Towarzystwa Ubezpieczeniowe

TU 4Life Direct

TU 4Life Direct

Towarzystwo Ubezpieczeniowe 4Life Direct to jeden z asekuratorów prowadzących działalność online. Model działalność firmy został opracowany w taki sposób, aby klienci mogli łatwo i szybko kupować ubezpieczenia. Warto tutaj podkreślić, że marka 4Life Direct należy do międzynarodowej grupy 4Life Internetional, która działa również w Czechach, Słowacji oraz na Węgrzech. Jakie świadczenia oferuje ta firma i co warto o niej wiedzieć? Zapraszamy do lektury.

4Life Direct – historia

4Life Direct Sp. z o.o. istnieje na rynku polskim od 2009 roku i pośredniczy w sprzedaży ubezpieczeń na życie. Tym samym spółka 4Life Direct pełni funkcję pośrednika ubezpieczeniowego. Firma ta nie sprzedaje własnych ubezpieczeń, ale odpowiada za sprzedaż produktów obsługiwanych przez innych asekuratorów. Obecnie 4Life Direct prowadzi współpracę z towarzystwami Generali oraz Red Sands Life Insurance Company. To właśnie Red Sands pełni funkcję zakładu ubezpieczeń odpowiedzialnego za obsługę większości świadczeń sprzedawanych przez 4Life Direct.

Firma jest częścią 4Life International Group, która ma swoją główną siedzibę w Londynie. Warto dodać, że marka 4Life jest obecna także na rynkach: czeskim, słowackim oraz węgierskim.

Polski oddział ma swoje biuro w Warszawie przy ulicy Chmielnej 132/134.

Towarzystwo ubezpieczeniowe 4Life Direct – ubezpieczenia na życie

Współpraca z firmą Red Sands powoduje, że grupa 4Life Direct pośredniczy obecnie w sprzedaży wielu różnych ubezpieczeń. Jednak to ubezpieczenia na życie odgrywają tutaj najważniejszą rolę. Warto zatem przyjrzeć się im nieco bliżej.

Aktualnie 4Life Direct pośredniczy w sprzedaży ubezpieczeń, takich jak:

 • Bezterminowe ubezpieczenie na życie „Moi Bliscy”;
 • Terminowe (15-letnie) ubezpieczenie na życie „Pomyśl o przyszłości Bliskich”;
 • Ubezpieczenie „Ochrona szpitalna”;
 • Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

Bezterminowe ubezpieczenie „Moi Bliscy”

Firma 4Life podkreśla, że bezterminowe ubezpieczenie na życie Moi Bliscy można zawrzeć aż do 85. roku życia. Co więcej, ochrona ubezpieczeniowa ma trwać do końca życia, jeśli opłacane są składki. Warto dodać, że ubezpieczenie Moi Bliscy jest obsługiwane przez firmę Generali.

Do zawarcia tego ubezpieczenia nie są wymagane ankiety medyczne i badania lekarskie. Bezterminowe Ubezpieczenie na Życie „Moi Bliscy” może kupić osoba posiadająca obywatelstwo polskie w wieku 40-85 lat. Co więcej, jest to polisa, którą można zawrzeć bez względu na stan zdrowia.

O czym jeszcze warto wiedzieć? W ubezpieczeniu„Moi Bliscy” wypłata świadczenia jest dostępna nawet wtedy, gdy śmierć nastąpi w wyniku choroby nowotworowej, zawału lub choroby przewlekłej. Ponadto jest to ubezpieczenie na życie bez karencji. Tym samym uposażeni otrzymają wypłatę świadczenia nawet w razie wypadku, do którego dojdzie w ciągu kilku miesięcy.

Jedyne ograniczenie dotyczące wysokości wypłaty odszkodowania jest takie, iż przez pierwsze 24 miesiące od zawarcia umowy ubezpieczeniowej, świadczenie wynosi 100% sumy wpłaconych składek. Po 24 miesiącach świadczenie wypłacane jest w pełnej kwocie (sumie ubezpieczenia), która może wynieść nawet do 150 000 złotych. Świadczenie wypłacane jest osobom uposażonym, które mogą przeznaczyć je np. na pokrycie kosztów związanych z pogrzebem, rachunki lub spłatę długów.

Terminowe ubezpieczenie „Pomyśl o Przyszłości Bliskich”

Terminowe ubezpieczenie na życie „Pomyśl o przyszłości Bliskich” można zawrzeć na okres 5 lat. Istnieje także możliwość przedłużania ochrony do 80. roku życia. Odszkodowanie wypłacane jest wtedy, gdy osoba ubezpieczona zginie w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub umrze z przyczyn naturalnych/choroby. W tej polisie maksymalna suma ubezpieczenia wynosi do 200 000 złotych.

Poza dwoma wariantami ubezpieczeń na życie w ofercie 4Life Direct można znaleźć także inne polisy:

Ubezpieczenie NNW

Nieszczęśliwy wypadek może sprawić, że poszkodowany w jego wyniku dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, który uniemożliwi mu dalszą pracę. Taka sytuacja jest bardzo trudna nie tylko dla osób poszkodowanych, ale także dla ich rodzin. Dlatego ubezpieczenia NNW sprzedawane przez firmę 4Life Direct zapewnią wówczas potrzebne wsparcie. Ubezpieczenie NNW dostępne za pośrednictwem firmy 4Life Direct zapewnia wsparcie finansowe do sumy 100 000 złotych. Posiadacz tej polisy może otrzymać pomoc finansową, która umożliwi mu pokrycie np. kosztów leczenia i rehabilitacji. Ubezpieczenie NNW można zawrzeć od 18. do 70. roku życia, a czas trwania ochrony wynosi 5 lat. Jest to ubezpieczenie bez karencji, a ubezpieczyć się można do sumy 100 000 zł.

Ubezpieczenie „Ochrona szpitalna”

Ubezpieczenie na życie i na wypadek pobytu w szpitalu „Ochrona szpitalna” to polisa dla osób w wieku 18-75 lat. Hospitalizacja jest bez wątpienia trudnym przeżyciem dla chorego. Niestety, problemy zdrowotne mogą zostać dodatkowo spotęgowane za sprawą kłopotów finansowych wynikających z konieczności przerwania pracy. Dlatego zakres świadczeń ubezpieczeniowych w tej polisie obejmuje odszkodowanie za każdy dzień pobytu w szpitalu. Ponadto uzyskane środki można przeznaczyć na dowolny cel. W zależności od wybranego wariantu dzienne świadczenie szpitalne może wynieść 100, 150 lub 200 złotych.

Ubezpieczenie „Twoja ochrona”

Ta polisa gwarantuje wsparcie finansowe osobom uposażonym w przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Wysokość świadczenia z tytułu polisy na życie może wynieść do 300 tysięcy złotych. Umowę ubezpieczenia mogą zawrzeć osoby w wieku 18-69 lat. Natomiast sama umowa jest zazwyczaj zawierana na okres 5 lat.

Szczegółowe informacje na temat każdego z wymienionych świadczeń ubezpieczeniowych można znaleźć na stronie asekuratora.

​4Life Direct – kontakt, infolinia i email

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opisanych ubezpieczeń, warto skontaktować się z 4Life Direct i porozmawiać z doradcą. Podczas rozmowy konsultant może również udzielić porad dotyczących tego, jaką polisę warto wybrać w konkretnej sytuacji. Z 4Life Direct skontaktować się można poprzez:

Jak przebiega zgłoszenie i likwidacja szkody 4Life Direct?

Wszystkie ubezpieczenia sprzedawane przez firmę 4Life Direct są obsługiwane przez towarzystwa Red Sands i Generali. Jednakże grupa 4Life może pośredniczyć nie tylko w sprzedaży świadczeń ubezpieczeniowych, ale również w realizacji poszczególnych procedur. Zatem jak przebiega zgłoszenie szkody 4Life Direct?

Odszkodowanie można zgłosić:

Do zgłoszenia odszkodowania będą potrzebne:

 • Dane ubezpieczonego, czyli: imię i nazwisko, numer polisy oraz numer PESEL
 • Dane zgłaszającego – imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa.
 • Informacje o zajściu zdarzenia i jego okolicznościach (data i miejsce zdarzenia oraz rodzaj zdarzenia, czyli np. zgon, pobyt w szpitalu, następstwo nieszczęśliwego wypadku).

Kto może zgłosić odszkodowanie?

Zgłoszenia może dokonać osoba uprawniona do odbioru świadczenia lub osoba trzecia.

Jeśli występujący o odszkodowanie nie jest uprawnionym, do wniosku o wypłatę świadczenia należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa notarialnego.

Do rozpatrzenia odszkodowania niezbędne jest przygotowanie dokumentów, odpowiednich dla posiadanego ubezpieczenia. Jeśli dokumentacja jest kompletna, asekurator podejmie decyzję na jej podstawie oraz w oparciu o OWU danej umowy.

Najważniejsze informacje:

 • Firma 4Life Direct działa na polskim rynku od 2009 roku. Wybrany model działalności sprawia, że firma ta wyróżnia się na tle innych asekuratorów.
 • Wspomniany model działalności wynika z faktu, że 4Life Direct nie jest towarzystwem ubezpieczeniowym. Firma pełni jedynie rolę pośrednika przy sprzedaży ubezpieczeń obsługiwanych przez inne firmy. W jej ofercie można znaleźć np. ubezpieczenia Red Sands oraz Generali.
 • Marka 4Life Direct pośredniczy przy sprzedaży świadczeń związanych z ochroną życia lub zdrowia. W ofercie tej spółki nie ma więc np. polis turystycznych lub ubezpieczeń nieruchomości.
 • Klienci kupujący polisy w 4Life Direct mogą zgłaszać ewentualne szkody przez stronę tego pośrednika. W tym celu można wykorzystać np. dedykowaną infolinię 4Life Direct lub pocztę elektroniczną.
 • Firma 4Life Direct zapewnia swoim klientom dostęp do licznych kanałów kontaktowych. Dlatego klienci nie powinni mieć problemów z uzyskaniem pomocy lub odpowiedzi na pytania.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Co to za firma 4Life Direct?
Firma 4Life Direct to agencja ubezpieczeniowa, która na polskim rynku działa od 2009 roku. Jej oferta została zbudowana wokół sprzedaży ubezpieczeń związanych z ochroną życia lub zdrowia.
Jakie polisy sprzedaje 4Life Direct?
Tutaj warto podkreślić, że firma 4Life Direct jedynie pośredniczy przy sprzedaży ubezpieczeń obsługiwanych przez inne firmy. W jej asortymencie znajdują się głównie ubezpieczenia na życie i zdrowie od firm Generali oraz Red Sands.
Czy firma 4Life Direct likwiduje zgłaszane szkody?
Nie, ponieważ za likwidację szkody odpowiada konkretne towarzystwo ubezpieczeniowe (np. firma Generali). Niemniej jednak 4Life Direct może pośredniczyć również przy wypełnianiu formalności związanych z taką likwidacją.

Sprawdź oferty innych towarzystw ubezpieczeniowych