Towarzystwa Ubezpieczeniowe

Compensa – Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Compensa – Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Na rynku ubezpieczeń już od wielu lat panuje bardzo duża konkurencja. Dlatego nowe firmy w tym sektorze muszą przygotować się na żmudny proces zdobywania pierwszych klientów i budowania rynkowej pozycji. Z tego względu firma Compensa już na początkowym etapie działalności należała do koncernu Vienna Insurance Group. Warto tutaj dodać, że koncern VIG to jeden z największych tego typu podmiotów działających na europejskim rynku ubezpieczeń. Dlatego firma Compensa miała ten komfort, iż od początku była częścią znanej i renomowanej marki. Jak więc wygląda aktualna oferta tej firmy i co warto o niej wiedzieć? Zapraszamy do lektury.

TU Compensa – historia

Już od samego początku swojej działalności towarzystwo ubezpieczeniowe Compensa było częścią koncernu Vienna Insurance Group. To austriackie przedsiębiorstwo zrzesza w swoich strukturach kilkadziesiąt firm, które prowadzą sprzedaż ubezpieczeń na terenie całej Europy.

Grupa Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group pojawiła się na polskim rynku w 1990 roku. Zaledwie siedem lat później powstała spółka o nazwie Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Obecnie obydwa te podmioty świadczą usługi na terenie Polski.

Co ciekawe, Compensa to nie jedyny asekurator z grupy VIG, który aktualnie prowadzi działalność w naszym kraju. Poza nim w Polsce swoje ubezpieczenia sprzedają także:

TU Compensa – oferta produktów

Obecnie firma Compensa oferuje bardzo bogaty wybór różnych świadczeń. Dlatego podzielimy teraz ofertę tego asekuratora na kategorie oraz opiszemy wybrane polisy.

TU Compensa – ubezpieczenia komunikacyjne

Asortyment firmy Compensa wyróżnia się spośród ofert konkurencyjnych asekuratorów ze względu na bardzo szeroką gamę dostępnych ubezpieczeń. Doskonałym tego przykładem będą choćby polisy dla kierowców. Właściciele samochodów mogą kupić nie tylko podstawowe ubezpieczenia OC i AC, ale również:

TU Compensa – ubezpieczenia zdrowotne

W przypadku ubezpieczeń zdrowotnych firma Compensa oferuje dostęp do wszystkich najważniejszych świadczeń w ramach polisy Compensa Zdrowie i Zdrowie dla Firmy. W ofercie asekuratora widnieje również możliwość zakupu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Jednym z nich jest zasiłek szpitalny, czyli odszkodowanie przyznawane za każdy dzień hospitalizacji. Bardzo podobne założenia ma również tzw. ubezpieczenie operacyjne. Tutaj jednak wypłata odszkodowania następuje dopiero w chwili, gdy pojawią się medyczne przesłanki do przeprowadzenia operacji. Jeżeli chodzi o polisę Compensa Zdrowie dla Firmy, jej zakres jest ustalany indywidualnie. W tym celu zarząd danego przedsiębiorstwa powinien skontaktować się z ubezpieczycielem. Warto pamiętać, że opisywane ubezpieczenie Zdrowie dla Firmy pozwala kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo całej kadry pracowniczej!

Towarzystwo ubezpieczeniowe Compensa – ubezpieczenie na życie

Przy omawianiu standardowych ubezpieczeń na życie warto zauważyć, że Compensa czasami łączy takie świadczenia z funduszem inwestycyjnym. Dzięki temu posiadacz polisy może nie tylko zabezpieczyć swoją przyszłość, ale także zainwestować odłożony kapitał. Jest to z pewnością korzystne rozwiązanie dla wszystkich osób stawiających na rozsądne gospodarowanie pieniędzmi.

TU Compensa – pozostałe polisy

Poza opisanymi świadczeniami oferta firmy Compensa obejmuje także:

 1. Ubezpieczenie turystyczne Compensa Voyage – polisa jest przeznaczona dla osób wyjeżdżających na wakacje lub podróżujących w celach służbowych. Posiadacze tego ubezpieczenia mogą liczyć na zwrot kosztów zagranicznego leczenia oraz wsparcie w razie nieprzewidzianych sytuacji podczas podróży.
 2. Ubezpieczenia NNW – tutaj klienci uzyskują dostęp zarówno do ubezpieczeń NNW indywidualnych, jak i polis szkolnych. Podobnie jak w przypadku wszelkich ubezpieczeń firmowych, zakup takich świadczeń odbywa się poprzez indywidualne ustalenia z dyrekcją placówki. Oczywiście polisa tego typu może objąć zarówno uczniów, jak i pracowników danej szkoły.
 3. Polisy rolne – świadczenia tego typu pozwalają rolnikom na uzyskanie szerokiej ochrony w zakresie prowadzonej przez nich działalności. Ubezpieczenia rolne mogą obejmować zarówno samego rolnika oraz jego bliskich, jak i wszelkie nieruchomości będące częścią prowadzonego gospodarstwa.

TU Compensa – polisy dla firm

Na tle pozostałych asekuratorów firma Compensa przygotowała bardzo bogatą ofertę ubezpieczeń dla firm i przedsiębiorstw. Taka oferta obejmuje zarówno polisy osobowe dla przedstawicieli firm oraz pracowników, jak i ubezpieczenia firmowego majątku. Warto więc zapoznać się również z tymi świadczeniami.

