Towarzystwa Ubezpieczeniowe

MetLife – Towarzystwo Ubezpieczeniowe

MetLife – Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Towarzystwo MetLife to jeden z największych asekuratorów działających w Stanach Zjednoczonych oraz innych częściach świata. Amerykańskie przedsiębiorstwo zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń już od ponad 150 lat. W trakcie tak długiej działalności produkty ubezpieczeniowe MetLife pojawiły się w wielu krajach, w tym także w Polsce. Jednak obecnie marki MetLife nie ma już nad Wisłą. Z czego to wynika? Zapraszamy do lektury.

TU MetLife – historia

Towarzystwo ubezpieczeniowe MetLife rozpoczyna swoją historię już w latach 60. XIX wieku. Wtedy to w Stanach Zjednoczonych wybuchł ogólnokrajowy konflikt, który przeszedł do historii jako wojna secesyjna. To właśnie w jej trakcie powstała firma zajmująca się sprzedażą ubezpieczeń dla żołnierzy. Dzięki nim osoby walczące na froncie mogły uzyskać odszkodowanie w przypadku doznania ran wojennych. Natomiast już po zakończeniu konfliktu w 1865 roku nowopowstały asekurator rozpoczął sprzedaż standardowych ubezpieczeń na życie. Zaledwie trzy lata później przyjęto także nową nazwę firmy, która zaczęła działać jako Metropolian Life Insurance Company.

Produkty widniejące w ofercie firmy Metropolian błyskawicznie przyciągnęły uwagę tysięcy Amerykanów. Co prawda, kryzys gospodarczy na pewien czas wyhamował rozwój asekuratora, jednak jego problemy okazały się jedynie przejściowe. Z czasem firma rozszerzyła swój asortyment o kolejne świadczenia kierowane głównie do robotników. Taka decyzja przyniosła bardzo pozytywny efekt, ponieważ sprzedaż ubezpieczeń Metropolian zaczęła lawinowo rosnąć. W efekcie już na początku XX wieku firma Metropolian była największym amerykańskim asekuratorem pod względem liczby sprzedawanych polis na życie. Tym samym zarząd firmy zyskał zupełnie nowe możliwości. Już w latach 30. XX wieku grupa MetLife zaczęła inwestować posiadany kapitał w zakup papierów wartościowych. Takie działanie jeszcze bardziej podnosiło renomę asekuratora i zarazem umacniało jego pozycję na amerykańskim rynku. Co ciekawe, nawet nadejście II wojny światowej nie zmieniło tej tendencji. Zarząd MetLife wykupił wówczas ponad połowę ze wszystkich wyemitowanych obligacji wojennych, dzięki czemu firma stała się najważniejszym inwestorem z punktu widzenia wojsk aliantów.

Towarzystwo ubezpieczeniowe MetLife – ekspansja na runkach zagranicznych

Wszelkie późniejsze zawirowania nie odbiły się wyraźnie na pozycji asekuratora. Tym samym firma MetLife po dziś dzień zachowuje miano jednego z największych ubezpieczycieli na świecie. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez ekspansji na rynki innych państw. Dlatego jeszcze w drugiej połowie XX wieku asekurator sukcesywnie wkraczał na kolejne światowe rynki. Obecnie firma MetLife działa w 40 różnych krajach.

Jeżeli chodzi o Polskę, asekurator był obecny na naszym rynku od 1990 roku. Wtedy to amerykańskie przedsiębiorstwo stało się jednym z akcjonariuszy nowopowstałego towarzystwa Amplico Life. 20 lat później zarząd firmy MetLife wykupił wszystkie pozostałe udziały polskiej spółki i tym samym stał się jej właścicielem. Dzięki temu nabył on również prawo do oficjalnej zmiany nazwy, loga oraz znaków towarowych Amplico Life. W efekcie od 2014 roku asekurator działa w Polsce pod nazwą MetLife. Jego struktura wewnętrzna początkowo obejmowała aż trzy podmioty:

 • MetLife TUnŻiR S.A. (Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji),
 • Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) MetLife S.A.,
 • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) MetLife S.A.

TU MetLife – oferta

Przez cały okres swojej działalności w Polsce firma MetLife słynęła głównie ze sprzedaży ubezpieczeń na życie i zdrowie. W jej ofercie można było znaleźć ubezpieczenia gwarantujące ochronę osobową oraz majątkową. Dzięki temu takie świadczenia były przystosowane do oczekiwań wielu osób.

Oprócz tego oferta firmy MetLife obejmowała również ubezpieczenia dla firm oraz świadczenia emerytalne. Tego typu świadczenia miały pełnić dwojaką funkcję. Z jednej strony gwarantowały one ochronę kapitału, a z drugiej strony często pozwalały na inwestowanie oszczędności.

TU MetLife – fuzja z Nationale-Nederlanden

W 2021 roku branża ubezpieczeniowa w Polsce zmieniła się ze względu na ówczesną sytuację zdrowotną. Dlatego był to czas licznych restrukturyzacji oraz fuzji. Jedna z nich dotyczyła także firmy MetLife. W 2021 roku przedstawiciele MetLife Polska TUnŻiR poinformowali o planach fuzji z firmą Nationale-Nederlanden. W 2022 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na dokonanie takiej fuzji.

Początkowo spółka MetLife TUnŻiR została przemianowana na spółkę Nationale-Nederlanden TUnŻiR. Jednak nie trwało to długo. W 2023 roku spółka ta została wchłonięta przez główny oddział firmy N-N. Obecnie można więc śmiało stwierdzić, że po dawnym oddziale firmy MetLife nie ma już śladu.

Dodatkowe informacje na temat tej procedury można znaleźć na stronie Nationale-Nederlanden.

TU Nationale-Nederlanden – kontakt, infolinia i e-mail

Ze względu na opisane wyżej procedury obecnie to TU Nationale-Nederlanden odpowiada za obsługę świadczeń MetLife. Z wyprzedzeniem dowiedzieli się również o tym wszyscy posiadacze ubezpieczeń MetLife. Jeżeli takie osoby będą chciały zgłosić szkodę lub załatwić inną sprawę, muszą skontaktować się z przedstawicielem N-N. Można to zrobić za pomocą kanałów kontaktowych, takich jak:

 1. Infolinia dla klientów indywidualnych i grupowych jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 pod numerem – 801 203 040 lub (22) 522 71 24.
 2. Adres e-mail dla klientów indywidualnych – info@nn.pl, a także grupowych – info.grupowe@nn.pl.
 3. Formularz kontaktowy.
 4. Każdy zainteresowany może również odwiedzić jedną z placówek ubezpieczyciela.

Najważniejsze informacje:

 • MetLife to ogromne przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, które powstało w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Od tego czasu firma sukcesywnie zwiększała swoje zasięgi, dzięki czemu jej działalność stała się globalna.
 • Jeżeli chodzi o działalność w Polsce, firma MetLife rozpoczęła ją za sprawą wykupienia udziałów spółki Amplico. Ostatecznie w 2014 roku amerykański koncern przejął jej wszystkie udziały, co pozwoliło mu na stworzenie własnej marki.
 • W latach 2014-2021 firma MetLife prowadziła w Polsce sprzedaż ubezpieczeń na życie i zdrowie, polis emerytalnych oraz świadczeń dla firm. Taka oferta przyciągnęła uwagę wielu osób, które zostały klientami MetLife.
 • Jednak w 2021 roku przedstawiciele firmy poinformowali o swoich planach fuzji z grupą Nationale-Nederlanden. Rok później złożony wniosek został zaakceptowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, a fuzja stała się faktem.
 • Z kolei w 2023 roku holenderski asekurator całkowicie wchłonął przejętą spółkę. Dlatego obecnie dawni klienci MetLife muszą kontaktować się z firmą N-N w sprawie zakupionych ubezpieczeń.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Co to za firma MetLife?
MetLife to amerykańskie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe z bardzo bogatą historią. Ubezpieczenia MetLife pojawiły się w wielu krajach, w tym także w Polsce, gdzie można było je kupić aż do 2021 roku.
Czy ubezpieczenia MetLife są nadal dostępne?
Niestety nie. W 2022 roku Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała wniosek złożony przez przedstawicieli MetLife, którzy wnioskowali o połączenie firmy z grupą Nationale-Nederlanden. W efekcie to holenderski asekurator przejął wszystkie udziały firmy MetLife w Polsce.
Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia MetLife?
Co jasne, wszyscy klienci MetLife zostali poinformowani o wspomnianych zmianach. W momencie fuzji to firma Nationale-Nederlanden przejęła wszelkie zobowiązania grupy MetLife. Dlatego posiadacze świadczeń MetLife w sprawie zawartych ubezpieczeń powinni kontaktować się właśnie z Nationale-Nederlanden.

Sprawdź oferty innych towarzystw ubezpieczeniowych