Towarzystwa Ubezpieczeniowe

Euroins – Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Euroins – Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Na rynku ubezpieczeniowym można znaleźć mnóstwo firm o ugruntowanej pozycji. W Polsce praktycznie wszyscy kojarzą firmy, takie jak: PZU, Allianz oraz inne duże marki. Jednak warto pamiętać o tym, że na rynku działają także mniejsi asekuratorzy, którzy również mogą zapewnić ciekawą ofertę ubezpieczeń. Jedną z takich firm jest TU Euroins. Zapraszamy do lektury tekstu poświęconego tej grupie.

TU Euroins – historia

Bułgarskie towarzystwo ubezpieczeniowe Euroins zostało założone w 1998 roku. Przez pierwsze kilka lat firma działała wyłącznie na terytorium Bułgarii, a jej głównym produktem były ubezpieczenia komunikacyjne. Co prawda, w 2004 roku powstała bliźniacza spółka Euroins Health Bulgaria, która umożliwiła rozszerzenie oferty asekuratora o ubezpieczenia zdrowotne. Jednak to nie zmieniło priorytetów firmy, ponieważ polisy dla kierowców wciąż były fundamentem oferty Euroins.

We wrześniu 2007 roku grupa Euroins rozpoczęła świadczenie usług w Rumunii. W tym samym roku założono grupę Euroins Insurance Group (EIG), która okazała się ważnym ogniwem w rozwoju przedsiębiorstwa. Zaledwie rok później asekurator zagościł na rynkach w Macedonii oraz Hiszpanii.

Początek działalności o charakterze międzynarodowym wymagał wprowadzenia pewnych zmian w polityce firmy. Dlatego z czasem koncern Euroins Insurance Group zaczął przejmować udziały innych przedsiębiorstw. W ten sposób przejęto choćby akcje grupy HDI Bulgaria oraz HDI Ukraine. Takie działanie wpłynęło na jeszcze szybszy rozwój ubezpieczyciela. W 2014 i 2015 roku koncern Euroins Insurance Group zadebiutował odpowiednio na rynku greckim oraz włoskim.

Jeżeli chodzi o działalność w Polsce, Euroins świadczy swoje usługi poprzez spółkę EINS Polska. Jest to zupełnie nowe towarzystwo ubezpieczeniowe, które powstało z myślą o sprzedaży ubezpieczeń na polskich rynku. Zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym – EINS Polska Sp. z o.o. została zarejestrowana w 2017 roku. Od tego momentu Polacy mogą kupować ubezpieczenia od grupy Euroins. Co więcej, szeroka oferta ubezpieczeń sprawiła, że asekurator w krótkim czasie zyskał w Polsce naprawdę sporą popularność. Dlatego kolejne lata działalności spółki EINS Polska zapowiadają się równie obiecująco.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Euroins – oferta ubezpieczeń komunikacyjnych

Choć firma Euroins na przestrzeni lat uległa widocznym przeobrażeniom, jej główne założenia pozostały niezmienne. Do dzisiaj cała oferta tego asekuratora jest budowana wokół ubezpieczeń komunikacyjnych. Co jasne, analogiczny model biznesowy ma również EINS Polska, gdyż polisy dla kierowców to jedyne ubezpieczenia w asortymencie spółki. Trzeba jednak przyznać, że jej oferta jest naprawdę bogata, a właściciele samochodów mogą kupić wiele przydatnych ubezpieczeń. Obecnie spółka EINS sprzedaje w Polsce następujące polisy:

Towarzystwo ubezpieczeniowe Euroins – ubezpieczenia podstawowe:

 • OC – jest to obowiązkowe ubezpieczenie OC dla wszystkich posiadaczy pojazdów.
 • AC – taki pakiet został stworzony z myślą o kierowcach, którzy chcieliby kupić ubezpieczenie o zwiększonym zakresie ochrony. W ramach tego ubezpieczenia można otrzymać odszkodowanie za: naprawę pojazdu, szkodę całkowitą lub utratę samochodu w wyniku kradzieży. Ubezpieczenie Euroins AC jest dostępne w trzech wariantach – Kosztorys, Sieć Partnerska, ASO. Jak same nazwy wskazują, główna różnica między poszczególnymi wariantami dotyczy miejsc, w których można naprawić uszkodzony pojazd. Dlatego kierowca może sam zadecydować o tym, gdzie chciałby uzyskać pomoc.
 • Assistance „Pomoc na drodze”ubezpieczenie Assistance jest sprzedawane w dwóch różnych wariantach. Pierwszy z nich to pakiet określany jako „Pomoc na drodze”. Jego zakres obejmuje najważniejsze świadczenia związane z nagłą awarią samochodu lub wypadkiem drogowym. Właściciel takiego ubezpieczenia może otrzymać pomoc w zakresie: holowania pojazdu, transportu pasażerów, a także zwrotu kosztów naprawy. Co istotne, ubezpieczenie Euroins Assistance „Pomoc na drodze” ma aż pięć różnych zakresów. Są to odpowiednio: Wariant Podstawowy, Rozszerzony Polska, Rozszerzony Europa, Maksymalny oraz Maksymalny Plus. Szczegółowe informacje o każdym wymienionym pakiecie assistance można znaleźć na stronie ubezpieczyciela – http://eins.pl/produkty/assistance-pomoc-na-drodze/.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Euroins: ubezpieczenia uzupełniajace

