Towarzystwa Ubezpieczeniowe

Accredited – Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Accredited – Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Towarzystwo ubezpieczeniowe Accredited należy do grupy asekuratorów o ściśle ukierunkowanym modelu działalności. Cała oferta tej marki opiera się bowiem na jednej kategorii polis. Są nimi ubezpieczenia komunikacyjne, czyli polisy przeznaczone dla kierowców. To właśnie na nich firma Accredited opiera prowadzoną działalność. Co więc warto wiedzieć o tym asekuratorze i jakie dokładnie polisy można znaleźć w jego asortymencie? Zapraszamy do zapoznania się z naszym tekstem.

TU Accredited – historia

Historia towarzystwa ubezpieczeniowego Accredited rozpoczyna się w latach 70. XX wieku. Wtedy to na Florydzie powstała spółka o nazwie Accredited Surety and Casualty Company Inc. Początkowo firma prowadziła swoją działalność wyłącznie na terytorium Stanów Zjednoczonych. Jednak w 2014 roku doszło do przełomu, który zmienił historię tego przedsiębiorstwa. W listopadzie 2014 roku sfinalizowano bowiem fuzję, która doprowadziła do przejęcia firmy przez maltański fundusz R&Q. Od tego momentu to on odpowiada za produkty sprzedawane pod szyldem Accredited.

Co ciekawe, rok wcześniej, czyli w 2013 roku, utworzono spółkę Accredited Insurance (Europe) LTD. Od samego początku działa ona pod szyldem R&Q. Spółka Accredited Insurance (Europe), jak sama nazwa wskazuje, prowadzi działalność w zakresie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych na rynku europejskim.

W aktualnym modelu działalności towarzystwo Accredited skupia się głównie na krajach anglojęzycznych. Pozycja tej marki jest bowiem szczególnie silna w: Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz na Malcie. Natomiast w pozostałych krajach oferta tego ubezpieczyciela, przynajmniej na tle rynkowej konkurencji, wydaje się dość uboga.

TU Accredited – polisy komunikacyjne

Tak naprawdę działalność towarzystwa Accredited w Polsce sprowadza się do sprzedaży świadczeń wyłącznie z jednej kategorii. Są nimi ubezpieczenia komunikacyjne, a konkretniej polisy OC, AC, NNW oraz assistance. Trzeba więc obiektywnie przyznać, że wybór tych świadczeń nie jest szczególnie rozbudowany. Z drugiej strony TU Accredited zdaje się dopiero rozwijać swoją działalność na europejskich rynkach. Nie jest więc wykluczone, iż w przyszłości wybór takich świadczeń będzie nieco szerszy.

Na razie skupimy się jednak na aktualnej ofercie ubezpieczeń spod szyldu TU Accredited. Każdy właściciel samochodu może obecnie zakupić u tego ubezpieczyciela świadczenia, takie jak:

 • Ubezpieczenia OC zapewniające wymaganą prawnie ochronę od odpowiedzialności cywilnej.
 • Dodatkowe ubezpieczenia AC;
 • Ubezpieczenia NNW gwarantujące wsparcie w razie nieszczęśliwego wypadku podczas jazdy;
 • Ubezpieczenia assistance zapewniające pomoc techniczną oraz informacyjną.

TU Accredited – pozostałe ubezpieczenia

Oferta tego asekuratora obejmuje obecnie wyłącznie polisy komunikacyjne. Być może w przyszłości firma Accredited zdecyduje się na rozszerzenie swojej oferty o dodatkowe świadczenia. Jednak na ten moment z oferty tej firmy mogą skorzystać wyłącznie kierowcy.

TU Accredited – kontakt, infolinia i e-mail

Przy okazji opisywania modelu biznesowego firmy Accredited warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. W Polsce ubezpieczenia tej firmy nie są sprzedawane w sposób bezpośredni. Za ich sprzedaż odpowiada bowiem spółka powiązana z asekuratorem, czyli – Toleranceins Sp. z o.o. Toteż w sprawach związanych ze świadczeniami Accredited należy się kontaktować właśnie z przedstawicielami tej spółki.

Oto aktualne dane kontaktowe Toleranceins Sp. z o.o.:

Jak przebiega likwidacja i zgłoszenie szkody Accredited?

W poprzednim akapicie znalazła się wzmianka o tym, że TU Accredited ma dość specyficzny model działalności. Asekurator obsługuje bowiem świadczenia przy pomocy różnych spółek zarejestrowanych w poszczególnych krajach. Taka zasada ma więc istotny wpływ na przebieg wielu procedur, w tym także procedury zgłaszania i likwidacji szkód. Jak więc wygląda to w przypadku TU Accredited?

Tutaj procedura jest dość skomplikowana, ale postaramy się dokładnie ją opisać. Zacznijmy od szkód krajowych. Obsługą takich zgłoszeń zajmuje się spółka WTW Services sp. z o.o. To właśnie do niej należy kierować wszelkie zgłoszenia dotyczące szkód krajowych. Poniżej można znaleźć dane kontaktowe WTW Services sp. z o.o.:

 • telefon: +48 (22) 458 46 24;
 • adres e-mail: acc@szkody.pl;
 • adres do korespondencji: WTW Services sp. z o.o., ul. Domaniewska 34 A, 02-672 Warszawa, Polska.

Procedura wygląda jednak inaczej w przypadku szkód poza granicami Polski. Według informacji zamieszczonych na stronie Toleranceins w takich sprawach należy kontaktować się z inną spółką. W tym przypadku jest to spółka Van Ameyde Polska. Jej dane kontaktowe są następujące:

 • telefon: +48 (22) 500 66 00;
 • adres e-mail: polska@vanameyde.com;
 • adres do korespondencji: Van Ameyde Polska Sp. z o.o., ul. Wiślana 8/4, 00-317 Warszawa, Polska.

Natomiast pomoc z tytułu assistance można otrzymać poprzez telefon na specjalną infolinię. Jest ona dostępna pod numerem – +48 (22) 458 46 15.

Wypowiedzenie OC

Zgodnie z polskim prawem ubezpieczyciele mają obowiązek automatycznego przedłużania ważności wygasających ubezpieczeń OC. Jeżeli więc posiadacz takiej polisy chciałby z niej zrezygnować, musi złożyć stosowne wypowiedzenie OC. Jak wygląda ta procedura w przypadku TU Accredited?

Gotowe wzory wypowiedzenia OC można bez problemu znaleźć w internecie. Wystarczy więc wypełnić jeden z takich dokumentów, a następnie przekazać go asekuratorowi. Z informacji zamieszczonych na stronie spółki Toleranceins wynika, że jest ona oficjalnym pełnomocnikiem TU Accredited w Polsce. Dlatego wypowiedzenie OC należy przesłać właśnie na adres tej spółki – ToleranceIns sp. z o.o., ul. Wrzesińska 12 lok. 17, 03-713 Warszawa.

Alternatywnie wypowiedzenie OC można także złożyć drogą mailową. W tym przypadku podpisane i zeskanowane oświadczenie należy wysłać na adres –  info@toleranceins.pl.

Najważniejsze informacje:

 • Firma Accredited została założona w latach 70. na Florydzie. Jednak jej obecna działalność wygląda zupełnie inaczej, ponieważ od 2014 roku marka ta należy do maltańskiego koncernu R&Q.
 • Jeszcze przed finalną fuzją koncern R&Q w 2013 roku stworzył spółkę Accredited Insurance (Europe) LTD. To ona odpowiada aktualnie za sprzedaż polis ubezpieczeniowych na terenie Europy.
 • Co ciekawe, TU Accredited ma specyficzny model działalności, ponieważ sprzedaje swoje usługi za pośrednictwem różnych spółek. W Polsce oficjalnym pełnomocnikiem asekuratora jest spółka Toleranceins.
 • Oferta świadczeń asekuratora w Polsce jest bardzo ograniczona, albowiem obejmuje jedynie ubezpieczenia komunikacyjne. W sprzedaży dostępne są więc polisy: OC, NNW oraz assistance.
 • Spółka Toleranceins odpowiada za sprzedaż świadczeń, ale już obsługa szkód krajowych należy do kompetencji innej powiązanej spółki WTW Services. Dlatego posiadacze takich świadczeń powinni bardzo dokładnie sprawdzić, czy kontaktują się z odpowiednim organem.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Co warto wiedzieć o TU Accredited?
Spółka Accredited Insurance (Europe) LTD powstała w 2013 roku z inicjatywy maltańskiego koncernu R&Q, który rok później wchłonął firmę Accredited. Utworzona spółka odpowiada za sprzedaż ubezpieczeń na rynku europejskim.
Jak działa TU Accredited w Polsce?
Model działalności tego asekuratora jest dość specyficzny, ponieważ firma świadczy swoje usługi za pośrednictwem powiązanych spółek. Co więcej, różne spółki odpowiadają tutaj za sprzedaż oraz obsługę świadczeń, dlatego klienci powinni wiedzieć o takich niuansach.
Jakie polisy sprzedaje obecnie TU Accredited?
Działalność tego asekuratora w Polsce jest mocno ograniczona. Obecnie na rynku można znaleźć tylko polisy komunikacyjne (OC, NNW, assistance) oferowane przez TU Accredited. Na razie nie wiadomo, czy oferta tego ubezpieczyciela rozszerzy się w bliższej lub dalszej przyszłości.

Sprawdź oferty innych towarzystw ubezpieczeniowych