MTU24 – Towarzystwo ubezpieczeniowe

TU MTU24 – historia

Towarzystwo ubezpieczeniowe ERGO Hestia jest dzisiaj bez wątpienia jednym z największych i najważniejszych polskich asekuratorów. Jednak zdobycie takiej pozycji na rynku nie było dziełem przypadku, lecz raczej efektem dobrego planowania i właściwej ścieżki rozwoju. Towarzystwo ubezpieczeniowe ERGO Hestia powstało w 1991 roku, a zaledwie 10 lat później zarząd firmy podjął ważną decyzję. Dotyczyła ona utworzenia nowej marki, która działałaby w sposób autonomiczny, ale jednocześnie należała do struktur przedsiębiorstwa. Efektem tego pomysłu było powstanie MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (właściciela marki Towarzystwo Ubezpieczeniowe MTU24) Nowo utworzona spółka miała ułatwić asekuratorowi dotarcie do osób zamieszkujących wsie i mniejsze miejscowości. Jej obecność na rynku okazała się sukcesem, gdyż spółka widocznie zwiększała liczbę sprzedawanych polis z asortymentu grupy ERGO Hestia.

Po pewnym czasie zarząd firmy zdecydował się na kolejny ważny krok. Tym razem włodarze grupy ERGO Hestia doprowadzili do powstania marki MTU24. Fundamentem jej działalności stała się sprzedaż ubezpieczeń na odległość, a konkretniej za pośrednictwem internetu. Dzięki temu klienci uzyskali możliwość zakupu ubezpieczenia bez wychodzenia z domu. Do dzisiaj firma świadczy swoje usługi za pomocą portalu – https://mtu24.pl.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe MTU24 – oferta

Przynależność spółki MTU24 do grupy Ergo Hestia ma znaczący wpływ na ofertę tej firmy. Zarząd koncernu ERGO zdecydował, iż jego spółka będzie oferować tylko kilka najpopularniejszych świadczeń. Dlatego oferta serwisu MTU24.pl dzieli się na trzy główne kategorie:

Charakterystycznym elementem oferty MTU24.pl jest zakres poszczególnych ubezpieczeń. Są one sprzedawane w formie pakietu, który składa się z kilku pomniejszych świadczeń. To zaś pozwala klientom na uzyskanie znacznie szerszej ochrony przy zakupie zaledwie jednego ubezpieczenia!

Towarzystwo Ubezpieczeniowe MTU24 – ubezpieczenie samochodu

Aktualnie ubezpieczenie samochodu od odpowiedzialności cywilnej (OC) to jedna z niewielu obowiązkowych polis. Z tego względu każdy kierowca musi kupić takie ubezpieczenie. Jeżeli tego nie zrobi, utraci prawo do poruszania się swoim samochodem po drogach publicznych.

Oferta firmy MTU24 obejmuje specjalny pakiet dla kierowców, który zawiera ubezpieczenie OC oraz ochronę assistance. Ceny takich pakietów zaczynają się już od 496 złotych za rok ochrony! Jest więc to naprawdę korzystna alternatywa dla kierowców. Co więcej, wszystkie podstawowe ubezpieczenia MTU24 mogą zostać rozszerzone o wybrane świadczenia dodatkowe. W przypadku polis komunikacyjnych są to między innymi:

Szczegółowe informacje na temat każdego z wymienionych świadczeń można znaleźć na stronie mtu24.pl.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe MTU24 – ubezpieczenia dla domu i mieszkania

Polisy mieszkaniowe pozwalają właścicielom nieruchomości na kompleksowe zabezpieczenie swojego lokalu. Dzięki temu nieruchomość będzie chroniona przed licznymi zagrożeniami, które mogą doprowadzić do jej całkowitego lub częściowego zniszczenia.

Propozycją firmy MTU24 dla właścicieli mieszkań i domów jest polis o nazwie Mieszkaj. Zakres tego ubezpieczenia jest dostępny w trzech różnych wersjach:

 1. Ubezpieczenie pod cesję – polisa dostępna przy okazji przeprowadzania cesji nieruchomości zapewnia ochronę murów oraz dodatkowy pakiet SOS Assistance.
 2. Polisa dla osób wynajmujących mieszkanie – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to lokatorzy odpowiadają za stan wnętrza danego lokalu. Dlatego asekurator umożliwia im zakup ubezpieczenia, które gwarantuje ochronę rzeczy osobistych oraz wyposażenia znajdującego się w mieszkaniu.
 3. Pełna ochrona – jest to najbardziej kompleksowy wariant ubezpieczenia mieszkania, gdyż jego zakres ochrony obejmuje wszystkie opisane świadczenia.

Naturalnie każdy z opisanych wariantów może zostać dodatkowo rozszerzony za sprawą świadczeń dodatkowych. Tutaj asekurator umożliwia zakup:

 • OC w życiu prywatnym,
 • ochrony NNW,
 • HOME Assistance,
 • Medical Assistance,
 • Zabezpieczenia architektury ogrodu,
 • Dodatkowego ubezpieczenia elementów szklanych od przypadkowych uszkodzeń.

TU MTU24 – ubezpieczenia turystyczne

Podczas zagranicznego wyjazdu turyści muszą szczególnie mocno dbać o swoje bezpieczeństwo. Niestety, uzyskanie należytej opieki medycznej poza granicami kraju może być trudne, ale przede wszystkim jest bardzo kosztowne. Na szczęście odpowiednie ubezpieczenie turystyczne chroni przez takimi sytuacjami.

Ubezpieczenie Podróżuj z mtu24.pl to kolejny złożony pakiet świadczeń. Dobrą informacją dla turystów jest fakt, że każdy wariant tej polisy zapewnia podstawową ochronę w zakresie: zwrotu kosztów leczenia, NNW, OC i ubezpieczenie bagażu. Natomiast poszczególne wersje takich ubezpieczeń różnią się wysokością udzielanych świadczeń:

 1. Ekonomiczny – 200 000 złotych kosztów leczenia, 20 000 złotych NNW, 200 000 złotych OC, 5 000 złotych ochrony bagażu.
 2. Polecany – 300 000 zł KL, 30 000 zł NNW, 300 000 zł OC, 5 000 zł ochrony bagażu.
 3. Maksymalny – 500 000 zł KL, 50 000 zł NNW, 500 000 zł OC, 5 000 zł ochrony bagażu.

Jeżeli zaś chodzi o świadczenia dodatkowe, należą do nich:

 • Ochrona przy chorobach przewlekłych,
 • Praca wysokiego ryzyka lub wyczynowe uprawianie sportu,
 • Uprawianie sportów wysokiego ryzyka.

​MTU24 – kontakt, infolinia i email

Aktualnie kontakt z ubezpieczycielem można nawiązać poprzez:

 • Infolinię dotyczącą obsługi ubezpieczeń – (58) 555 65 00
 • Pocztę tradycyjną – MTU24, STU ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.

Jak przebiega zgłoszenie i likwidacja szkody MTU24?

Grupa Ergo Hestia wypracowała bardzo praktyczny sposób likwidacji szkód. Taka procedura odbywa się za pośrednictwem portalu iHestia, który jest dostępny dla wszystkich klientów asekuratora. To właśnie ten portal pozwala również na szybkie zgłoszenie szkody MTU24 – https://zgloszenieszkody.ergohestia.pl/.

Sama procedura jest bardzo prosta. Właściciel polisy musi wypełnić krótki formularz i podać w nim: swoje dane osobowe, numer polisy i okoliczności zaistniałej sytuacji. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia ubezpieczyciel przystąpi do procesu likwidacji szkód.

Alternatywnym rozwiązaniem będzie zgłoszenie szkody MTU24 poprzez infolinię dostępną pod numerem – (58) 555 65 00.

Wypowiedzenie OC MTU24

Aby wypowiedzieć ubezpieczenie OC, każdy kierowca musi wysłać asekuratorowi stosowne oświadczenie. Taki obowiązek wynika z aktualnych regulacji prawnych. Jeśli kierowca tego nie zrobi, jego polisa zostanie automatycznie odnowiona przez ubezpieczyciela.

Co prawda, firma MTU24 nie zapewnia swoim klientom wzoru takiego wypowiedzenia. Na szczęście wzór dokumentu widnieje już na stronie ERGO Hestii – https://www.ergohestia.pl/rezygnacja-z-polisy/. Wypowiedzenie trzeba więc pobrać, wydrukować, wypełnić, a następnie przesłać ubezpieczycielowi na adres – MTU24, STU ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia