Towarzystwa Ubezpieczeniowe

MTU24 – Towarzystwo Ubezpieczeniowe

MTU24 – Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Całkiem popularną praktyką stosowaną przez duże firmy ubezpieczeniowe jest tworzenie osobnych, ale zależnych od siebie marek. Często tego typu działanie ma na celu wypromowanie określonych świadczeń, które nie są priorytetem głównej marki. W innych przypadkach powstanie nowej marki ma rozszerzyć zasięg działalności pierwotnej firmy. Tak właśnie było w przypadku marki MTU24, która powstała z inicjatywy ERGO Hestii. Co ciekawe, marka MTU24 jest do dzisiaj obecna na rynku z powodu dobrych wyników sprzedażowych. Co więc warto wiedzieć o MTU24 oraz ofercie tej marki? Zachęcamy do przeczytania naszego tekstu.

TU MTU24 – historia

Towarzystwo ubezpieczeniowe ERGO Hestia jest dzisiaj bez wątpienia jednym z największych i najważniejszych polskich asekuratorów. Jednak zdobycie takiej pozycji na rynku nie było dziełem przypadku, lecz raczej efektem dobrego planowania i właściwej ścieżki rozwoju. Towarzystwo ubezpieczeniowe ERGO Hestia powstało w 1991 roku, a zaledwie 10 lat później zarząd firmy podjął ważną decyzję. Dotyczyła ona utworzenia nowej marki, która działałaby w sposób autonomiczny, ale jednocześnie należała do struktur przedsiębiorstwa. Efektem tego pomysłu było powstanie MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (właściciela marki Towarzystwo Ubezpieczeniowe MTU24).

Nowo utworzona spółka miała ułatwić asekuratorowi dotarcie do osób zamieszkujących wsie i mniejsze miejscowości. Jej obecność na rynku okazała się sukcesem, gdyż spółka widocznie zwiększała liczbę sprzedawanych polis z asortymentu grupy ERGO Hestia.

Po pewnym czasie zarząd firmy zdecydował się na kolejny ważny krok. Tym razem włodarze grupy ERGO Hestia doprowadzili do powstania marki MTU24. Fundamentem jej działalności stała się sprzedaż ubezpieczeń na odległość, a konkretniej za pośrednictwem internetu. Dzięki temu klienci uzyskali możliwość zakupu ubezpieczenia bez wychodzenia z domu. Do dzisiaj firma świadczy swoje usługi za pomocą portalu – https://mtu24.pl.

TU MTU24 – oferta

Przynależność spółki MTU24 do grupy Ergo Hestia ma znaczący wpływ na ofertę tej firmy. Zarząd koncernu ERGO zdecydował, iż jego spółka będzie oferować tylko kilka najpopularniejszych świadczeń. Dlatego oferta serwisu MTU24.pl dzieli się na trzy główne kategorie:

Charakterystycznym elementem oferty MTU24.pl jest zakres poszczególnych ubezpieczeń. Są one sprzedawane w formie pakietów, które składają się z kilku pomniejszych świadczeń. To zaś pozwala klientom na uzyskanie znacznie szerszej ochrony przy zakupie zaledwie jednego ubezpieczenia!

TU MTU24 – ubezpieczenie samochodu

Aktualnie ubezpieczenie samochodu od odpowiedzialności cywilnej (OC) to jedna z niewielu obowiązkowych polis. Z tego względu każdy kierowca musi kupić takie ubezpieczenie. Jeżeli tego nie zrobi, utraci prawo do poruszania się swoim samochodem po drogach publicznych.

Oferta firmy MTU24 obejmuje specjalny pakiet dla kierowców. Zawiera on w sobie: ubezpieczenie OC, NNW kierowcy oraz gwarancję holowania po wypadku. Co istotne, ceny takich pakietów zaczynają się już od 425 złotych za rok ochrony! Jest więc to naprawdę korzystna alternatywa dla kierowców.

Ponadto wszystkie podstawowe ubezpieczenia MTU24 mogą zostać rozszerzone o wybrane świadczenia dodatkowe. W przypadku polis komunikacyjnych są to między innymi:

Szczegółowe informacje na temat każdego z wymienionych świadczeń można znaleźć na podstronie dotyczącej ubezpieczeń komunikacyjnych.

TU MTU24 – ubezpieczenia dla domu i mieszkania

Polisy mieszkaniowe pozwalają właścicielom nieruchomości na kompleksowe zabezpieczenie swojego lokalu. Dzięki temu nieruchomość będzie chroniona przed licznymi zagrożeniami, które mogą doprowadzić do jej całkowitego lub częściowego zniszczenia.

Propozycją firmy MTU24 dla właścicieli mieszkań i domów są następujące świadczenia:

 1. Ubezpieczenie pod kredyt – ta polisa zapewnia ochronę nieruchomości w zakresie wymaganym do przyznania kredytu hipotecznego.
 2. Polisa dla osób wynajmujących mieszkanie – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to lokatorzy odpowiadają za stan wnętrza danego lokalu. Dlatego asekurator umożliwia im zakup ubezpieczenia, które gwarantuje ochronę rzeczy osobistych oraz wyposażenia znajdującego się w mieszkaniu.
 3. Pełna ochrona – jest to najbardziej kompleksowy wariant ubezpieczenia mieszkania, gdyż jego zakres ochrony obejmuje wszystkie opisane świadczenia.

Naturalnie każdy z opisanych wariantów może zostać dodatkowo rozszerzony za sprawą świadczeń dodatkowych. Tutaj asekurator umożliwia zakup:

TU MTU24 – ubezpieczenia turystyczne

Podczas zagranicznego wyjazdu turyści muszą szczególnie mocno dbać o swoje bezpieczeństwo. Niestety, uzyskanie należytej opieki medycznej poza granicami kraju może być trudne, ale przede wszystkim jest bardzo kosztowne. Na szczęście odpowiednie ubezpieczenie turystyczne chroni przez takimi sytuacjami.

Ubezpieczenie turystyczne MTU24 to kolejny złożony pakiet świadczeń. Dobrą informacją dla turystów jest fakt, że każdy wariant tej polisy zapewnia podstawową ochronę w zakresie: zwrotu kosztów leczenia, NNW, OC i ubezpieczenie bagażu. Natomiast poszczególne wersje takich ubezpieczeń różnią się wysokością udzielanych świadczeń:

 1. Minimalny – 80 000 złotych kosztów leczenia i assistance, 50 000 złotych OC.
 2. Optymalny – 80 000 złotych kosztów leczenia i assistance, 50 000 złotych OC i do tego 20 000 zł.
 3. Maksymalny – 300 000 zł kosztów leczenia i assistance, 100 000 złotych OC, 30 000 złotych NNW.

Jeżeli zaś chodzi o świadczenia dodatkowe, należą do nich:

 • Zabezpieczenie przed chorobami przewlekłymi;
 • Ochrona przy pracy wysokiego ryzyka lub wyczynowym uprawianiu sportu;
 • Dodatkowa ochrona w czasie uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

​TU MTU24 – kontakt, infolinia i e-mail

Aktualnie kontakt z ubezpieczycielem można nawiązać poprzez:

 • Infolinię dotyczącą obsługi ubezpieczeń – (58) 555 65 00;
 • Pocztę tradycyjną – MTU24, STU ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.

Jak przebiega zgłoszenie i likwidacja szkody MTU24?

Grupa Ergo Hestia, czyli właściciel marki MTU24, wypracowała bardzo praktyczny sposób likwidacji szkód. Taka procedura odbywa się za pośrednictwem portalu iHestia, który jest dostępny dla wszystkich klientów asekuratora. To właśnie ten portal pozwala również na szybkie zgłoszenie szkody MTU24 – https://zgloszenieszkody.ergohestia.pl/.

Sama procedura jest bardzo prosta. Właściciel polisy musi wypełnić krótki formularz i podać w nim: swoje dane osobowe, numer polisy i okoliczności zaistniałej sytuacji. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia ubezpieczyciel przystąpi do procesu likwidacji szkód.

Alternatywnym rozwiązaniem będzie zgłoszenie szkody MTU24 poprzez infolinię dostępną pod numerem – +48 (58) 555 65 00.

Wypowiedzenie OC MTU24

Aby wypowiedzieć ubezpieczenie OC, każdy kierowca musi wysłać asekuratorowi stosowne oświadczenie. Taki obowiązek wynika z aktualnych regulacji prawnych. Jeśli kierowca tego nie zrobi, jego polisa zostanie automatycznie odnowiona przez ubezpieczyciela.

Co prawda, firma MTU24 nie zapewnia swoim klientom wzoru takiego wypowiedzenia. Na szczęście wzór dokumentu widnieje już na stronie ERGO Hestii – https://www.ergohestia.pl/rezygnacja-z-polisy/.

Wypowiedzenie trzeba więc pobrać, wydrukować, wypełnić, a następnie przesłać ubezpieczycielowi online lub pocztą na adres – MTU24, STU ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.

Najważniejsze informacje:

 • MTU24 to marka ubezpieczeniowa stworzona przez znaną firmę ERGO Hestia. Początkowo jej celem było zwiększenie zasięgu ERGO Hestii i promowanie świadczeń wśród mieszkańców wsi i mniejszych miast.
 • Po osiągnięciu tego celu firma ERGO Hestia wyznaczyła nowy priorytet. Było nim rozwijanie sprzedaży ubezpieczeń drogą elektroniczną. Z czasem to właśnie ubezpieczenia online stały się głównym obszarem działania marki MTU24.
 • Ze względu na to, że MTU24 jest marką należącą do innego asekuratora, oferta ubezpieczeń MTU24 nie jest szczególnie bogata. Można w niej znaleźć tylko trzy rodzaje ubezpieczeń, czyli: polisy mieszkaniowe, turystyczne oraz komunikacyjne.
 • Marka MTU24 od dawna promuje sprzedaż ubezpieczeń w formie pakietów. Łączą one w sobie kilka mniejszych świadczeń, czego dowodem jest np. pakiet dla kierowców, który zawiera: OC, NNW i gwarancję holowania. Co ważne, ceny tych pakietów są bardzo atrakcyjne.
 • Opisana przynależność do ERGO Hestii sprawia, że to ten asekurator odpowiada za realizację formalności związanych z obsługą klientów MTU24. Dlatego posiadacze tych świadczeń mogą bezpośrednio skontaktować się z firmą ERGO Hestia.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Co to za firma MTU24?
MTU24 to marka ubezpieczeniowa należąca do firmy ERGO Hestia. Znany polski asekurator stworzył ją w celu rozwinięcia swojej działalności oraz rozpowszechniania idei ubezpieczeń sprzedawanych online. Co ważne, marka MTU24 działa do dzisiaj.
Jakie ubezpieczenia oferuje MTU24?
Oferta tej marki nie jest zbyt rozbudowana, ponieważ obejmuje tylko trzy kategorie. Są nimi: ubezpieczenia komunikacyjne, turystyczne oraz mieszkaniowe. Takie świadczenia są dostępne głównie w formie atrakcyjnych cenowo pakietów, które zawierają kilka ubezpieczeń w ramach jednego pakietu.
Jak można zgłosić szkodę z tytułu ubezpieczenia MTU24?
Co jasne, marka MTU24 dysponuje własną infolinią oraz kanałami służącymi do zgłaszania szkód. Jednak za ich likwidację w praktyce odpowiada firma ERGO Hestia. Dlatego posiadacze ubezpieczeń MTU24 mogą od razu skontaktować się właśnie z przedstawicielem ERGO Hestii.

Sprawdź oferty innych towarzystw ubezpieczeniowych