Towarzystwa Ubezpieczeniowe

AIG – Towarzystwo Ubezpieczeniowe

AIG – Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Firma AIG to bez wątpienia jeden z największych graczy na światowym rynku ubezpieczeń. O jej rynkowej pozycji najlepiej świadczy fakt, że jest to firma notowana na amerykańskiej giełdzie. Ubezpieczenia AIG są dostępne w wielu krajach, choć amerykański koncern często sprzedaje takie świadczenia za pomocą oddzielnych spółek. Czy taki model obowiązuje również w Polsce?

TU AIG – historia

Towarzystwo ubezpieczeniowe AIG, a w zasadzie AAU, zostało założone w 1919 roku przez amerykańskiego biznesmena Conreliusa Vandera Starra. Dlaczego pojawia się tutaj nazwa AAU? Otóż pomimo faktu, że właścicielem nowego towarzystwa ubezpieczeniowego był Amerykanin, firma początkowo została zarejestrowana w Szanghaju. Świadczy o tym również jej nazwa – American Asiatic Underwriters. Niewiele osób zdaje więc sobie sprawę z faktu, że AIG rozpoczęło swoją działalność w Azji. Dopiero w 1926 roku Starr uruchomił pierwszą placówkę swojej firmy w Stanach Zjednoczonych. Z tej okazji nastąpiła także zmiana nazwy przedsiębiorstwa, które od tej pory określano jako American International Underwriters Corporation (AIU).

Najbardziej intensywny rozwój amerykańskiego towarzystwa ubezpieczeniowego nastąpił po zakończeniu II wojny światowej. Wtedy właśnie firma AIU pojawiła się na rynku japońskim, francuskim, włoskim oraz brytyjskim. Z kolei w latach 60′ ponownie dokonano zmiany w nazwie towarzystwa. Nowa nazwa, czyli American International Group (AIG) utrzymała się po dziś dzień.

Z czasem grupa AIG Europe uruchomiła także swój oddział w Polsce. Dzięki temu ubezpieczenia AIG zostały udostępnione polskim klientom prywatnym oraz firmom. Niestety, po pewnym czasie zarząd firmy podjął decyzję o wstrzymaniu sprzedaży polis na polskim rynku. Ostatecznie działalność grupy AIG w Polsce trwała do 1 lipca 2017 roku. Wówczas doszło do porozumienia AIG z firmą Colonnade, która przejęła obsługę niektórych świadczeń – https://colonnade.pl/dla-firm/programy-aig.

TU AIG – oferta produktów

Efektem współpracy z grupą Colonnade było zakończenie sprzedaży polis AIG w Polsce. Oczywiście firma zapewnia swoim dotychczasowym klientom obsługę już zakupionych ubezpieczeń. Wszystkie polisy sprzedane przez spółkę AIG Europe są obecnie obsługiwane przez firmę Colannade. Analogiczna zasada dotyczy także sprzedaży nowych świadczeń. Wszelkie ubezpieczenia AIG znalazły się w ofercie ich partnera biznesowego.

Towarzystwo ubezpieczeniowe AIG – Ubezpieczenia NNW

Przed 2017 rokiem grupa AIG Europe oferowała polskim klientom dostęp do naprawdę szerokiej gamy ubezpieczeń. Bardzo atrakcyjnie wyglądała choćby oferta polis od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Takie świadczenia były dostępne w kilku różnych wariantach, dzięki czemu każdy mógł łatwo dopasować zakres polisy do swoich preferencji. Przykładowo, ubezpieczenie o nazwie Plaster+ gwarantowało odszkodowanie za pobyt w szpitalu oraz zwrot kosztów leczenia prywatnego. Zakres ochrony w tej polisie przewidywał również wzrost odszkodowania, jeżeli poszkodowany trafi na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM).

Poza ubezpieczeniami od nieszczęśliwego wypadku w ofercie AIG Europe można było znaleźć także polisy turystyczne, zdrowotne oraz majątkowe. Takie ubezpieczenia zapewniały wysoki poziom ochrony, dlatego też wiele osób zdecydowało się na ich zakup.

TU Colonnade

TU Colonnade to przedsiębiorstwo z siedzibą w Luksemburgu, które w całości należy do koncernu Fairfax. Obecnie firma prowadzi swoją działalność w 7 europejskich krajach. Jeżeli chodzi o jej współpracę z grupą AIG Europe, Colonnade wprowadziło ubezpieczenia AIG do swojej oferty. Ponadto pracownicy Colonnade zajmują się obsługą wszelkich świadczeń AIG, które jeszcze nie utraciły swojej ważności. Jest więc to kluczowa informacja dla wszystkich osób posiadających ważne ubezpieczenie AIG!

Oczywiście poza tym firma Colonnade sprzedaje także własne ubezpieczenia. Oferta tego towarzystwa jest kierowana zarówno do klientów indywidualnych, jak i firm. W asortymencie Colonnade nie mogło zabraknąć popularnych ubezpieczeń NNW, które były niegdyś jednym z fundamentów oferty towarzystwo ubezpieczeniowe AIG. Jednak asekurator sukcesywnie wdraża także do swojej oferty różne nowości. Przykładowo, klienci od pewnego czasu mogą zakupić specjalne ubezpieczenie Colonnade na wypadek zachorowania na raka. Polisa tego typu gwarantuje odszkodowanie w przypadku zdiagnozowania nowotworu złośliwego. Uzyskane pieniądze można wówczas wykorzystać do pokrycia kosztów prywatnego leczenia, zabiegów, konsultacji lekarskich i innych wydatków.

Ubezpieczenia dla firm dostępne w ofercie Colonnade mają bardzo indywidualny charakter. Zakres takich świadczeń został dopasowany do poszczególnych gałęzi przemysłu oraz usług. Dlatego ubezpieczenia tego typu z pewnością zapewnią pomoc w razie nagłych problemów!

AIG oddział w Polsce – kontakt, infolinia i e-mail

Co prawda, firma AIG wciąż ma swój oddział w Polsce, jednak nie prowadzi on działalności stacjonarnej. Dlatego obecnie na stronie asekuratora można znaleźć następujące wytyczne dotyczące kontaktu:

  • W sprawie zmiany adresu, zmiany zakresu ochrony ubezpieczeniowej lub podobnej zmiany prosimy o kontakt z: info@colonnade.pl.
  • W sprawie zgłoszenia nowej szkody prosimy o kontakt z: szkody@colonnade.pl.
  • W sprawach dotyczących szkody już uprzednio zgłoszonej do AIG prosimy o kontakt z: szkody@colonnade.pl.

Zgłoszenie i likwidacja szkody w AIG – jakie są procedury?

Co istotne, zakończenie działalności w Polsce przez firmę AIG nie powoduje jednak unieważnienia zawartych polis. Dlatego też zgłoszenie szkody AIG wciąż jest możliwe, choć w tej procedurze nastąpiły pewne zmiany.

Jak powinno przebiegać zgłoszenie szkody AIG? Od pewnego czasu procedury w tym zakresie zostały ujednolicone. Wszystkie pytania oraz dokumenty należy kierować na adres e-mail – szkody@colonnade.pl.

Najważniejsze informacje:

  • Firma AIG to jeden z największych koncernów ubezpieczeniowych na świecie. Amerykańska firma ma na tyle duże zasięgi, że jest ona notowana na światowych giełdach i prowadzi działalność o charakterze ogólnoświatowym.
  • Przez pewien czas firma AIG prowadziła również działalność na polskim rynku. Jednak z czasem przedstawiciele firmy podjęli decyzję o wstrzymaniu sprzedaży ubezpieczeń w Polsce.
  • W 2017 roku działalność firmy AIG nad Wisłą została oficjalnie wstrzymana. Oczywiście asekurator nie unieważnił zawartych wcześniej polis, ale dość szybko uniemożliwił ich odnawianie oraz zakup nowych świadczeń.
  • Wraz z podjęciem wspomnianej decyzji firma AIG nawiązała bliską współpracę z firmą Colonnade. To właśnie firma Colonnade zaczęła wówczas odpowiadać za obsługę świadczeń AIG.
  • Taki stan rzeczy utrzymuje się do dzisiaj, a firma Colannade przejęła pełną odpowiedzialność za obsługę świadczeń AIG. Jeżeli zaś chodzi o amerykański koncern, obecnie nic nie wskazuje na to, aby planował on wznowić działalność w Polsce.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Co to za firma AIG?
AIG, a właściwie American International Group, to obecnie jeden z największych koncernów ubezpieczeniowych na świecie. Produkty AIG są dostępne niemal we wszystkich największych krajach, a działalność firmy ma charakter globalny.
Czy firma AIG działa w Polsce?
Ubezpieczenia AIG rzeczywiście przez pewien czas były dostępne w Polsce. Jednak z czasem asekurator podjął decyzję o wycofaniu się z polskiego rynku. Od 2017 roku firma całkowicie zawiesiła swoją działalność, co oznacza brak możliwości zakupu nowych świadczeń lub odnawiania tych istniejących.
Co stało się ze świadczeniami AIG po wyjściu firmy z Polski?
Asekurator w momencie zakończenia działalności nie unieważnił sprzedanych polis. Natomiast za ich obsługę zaczęła wówczas odpowiadać firma Colannade. Obecnie to właśnie ona realizuje wszystkie formalności związane z obsługą dawnych klientów AIG.

Sprawdź oferty innych towarzystw ubezpieczeniowych