MACIF – Towarzystwo ubezpieczeniowe

MACIF Życie TUW – historia

Towarzystwo Ubezpieczeniowe MACIF zostało założone we Francji w 1960 roku. Jego geneza wiąże się z działalnością francuskich sklepikarzy i przedsiębiorców, którzy szukali sposobu na zabezpieczenie prowadzonych interesów. Od samego początku ich inicjatywa przybrała formę towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, gdzie wszystkie świadczenia były zawiązywane pomiędzy członkami takiej organizacji. Co istotne, mimo późniejszych przeobrażeń w strukturach firmy – sama formuła działalności nie uległa żadnej zmianie.

Przez następne lata firma MACIF zwiększała swoje udziały ubezpieczeniowe na francuskim rynku. Z czasem jej włodarze podjęli również decyzję o rozpoczęciu świadczenia usług na innych rynkach. W 2003 roku francuski koncern otrzymał od Ministerstwa Finansów RP zgodę na prowadzenie działalności w Polsce. Firma została zarejestrowana na polskim rynku pod nazwą MACIF Życie TUW.

Wspomniana formuła towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oznacza, że firma MACIF w rozumieniu prawa nie prowadzi działalności komercyjnej. To z kolei odróżnia ją od praktycznie wszystkich asekuratorów na polskim rynku. Zgodnie z deklaracją zarządu cała nadwyżka budżetowa jest przeznaczana na rozwój towarzystwa i zwiększanie poziomu świadczonych usług.

MACIF Życie TUW – jak wygląda proces zawarcia umowy ubezpieczenia?

Na pewno wiele osób zastanawia się teraz nad tym, jak w ogóle wygląda zakup ubezpieczenia w przypadku takiego towarzystwa. Jak już wiadomo, formuła TUW jasno wskazuje, że wszelkie umowy mogą być zawierane wyłącznie pomiędzy jego członkami. Wniosek jest więc prosty. Jeżeli ktoś chce zakupić ubezpieczenie na życie MACIF, musi przed podpisaniem umowy zostać członkiem towarzystwa. Na szczęście cała procedura nie jest zbyt skomplikowana.

Nabycie udziałów członkowskich następuje bowiem automatycznie w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia. Wówczas do wysokości składki doliczana jest opłata za zakup udziałów członkowskich. Towarzystwo Ubezpieczeniowe MACIF ustaliło jej wysokość na kwotę:

  • 5 złotych dla osób prywatnych,
  • 50 złotych dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
  • 250 złotych dla osób prawnych.

MACIF Życie TUW – jakie ubezpieczenia na życie mogą zakupić członkowie towarzystwa?

Już sama nazwa towarzystwa słusznie sugeruje, że jego głównymi produktami są ubezpieczenia na życie. Na szczęście oferta takich świadczeń jest dość szeroka, co ułatwia znalezienie odpowiedniej polisy. Obecny asortyment ubezpieczeń na życie MACIF obejmuje:

Ubezpieczenie Acti Gwarant (AG)

Ubezpieczenie Acti Gwarant (AG) – polisa Acti Gwarant to bardzo elastyczny rodzaj ubezpieczenia na życie. Posiadacz tego świadczenia może liczyć między innymi na uzyskanie dodatkowych pieniędzy za tzw. dożycie. Oznacza to, że suma ubezpieczenia zwiększa się w momencie, gdy dana osoba dożyje określonego wieku. Jeżeli natomiast właściciel polisy umrze wcześniej, jego bliscy będą mogli uzyskać wsparcie finansowe po jego śmierci.

Polisa Acti Ochrona Terminowa (AOT)

Polisa Acti Ochrona Terminowa (AOT) – ubezpieczenia terminowe są zawsze zawierane na ściśle określony czas. W tym przypadku umowa może obowiązywać przez okres: 5, 10, 15, 20, 25 lub 30 lat. Co istotne, ubezpieczenia Acti Ochrona Terminowa są dostępne jedynie dla osób poniżej 75 roku życia.

Ubezpieczenie Acti Ochrona Bezpieczeństwa (AOB)

Acti Ochrona Bezpieczeństwa (AOB) – ten wariant polisy jest z kolei przeznaczony dla osób w wieku do 67 lat. Polisa AOB zapewnia ochronę zarówno w życiu codziennym, jak i podczas wykonywania obowiązków służbowych. Zakres polisy Acti Ochrona Bezpieczeństwa obejmuje np. śmierć lub trwałe inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Takie zdarzenia zobowiązują asekuratora do wypłaty odszkodowania w wysokości 100 tysięcy złotych.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe MACIF dla Ciebie, czyli ubezpieczenie skrojone na miarę

Spośród wszystkich ubezpieczeń na życie dostępnych w ofercie asekuratora warto wyróżnić polisę o nazwie MACIF dla Ciebie. Jest to ubezpieczenie indywidualne, które można zakupić w kilku wariantach. Co więcej, jego elastyczny zakres ochrony pozwala na stworzenie własnej wersji ubezpieczenia:

Wariant podstawowy

Wariant podstawowy – polisa MACIF dla Ciebie w swoim podstawowym wydaniu zapewnia bezterminową ochronę i niską wysokość składki. Ponadto jej posiadacz może w każdej chwili zwrócić się z wnioskiem o rozszerzenie ochrony udzielanej w ramach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie dla Ciebie na finansowanie leczenia

Ubezpieczenie dla Ciebie na finansowanie leczenia – nagła choroba potrafi bardzo mocno skomplikować sytuację materialną chorego. Z tego względu asekurator umożliwia zakup ubezpieczenia, które gwarantuje dodatkowe wsparcie pieniężne w razie zachorowania. Zakres tej polisy obejmuje również odszkodowanie za każdy dzień hospitalizacji.

Polisa NNW

Ubezpieczenie NNW – ten wariant ubezpieczenia zapewnia bardzo wysokie odszkodowanie osobom, które doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

MACIF na wszelki wypadek

MACIF na wszelki wypadek – tutaj zakres ochrony wygląda bardzo podobnie. Głównym celem ubezpieczenia jest zapewnienie pomocy osobie poszkodowanej na skutek wypadku. Jeżeli zaś był to wypadek ze skutkiem śmiertelnym, asekurator wypłaci odszkodowanie bliskim zmarłego.

Polisa MACIF na ciężkie czasy

Polisa MACIF na ciężkie czasy – jak sama nazwa wskazuje, to świadczenie zostało stworzone dla osób dotkniętych nagłą chorobą lub innym zdarzeniem, które niesie ze sobą długotrwałe konsekwencje. Tutaj ważną rolę odgrywają wszystkie dodatkowe zapisy stanowiące część umowy ubezpieczenia. Są to między innymi: odszkodowanie za każdy dzień hospitalizacji, dodatkowe wsparcie w razie trwałego inwalidztwa, a także pomoc dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Ubezpieczenie dla aktywnych

Ubezpieczenie dla aktywnych – każde ubezpieczenie na życie powinno mieć kompleksowy zakres ochrony. Dlatego posiadacze tej polisy mogą liczyć na to, że będą oni bezpieczni w każdym miejscu na świecie. Zapisy ubezpieczenia dla aktywnych również uwzględniają wspomniane odszkodowanie za hospitalizację oraz trwały uszczerbek na zdrowiu.

Polisa MACIF dla wymagających

Ubezpieczenie MACIF dla wymagających – oto najbardziej rozbudowane świadczenie w ofercie asekuratora. Polisa dla wymagających to nie tylko zwykłe ubezpieczenie na życie, ale również pełne wsparcie w razie choroby. Zakres takich ubezpieczeń obejmuje kilka różnych świadczeń dodatkowych, które zapewniają jeszcze większe bezpieczeństwo.

Ubezpieczenie szyte na miarę

Ubezpieczenie szyte na miarę – taka polisa będzie idealnym wyborem dla osób, które chcą mieć pewność, że kupują ubezpieczenie na życie dopasowane do swoich potrzeb. Polisa szyta na miarę powstaje w wyniku indywidualnej decyzji klienta, który może rozszerzyć jej zakres o wszystkie wymienione gwarancje ubezpieczeniowe.

MACIF – kontakt, infolinia i email

Aktualnie kontakt z przedstawicielem asekuratora można nawiązać poprzez:

  • użycie formularza kontaktowego dostępnego na stronie – https://www.macif.com.pl/kontakt/.
  • wysłanie wiadomości e-mail na adres – kontakt@macif.com.pl
  • telefon na ogólną infolinię – +48 (22) 535 02 00.

Jak przebiega zgłoszenie szkody MACIF Życie?

Towarzystwo MACIF działa według nieco innych zasad niż zdecydowana większość asekuratorów. To z kolei przekłada się również na wszelkie formalności ubezpieczeniowe. Jak więc przebiega zgłoszenie szkody MACIF?

Aby zgłosić szkodę z tytułu ubezpieczenia na życie, należy przesłać asekuratorowi komplet dokumentów. Wszelkie wymagane formularze widnieją w specjalnej zakładce – https://www.macif.com.pl/dokumenty-obslugowe/. Samo zgłoszenie szkody MACIF wiąże się ze złożeniem stosownego wniosku o wypłatę odszkodowania. Taki wniosek trzeba wysłać wraz z określonymi dokumentami na adres – MACIF Życie TUW, ul. Bema 89, 01-233 Warszawa.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia