Towarzystwa Ubezpieczeniowe

MACIF – Towarzystwo Ubezpieczeniowe

MACIF – Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Francuskie towarzystwo ubezpieczeniowe MACIF istniało w Polsce przez lata. Była to jedna z najpopularniejszych firm, która działała według bardzo specyficznego modelu biznesowego. Otóż firma MACIF działała jako towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, co oznacza, że wszystkie ubezpieczenia zawierano pomiędzy jego członkami. Jednak obecnie nie ma to już większego znaczenia, ponieważ firma ta zniknęła z rynku. Co stało się z ubezpieczeniami MACIF? Zapraszamy do lektury.

MACIF Życie TUW – historia

Towarzystwo Ubezpieczeniowe MACIF zostało założone we Francji w 1960 roku. Jego geneza wiąże się z działalnością francuskich sklepikarzy i przedsiębiorców, którzy szukali sposobu na zabezpieczenie prowadzonych interesów. Od samego początku ich inicjatywa przybrała formę towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, gdzie wszystkie świadczenia były zawiązywane pomiędzy członkami takiej organizacji. Co istotne, mimo późniejszych przeobrażeń w strukturach firmy – sama formuła działalności nie uległa żadnej zmianie.

Przez następne lata firma MACIF zwiększała swoje udziały ubezpieczeniowe na francuskim rynku. Z czasem jej włodarze podjęli również decyzję o rozpoczęciu świadczenia usług na innych rynkach. W 2003 roku francuski koncern otrzymał od Ministerstwa Finansów RP zgodę na prowadzenie działalności w Polsce. Firma została zarejestrowana na polskim rynku pod nazwą MACIF Życie TUW.

Wspomniana formuła towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oznacza, że firma MACIF w rozumieniu prawa nie prowadzi działalności komercyjnej. To z kolei odróżnia ją od praktycznie wszystkich asekuratorów na polskim rynku. Zgodnie z deklaracją zarządu cała nadwyżka budżetowa jest przeznaczana na rozwój towarzystwa i zwiększanie poziomu świadczonych usług.

MACIF Życie TUW – jak wyglądał proces zawarcia umowy ubezpieczenia?

Na pewno wiele osób zastanawia się teraz nad tym, jak w ogóle wygląda zakup ubezpieczenia w przypadku takiego towarzystwa. Jak już wiadomo, formuła TUW jasno wskazuje, że wszelkie umowy mogą być zawierane wyłącznie pomiędzy jego członkami. Wniosek jest więc prosty. Jeżeli ktoś chce zakupić ubezpieczenie na życie MACIF, musi przed podpisaniem umowy zostać członkiem towarzystwa. Na szczęście cała procedura nie jest zbyt skomplikowana.

Nabycie udziałów członkowskich następuje bowiem automatycznie w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia. Wówczas do wysokości składki doliczana jest opłata za zakup udziałów członkowskich. Towarzystwo Ubezpieczeniowe MACIF ustaliło jej wysokość na kwotę:

 • 5 złotych dla osób prywatnych,
 • 50 złotych dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • 250 złotych dla osób prawnych.

Co stało się z firmą MACIF?

Członkowie MACIF TUW mogli zawierać ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdrowotne oraz inne polisy. Taka możliwość była dostępna aż do 2020 roku.

W 2020 roku doszło bowiem do ostatniego etapu przejęcia udziałów MACIF. W tym samym roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na finalizację procedury. Od tego momentu wszelkie udziały MACIF zostały przejęte przez towarzystwo Saltus. To właśnie ta marka odpowiada obecnie za obsługę polis zawartych niegdyś pod szyldem MACIF.

Oprócz tego TU Saltus prowadzi także sprzedaż własnych świadczeń. Jednak jest to zwykły asekurator, a więc sprzedaż polis ma charakter komercyjny. Tym samym klienci mogą nabyć je na standardowych zasadach. Więcej informacji na temat tej firmy można znaleźć w naszym tekście poświęconym firmie Saltus.

TU Saltus – kontakt, infolinia i e-mail

Aby skontaktować się z przedstawicielem firmy Saltus, można skorzystać ze specjalnego formularza kontaktowego. Jest on dostępny na stronie internetowej asekuratora. Przy jego wypełnianiu można wybrać temat rozmowy, opisać problem i wskazać preferowaną formę kontaktu.

Jeżeli chodzi o dane kontaktowe, są one następujące:

 • Infolinia – +48 (58) 770 36 90 lub 801 888 666 (dostępna w tygodniu od 8:00 do 18:00);
 • E-mail – info@saltus.pl;
 • Adres do korespondencji – SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot

Jak przebiega zgłoszenie szkody MACIF Życie?

Po likwidacji towarzystwa MACIF wszelkie formalności związane z obsługą świadczeń spadły na barki TU Saltus. Dlatego na stronie asekuratora można znaleźć wszystkie informacje dotyczące tej sytuacji. Dawni członkowie firmy MACIF powinni się z nimi zapoznać, aby dowiedzieć się, jak teraz mogą zgłosić szkodę.

Najważniejsze informacje:

 • Towarzystwo MACIF powstało w XX wieku we Francji. Od samego początku firma działała według specyficznego modelu, czyli modelu towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.
 • Jako TUW MACIF musiało prowadzić działalność, która nie była komercyjna. W efekcie przystąpić do ubezpieczenia mogli tylko członkowie takiego towarzystwa. Toteż osoby zainteresowane danym świadczeniem musiały najpierw wypełnić deklarację członkowską i opłacić składkę, a dopiero później przystąpić do ubezpieczenia.
 • Taki model działalności miał jednak swoje plusy, o czym świadczyła spora popularność towarzystwa MACIF. Ostatecznie jednak okazało się, że model ten nie sprawdza się w obecnych czasach.
 • W 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała oficjalną decyzję dotyczącą towarzystwa MACIF. Przedstawiciele KNF wyrazili wówczas zgodę na przejęcie wszystkich udziałów firmy przez grupę Saltus.
 • Obecnie to właśnie firma Saltus odpowiada za obsługę ubezpieczeń zawartych przez dawnych członków towarzystwa MACIF. Na stronie asekuratora można znaleźć obszerne informacje dotyczące tej kwestii.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Co to za firma MACIF?
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych MACIF działało w Polsce na zasadach TUW. Tym samym ubezpieczenia MACIF mogli zakupić wyłącznie członkowie tego towarzystwa. Miało to jednak zalety, ponieważ swego czasu ubezpieczenia MACIF były w Polsce całkiem popularne.
Czy towarzystwo MACIF dalej działa?
Niestety nie. W 2020 roku doszło do formalnego przejęcia udziałów MACIF przez firmę Saltus. Przejęcie to zostało nawet potwierdzone za sprawą decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.
Jak zgłosić szkodę MACIF?
W momencie przejęcia udziałów MACIF grupa Saltus została zobowiązana do dbania o likwidację ewentualnych szkód. Dlatego dawni członkowie towarzystwa MACIF mogą w ten sprawie kontaktować się z przedstawicielami firmy Saltus.

Sprawdź oferty innych towarzystw ubezpieczeniowych