 • „Organizacja naprawy pojazdu” – drugą wersję ubezpieczenia Euroins Assistance stanowi pakiet o nazwie „Organizacja naprawy pojazdu”. Takie świadczenie przyznaje się w razie wypadku lub odzyskania skradzionego pojazdu, który na skutek tego zdarzenia uległ uszkodzeniu. Wówczas kierowca może naprawić pojazd w jednym z warsztatów należących do Sieci Partnerskiej Euroins. Co więcej, asekurator udostępnia posiadaczowi ubezpieczenia pojazd zastępczy, organizuje holowanie uszkodzonego samochodu, a także nadzoruje jego zwrot po naprawie.
 • Opony – to ubezpieczenie dotyczy tak zwanego złapania gumy, czyli uszkodzenia opony w trakcie jazdy. Wtedy kierowca może wezwać specjalistów, którzy zajmą się wymianą opony lub dętki bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Jeżeli jednak nie będzie to możliwe, asekurator zapewni holowanie pojazdu do wskazanego warsztatu samochodowego.
 • Akumulator „Gwarancja rozruchu”ten rodzaj ubezpieczenia został stworzony z myślą o kierowcach, którzy chcieliby uzyskać wsparcie w przypadku rozładowania akumulatora. Jeśli dojdzie to takiej sytuacji, Euroins zorganizuje pomoc i tym samym umożliwi uruchomienie pojazdu. Tym samym ubezpieczenie pozwoli na szybkie kontynuowanie podróży.
 • NNW oraz NNW „Dodatkowa ochrona kierowcy” – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) to jedno z najpopularniejszych świadczeń w ofercie każdego asekuratora. Grupa Euroins prowadzi sprzedaż tych ubezpieczeń w wersji podstawowej i rozszerzonej. Oczywiście rozszerzone ubezpieczenie NNW gwarantuje kierowcy szerszą ochronę oraz dodatkowe korzyści.
 • Bagaż – ubezpieczenie bagażu zapewnia odszkodowanie w przypadku zniszczenia lub kradzieży przewożonego bagażu. Maksymalna wysokość rekompensaty finansowej wypłacanej z tytułu ubezpieczenia wynosi tutaj 2000 złotych.
 • Zielona Karta – towarzystwo Euroins umożliwia zakup tzw. Zielonej Karty jedynie w formie rozszerzenia podstawowej polisy OC. Takie ubezpieczenie chroni przed szkodami drogowymi, które powstały na terytorium innego kraju.

Euroins – kontakt, infolinia i email

W jaki sposób można skontaktować się z firmą Euroins? Przede wszystkim należy pamiętać, że w Polsce działa spółka EINS Polska i to ona odpowiada za obsługę ubezpieczeń. Dlatego aktualnie klienci mogą nawiązać kontakt z przedstawicielem spółki na kilka sposobów:

 • Infolinia dla klientów – +48 22 243 84 86,
 • Adres e-mail dla klientów – biuro@eins.pl,
 • Stacjonarny adres do kontaktu – EINS Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 543, 02-844 Warszawa,
 • Infolinia dla osób składających reklamację dotyczącą ubezpieczenia – +48 22 243 84 84,
 • Adres e-mail dla klientów składających reklamację – reklamacje@eins.pl,
 • Wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego pod adresem – http://eins.pl/dane-teleadresowe/.
 • Kontakt z agentem współpracującym z firmą Euroins.

Zgłoszenie szkody Euroins – jakie są procedury?

Towarzystwo ubezpieczeniowe Euroins stawia na szybką i bezpośrednią realizację procedur związanych ze zgłaszaniem szkód. Jest to bardzo istotny aspekt, albowiem natychmiastowe przekazanie niezbędnych informacji pozwala przyspieszyć późniejszą likwidację. Dlatego obecnie zgłoszenie szkody Euroins może odbyć się na trzy sposoby:

 1. Zgłoszenie szkody Euroins telefonicznie – infolinia dedykowana zgłaszaniu i likwidacji szkód działa pod numerem – +48 22 243 84 84.
 2. Wypełnienie formularza kontaktowego – na stronie internetowej spółki EINS Polska widnieje specjalny formularz kontaktowy, który może zostać wykorzystany również do zgłaszania szkód. Aby uzyskać dostęp do formularza, wystarczy wejść na adres –http://eins.pl/zgloszenie-szkody/zglos-szkode/.
 3. Zgłoszenie poprzez pocztę elektroniczną – alternatywą dla obu wymienionych sposobów będzie wysłanie wiadomości e-mail na adres – szkody@eins.pl.

Jak przebiega likwidacja szkody Euroins?

Szybkie zgłoszenie zaistniałej sytuacji to jedno, natomiast dla wielu osób ważniejszy jest sam proces jej likwidacji. Na szczęście tutaj również towarzystwo Euroins gwarantuje najwyższe standardy.

Jak wygląda przykładowa likwidacja szkody Euroins? Wystarczy wejść na stronę internetową asekuratora. Znajdziemy na niej kompleksowy opis procedur, które zostają wszczęte w momencie zgłoszenia zaistniałej sytuacji. Ogólnie wszystkie likwidacje szkód w Euroins przebiegają według następującego schematu:

 1. Kontakt z ubezpieczycielem i zgłoszenie sytuacji,
 2. Wykonanie ekspertyzy i ustalenie wysokości szkody,
 3. Ustalenie odpowiedzialności za dane zdarzenie,
 4. Decyzja i wypłata odszkodowania.

Wypowiedzenie OC Euroins

Szeroka oferta polis dla kierowców powoduje, że z ubezpieczeń OC Euroins korzysta wielu Polaków. Jeśli jednak kierowca postanowi zmienić asekuratora obsługującego to, musi najpierw złożyć stosowne wypowiedzenie ubezpieczenia.

Niemniej samo wypowiedzenie OC Euroins jest naprawdę proste. Ubezpieczyciel stworzył osobną podstronę z dokumentami dla osób, które zamierzają zrezygnować z tego ubezpieczenia. Kierowca musi tylko znaleźć odpowiedni wniosek, a następnie wypełnić go i wysłać ubezpieczycielowi – http://eins.pl/sprzedaz-pojazdu-wypowiedzenie-oc-zmiany-na-polisie/.

Najważniejsze informacje:

 • Firma Euroins powstała w Bułgarii w 1998 roku. Od tego roku świadczy ona usługi w zakresie sprzedaży ubezpieczeń, a zwłaszcza polis komunikacyjnych.
 • W Polsce już od kilku lat działa spółka Euroins Polska, która należy do wspomnianej marki. To właśnie za jej pomocą asekurator prowadzi sprzedaż swoich ubezpieczeń w Polsce.
 • Obecnie firma Euroins w Polsce oferuje szeroki wybór ubezpieczeń komunikacyjnych. W jej ofercie można odnaleźć zarówno obowiązkowe ubezpieczenie OC, jak i dobrowolne polisy dodatkowe dla kierowców.
 • Jeżeli chodzi o świadczenia dodatkowe, firma Euroins posiada w swoim asortymencie: AC, assistance, Zieloną Kartę, ubezpieczenia NNW oraz inne przydatne polisy.
 • Motto firmy Euroins to „Inteligentne Ubezpieczenia”. Z tego względu asekurator stawia na przystępne procedury i możliwość realizacji wielu formalności drogą elektroniczną.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Co to za firma Euroins?
Towarzystwo ubezpieczeniowe Euroins to bułgarska firma ubezpieczeniowa, która od kilku lat działa również na polskim rynku. Należą do niej spółki Euroins Polska oraz grupa EINS.
Jakie ubezpieczenia oferuje firma Euroins?
W Polsce oferta tego asekuratora jest w pełni poświęcona ubezpieczeniom komunikacyjnym. Ubezpieczyciel pozwala na zakup zarówno obowiązkowej polisy OC, jak i licznych świadczeń dobrowolnych. Jego bogata oferta sprawia, że kierowcy zyskują możliwość przystosowania ochrony ubezpieczeniowej do swoich osobistych potrzeb.
Jak skontaktować się z firmą Euroins?
Firma Euroins stawia na sprawny kontakt ze swoimi klientami. Dlatego asekurator pozwala na zgłaszanie szkód oraz wypełnianie różnych procedur drogą elektroniczną. Wystarczy tylko wejść na stronę internetową Euroins, gdzie łatwo można znaleźć wszystkie potrzebne informacje.

Sprawdź oferty innych towarzystw ubezpieczeniowych