Towarzystwa Ubezpieczeniowe

Pru (Prudential) – Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Pru (Prudential) – Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Firma Prudential bez wątpienia może poszczycić się dobrą pozycją na rynku ubezpieczeń w Polsce. Wynika to między innymi z szeroko zakrojonych akcji marketingowych, które sprawiają, że sporo klientów dowiaduje się o oferowanych ubezpieczeniach z mediów. Niedawno firma uruchomiła kolejną akcję tego typu, gdzie informuje o zmianie swojej nazwy. Dawne towarzystwo Prudential działa obecnie pod skróconą nazwą Pru. Jakie były powody takiej decyzji i co warto wiedzieć o ofercie tego asekuratora? Zapraszamy do lektury.

TU Pru – historia

Bogata historia firmy znanej dzisiaj jako Pru rozpoczyna się w połowie XIX wieku w Anglii. W 1848 roku w znanej londyńskiej dzielnicy handlowej Hatton Garden powstała firma The Prudential. Z czasem jej nazwa rozwinęła się i oficjalnie przybrała formę – The Prudential Mutual Assurance, Investment and Loan Association. Taka nazwa słusznie sugeruje, że początki działalności firmy Pru wcale nie były związane bezpośrednio z ubezpieczeniami. Początkowo firma ta działała w szeroko pojętym sektorze finansowym, a ważnym elementem jej oferty były pożyczki.

Jednak z czasem działalność firmy The Prudential zaczęła ewoluować, czego dowodem było rosnące znaczenie sprzedawanych ubezpieczeń. W drugiej połowie XX wieku asekurator rozpoczął ekspansję na tym rynku. Dowodem było choćby przejęcie udziałów amerykańskiej firmy ubezpieczeniowej Jackson National Life w 1986 roku. Natomiast 11 lat później firma przejęła akcje dużego szkockiego towarzystwa Scottish Amicable.

Jeżeli chodzi o działanie międzynarodowe, już w pierwszej połowie XX wieku firma Prudential pojawiła się w Azji. Do dzisiaj jej pozycja na tamtejszym rynku jest wyjątkowo silna. Natomiast początek XXI wieku przyniósł pierwsze inwestycje firmy w Afryce.

Wyjątkowo bogata jest także historia marki Prudential w Polsce. Brytyjski asekurator pojawił się nad Wisłą już po I wojnie światowej, a więc niedługo po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W latach 30. XX wieku w Warszawie stanął nawet duży wieżowiec, który stał się siedzibą firmy!

TU Pru – ubezpieczenia dla spadkobierców

Z opisaną wyżej historią wiąże się również obecna kampania marketingowa marki Pru. Asekurator działał bowiem w Polsce na długo przed wybuchem II wojny światowej. Tym samym liczni mieszkańcy ówczesnej Polski dysponowali wówczas ubezpieczeniami Pru. Niestety, wojenna rzeczywistość sprawiła, że wiele takich osób nigdy nie mogło skorzystać z zakupionych ubezpieczeń.

Firma Pru deklaruje jednak, że spadkobiercy takich osób mogą liczyć na uzyskanie odszkodowań z tytułu przedwojennych polis. Taka możliwość jest ewenementem w polskiej branży ubezpieczeń i dlatego warto o tym wspomnieć.

Dlaczego TU Pru nie działa już pod szyldem Prudential?

W ostatnim czasie firma Prudential przeszła głęboką restrukturyzację prowadzonej działalności. Szybko dowiedzieli się o tym klienci asekuratora, którzy zostali poinformowani, że spółka zaczyna działać pod nazwą Pru. Z czego wynika taka zmiana?

Odpowiedź kryje się w aktualnym modelu biznesowym brytyjskiej firmy. Generalnie firma Prudential szczególnie mocno rozwija swoją działalność na dwóch obszarach. Pierwszym z nich jest rynek brytyjski oraz europejski, natomiast drugim obszarem jest rynek azjatycki. Co istotne, na tych dwóch obszarach działały dwa odrębne podmioty, które jednak miały tę samą nazwę. Wszystko wskazuje więc na to, że taka sytuacja prowadziła do pomyłek i rodziła problemy zarządowi firmy.

W efekcie przedstawiciele firmy stwierdzili, że od 2022 roku nazwa Prudential będzie zarezerwowana dla podmiotu działającego na rynku azjatyckim. Natomiast spółki zarejestrowane w Europie będą od tego momentu działać pod skróconą nazwą Pru.

TU Pru – ubezpieczenia na życie i zdrowie

Towarzystwo Pru nie należy do grona asekuratorów, którzy oferują wszelkie możliwe rodzaje ubezpieczeń. Model działalności tej firmy jest zgoła odwrotny. Firma Pru od dawna koncentruje się w 100% na sprzedaży świadczeń jednego typu. Są nimi ubezpieczenia na życie i zdrowie, które mają kompleksowo zabezpieczyć przyszłość ubezpieczonego oraz jego bliskich.

