Towarzystwa Ubezpieczeniowe

ERGO Hestia – Towarzystwo Ubezpieczeniowe

ERGO Hestia – Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Sytuacja panująca na polskim rynku ubezpieczeń przez lata była ściśle powiązana z aktualną sytuacją wewnętrzną. Dlatego dopiero transformacja ustrojowo-gospodarcza na początku lat 90. ubiegłego wieku sprawiła, że polski rynek ubezpieczeń otworzył się na zagraniczny kapitał. Z tego względu w tych latach na polskim rynku pojawiły się liczne zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe. Jednak był to także czas powstawania nowych asekuratorów w Polsce. Jednym z nich była firma, która obecnie jest znana wszystkim jako ERGO Hestia. Jak wyglądała jej historia i na czym opiera się aktualna działalność tego asekuratora? Zapraszamy do lektury.

Sopockie towarzystwo ubezpieczeń ERGO Hestia – historia

Zdecydowaną większość firm obecnych na polskim rynku ubezpieczeń stanowią zagraniczne przedsiębiorstwa. Jednakże towarzystwo ubezpieczeniowe Ergo Hestia to grupa mająca polskie korzenie. Powstała ona w 1991 roku w Sopocie przy ulicy Hestii 1, skąd zresztą wywodzi się jej nazwa.

Pierwszy etap działalności polskiego ubezpieczyciela był ściśle związany ze sprzedażą polis dla firm przemysłowych. Towarzystwo ubezpieczeniowe ERGO Hestia kierowało swoją ofertę m.in. do przedsiębiorstw górniczych oraz elektrowni. Niestety, udziały Hestii zostały przejęte przez zagraniczne firmy już kilka lat po rozpoczęciu jej działalności. W 1997 roku doszło do zmiany głównego akcjonariusza firmy, przez co rynku pojawiło się Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Alte Leipziger Hestia S.A.

Przynależność Hestii do koncernu Alte Leipziger trwała zaledwie przez trzy lata. Jednak już w 2000 roku Hestia stała się członkiem bawarskiego koncernu ERGO, który jest zarządzany przez niemiecką grupę Munich RE. Efektem była oczywiście ponowna i do tej pory ostatnia zmiana nazwy ubezpieczyciela. Od 2000 roku w Polsce działa Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. Na rynku pojawiła się także bliźniacza marka – Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

Dobrą informacją jest jednak to, że przynależność firmy do niemieckiego koncernu ubezpieczeń wpłynęła pozytywnie na jej rozwój. Towarzystwo ubezpieczeniowe Ergo Hestia już od niespełna 30 lat stale udoskonala i rozszerza posiadaną ofertę. To z kolei przełożyło się na liczne nagrody, które przyznano asekuratorowi za obsługiwane świadczenia ubezpieczeniowe.

TU ERGO Hestia – kompleksowa polisa na życie ERGO 4

Obecnie kluczowym ubezpieczeniem dla klientów indywidualnych w ofercie ERGO Hestii jest kompleksowa polisa na życie o nazwie ERGO 4. To świadczenie zapewnia właścicielowi polisy ochronę przed czterema różnymi zagrożeniami. Stąd właśnie bierze się nazwa tego świadczenia. W skład ubezpieczenia ERGO 4 wchodzi:

 1. Standardowa polisa na życie.
 2. Ochrona przed trwałym uszczerbkiem na zdrowiu oraz niezdolnością do pracy.
 3. Ubezpieczenie przed poważną chorobą.
 4. Polisa dla dziecka.

Połączenie czterech wymienionych aspektów sprawia, że pakiet ERGO 4 jest atrakcyjną ofertą dla osób, którym zależy na kompleksowym zabezpieczeniu. Ponadto asekurator umożliwia klientom dopasowanie zakresu poszczególnych świadczeń w polisie ERGO 4.

Każde wymienione świadczenie jest dostępne w trzech różnych wariantach. Przykładowy zakres ochrony wygląda następująco:

Towarzystwo ubezpieczeniowe Ergo Hestia – Ubezpieczenie na życie

 1. Wariant I – odszkodowanie przyznawane po śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku (NW), suma ubezpieczenia do 500 000 złotych.
 2. Wersja II – odszkodowanie w razie śmierci z jakiegokolwiek powodu, suma ubezpieczenia do 10 000 000 złotych, dodatkowa ochrona dla osób narażonych zawodowo.
 3. Wariant III – wszystkie wymienione świadczenia, a ponadto możliwość zachowania stałej sumy ubezpieczenia.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Ergo Hestia – Ochrona przed trwałym uszczerbkiem na zdrowiu

 1. Wariant I – ubezpieczenie od trwałego inwalidztwa na skutek NW, jednorazowa wypłata świadczenia do maksymalnie 500 000 złotych.
 2. Wersja II – brak ochrony przed inwalidztwem, ale w zamian gwarancja odszkodowania w przypadku całkowitej niezdolności do pracy na skutek NW. Dodatkowo: jednorazowa wypłata pieniędzy do kwoty 1 000 000 złotych.
 3. Wariant III – prawo do wszystkich opisanych świadczeń, a ponadto: wypłata świadczenia w formie miesięcznej renty, maksymalna suma ubezpieczenia w wysokości 4 000 000 złotych.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Ergo Hestia – Ubezpieczenie przed chorobą

 1. Wariant I – ochrona przed nowotworami złośliwymi, maksymalna suma ubezpieczenia w wysokości 200 000 złotych.
 2. Zakres II – ochrona przed nowotworami, zabezpieczenie przed 11 schorzeniami kwalifikującymi się do natychmiastowej operacji.
 3. Wariant III – wszystkie wymienione świadczenia plus dodatkowa ochrona przed 38 różnymi chorobami.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Ergo Hestia – Polisa dla dziecka

 1. Wariant I – ochrona przed inwalidztwem na skutek NW, odszkodowanie w przypadku złamań, suma ubezpieczenia do 200 000 złotych.
 2. Wersja II – brak powyższych świadczeń, ale w zamian gwarancja ochrony przy 20 różnych schorzeniach.
 3. Model III – prawo do otrzymania kompleksowej ochrony w zakresie wszystkich wymienionych świadczeń.

ERGO Hestia – oferta dla klientów indywidualnych

Oczywiście ERGO 4 to nie jedyne świadczenie kierowane do klientów indywidualnych. Firma ERGO Hestia oferuje bowiem znacznie szerszy wybór polis.

Obecnie ERGO Hestia prowadzi sprzedaż ubezpieczeń, które można wzbogacić o liczne świadczenia dodatkowe. Są to między innymi:

Tutaj warto wspomnieć o tym, że firma ERGO Hestia gwarantuje preferencyjne warunki przy zakupie kilku różnych świadczeń.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia – oferta dla firm

Jeszcze przed dołączeniem do koncernu ERGO, Hestia słynęła ze sprzedaży ubezpieczeń dla firm. I to właśnie one są do dzisiaj bardzo istotną częścią oferty polskiego asekuratora.

Oto wybrane świadczenia ubezpieczeniowe z oferty ERGO Hestii dla przedsiębiorstw:

 • ubezpieczenia mienia – takie polisy składają się z wielu pomniejszych świadczeń. Są to między innymi: ochrona przed ogniem i zdarzeniami losowymi, polisa typu all-risk.
 • polisy osobowe oraz grupowe dla pracowników – takie ubezpieczenia zapewniają ochronę zdrowia i życia, zabezpieczenie przed NNW, polisę dla całej rodziny oraz Assistance.
 • ubezpieczenia komunikacyjne – kompleksowe OC, AC, Assistance, NNW i kilka innych świadczeń dla całej firmowej floty pojazdów.
 • polisy transportowe – w zależności od typu prowadzonej działalności, można otrzymać inne świadczenia. Są to przede wszystkim: OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym, OC spedytora, ochrona sprzętu pływającego i inne.
 • ubezpieczenia finansowe – takie polisy obejmują wszelkie gwarancje ubezpieczeniowe oraz kredyty konsumenckie.
 • polisy OC dla danej branży – między innymi: górnicze, lekarskie, nauczycielskie, menadżerskie.
 • ubezpieczenia cybernetyczne – świadczenia kierowane do firm z branży IT, które chcą uchronić się przed atakami hakerów.

TU ERGO Hestia – kontakt, infolinia i email

Obecni i przyszli klienci mogą skontaktować się z ubezpieczycielem poprzez:

 1. Kontakt z agentem ubezpieczeniowym.
 2. Telefon na infolinię ERGO Hestia – 801 107 107.
 3. Czat online dostępny na stronie internetowej asekuratora.
 4. Skorzystanie z internetowej platformy dla klientów – iHestia – https://kontakt.ergohestia.pl/#/main/.
 5. Wizytę w jednej z placówek ERGO Hestii.
 6. Skorzystanie z formularza obsługi polisy.
 7. Kontakt poprzez pocztę tradycyjną – adres do korespondencji: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.

