Towarzystwa Ubezpieczeniowe

PZU – Towarzystwo Ubezpieczeniowe

PZU – Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Krajowe marki co do zasady cieszą się większym zaufaniem na swoich rodzimych rynkach. Najwidoczniej zasada ta sprawdza się również w sektorze ubezpieczeń, czego najlepszym dowodem jest aktualna pozycja firmy PZU. Polska marka już od wielu lat pozostaje liderem krajowego rynku ubezpieczeń. O jej pozycji mogą także świadczyć lukratywne współprace ze sportowcami (np. z Igą Świątek). Jak więc wygląda aktualna oferta firmy PZU i na co mogą liczyć jej klienci? Zapraszamy do lektury.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń – historia

Towarzystwo ubezpieczeniowe PZU to bez wątpienia najbardziej rozpoznawalny asekurator w Polsce. O popularności tej firmy świadczy choćby fakt, że PZU znają nawet ludzie, którzy nigdy nie kupili żadnej polisy. Skąd więc wynika tak duża renoma? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba najpierw poznać historię firmy.

Według niektórych informacji korzenie towarzystwa ubezpieczeniowego PZU sięgają aż do początku XIX wieku. Jednak udokumentowana historia tego asekuratora rozpoczyna się dopiero w 1921 roku. Wtedy to w Polsce powołano zupełnie nowy organ o nazwie Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych. Jego zadaniem była odbudowa, a także rozwinięcie działalności ubezpieczeniowej w odrodzonej i niepodległej Polsce. W 1927 roku z inicjatywy tejże organizacji doszło do powstania Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych (PZUW). Przez pierwsze lata działalności asekurator oferował Polakom cały pakiet ubezpieczeniowy, który składał się z polis o różnym charakterze. Firma w swoim pierwotnym kształcie funkcjonowała do 1952 roku.

W 1952 roku władze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zdecydowały się na pełne upaństwowienie PZU. Co więcej, jednocześnie asekurator otrzymał monopol w zakresie sprzedaży ubezpieczeń. Tym oto sposobem Powszechny Zakład Ubezpieczeń stał się jedynym legalnym asekuratorem działającym na terytorium Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Towarzystwo ubezpieczeniowe PZU – transformacja

Dopiero transformacja ustrojowa doprowadziła do zmiany zaistniałej sytuacji. Co prawda, początkowo firma PZU pozostała podmiotem zależnym od państwa. Z czasem jednak podjęto decyzję o tym, że spółka akcyjna PZU musi zostać sprywatyzowana. Ostatecznie doszło do tego w 1998 roku. Co ciekawe, do dzisiaj to Skarb Państwa Polskiego jest głównym akcjonariuszem tej firmy (ponad 35% akcji)!

Na skutek prywatyzacji firma PZU zaczęła powoli tracić dotychczasową pozycję na polskim rynku. Jeszcze w 2006 roku jej udział w rynku ubezpieczeń majątkowych wynosił ponad 50%! Niespełna dziesięć lat później, a konkretniej w 2015 roku, wskaźnik ten wyniósł już tylko 33,1%.

Niemniej jednak PZU do dzisiaj pozostaje jedną z najważniejszych i najstarszych firm ubezpieczeniowych działających w Polsce. Jako ciekawostkę można tutaj przytoczyć fakt, iż spółka akcyjna Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń w 2014 roku przejęła akcje towarzystwa Link4.

Jakie polisy są obsługiwane przez towarzystwo ubezpieczeniowe PZU?

Asekuratorzy działający we współczesnej branży ubezpieczeniowej zazwyczaj dążą do tego, aby zapewnić swoim klientom dostęp do możliwie najszerszej oferty. Dlatego coraz więcej firm stawia przede wszystkim na sprzedaż polis o zróżnicowanej specyfice. I to właśnie taka polityka już od dawna stanowi fundament działalności PZU.

Spółka akcyjna PZU oferuje swoim klientom wyjątkowo szeroki zakres polis. W ofercie asekuratora znajdują się między innymi ubezpieczenia: zdrowotne, mieszkaniowe, majątkowe, komunikacyjne, grupowe, turystyczne oraz inwestycyjne. Oczywiście wymienione świadczenia są dostępne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm. Dlatego można śmiało stwierdzić, że oferta PZU obejmuje praktycznie wszystkie najważniejsze polisy.

Towarzystwo ubezpieczeniowe PZU – oferta dla klientów indywidualnych

Klienci indywidualni korzystający z oferty PZU mogą zdecydować się na zakup jednego z kilkudziesięciu różnych ubezpieczeń. Co jasne, trudno jest tutaj wymienić wszystkie polisy obsługiwane przez polskiego asekuratora. Jednakże warto pokrótce opisać przynajmniej kilka najważniejszych kategorii w asortymencie PZU.

Życie i Zdrowie

W tej kategorii znajdują się ubezpieczenia zdrowotne, jak i polisy na życie.

 • Zabezpieczenie Przyszłości Dziecka – polisa ta gwarantuje wypłatę określonego świadczenia w momencie, gdy dziecko osiągnie pełnoletniość. Dodatkowo firma PZU zobowiązuje się do zwolnienia z obowiązku płacenia składek w razie śmierci jednego z rodziców.
 • Ja Plus – to świadczenie jest tak naprawdę połączeniem polisy chroniącej zdrowie i życie. Jej posiadacz może otrzymać odszkodowanie w razie: hospitalizacji, poważnego uszczerbku na zdrowiu oraz inwalidztwa. Wysokość przyznawanego świadczenia jest uzależniona od rodzaju doznanego uszczerbku. Ponadto ochrona w ramach tej polisy na życie przysługuje również dziecku osoby ubezpieczonej. W przypadku śmierci ubezpieczonego – rodzina otrzyma stosowne odszkodowanie.
 • Wsparcie Najbliższych – jest to tradycyjne ubezpieczenie na życie, choć warunki tej polisy są bardzo korzystne dla klientów. Przede wszystkim opisywane świadczenie może objąć ochroną osoby w wieku od 13 do nawet 80 lat! Większość asekuratorów w przypadku podobnych świadczeń stosuje górną granicę wieku, która zazwyczaj wynosi 65-70 lat. Drugim atutem polisy Wsparcie Najbliższych jest konieczność płacenia składek tylko do pewnego wieku. Po jego osiągnięciu ubezpieczony nie musi dłużej płacić za odnowienie polisy na życie, gdyż od tego momentu zachowuje pełnię ochrony!

Majątek i Podróże

Ta kategoria obejmuje wszelkie ubezpieczenia zapewniające ochronę mienia oraz samochodu. W jej zakres wchodzą także polisy dla turystów.

 • Auto – pod szyldem PZU Auto znajduje się co najmniej kilka różnych polis komunikacyjnych. Firma PZU prowadzi bowiem sprzedaż zarówno obowiązkowego OC dla kierowców, jak i świadczeń dodatkowych (AC, assistance, NNW). Dlatego każdy kierowca kupujący ubezpieczenie w PZU może sam ustalić, jaki zakres świadczeń zostanie ujęty w jego polisie.
 • Dom – w ofercie PZU znajduje się oczywiście także standardowa polisa mieszkaniowa. Ubezpieczenie PZU Dom zapewnia ochronę domu jednorodzinnego oraz mieszkania w bloku lub kamienicy. Co istotne, opisywana polisa obejmuje kilka przydatnych świadczeń dodatkowych. Przykładowo, właściciel nieruchomości może otrzymać odszkodowanie na skutek: uszkodzenia wyposażenia, włamania z kradzieżą lub zniszczenia budynku. Polisa gwarantuje również ochronę przed powodzią.
 • Wojażer – polisa PZU Wojażer to jedno z najpopularniejszych ubezpieczeń turystycznych na polskim rynku. Tutaj także asekurator postawił na bardzo szeroki zakres ochrony. Osoby podróżujące mogą liczyć na między innymi: pokrycie kosztów leczenia, organizację transportu medycznego oraz ratownictwa, a także pomoc tłumacza.

Inwestycje i Oszczędności

Ostatnia kategoria świadczeń dla klientów indywidualnych jest poświęcona polisom inwestycyjnym oraz oszczędnościowym.