To jednak nie oznacza, że oferta Pru jest bardzo ograniczona. Same polisy na życie i zdrowie mogą mieć przecież odmienne warunki. Dlatego brytyjski asekurator przygotował kilka różnych ubezpieczeń dla swoich klientów. Oto ich krótki opis.

Ubezpieczenia na życie i zdrowie

Fundamentem oferty Pru są klasyczne ubezpieczenia na życie i ubezpieczenie zdrowotne. W tej kategorii asekurator oferuje trzy różne świadczenia:

 • Komfort Życia – jest to najbardziej tradycyjne ubezpieczenie na życie. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie przyszłości bliskich osoby objętej ochroną. Jeśli ubezpieczony umrze, jego bliscy otrzymają odszkodowanie. Plusem tego świadczenia jest ochrona obejmująca liczne ryzyka oraz możliwość przystosowania jej zakresu.
 • Pobyt w Szpitalu – nie każda hospitalizacja musi być poważnym problemem, ale długi pobyt w szpitalu jest już bardzo kłopotliwy. Dlatego firma Pru umożliwia zakup polisy na taką ewentualność. Wspomniane ubezpieczenie zapewnia zarówno środki finansowe z tytułu hospitalizacji, jak i wsparcie w powrocie do zdrowia.
 • Poważne Zachorowanie – ciężka choroba żywiciela rodziny potrafi być ogromnym obciążeniem dla jego bliskich. Z tego względu opisana polisa jest sposobem na zabezpieczenia się przed takim scenariuszem. Asekurator zapewnia wtedy środki finansowe dla bliskich oraz samego chorego.

Świadczenia oszczędnościowo-inwestycyjne

Przy opisywaniu historii firmy Pru wspominaliśmy o tym, że początkowo działała ona głównie w sektorze finansowym. Co ciekawe, firma do dzisiaj wykorzystuje doświadczenie zdobyte w tego typu usługach. Ważnym elementem jej oferty są bowiem świadczenia o charakterze oszczędnościowo-inwestycyjnym, które zostały połączone z ubezpieczeniami na życie. Posiadacze takich świadczeń mogą więc liczyć na dwojakie korzyści. Z jednej strony otrzymają oni standardową ochronę w ramach ubezpieczenia na życie. Natomiast z drugiej strony będą mogli dodatkowo zadbać o inwestowanie posiadanych oszczędności.

W tej kategorii również pojawiają się trzy świadczenia:

 • Oszczędności Bez Obaw – pierwszą opcją jest klasyczny pakiet łączący ubezpieczenie na życie z planem inwestycyjno-oszczędnościowym. Dzięki niemu osoby ubezpieczone mogą zadbać o przyszłość swoich bliskich i jednocześnie inwestować posiadany kapitał.
 • Pewny Kapitał – drugim i jeszcze bezpieczniejszym rozwiązaniem jest pakiet o nazwie Pewny Kapitał. Przy jego zawarciu osoba ubezpieczona uzyskuje gwarancję, że po zakończeniu polisy otrzyma zwrot równowartości zapłaconych składek. Natomiast ewentualne premie i wynikający z nich zarobek inwestycyjny będzie już zależeć od wartości instrumentów finansowych.
 • Pru Inwestycje – ostatnią opcją jest świadczenie umożliwiające dostęp do tzw. ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Tym samym będzie to idealna opcja dla osób, które chcą położyć szczególnie duży nacisk na inwestowanie posiadanych środków.

TU Pru – pozostałe świadczenia

Oprócz wymienionych wyżej świadczeń w aktualnej ofercie Pru można znaleźć jeszcze dwa produkty. Pierwszym z nich jest ubezpieczenie Start w Życie dedykowane dzieciom. Taka polisa łączy w sobie elementy ubezpieczenia na życie i zdrowie, a także ubezpieczenia posagowego. Tym samym dziecko otrzymuje ochronę ubezpieczeniową oraz gwarancję uzyskania określonych środków po osiągnięciu pełnoletniości.

Drugi produkt jest natomiast kierowany do osób, które chcą zadbać o spokojną oraz bezpieczną jesień życia. Program Emerytura Bez Obaw łączy w sobie ubezpieczenie na życie oraz oszczędnościowy plan emerytalny. Dzięki niemu każdy ubezpieczony może zadbać o wysokość swojej przyszłej emerytury.

Co jasne, ze względu na charakter prowadzonej działalności firma Pru nie oferuje np. ubezpieczeń turystycznych lub ubezpieczeń nieruchomości.

TU Pru – kontakt (telefon, e-mail, adres)

Ubezpieczenia na życie są bardzo ważnymi świadczeniami, zwłaszcza kiedy zachodzi konieczność skorzystania z gwarantowanej ochrony. W takich momentach niezwykle ważna jest możliwość szybkiego skontaktowania się z asekuratorem. Dlatego firma Pru zadbała również o ten aspekt.

Aktualne asekurator oferuje swoim klientom kilka możliwości kontaktu. Są to między innymi:

 • Infolinia dla klientów dostępna pod numerami – 801 302 010 oraz +48 (22) 667 58 21 (dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00);
 • Kontakt mailowy – bok@prudential.pl;
 • Możliwość znalezienia oddziału lub konsultanta Pru za pomocą wykazu na stronie internetowej.

Ponadto firma Pru współpracuje z niektórymi operatorami telekomunikacyjnymi (m.in. firmą Orange oraz Play). Dlatego klienci tych sieci mogą skorzystać z dodatkowych opcji kontaktu z asekuratorem.

Adres do korespondencji – Prudential International Assurance Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa.

Jak przebiega zgłoszenie i likwidacja szkody z TU Pru?

Powyższe wskazówki dotyczące możliwości nawiązania kontaktu będą istotne dla osób zamierzających zgłosić szkodę z tytułu ubezpieczenia Pru. Pod tym kątem posiadacze opisanych świadczeń mają kilka możliwości.

Pierwszą z nich będzie skorzystanie z dedykowanego serwisu dla klientów firmy Pru o nazwie MojePru. Jest on dostępny pod tym linkiem. Serwis MojePru pozwala na bardzo wygodne załatwianie wszelkich spraw związanych z posiadanym ubezpieczeniem. Co jasne, przy jego użyciu można nie tylko zgłosić szkodę, ale także obserwować przebieg likwidacji zgłoszonej szkody.

Inną opcją będzie skorzystanie z zakładki poświęconej zgłaszaniu szkód. Ona także widnieje bezpośrednio na stronie internetowej asekuratora. Tutaj warto jednak podkreślić, że asekurator przygotował różne odnośniki. Niektóre z nich są przeznaczone tylko dla osób, które zakupiły ofertę np. od firmy Play lub Orange. Dlatego przy zgłaszaniu szkody w taki sposób warto o tym pamiętać.

Co jasne, nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, aby zgłosić szkodę poprzez zwykły kontakt z przedstawicielem firmy Pru. Posiadacz polisy może np. skorzystać z podanej wyżej infolinii lub adresu e-mail. W ten sposób będzie można uzyskać wszystkie najważniejsze informacje dotyczące dalszych kroków i przebiegu procedury.

Najważniejsze informacje:

 • Towarzystwo Pru jeszcze do niedawna było znane wszystkim jako Prudential. Jednak zmiana nazwy spółki była podyktowana potrzebami wynikającymi z jednoczesnego prowadzenia działalności w Azji i Europie.
 • Firma Pru działa na rynku od niespełna 200 lat. Co ciekawe, było to także jedno z pierwszych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce, gdyż brytyjska firma pojawiła się nad Wisłą jeszcze przed II wojną światową.
 • Obecnie firma Pru skupia się na sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz świadczeń łączonych z taką ochroną. Dużą popularnością cieszą się także jej pakiety oszczędnościowo-inwestycyjne.
 • Ze względu na przedwojenną działalność firma Pru do dzisiaj szczyci się respektowaniem polis zawartych na początku XX wieku. Asekurator twierdzi, że spadkobiercy ówczesnych klientów Prudential mogą otrzymać środki, które nie zostały przekazane ich przodkom.
 • Firma Pru uruchomiła specjalną platformę online dla swoich klientów o nazwie MojePru. Przy jej pomocy można wygodnie zgłosić szkodę lub załatwić inne formalności związane z posiadanym ubezpieczeniem.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Czy Pru to firma Prudential?
Tak. W 2022 roku europejska część firmy Prudential rozpoczęła działalność jako marka Pru. Zmiana nazwy była podyktowana chęcią rozdzielenia dwóch spółek prowadzących osobną działalność w Europie i Azji. Dlatego na rynku azjatyckim nadal działa Prudential, a w Europie od niedawna działa Pru.
Jakie ubezpieczenia oferuje Pru?
Towarzystwo Pru obecnie skupia się na sprzedaży ubezpieczeń na życie i zdrowie. Takie polisy można kupować indywidualnie lub wraz ze świadczeniami dodatkowymi. Szczególnie dużą popularnością cieszą się ubezpieczenia na życie łączone ze świadczeniami oszczędnościowo-inwestycyjnymi.
Jak zgłosić szkodę lub odnowić polisę Pru?
Jednym ze sposobów będzie skorzystanie z serwisu MojePru, czyli dedykowanej platformy dla klientów towarzystwa Pru. Oprócz tego każdy posiadacz polisy Pru może nawiązać kontakt z przedstawicielem asekuratora np. poprzez infolinię dla klientów.

Sprawdź oferty innych towarzystw ubezpieczeniowych