Compensa – Towarzystwo ubezpieczeniowe

TU Compensa – historia

Już od samego początku swojej działalności towarzystwo ubezpieczeniowe Compensa było częścią koncernu Vienna Insurance Group. To austriackie przedsiębiorstwo zrzesza w swoich strukturach kilkadziesiąt firm, które prowadzą sprzedaż ubezpieczeń na terenie całej Europy.

Grupa Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group pojawiła się na polskim rynku w 1990 roku. Zaledwie siedem lat później powstała spółka o nazwie Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Obecnie obydwa te podmioty świadczą usługi na terenie Polski.

Co ciekawe, Compensa to nie jedyny asekurator z grupy VIG, który aktualnie prowadzi działalność w naszym kraju. Poza nim w Polsce swoje ubezpieczenia sprzedają także:

Towarzystwo ubezpieczeniowe Compensa – oferta produktów

Towarzystwo ubezpieczeniowe Compensa – ubezpieczenie komunikacyjne

Asortyment firmy Compensa wyróżnia się spośród ofert konkurencyjnych asekuratorów ze względu na bardzo szeroką gamę dostępnych ubezpieczeń. Doskonałym tego przykładem będą choćby polisy dla kierowców. Właściciele samochodów mogą kupić nie tylko podstawowe ubezpieczenia OC i AC, ale również:

Towarzystwo ubezpieczeniowe Compensa – ubezpieczenie zdrowotne

W przypadku ubezpieczeń zdrowotnych firma Compensa oferuje dostęp do wszystkich najważniejszych świadczeń w ramach polisy Compensa Zdrowie i Zdrowie dla Firmy. W ofercie asekuratora widnieje również możliwość zakupu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Jednym z nich jest zasiłek szpitalny, czyli odszkodowanie przyznawane za każdy dzień hospitalizacji. Bardzo podobne założenia ma również tzw. ubezpieczenie operacyjne. Tutaj jednak wypłata odszkodowania następuje dopiero w chwili, gdy pojawią się medyczne przesłanki do przeprowadzenia operacji. Jeżeli chodzi o polisę Compensa Zdrowie dla Firmy, jej zakres jest ustalany indywidualnie. W tym celu zarząd danego przedsiębiorstwa powinien skontaktować się z ubezpieczycielem. Warto pamiętać, że opisywane ubezpieczenie Zdrowie dla Firmy pozwala kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo całej kadry pracowniczej!

Towarzystwo ubezpieczeniowe Compensa – ubezpieczenie na życie

Przy omawianiu standardowych ubezpieczeń na życie warto zauważyć, że Compensa często łączy takie świadczenia z funduszem inwestycyjnym. Dzięki temu posiadacz polisy może nie tylko zabezpieczyć swoją przyszłość, ale także zainwestować odłożony kapitał. Jest to z pewnością korzystne rozwiązanie dla wszystkich osób stawiających na rozsądne gospodarowanie pieniędzmi.

Poza opisanymi świadczeniami oferta firmy Compensa obejmuje także:

 1. Ubezpieczenie turystyczne Compensa Voyage – polisa jest przeznaczona dla osób wyjeżdżających na wakacje lub podróżujących w celach służbowych. Posiadacze tego ubezpieczenia mogą liczyć na zwrot kosztów zagranicznego leczenia oraz wsparcie w razie nieprzewidzianych sytuacji podczas podróży.
 2. Ubezpieczenia NNW – tutaj klienci uzyskują dostęp zarówno do ubezpieczeń NNW indywidualnych, jak i polis szkolnych. Podobnie jak w przypadku wszelkich ubezpieczeń firmowych, zakup takich świadczeń odbywa się poprzez indywidualne ustalenia z dyrekcją placówki. Oczywiście polisa tego typu może objąć zarówno uczniów, jak i pracowników danej szkoły.
 3. Polisy rolne – świadczenia tego typu pozwalają rolnikom na uzyskanie szerokiej ochrony w zakresie prowadzonej przez nich działalności. Ubezpieczenia rolne mogą obejmować zarówno samego rolnika oraz jego bliskich, jak i wszelkie nieruchomości będące częścią prowadzonego gospodarstwa.

​Compensa – kontakt, infolinia i email

Firma Compensa oferuje swoim przyszłym i obecnym klientom kilka sposobów kontaktu:

 1. Infolinia dla posiadaczy telefonów stacjonarnych – 801 120 000,
 2. Infolinia dostępna dla wszystkich klientów – (+48) 22 501 61 00,
 3. Adres e-mail dostępny dla klientów: centrala@compensa.pl.
 4. Formularz kontaktowy „Oddzwonimy do Ciebie” dostępny na stronie: https://www.compensa.pl/kontakt/.
 5. Bezpośredni kontakt z wybraną placówką firmy Compensa lub jednym z agentów.

Zgłoszenie i likwidacja szkody Compensa – jakie są procedury?

Internetowy Formularz Zgłoszenia Szkody Compensa to najlepszy sposób na poinformowanie ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji. Wysyłka dokumentacji drogą elektroniczną pozwoli znacznie przyspieszyć wszczęcie procedur związanych z wypłatą odszkodowania. Dlatego jest to najkorzystniejsze rozwiązanie dla klientów, którym zależy na szybkim otrzymaniu rekompensaty finansowej. Dostęp do formularza można uzyskać przez stronę – https://www.compensa.pl/likwidacja-szkod/.

Jak należy wypełnić wspomniany formularz? To proste! Po wejściu w panel zgłoszenia wystarczy tylko wybrać typ posiadanej polisy i szczegółowo opisać powstałą sytuację. Dzięki temu asekurator uzyska wszelkie potrzebne informacje dotyczące zaistniałego zdarzenia. Co istotne, internetowa likwidacja szkody Compensa jest dostępna zarówno w przypadku ubezpieczeń osobistych, jak i majątkowych. Na stronie asekuratora widnieje bardzo szczegółowy wykaz szkód, które można zgłosić za pośrednictwem internetu. Są to:

 • uszkodzenie lub kradzież samochodu,
 • szkoda powstała w budynku, gospodarstwie rolnym lub mieniu ruchomym,
 • wszelkie szkody uprawniające do odszkodowania z tytułu OC,
 • wszystkie szkody uprawniające do odszkodowania z tytułu NNW
 • szkody na mieniu firmy (w przypadku ubezpieczenia dla firm).

W przypadku polis osobistych zgłoszenie szkody Compensa online obejmuje następujące sytuacje:

 • śmierć osoby ubezpieczonej lub współubezpieczonej,
 • zgon jednego z członków najbliższej rodziny,
 • narodziny dziecka,
 • powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • ciężką chorobę lub stan wymagający natychmiastowej hospitalizacji.

Ponadto grupa Compensa zapewnia możliwość wysyłki dokumentacji pocztą lub osobiste dostarczenie jej do wybranej placówki.

Wypowiedzenie OC Compensa

Wypowiedzenie OC Compensa jest możliwe na dwa sposoby. Pierwszy z nich to samodzielne wydrukowanie i wypełnienie niezbędnej dokumentacji, a następnie przesłanie jej na adres: korespondencja@compensa.pl. Jedyny wyjątek stanowi wypowiedzenie OC Compensa w przypadku automatycznie przedłużonej polisy. Wówczas zeskanowane dokumenty należy przesłać na inny adres: prolongata-oc@compensa.pl.

Drugim rozwiązaniem będzie standardowa wysyłka dokumentacji pocztą tradycyjną. Wypełnione formularze należy przesłać na adres: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia