Prudential – Towarzystwo ubezpieczeniowe

TU Prudential – historia

Głębokie korzenie firmy Prudential sięgają połowy XIX wieku. W 1848 roku w Wielkiej Brytanii założono wielozadaniową spółkę o nazwie The Prudential Mutual Assurance, Investment and Loan Association. Jej działalność miała opierać się na kilku filarach, z których największą rolę odgrywały pożyczki i ubezpieczenia. Grupa Prudential wdrożyła w życie zupełnie nowy system sprzedaży ubezpieczeń dla robotników zatrudnionych w przemyśle. Niektóre przekazy historyczne wskazują, że agenci Prudential mieli chodzić od drzwi do drzwi i proponować ubezpieczenie kosztujące zaledwie jednego pensa. O ile rzeczywista cena ubezpieczenia może budzić wątpliwości, o tyle towarzystwo ubezpieczeniowe Prudential rzeczywiście wprowadziła w życie ideę tanich i ogólnodostępnych ubezpieczeń.

Firma Prudential pojawiła się w Polsce około 1929 roku. Działalność asekuratora odbywała się wówczas przy wykorzystaniu zależnej spółki, którą było towarzystwo ubezpieczeniowe Przezorność. Poza nią brytyjska firma uruchomiła również własną spółkę o nazwie towarzystwo ubezpieczeń Prudential Assurance Company Limited. Co ciekawe, asekurator do dzisiaj prowadzi bardzo wyjątkową akcję. Polega ona na próbie odnalezienia spadkobierców osób, które zakupiły ubezpieczenie Prudential jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Jeżeli ktoś odnalazłby takie dokumenty, ubezpieczyciel gwarantuje mu wypłatę świadczenia za zawartą kiedyś polisę!

Dzisiaj firma Prudential jest znana w Polsce głównie za sprawą charakterystycznego warszawskiego wieżowca, który został nazwany na część tego przedsiębiorstwa. Niemniej jednak towarzystwo z Wielkiej Brytanii wciąż działa w naszym kraju. Dlatego pomimo upływu niespełna 100 lat – wszystkie zainteresowany osoby ciągle mogą zakupić wybraną polisę z asortymentu grupy Prudential Polska.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Prudential – dostępne ubezpieczenia

Obecna polityka firmy Prudential Polska opiera się na sprzedaży pięciu głównych ubezpieczeń i dwóch świadczeń dodatkowych. Co istotne, każda taka polisa dotyczy ochrony osobistej. Dlatego w ofercie asekuratora nie ma obecnie np. ubezpieczeń komunikacyjnych lub mieszkaniowych. Cała uwaga skupia się bowiem na człowieku. Asortyment firmy obejmuje:

Ubezpieczenie na życie:

 • Polisę Start w Życie – rodzice często używają stwierdzenia, że ich dziecko bardzo szybko rośnie. Jednak dojrzewanie stanowi naturalną kolej rzeczy i warto się do niego przygotować. Polisa Start w Życie zapewnia dziecku wypłatę określonej sumy pieniędzy, gdy będzie ono już pełnoletnie. Co więcej, zakres tej polisy obejmuje również tradycyjne ubezpieczenie na życie dla dziecka. Jest więc to świadczenie typu dwa w jednym.
 • Ubezpieczenie Pewna Emerytura – po przejściu na emeryturę człowiek musi utrzymywać się wyłącznie z państwowego świadczenia, które często okazuje się zbyt niskie. Jednak posiadacze ubezpieczenia o nazwie Pewna Emerytura mogą liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki. Zakres polisy również łączy w sobie ideę ubezpieczenia na życie i długoterminowego planu oszczędnościowego.
 • Ubezpieczenie Ochrona Życia – zakres wszystkich opisanych świadczeń obejmuje zapisy typowe dla ubezpieczenia na życie. Jednak w tym przypadku asekurator umożliwia po prostu zakup klasycznej wersji tej polisy. Ubezpieczenie na życie pozwala zadbać o bezpieczeństwo finansowe rodziny w razie śmierci osoby odpowiedzialnej za jej utrzymanie. Co więcej, polisa Ochrona Życie może zostać rozszerzona aż o 11 świadczeń dodatkowych!

Polisy oszczędnościowe:

 • Polisę Pewny Kapitał – jest to trzeci z dostępnych wariantów polisy oszczędnościowej Prudential. W tym przypadku właściciel ubezpieczenia korzysta z preferencyjnych warunków lokowania kapitału, a ponadto może wypłacić zgromadzone pieniądze jeszcze przed upływem ważności polisy.
 • Plan Kapitał na Przyszłość – ten typ ubezpieczenia ma niemal identyczne zasady, co opisana wyżej polisa Pewna Emerytura. Jedyną różnicą jest nieco obniżony próg wieku wymaganego do zakupu ubezpieczenia. Świadczenie o nazwie Kapitał na Przyszłość można nabyć już w wieku 16 lat. Z kolei polisa Pewna Emerytura jest dostępna wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Informacje na temat wszystkich wymienionych świadczeń Prudential znajdują się na stronie asekuratora.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Prudential – ubezpieczenia dodatkowe

Oferta firmy Prudential obejmuje także dwie polisy dodatkowe, które mogą zostać wykorzystane jako rozszerzenie ochrony udzielanej w ramach innych świadczeń. Co istotne, obydwa te ubezpieczenia dotyczą ochrony zdrowia:

 • Poważne Zachorowanie – ten rodzaj polisy zapewnia pomoc w razie nagłej choroby skutkującej wymuszoną przerwą w pracy. Jej zakres obejmuje między innymi: rekompensatę finansową za wydatki dotyczące domowego budżetu, pomoc w zorganizowaniu konsultacji medycznej, refundację zakupu lekarstw oraz rehabilitacji.
 • Pobyt w Szpitalu – właściciel tego świadczenia może liczyć na kompleksowe wsparcie podczas hospitalizacji. Takie ubezpieczenie gwarantuje: zwrot kosztów leczenia zagranicznego (jeśli jest ono konieczne na skutek np. wypadku), wsparcie finansowe w zakresie wydatków na konsultacje lekarskie i rehabilitację, a także odszkodowanie za długotrwały pobyt w szpitalu.

Prudential – kontakt, infolinia i email

Nawiązanie kontaktu z firmą Prudential jest obecnie możliwe za pośrednictwem:

 • infolinii dla klientów – 801 302 010 lub (22) 548 06 98.
 • bezpośredniego kontaktu mailowego lub telefonicznego z wybraną placówką,
 • osobistą wizytę w najbliższym oddziale Prudential.

Jak przebiega zgłoszenie i likwidacja szkody Prudential?

Zgłoszenie szkody Prudential powinno odbyć się poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta. W tym celu najprościej jest zadzwonić na infolinię dostępną pod numerem – 801 302 010. Aby zgłoszenie szkody przebiegło sprawniej, warto jeszcze przed telefonem przygotować numer polisy, której dotyczy dana sytuacja.

Podczas rozmowy konsultant przyjmie zgłoszenie i poprosi o skompletowanie niezbędnej dokumentacji. Niektóre wymagane wnioski można znaleźć bezpośrednio na stronie asekuratora w zakładce „Świadczenia” – https://www.prudential.pl/swiadczenia. Gotową i wypełnioną dokumentację należy oczywiście przekazać firmie Prudential. Można to zrobić poprzez:

 • wysyłkę dokumentów pocztą tradycyjną na adres – Prudential International Assurance Oddział w Polsce, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa.
 • osobisty kontakt z przedstawicielem firmy Prudential,
 • wizytę w jednej z placówek asekuratora.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia