Towarzystwa Ubezpieczeniowe

Concordia – Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Concordia – Towarzystwo Ubezpieczeniowe

W Polsce lata 90. XX wieku upływały jako czas ogromnej transformacji gospodarczej. Otwarcie rynku sprawiło, że w Polsce swoją działalność rozpoczęły zagraniczne firmy, w tym liczne towarzystwa ubezpieczeniowe. Jednak towarzystwo Concordia od samego początku miało polskie korzenie. Niestety, obecnie firma ta zniknęła z rynku. Jak wyglądała jej oferta i co doprowadziło do zniknięcia Concordii?

TU Concordia Polska – historia

Towarzystwo ubezpieczeniowe Concordia to jeden z nielicznych asekuratorów, który od początku swojej działalności jest związany z Polską. Firma ta powstała bowiem 27 stycznia 1997 roku w Poznaniu. Jednak warto odnotować, że początkowo firma działała pod nazwą Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „Wielkopolska”.

Niemniej samodzielna działalność poznańskiego asekuratora trwała jedynie przez 2 lata. Ostatecznie 26 stycznia 1999 roku doszło do zawarcia porozumienia z dwoma niemieckimi ubezpieczycielami – Concordia Versicherungsgruppe oraz Vereinigte Hagel. Podpisana umowa miała olbrzymi wpływ na przyszłość polskiego ubezpieczyciela. Już w 2000 roku na rynku pojawiła się dodatkowa spółka – Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital. Oczywiście jej powstanie było wynikiem planu dotyczącego rozszerzenia posiadanej oferty o ubezpieczenia na życie. Z czasem polisy chroniące życie i zdrowie stały się ważną częścią asortymentu tego asekuratora.

W 2002 roku podjęto także decyzję o zmianie nazwy całego towarzystwa. Tak oto z rynku zniknęło Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „Wielkopolska”, a pojawiła się firma Concordia Wielkopolska TUW. Od tego momentu rozwój Concordii stał się jeszcze bardziej dynamiczny. Firma rok w rok wprowadzała do swojego asortymentu zupełnie nowe świadczenia. Co jasne, takie działanie przełożyło się również na stały wzrost grona osób korzystających z oferty ubezpieczyciela. Rosnący zasięg firmy sprawił, że jej akcjonariusze postanowili zerwać z dotychczasową nazwą. W 2005 roku z nazwy asekuratora usunięto słowo „Wielkopolska”. Od tego momentu firma sprzedaje ubezpieczenia pod nazwą – Concordia Polska TUW.

TU Concordia – fuzja z koncernem Generali

Kolejne 13 lat stanowiło okres intensywnego rozwoju i stałego udoskonalania posiadanej oferty. Jednak przyszłość pokazała, że nie był to koniec zmian dla polskiej firmy.

29 listopada 2018 roku włoskie towarzystwo ubezpieczeniowe Generali wykupiło wszystkie udziały, które od końca XX wieku należały do niemieckich akcjonariuszy. Dlatego obecnie towarzystwo Concordia jest częścią międzynarodowej grupy Generali. Co ciekawe, podmioty zrzeszone w ramach koncernu Generali sprzedają ubezpieczenia dosłownie w całej Europie. Jest więc to przedsiębiorstwo o bardzo silnej pozycji na rynku.

Rok 2021 przyniósł kolejny etap fuzji. Było nim całkowite przejęcie oferty dawnej Concordii przez koncern Generali. Od tego momentu polska marka de facto zniknęła z rynku.

Concordia Ubezpieczenia – oferta dla rolników

Znakiem rozpoznawczym Concordii przez wiele lat były ubezpieczenia dla rolników. To zresztą sprawiło, że w 2006 roku asekurator przystąpił do państwowego systemu ubezpieczeń upraw rolnych. Od tego momentu towarzystwo Concordia było uznawane za krajowego lidera w dziedzinie takich świadczeń.

Polski asekurator oferował między innymi:

 • obowiązkowe polisy dla budynków rolnych;
 • obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rolników;
 • ubezpieczenia majątku gospodarstwa;
 • polisy chroniące sprzęt rolniczy;
 • ubezpieczenia plonów;
 • polisy dla zwierząt gospodarskich;
 • ubezpieczenia z ochroną prawną.

Co ciekawe, firma Generali po przejęciu Concordii postanowiła wykorzystać popularność takich ubezpieczeń. Niektóre opisane polisy stały się częścią nowej submarki – Generali Agro. Jest to marka oferująca ubezpieczenia dla rolników. Obecnie to właśnie pod tym szyldem sprzedawane są polisy, które kiedyś stanowiły część oferty Concordii.

Concordia Ubezpieczenia – oferta dla klientów indywidualnych oraz firm

Jeżeli chodzi o pozostałe świadczenia, tutaj sprawa wyglądała już zupełnie inaczej. Firma Generali po pełnej fuzji z Concordią musiała utrzymać w mocy zawarte wcześniej ubezpieczenia. Jednak zakup nowych świadczeń spod szyldu Concordii nie jest już możliwy.

Niemniej warto dodać, że oferta marki Generali jest bardzo bogata. Tak naprawdę obejmuje ona niemal wszystkie rodzaje ubezpieczeń. Dlatego każdy znajdzie tam coś dla siebie.

Generali Agro – kontakt, e-mail i telefon

W momencie sfinalizowania fuzji firma Generali zaczęła odpowiadać za obsługę wszystkich świadczeń. Dlatego dane kontaktowe tej firmy można znaleźć w naszym tekście poświęconym marce Generali.

Tutaj przedstawimy dane kontaktowe submarki Generali Agro, bo to z nią mogą kontaktować się np. rolnicy. Oto wspomniane dane:

 • Infolinia ogólna – +48 (61) 858 48 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00);
 • Infolinia dedykowana zgłaszaniu szkód – +48 (61) 858 48 08 (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00);
 • Adres e-mail ogólny – biuro@generali.pl;
 • Adres e-mail dedykowany zgłaszaniu szkód – szkody.poznan@generali.pl
 • Dane korespondencyjne – Towarzystwo Ubezpieczeń Generali S.A., ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

Zgłoszenie i likwidacja szkody Generali Agro – procedury

Rolnicy mogą wykorzystać powyższe dane kontaktowe do zgłoszenia szkody z tytułu ubezpieczenia Generali Agro. Warto jednak dodać, że asekurator na swojej stronie internetowej zamieścił całą podstronę poświęconą tej procedurze. Jest ona dostępna pod tym linkiem.

Najważniejsze informacje:

 • Firma Concordia była polskim towarzystwem ubezpieczeniowym, które powstało jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku. Marka Concordia od samego początku działalności była kojarzona głównie ze sprzedażą ubezpieczeń dla rolników.
 • Jednak cała działalność marki była również naznaczona przejęciami oraz fuzjami. Już po dwóch latach działalności stała się częścią zagranicznego kapitału. Natomiast w 2018 roku doszło do przejęcia Concordii przez koncern Generali.
 • Ostatecznie w 2021 roku marka Generali całkowicie wchłonęła polską firmę. Logo Concordii znikło ze sprzedawanych ubezpieczeń, a jedynym śladem po polskim asekuratorze jest obecnie submarka Generali Agro.
 • Submarka Generali Agro umożliwia zakup ubezpieczeń dla rolników, czyli świadczeń, z których przez lata słynęło towarzystwo Concordia. Można więc stwierdzić, że przynajmniej w taki sposób Concordia odcisnęła swój ślad na rynku.
 • Jeżeli chodzi o pozostałe świadczenia dostępne w ofercie Concordii, zostały one całkowicie wycofane. Wynika to z faktu, że koncern Generali posiada bogatą ofertę własnych świadczeń i to one są obecnie dostępne dla klientów.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Co to za firma Concordia?
Towarzystwo ubezpieczeniowe Concordia to polska marka, która powstała w latach 90. XX wieku. W czasie swojej działalności towarzystwo Concordia zdobyło szczególnie dużą popularność na rynku ubezpieczeń dla rolników.
Czy Concordia zniknęła z rynku?
Niestety tak. W 2018 roku doszło do pierwszej fuzji, która była efektem przejęcia udziałów Concordii przez koncern Generali. Natomiast w 2021 roku koncern Generali całkowicie wchłonął polską markę, przez co zniknęła ona z rynku.
Czy ubezpieczenia rolnicze Concordia nadal są dostępne?
Jest to ciekawa kwestia, ponieważ koncern Generali widział duży potencjał tkwiący w rynku ubezpieczeń rolniczych i zasięgu Concordii. W efekcie na polskim rynku pojawiła się submarka Generali Agro, która oferuje właśnie polisy dla rolników. W jej ofercie można znaleźć świadczenia o zakresie zbliżonym do dawnych ubezpieczeń Concordii.

Sprawdź oferty innych towarzystw ubezpieczeniowych