​TU Compensa – kontakt, infolinia i e-mail

Firma Compensa zapewnia swoim przyszłym i obecnym klientom dostęp do kilku kanałów kontaktowych:

 1. Infolinia dla osób zainteresowanych ubezpieczeniami majątkowymi Compensa – +48 (22) 501 61 00 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00).
 2. Adres e-mail dostępny dla klientów zainteresowanych ubezpieczeniami na życie: mojacompensa@compensazycie.com.pl.
 3. Infolinia dotycząca ubezpieczeń na życie – +48 (22) 867 66 67.
 4. Formularz kontaktowy „Oddzwonimy do Ciebie” dostępny na stronie: https://www.compensa.pl/kontakt/.
 5. Bezpośredni kontakt z wybraną placówką firmy Compensa lub jednym z agentów.

Warto również dodać, że na stronie internetowej Compensa znajduje się duży panel dotyczący zarządzania polisami. Przy jego pomocy można łatwo wypełnić liczne formalności związane z zakupionym świadczeniem.

Zgłoszenie i likwidacja szkody Compensa – jakie są procedury?

Internetowy Formularz Zgłoszenia Szkody Compensa to najlepszy sposób na poinformowanie ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji. Wysyłka dokumentacji drogą elektroniczną pozwoli znacznie przyspieszyć wszczęcie procedur związanych z wypłatą odszkodowania. Dlatego jest to najkorzystniejsze rozwiązanie dla klientów, którym zależy na szybkim otrzymaniu rekompensaty finansowej. Dostęp do formularza można uzyskać poprzez tę podstronę.

Jak należy wypełnić formularz? To proste! Po wejściu w panel zgłoszenia wystarczy tylko wybrać typ posiadanej polisy i szczegółowo opisać powstałą sytuację. Dzięki temu asekurator uzyska wszelkie potrzebne informacje dotyczące zaistniałego zdarzenia. Co istotne, internetowa likwidacja szkody Compensa jest dostępna zarówno w przypadku ubezpieczeń osobistych, jak i majątkowych. Na stronie asekuratora widnieje bardzo szczegółowy wykaz szkód, które można zgłosić za pośrednictwem internetu. Są to:

 • uszkodzenie lub kradzież samochodu,
 • szkoda powstała w budynku, gospodarstwie rolnym lub mieniu ruchomym,
 • wszelkie szkody uprawniające do odszkodowania z tytułu OC,
 • wszystkie szkody uprawniające do odszkodowania z tytułu NNW
 • szkody na mieniu firmy (w przypadku ubezpieczenia dla firm).

W przypadku polis osobistych zgłoszenie szkody Compensa online obejmuje następujące sytuacje:

 • śmierć osoby ubezpieczonej lub współubezpieczonej,
 • zgon jednego z członków najbliższej rodziny,
 • narodziny dziecka,
 • powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • ciężką chorobę lub stan wymagający natychmiastowej hospitalizacji.

Ponadto grupa Compensa zapewnia możliwość wysyłki dokumentacji pocztą lub osobiste dostarczenie jej do wybranej placówki.

Wypowiedzenie OC Compensa

Obowiązkowe polisy (np. ubezpieczenia OC dla kierowców) nie wygasają automatycznie. Aby z nich zrezygnować, niezbędne jest pisemne wypowiedzenie polisy. Klienci firmy Compensa takie wypowiedzenie mogą wygodnie zgłosić za pomocą formularza dostępnego pod tym linkiem.

Drugim rozwiązaniem będzie standardowa wysyłka dokumentacji pocztą tradycyjną. Wypełnione formularze należy przesłać na adres: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa.

Najważniejsze informacje:

 • Towarzystwo ubezpieczeniowe Compensa od początku swojej działalności jest związane z Vienna Insurance Group, czyli jednym z największych koncernów ubezpieczeniowych działających w Europie.
 • Fakt przynależności do VIG działał na korzyść firmy Compensa, która dość szybko budowała swoje zasięgi w europejskich krajach. Z czasem asekurator wkroczył także na polski rynek.
 • Aktualna oferta firmy Compensa jest bogata, ponieważ asekurator wprowadził na rynek kilkadziesiąt różnych świadczeń. Na tle innych ubezpieczycieli firma Compensa może pochwalić się dużą dostępnością ubezpieczeń dla firm.
 • Jeżeli chodzi o świadczenia dla osób prywatnych, Compensa prowadzi sprzedaż: ubezpieczeń na życie, polis zdrowotnych, ubezpieczeń komunikacyjnych, turystycznych i wielu innych. Wybór jest więc tutaj naprawdę szeroki.
 • W ostatnim czasie firma Compensa zmodyfikowała procedury związane ze zgłaszaniem i likwidacją szkód. Dzięki temu obecnie klienci tego towarzystwa mogą wygodnie załatwić większość formalności drogą elektroniczną.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Co to za firma Compensa?
TU Compensa to jeden z asekuratorów działających w Polsce. Silna pozycja tej firmy wynika z trzech powodów. Pierwszym jest długa obecność na rynku. Drugim jest z kolei bardzo bogata oferta ubezpieczeń, a trzecim fakt przynależenia do koncernu Vienna Insurance Group.
Jakie ubezpieczenia sprzedaje Compensa?
Oferta firmy Compensa jest bardzo bogata, ponieważ składa się z wielu różnych ubezpieczeń. Są to między innymi polisy: zdrowotne, komunikacyjne i turystyczne. Ponadto firma Compensa oferuje możliwość zakupu wielu różnych ubezpieczeń dla firm.
Jak skontaktować się z firmą Compensa?
Na stronie internetowej Compensa można znaleźć liczne formularze kontaktowe oraz panel umożliwiający zdalne zarządzanie swoimi ubezpieczeniami. To z kolei sprawia, że kontakt drogą elektroniczną wydaje się obecnie najlepszą opcją dla klientów Compensy.

Sprawdź oferty innych towarzystw ubezpieczeniowych