Zgłoszenie sprzedaży samochodu Warta to czynność, którą należy wykonać od razu po dokonaniu transakcji. W jaki sposób możesz szybko wypełnić tę procedurę?

Jak zgłosić sprzedaż samochodu w Warcie?

Towarzystwo ubezpieczeniowe Warta podkreśla, że osoba sprzedająca samochód z ważnym ubezpieczeniem OC musi spełnić dwa obowiązki. Pierwszym z nich jest przekazanie nowemu nabywcy kompletu dokumentów związanych z ubezpieczeniem. Natomiast drugim obowiązkiem będzie poinformowanie ubezpieczyciela o dokonaniu sprzedaży. W tym celu należy wypełnić formularz dostępny na stronie – https://www.warta.pl/obsluga/zmiana-wlasnosci.

Aby wypełnić formularz, potrzebne będą następujące informacje:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy w przypadku aut służbowych;
 • numer polisy;
 • PESEL/REGON;
 • adres e-mail;
 • dyspozycja zwrotu składki (tak/nie);
 • numer rachunku bankowego (do zwrotu składki);
 • telefon kontaktowy.

Wszystkie wymienione dane warto przygotować sobie jeszcze przed otworzeniem formularza. Dzięki temu zgłoszenie sprzedaży samochodu Warta przebiegnie znacznie szybciej!

Jakie dokumenty trzeba przekazać przy zgłoszeniu sprzedaży pojazdu?

Zgłoszenie sprzedaży samochodu w Warcie wymaga przekazania ubezpieczycielowi stosownego potwierdzenia. Rodzaj dokumentu zależy od typu zawartej transakcji:

 1. Przy standardowej transakcji należy przekazać kopię umowy sprzedaży lub zawiadomienie o zbyciu pojazdu.
 2. Nowy właściciel samochodu może przekazać asekuratorowi podpisane wypowiedzenie OC.
 3. Jeżeli samochód ma zostać zdemontowany, ubezpieczyciel będzie wymagać okazania dokumentu wydanego przez stację demontażu.

Wymienione dokumenty można przekazać poprzez:

 1. Dołączenie skanów lub zdjęć dokumentów do wysyłanego formularza online.
 2. Wysłanie wspomnianych skanów lub zdjęć bezpośrednio na adres mailowy – zwroty@warta.pl.
 3. Przekazanie podpisanych dokumentów agentowi współpracującemu z firmą Warta – https://www.warta.pl/znajdz-agenta.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu Warta – kiedy otrzymasz zwrot składki?

Jeżeli zgłoszenie sprzedaży samochodu w Warcie będzie miało miejsce przed końcem ważności polisy OC, właściciel ubezpieczenia może otrzymać zwrot składki. Wystarczy tylko wypełnić formularz sprzedaży i zaznaczyć chęć uzyskania zwrotu niewykorzystanej składki. Pieniądze powinny zostać przekazane w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia