Towarzystwa Ubezpieczeniowe

Gefion – Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Gefion – Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Uwaga! 24 czerwca 2020 roku Komisji Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie dla towarzystwa ubezpieczeniowego Gefion Insurance na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej! Natomiast w 2021 roku Duński Urząd Nadzoru Finansowego ogłosił upadłość tego asekuratora. W związku z tym firma Gefion zniknęła z rynku.

TU Gefion Insurance – historia

Duńskie towarzystwo ubezpieczeniowe Gefion Insurance zostało założone 2 czerwca 2014 roku. Nazwa tej firmy nawiązuje do nordyckiej mitologii, a konkretniej do bogini Gefion, która miała opiekować się rolnikami. Oczywiście odwołanie do skandynawskich tradycji nie jest dziełem przypadku, ponieważ asekurator rozpoczął swoją działalność w północnej Europie. Dopiero z czasem grupa Gefion Insurance pojawiła się również w Niemiech, Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach.

Warto zauważyć, że duński asekurator świadczył swoje usługi w dość charakterystyczny sposób. Dlaczego? Otóż towarzystwo ubezpieczeniowe Gefion Insurance działało wyłącznie w Danii. Natomiast w pozostałych krajach ubezpieczenia Gefion były sprzedawane przez inne podmioty powiązane z duńską firmą. Taka zasada znalazła swoje zastosowanie również w przypadku rynku polskiego. W Polsce asekurator był reprezentowany przez Polins Sp. z o.o (ul. Gabriela Narutowicza 18, 99-320 Żychlin), a także spółkę Crawford Polska.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Gefion Insurance – oferta produktów

W 2021 roku ogłoszono upadłości firmy Gefion. Na mocy tej decyzji wszystkie ubezpieczenia związane z duńskim asekuratorem zniknęły z rynku. Dlatego obecnie nie można już kupić ubezpieczeń Gefion i to zapewne nie zmieni się w najbliższych latach.

TU Gefion – kontakt

Początkowo w 2020 roku Rzecznik Finansowy poinformował o tym, że firma Gefion nie może sprzedawać nowych ubezpieczeń. Jednak późniejsza upadłość jeszcze bardziej pogorszyła sytuację. Od 2021 roku firma Gefion nie wywiązuje się nawet z obowiązków związanych z zawartymi ubezpieczeniami. Dlatego obecnie nie można się z nimi skontaktować.

W sprawie wszystkich zawartych ubezpieczeń Gefion można skontaktować się bezpośrednio z Rzecznikiem Finansowym.

Najważniejsze informacje:

  • Towarzystwo ubezpieczeniowe Gefion powstało w Danii w 2014 roku. Od początku swojej działalności asekurator skupił się na sprzedaży świadczeń przy pomocy związanych ze sobą spółek.
  • Takie spółki pojawiły się również w Polsce. Nad Wisłą za sprzedaż ubezpieczeń Gefion odpowiadały firmy: Polins Sp. z o.o. oraz Crawford Polska.
  • Około 2019 i 2020 roku zaczęły pojawiać się pierwsze skargi klientów, którzy zakupili ubezpieczenia Gefion. W efekcie Rzecznik Finansowy na początku 2020 roku zawiesił licencję na sprzedaż ubezpieczeń Gefion.
  • Opisana sytuacja miała miejsce także w innych krajach, gdzie działała firma Gefion. To z kolei zainteresowało również duńskie organy kontroli, a efektem było rozpoczęcie postępowania przeciwko asekuratorowi.
  • W 2021 roku Duński Urząd Nadzoru Finansowego poinformował o upadłości firmy Gefion. Asekurator w tym momencie przestał nawet obsługiwać zawarte świadczenia. Jego kompetencje w Polsce czasowo przejął Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Co to za firma Gefion?
Duńskie towarzystwo ubezpieczeniowe Gefion przez jakiś czas prowadziło działalność na europejskich rynkach ubezpieczeń. Jednak w 2021 roku ogłoszono upadłość firmy, a jej ubezpieczenia zniknęły z rynku.
Czy firma Gefion nadal działa?
Ogłoszenie upadłości firmy wiązało się z natychmiastowym zakończeniem jej działalności. Dlatego obecnie w Polsce i innych europejskich krajach ubezpieczenia Gefion są już niedostępne.
Co z ubezpieczeniami Gefion?
W momencie ogłoszenia upadłości firma Gefion przestała nawet obsługiwać zawarte świadczenia. W Polsce zaczął za to odpowiadać dedykowany organ, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Klienci Gefion mogą także kontaktować się bezpośrednio z Rzecznikiem Finansowym.

Sprawdź oferty innych towarzystw ubezpieczeniowych