 • Fundusze Inwestycyjne – grupa PZU umożliwia swoim klientom skorzystanie z kilkunastu różnych programów i funduszy inwestycyjnych. Każdy fundusz ma nieco inne założenia, a co za tym idzie – inny poziom ryzyka związanego z inwestowaniem. Oczywiście klienci PZU mogą liczyć na pomoc doradcy inwestycyjnego w dokonaniu najkorzystniejszego wyboru.
 • Ubezpieczenia Inwestycyjne – ubezpieczenia tego typu zapewniają możliwość inwestowania i jednocześnie gwarantują uzyskanie określonej ochrony ubezpieczeniowej. Jest więc to idealna polisa dla ludzi, którzy chcą uzyskać kompleksowe zabezpieczenie swojej przyszłości.
 • Konta Emerytalne – spółka akcyjna PZU zajmuje się również obsługą indywidualnych kont emerytalnych. Dzięki nim klienci mogą samodzielnie zarządzać oszczędnościami zgromadzonymi przez całe życie.

Jak widać, oferta PZU jest naprawdę bardzo bogata.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń – oferta dla firm i pracowników

Szeroki wachlarz świadczeń obsługiwanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe PZU uwzględnia wiele ciekawych ubezpieczeń dla firm i pracowników. Co ważne, poszczególne polisy są tworzone odpowiednio dla małych (w tym także jednoosobowych), średnich i dużych firm. To z kolei sprawia, że przedstawiciele danego przedsiębiorstwa łatwo znajdą polisę odpowiadającą ich potrzebom. Jakie świadczenia dla firm znalazły się w ofercie PZU?

Życie i Zdrowie Pracowników

Podobnie jak w przypadku polis dla klientów indywidualnych, towarzystwo ubezpieczeniowe PZU zapewnia przedsiębiorcom szeroki wybór świadczeń zapewniających ochronę zdrowia:

 • Mój Biznes, Zdrowy Biznes, Mój Zdrowy Biznes – to polisy dedykowane osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.
 • Ochrona i Zdrowie, Ochrona Plus, u Lekarza – wymienione świadczenia są kierowane do średnich przedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających 3-30 pracowników.
 • PZU P Plus, W Razie Wypadku – te najbardziej rozbudowane ubezpieczenia zostały stworzone z myślą o dużych firmach zatrudniających powyżej 30 pracowników.

Majątek firmy i OC

Ubezpieczenia w tej kategorii zapewniają możliwość zabezpieczenia szeroko rozumianego majątku firmy.

 • Auto dla firm – wspomniane polisy komunikacyjne zostały dodatkowo rozszerzone o ochronę firmowej floty pojazdów.
 • Majątek – ta kategoria uwzględnia kilkanaście świadczeń, które chronią przed zniszczeniem firmowego majątku na skutek pożaru lub innych zagrożeń. Oczywiście firma ma możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o dodatkowe ryzyka związane z daną branżą.
 • OC – niemal każda firma może w pewnych okolicznościach zostać pociągnięta do odpowiedzialności w celu zrekompensowania wyrządzonych szkód. Polisy PZU OC zapewnią pokrycie kosztów odszkodowania wypłacanego poszkodowanym klientom lub innym podmiotom gospodarczym.
 • Agrobiznes – jest to wyjątkowy pakiet świadczeń kierowany do przedsiębiorców działających w branży rolniczo-hodowlanej. Omawiany pakiet zawiera między innymi: ubezpieczenie gospodarstwa rolnego, ochronę upraw oraz polisę na życie zwierząt.
 • Finanse i Inwestycje dla firm – grupa PZU prowadzi także fundusze inwestycyjne dla firm oraz programy emerytalne dla pracowników.
 • Ubezpieczenia finansowe i gwarancje – we wspomnianej grupie świadczeń warto wyszczególnić polisy zabezpieczające realizację poszczególnych kontraktów. Dzięki takim świadczeniom firma odnosi dwojaką korzyść. Po pierwsze, asekurator zapewnia niezbędną pomoc w razie nagłych problemów. Po drugie, firmy posiadające takie ubezpieczenie podnoszą własną wiarygodność w oczach kontrahentów!

​PZU – kontakt, infolinia i email

Aby skontaktować się z firmą PZU, wystarczy jedynie wejść na stronę ubezpieczyciela. Za jej pomocą można np. zamówić rozmowę telefoniczną lub skorzystać z czatu Messenger (obsługiwanego przez portal Facebook).

Konsultanci PZU służą pomocą również poprzez całodobową infolinię – 799 699 599. Co jasne, stosowne zapytanie można także przesłać poprzez pocztę elektroniczną – kontakt@pzu.pl.

Jeżeli ktoś chciałby zamówić usługę w sposób stacjonarny, na stronie PZU widnieje wykaz placówek oraz lista agentów.

Jak przybiega zgłoszenie i likwidacja szkody PZU?

Towarzystwo ubezpieczeniowe PZU spełnia najwyższe standardy pod względem wypełniania formalności. Dowodem na to jest choćby uproszczona procedura zgłaszania szkód. Dzięki niej likwidacja szkody PZU zostanie szybciej sfinalizowana.

Zgłoszenie szkody PZU jest możliwe poprzez:

 • Formularz internetowy – tylko w przypadku ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, a także polis na życie oraz zdrowie. Link do formularza – https://zgloszenie.pzu.pl/.
 • Czat wideo – firma PZU jest jedną z nielicznych firm, która zapewnia taką możliwość.
 • Kontakt z infolinią – grupa PZU uruchomiła całodobową infolinię dla swoich klientów – 799 699 599.
 • SMS o treści SZKODA wysłany pod numer 4102 – ubezpieczyciel po otrzymaniu takiej wiadomości natychmiast skontaktuje się z klientem.
 • Wizytę w oddziale lub spotkanie z agentem.
 • Kontakt mailowy – kontakt@pzu.pl.

Wypowiedzenie OC PZU

Każdy kierowca rezygnujący z obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego musi najpierw przesłać specjalne wypowiedzenie OC PZU. Niestety, ubezpieczyciel nie udostępnia swoim klientom wzoru takiego dokumentu. Dlatego jedynym rozwiązaniem jest wydrukowanie uniwersalnego wzoru wypowiedzenia, wypełnienie go oraz przekazanie ubezpieczycielowi.

Wypowiedzenie OC PZU można osobiście przekazać agentowi lub złożyć w jednej z placówek. Alternatywnym rozwiązaniem będzie wysyłka dokumentu drogą mailową (kontakt@pzu.pl) lub pocztą. Adres do korespondencji – Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa.

Najważniejsze informacje:

 • Firma PZU to nie tylko największy polski asekurator. To także firma, która od lat cieszy się najsilniejszą pozycją na polskim rynku ubezpieczeń.
 • Kiedyś firma PZU działała jako przedsiębiorstwo państwowe, ale transformacja ustrojowo-gospodarcza w Polsce odmieniła tę zależność. Jednak nawet prywatyzacja nie osłabiła pozycji PZU na rynku ubezpieczeń.
 • Aktualna oferta firmy PZU jest niezwykle bogata. Asekurator prowadzi sprzedaż ubezpieczeń na życie i zdrowie, polis dla kierowców, ubezpieczeń turystycznych oraz wielu innych świadczeń.
 • Dodatkowo firma PZU może pochwalić się szerokim wyborem ubezpieczeń dla firm oraz pakietów inwestycyjnych. To wszystko sprawia, że oferta PZU jest przystosowana do potrzeb niemal każdego klienta.
 • Miano największego polskiego asekuratora sprawia, że firma PZU przykłada dużą wagę do sprawnej realizacji procedur. Jest to jeden z nielicznych asekuratorów dysponujących całodobową infolinią dla klientów oraz własnym portalem MojePZU.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Czy firma PZU jest państwowa?
Obecnie nie, ale kiedyś rzeczywiście tak było. W czasach PRL-u firma PZU była zależna od władz kraju i była jedynym działającym ubezpieczycielem. Choć czasy się zmieniły, firma PZU pozostaje najsilniejszym ubezpieczycielem na polskim rynku.
Jakie ubezpieczenia oferuje firma PZU?
Firma PZU nie bez powodu pozostała liderem polskiego rynku ubezpieczeń. Jej oferta jest bowiem niezwykle bogata i obejmuje dziesiątki świadczeń. Wśród nich można znaleźć ubezpieczenia: komunikacyjne, turystyczne, mieszkaniowe, oszczędnościowe oraz polisy na życie i zdrowie.
Jak skontaktować się z firmą PZU?
Ogromnym atutem firmy PZU jest całodobowa infolinia dla klientów, która jest dostępna pod numerem – 799 699 599. Oprócz tego z firmą PZU można łatwo skontaktować się online (np. poprzez czat, pocztę elektroniczną lub inny kanał).

Sprawdź oferty innych towarzystw ubezpieczeniowych