Zgłoszenie i likwidacja szkody ERGO Hestia – jakie są procedury?

Aby maksymalnie usprawnić przebieg całej procedury, zgłoszenie szkody ERGO Hestia odbywa się drogą elektroniczną. Wszystkie niezbędne informacje widnieją oczywiście na platformie asekuratora. Zgłosić szkodę można bezpośrednio pod tym linkiem.

Zgłoszenie szkody ERGO Hestia wymaga podania następujących informacji:

 • opisu i szczegółów dotyczących zdarzenia;
 • imienia oraz nazwiska lub nazwy firmy;
 • numeru PESEL lub REGON;
 • numeru polisy;
 • telefonu kontaktowego;
 • aktualnego adresu do korespondencji/adresu e-mail.

W ten sposób likwidacja szkody ERGO Hestia potrwa krócej, a poszkodowany szybciej uzyska rekompensatę finansową.

Wypowiedzenie OC ERGO Hestia

Rezygnacja z posiadanej polisy OC musi nastąpić poprzez przesłanie ubezpieczycielowi stosownego oświadczenia. Na szczęście jego wzór widnieje na stronie internetowej asekuratora – https://www.ergohestia.pl/rezygnacja-z-polisy/.

Wystarczy więc tylko pobrać wypowiedzenie OC ERGO Hestia i dokładnie je wypełnić. Podpisany dokument należy później zeskanować lub sfotografować. Następnie należy wejść w formularz online i wprowadzić tam wszelkie informacje na temat posiadanej polisy OC. Ostatnim krokiem będzie przesłanie wypełnionego wypowiedzenia w formie załącznika do formularza.

Najważniejsze informacje:

 • Towarzystwo ubezpieczeniowe ERGO Hestia to największy spośród polskich asekuratorów powstałych po czasie transformacji ustrojowo-gospodarczej. Obecnie tylko firma PZU posiada większe zasięgi od ERGO Hestii.
 • Choć towarzystwo ERGO Hestia ma polskie korzenie, zagraniczny kapitał jest tutaj obecny od dawna. Najważniejszym momentem w historii spółki było przejęcie jej udziałów przez bawarski koncern ERGO. Od tego momentu firma działa właśnie jako ERGO Hestia.
 • Silna pozycja rynkowa asekuratora to wynik kilku czynników. Jednym z nich jest bogata oferta, która umożliwia klientom zakup wielu różnych świadczeń. TU ERGO Hestia oferuje między innymi: polisy dla kierowców, ubezpieczenia nieruchomości i polisy turystyczne.
 • Niemniej jednak flagowym produktem tego asekuratora już od dawna jest kompleksowa polisa na życie ERGO 4. Obejmuje ona aż cztery rozbudowane świadczenia i choćby z tego względu stanowi bardzo ciekawą alternatywę.
 • Towarzystwo ERGO Hestia pozwala na załatwianie licznych formalności drogą elektroniczną. Klienci ERGO Hestii mogą korzystać z praktycznych formularzy online, a ponadto do ich dyspozycji jest serwis iHestia.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Czy ERGO Hestia to polska firma?
Tak. Początkowo działała ona jako Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe, a jej pierwsza siedziba mieściła się przy ulicy Hestii. Jednak z czasem zagraniczne firmy zaczęły inwestować w jej rozwój, czego dowodem było przejęcie jej udziałów przez koncern ERGO. Właśnie dlatego obecnie firma ta działa pod nazwą ERGO Hestia.
Jakie polisy oferuje firma ERGO Hestia?
Najważniejszym produktem w ofercie tego asekuratora od lat pozostaje kompleksowe ubezpieczenie na życie ERGO 4. Jednak poza nim asekurator może zaoferować również: ubezpieczenia nieruchomości, polisy komunikacyjne oraz turystyczne i inne świadczenia.
Jak zgłosić szkodę ERGO Hestia?
Już od dłuższego czasu asekurator stawia na sprawne załatwianie formalności drogą elektroniczną. Dlatego klienci firmy ERGO Hestia mogą bez problemu zgłosić szkodę online poprzez formularze lub za pomocą dedykowanego portalu iHestia.

Sprawdź oferty innych towarzystw ubezpieczeniowych