Ze względu na niski poziom rumuńskiej opieki zdrowotnej Polacy mogą wpaść na pomysł kontynuowania leczenia w kraju. To jednak wymaga zorganizowania transportu medycznego, a karta EKUZ Rumunia nie zwróci jego kosztów.

Naturalnie są to dość skrajne przypadki. Zazwyczaj karta EKUZ Rumunia dobrze spełnia swoje zadanie. Natomiast żaden turysta nie powinien ignorować bezdyskusyjnych braków w zakresie tego dokumentu.

Polisa turystyczna – ratunek dla turystów

Jedynym sposobem na uzyskanie większej ochrony w czasie podróży będzie zakup dodatkowego ubezpieczenia. Prywatne polisy turystyczne są dostępne w wielu różnych wariantach. Jednakże każde takie ubezpieczenie zapewnia refundację podczas korzystania z prywatnej opieki medycznej. Tym samym niskie standardy rumuńskich szpitali przestają być zagrożeniem, ponieważ turysta będzie mógł korzystać z prywatnych klinik.

Dodatkowo większość ubezpieczeń obejmuje zorganizowanie transportu medycznego do Polski. Aby jednak mieć pewność, że taka usługa będzie dostępna, należy zwrócić uwagę na wysokość kosztów leczenia. Ten limit refundacji określą dokładną kwotę, jaką może uzyskać turysta. Co prawda, ceny usług medycznych w Rumunii nie są zbyt wysokie. Z drugiej strony zbyt szeroka ochrona jest zdecydowanie lepsza niż brak ochrony. Toteż na ubezpieczeniu po prostu nie można oszczędzać.

Przy zakupie polisy warto pamiętać również o tym, aby dokładnie przeczytać jej warunki. Każdy asekurator ma bowiem prawo do stworzenia własnych regulacji w zakresie korzystania z polisy. Szczególną uwagę należy zwrócić również na wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje uprawniające asekuratora do unieważnienia umowy. Zazwyczaj obejmują one przypadki, gdy turysta świadomie popełnił przestępstwo lub odniósł uraz np. po spożyciu alkoholu albo narkotyków.

Pro tip: Sprawdź również ubezpieczenie turystyczne do Rumunii

Czy warto wyrobić kartę EKUZ jadąc do Rumunii?

Karta EKUZ Rumunia jest darmowym świadczeniem, a ponadto gwarantuje ona bezpłatny dostęp do publicznych szpitali i przychodni. Trudno więc zarzucać jej ograniczony zakres. Niemniej w tym przypadku problemem nie jest sam zakres karty EKUZ, ale raczej standardy rumuńskiego systemu opieki zdrowotnej. W nagłych wypadkach turysta może mieć kłopoty z uzyskaniem specjalistycznej opieki. Dlatego pod względem bezpieczeństwa dodatkowy zakup prywatnej polisy wydaje się racjonalnym posunięciem.

Najważniejsze informacje:

  • Rumuński system opieki zdrowotnej uchodzi za jeden z najgorszych w całej Unii Europejskiej. Dlatego turyści muszą mieć na uwadze możliwe problemy z uzyskaniem należytej pomocy medycznej podczas pobytu w Rumunii.
  • Rumunia należy do Unii Europejskiej, co oznacza, że Polacy mogą tutaj korzystać z kart EKUZ. Należy jednak pamiętać o wspomnianej przeszkodzie w postaci niskiego poziomu miejscowej opieki lekarskiej.
  • Znacznie wyższe standardy opieki medycznej panują w prywatnych punktach opieki medycznej w Rumunii. Niestety, taka forma leczenia nie podlega refundacji z tytułu karty EKUZ.
  • Z tego względu turyści przed wyjazdem do Rumunii powinni zaopatrzyć się w prywatne ubezpieczenie turystyczne. Taka polisa w przeciwieństwie do EKUZ umożliwia uzyskanie refundacji także przy leczeniu w prywatnych placówkach.
  • Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem będzie więc zabranie w podróż obydwu dokumentów. Karta EKUZ połączona z prywatnym ubezpieczeniem turystycznym zapewni najwyższy możliwy poziom ochrony.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Czy karta EKUZ jest honorowana w Rumunii?
Tak, ponieważ Rumunia należy do Unii Europejskiej. Dlatego Polacy mogą korzystać z tej karty, ale tylko pod warunkiem, że będą leczeni w publicznych placówkach. Tylko wtedy można bowiem uzyskać refundację leczenia.
Jak działa system opieki zdrowotnej w Rumunii?
Niestety, rumuński system opieki zdrowotnej jest uznawany za jeden z najgorszych w całej Unii Europejskiej. Z tego względu standard świadczeń medycznych stoi tutaj na dość niskim poziomie. Jedynym wyjątkiem są usługi świadczone w prywatnych gabinetach, ale one nie podlegają refundacji z tytułu EKUZ.
Dlaczego warto kupić ubezpieczenie turystyczne do Rumunii?
Aby uzyskać refundację prywatnego leczenia w Rumunii, trzeba mieć ważne ubezpieczenie turystyczne. Takie polisy gwarantują bowiem refundację kosztów leczenia niezależnie od tego, czy pacjent korzystał z publicznej/prywatnej opieki. Z tego względu polisa turystyczna będzie bardzo przydatna dla osób wyjeżdżających do Rumunii.

Sprawdź jak działa karta EKUZ za granicą

Czy wiesz, że podróżując po krajach Unii Europejskiej, masz prawo do opieki medycznej na takich samych warunkach jak mieszkańcy tych państw? Sprawdź, jak działa karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i jak możesz skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej podczas podróży za granicę! Zainwestuj chwilę, aby zabezpieczyć swoje zdrowie w podróży - poznaj szczegóły już teraz.